Vitas Karčiauskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

karciauskasvitas
Institucija, pareigos Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Miesto plėtros departamentas, Kultūros paveldo skyrius, vedėjas
Adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Telefonas (8~5) 2112803
El. pašto adresas vitas.karciauskas@vilnius.lt

Gimiau 1959 m. rugsėjo 28 d. Alytaus rajono Aleknonių kaime. Tėvai – Vaclovas Karčiauskas ir Ona Karčiauskienė (Rančelytė) – ir dabar ūkininkauja gimtinėje. Jaunesnysis brolis Saulius – Alytaus rajono savivaldybės darbuotojas.

1966–1974 m. mokiausi Alytaus rajono Verebiejų aštuonmetėje mokykloje, 1974–1977 m. – Alytaus rajono Simno vidurinėje mokykloje.

1977–1982 m. studijavau Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Miestų statybos fakultete miestų statybos specialybę, tapau miestų statybos inžinieriumi.

Pirmoji darbovietė – Kauno politechnikumas (dabar Kauno aukštesnioji technikos mokykla). 1982–1984 m. dėsčiau tiltų statybos ir gelžbetoninių konstrukcijų disciplinas, tačiau pedagoginį darbą nukonkuravo gamybinė veikla bei domėjimasis istorija. 1984–1986 m. dirbau Kauno statybos ir remonto tresto Statybos ir remonto 3-ojoje valdyboje meistru ir darbų vykdytoju, 1986–1990 m. – darbų vykdytoju Kauno mokslinėje gamybinėje restauravimo valdyboje.

Visuomeninės paminklosauginės veiklos rezultatas – darbas naujai įkurtos Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos vyriausiuoju valstybiniu inspektoriumi, juo dirbau 1990–1991 metais.

1991 m. buvau paskirtas kuriamo Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro direktoriumi. 1995 m. Lietuvos kultūros paveldo mokslinis centras reorganizuotas į Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento Kultūros paveldo centrą. Kultūros paveldo centro direktoriumi dirbau iki 2006 m.

2006–2007 m. dirbau Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju.

Nuo 2007 m. dirbu Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėju.

Esu atestuotas kultūros vertybių apsaugos IV (aukščiausiosios) kategorijos ekspertas, kultūros vertybių apsaugos valdymo II (aukščiausiosios) kategorijos specialistas.

Dar 1989 m. kartu su bendraminčiais iš Kauno kultūros paveldo globos tarybos sukūrėme valstybinės paminklosaugos sistemos koncepciją, kuri tapo pagrindu Lietuvos Respublikos paminklosaugos sistemai kurti. 1990–1994 m. buvau Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo rengimo darbo grupės vadovas ir narys. Esu Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrų informacinės sistemos „Voruta“, „Gyvosios istorijos“ programos ir kitų projektų bendraautoris.

Buvau Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos narys, steigėjas, šios sąjungos Kontrolės komisijos pirmininkas, Vilniaus skyriaus pirmininkas. Taip pat esu visuomeninės organizacijos Kultūros paveldo tarybos narys, steigėjas, seniūno pavaduotojas, Karaliaus Mindaugo kolegijos narys, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys.

Esu aviacijos (sklandymo) sporto meistras (1987 m.). Buvau Lietuvos sklandymo rinktinės kandidatas ir narys (1982–1987 m.), Baltijos šalių sklandymo vicečempionas (1984 m.), Lietuvos ir Ukrainos sklandymo pirmenybių nugalėtojas ir prizininkas (1984–1986 m.). Dabar laiko šiam pomėgiui nelieka, todėl laisvalaikį stengiuosi skirti kelionėms.

Moku rusų ir prancūzų kalbas, turiu anglų kalbos pagrindus. Žmona Aušra – „Naujųjų skliautų“ galerijos vadybininkė, vaikai – Martynas ir Sigita.

Politinė veikla

Esu Liberalų ir centro sąjungos (LiCS) narys–steigėjas, LiCS Krikščionių demokratų frakcijos pirmininkas, LiCS Vilniaus skyriaus pirmininko pavaduotojas, tarybos ir prezidiumo narys. 2002–2007 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Tarybos kolegijos narys, Neteisėtų statybų tyrimo komisijos pirmininkas, frakcijos ,,Už Vilnių, kuriame gera visiems“ vadovo pavaduotojas, Vilniaus jaunimo reikalų tarybos pirmininkas.

Visuomeninė veikla

Esu Lietuvos restauratorių sąjungos narys, Lietuvos archeologijos draugijos narys, Karaliaus Mindaugo kolegijos narys, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys, Visuomeninės organizacijos Kultūros paveldo tarybos narys–steigėjas.

Sportinė veikla

1987 m. – aviacijos (sklandymo) sporto meistras;

1982–1987 m. – Lietuvos sklandymo rinktinės kandidatas ir narys;

1984 m. – Baltijos šalių sklandymo vicečempionas;

1984 – 1986 m. – Lietuvos ir Ukrainos sklandymo pirmenybių nugalėtojas ir prizininkas.

Kūryba

2001 m. – fotografijų paroda „Nuotaikos ir nuojautos“;

2006 m. – fotografijų paroda „Miesto mistika“;

2006 m. – tarptautinė kolektyvinė fotografijų paroda „Aviacinė fotografija 2006“, diplomas;

2006 m. – kolektyvinė fotografijų paroda „Vilnius – Gailestingumo sostinė“;

2006 m. – fotografijų paroda „Miesto vaizdai“ (Iš Vilniaus rotušės rinkinių);

2007 m. – fotografijų paroda „Miesto žmonės – Apuokas 09“;

2007 m. – tarptautinė kolektyvinė fotografijų paroda „Aviacinė fotografija 2007“.

Svarbiausios publikacijos

1. S.Gudas, V.Karčiauskas. Tikslų struktūros dekomponavimo metodo panaudojimas projektuojant kultūros vertybių registro IS / Kompiuterininkų dienos‘95. Vilnius, Žara, 1995.

2. V.Karčiauskas, G.Žalėnas, S.Gudas. Kultūros vertybių pavadinimų klasifikatoriai / Kompiuterininkų dienos‘95. Vilnius, Žara, 1995.

3. S.Gudas, V.Karčiauskas, G.Žalėnas. Kultūros vertybių pavadinimų klasifikavimas / Lietuvos mokslas ir pramonė. Informacinės technologijos. Kaunas, Technologija, 1995.

4. V.Karčiauskas. Valstybinė paminklosaugos komisija 1995-1999 m.: Žvilgsnis iš šalies į kultūros vertybių apsaugos valstybinės politikos ir strategijos formavimą / Demokratijos procesų įtaka kultūros vertybių apsaugai kaimo vietovėje Vidurio Rytų Europoje. Šiauliai, „Aušros“ muziejaus leidykla, 2001

5. V.Karčiauskas. Kultūros paveldo vertybių apskaita jų valstybinės apsaugos politikos kontekste / Lietuvos kultūros paveldas: problemos ir jų sprendimo galimybės. Vilnius, Savastis, 2001.

6. V.Karčiauskas, E.Činčys. Specializuotų informacinių sistemų diegimo ir integracijos problemos paveldosaugoje / Lietuvos kultūros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, būklė, perspektyva. Vilnius, Savastis, 2001.

7. V.Karčiauskas, A.Krupovnickas. Atviras kodas kultūros paveldo skaitmeniniame / Kultūros paminklai 12. Vilnius, Savastis, 2005.