Irena Kaminskaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

kaminskaiteirute
Institucija, pareigos Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,  Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, rinkinio saugotoja-tyrinėtoja; Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, archeologė
Adresas Radvilų rūmai, Vilniaus g. 22, LT-01402 Vilnius
Telefonas (8~5) 2127448
El. pašto adresas irute@lietuvospilys.lt

Gimiau 1981 m. spalio mėn. 29 d. Utenoje.

Aštuonias klases baigiau Utenos 6-ojoje vidurinėje mokykloje (1987–1997 m.), likusias keturias klases – Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje (1997–2000 m., humanitarinio profilio klasėje). Besimokant garsaus istoriko vardą gavusioje gimnazijoje ir per savaitę turint 4 oficialias ir dar 2 neoficialias istorijos pamokas nereikėjo ilgai sukti galvos, kur keliauti toliau.

Sekantis etapas – studijos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (2000–2004 m.). Įgytas archeologijos bakalauro laipsnis, apgynus diplominį darbą apie Rytų Lietuvos pilkapiuose aptinkamą keramiką. Po to – magistro studijos (2004–2006 m.). Parašytas darbas „XIII–XVII a. mediniai dirbiniai (pagal Vilniaus Žemutinės pilies duomenis)“.

Nuo 2006 m. spalio 1 d. esu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė. Būsimos disertacijos tema „Archeologinės medienos tyrimai ir išsaugojimo perspektyvos“. Šiuo metu dirbu Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“ archeologe bei esu Lietuvos nacionalinio muziejaus „LDK valdovų rūmai“ rinkinio saugotoja – tyrėja.

Tyrimų interesai

Viduramžių miestų archeologija, archeologinė mediena.

Tyrinėti objektai

Vilniaus Arkikatedra, Vilniaus Žemutinė pilis.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

2005 m. dalyvavimas archeologinės medžiagos skaitmeninimo projekte „Aruodai“. Surinkta ir apibendrinta informacija apie Vilniaus Arkikatedrą Baziliką.

2006 m. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmai ir jų atkūrimas Europinės patirties kontekste“ skaitytas pranešimas „Vilniaus Žemutinės pilies archeologinės medienos tyrimai ir išsaugojimo perspektyvos“

Kita veikla

Šiuo metu esu Lietuvos archeologijos draugijos narė.