Rytis Jonaitis

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

jonaitisrytis
Institucija, pareigos Lietuvos istorijos institutas, Miestų tyrimo skyrius, jaunesnysis mokslo darbuotojas;
Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, doktorantas
Adresas Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Telefonas (8~5) 2612918
El. pašto adresas jonaitis@istorija.lt

Gimiau 1969 m. spalio 31 d. Vilniuje. 1987 m. baigiau Vilniaus 18-ąją vidurinę mokyklą. Po baigimo 5 metus dirbau Paminklų restauravimo instituto Specialiųjų tyrimų skyriuje (vad. Ludvikas Dzikas) techniku. Dalyvavau beveik visuose tuo metu vykusiuose archeologijos tyrimuose (Vilniuje, Trakuose), tvarkiau radinius. Po to iki 1996 m. dirbau įvairiausius, su archeologija nesusijusius darbus, pradedant skardininku ir baigiant striptizo klubo administratoriumi.

1998 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto archeologijos specialybę. 2002 m. apsigyniau bakalaurinį darbą „Piliakalnių atsiradimas rytų baltų gyventose teritorijose“.

2003 m. pradėjau dirbti Lietuvos istorijos instituto, miestų tyrimų skyriaus laborantu (nuo 2007 m. kovo 1 d. – jaunesnysis mokslo darbuotojas).

2004 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto magistrantūros studijas, apsigyniau darbą „XIV–XVIII a. pabaigos kapai Vilniaus mieste“.

Archeologija susidomėjau dar dirbdamas Paminklų restauravimo projektavimo institute, nuolat palaikiau ryšį su šiame institute dirbusiais archeologais, lankydavausi Vilniaus mieste vykdytuose kasinėjimuose, Kernavės ekspedicijose.

Archeologinių tyrimų interesai

Domiuosi Vilniaus viduramžių archeologija, stačiatikių bei kitų religinių konfesijų plitimu Vilniuje bei kitose LDK miestuose XIV–XVI a., viduramžių Vilniaus palaidojimais, bažnyčių archeologija, XVII a. pirmos pusės numizmatika.

Tyrinėti objektai

Savarankiškai tyrinėti pradėjau dirbdamas Lietuvos istorijos institute. 2003 m. žvalgiau Vilniuje, Vienuolio g. 4. Tais pačiais metais vadovavau lauko darbams L. Stuokos–Gucevičiaus g. 11 (vad. V. Vainilaitis).

2004 m. vykdžiau nedidelės apimties archeologinius žvalgymus Vilniaus senamiesčio teritorijoje. didelės apimties tyrimus Anykščių senamiestyje ir dvarvietės teritorijoje, tyrimus Vilniuje, Didžioji g. 20, Vilniaus g. 31. Taip pat atlikau žvalgomuosius tyrimus Norviliškių dvare (Šalčininkų r.) ir šalia esančioje teritorijoje.

2005 m. pabaigoje vykdžiau tyrimus Trakuose, Kranto g. 9.

2006 m. vykdžiau tyrimus ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Taip Vilniuje vadovavau tyrimams Vilniaus Rotušės aikštėje ir jos prieigose, Subačiaus g. 11, vykdžiau nedidelės apimties archeologijos žvalgymus Vilniaus senojo miesto vietoje, Gedimino pr. 53. Trakuose archeologijos žvalgomuosius tyrimus vykdžiau trijuose objektuose – Birutės g. 40, Vytauto g. 53 ir 89. Taip pat archeologijos žvalgomuosius tyrimus vykdžiau Biržuose, Rotušės g. 2, Kretingoje, Rotušės aikštės ir Vilniaus gatvių sankryžoje, Utenoje, Kauno g. 20. Metų pabaigoje, pradėjau vadovauti didelės apimties archeologijos tyrimams Vilniuje, Bokšto g. 6. Tyrimai vyko iki 2007 m. gegužės mėnesio, ir dar nebaigti. Pabaigos darbų pradžia numatoma 2008 m. pavasarį – vasarą.

2007 m. kaip antrasis archeologas, dalyvavau beveik visuose I. Kaplūnaitės vykdytuose archeologijos tyrimuose.

Archeologinės informacijos sklaida

Nuo 2005 m. nuolat dalyvauju Pskovo seminaruose, skaičiau keletą pranešimų tarptautinėse konferencijose. 2005 m. kasmetiniame seminare Pskove (Rusijoje) skaičiau pranešimą (kartu su O. Valioniene) „Viduramžių Vilniaus sakralinė architektūra kultūrinių įtakų kontekste“ (Средневековая архитектура Вильнюса в контексте культурных влияний // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков 2006).

2006 m. taip pat Pskove skaičiau pranešimą „XIV–XVIII a. palaidojimai Vilniaus vystymosi kontekste“ (Захоронения XIV–XVIII в.в. в Вильнюсе в контексте развития города // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков 2007).

Tais pačiais 2006 metais (kartu su D. Grimalauskaite) skaičiau pranešimą tarptautinėje numizmatikos konferencijoje Vilniuje „XVII a. 4-ojo dešimtmečio lobis iš Vilniaus“ (XVII a. 4-ojo dešimtmečio lobis iš Vilniaus // Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta LNM 150-mečiui. Pranešimų tezės. Vilnius 2006). 2006 m pabaigoje Sankt Peterburge skaičiau (kartu su dr. G. Vaitkevičiumi) pranešimą „Istorinis „Rusų miestas“ senajame Vilniuje XIV–XV a.“ (spaudoje).

Pomėgiai

Laisvalaikį skiriu kelionėms automobiliu po Lietuvą, aplankant kuo daugiau piliakalnių, tačiau laisvalaikio pomėgiams beveik nelieka laiko.