Šarūnas Jatautis

posted in: Dirbantys archeologai | 0
jatautissarunas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas,
Archeologijos katedra, doktorantas
Adresas Universiteto g. 7, Vilnius 01131
Telefonas
El. pašto adresas sarunas.jatautis@gmail.com

Gimiau 1986.12.04 Vilniuje.

2005 m. baigiau Vilniaus Žirmūnų gimnaziją.

2005 – 2009 m. archeologijos (Vilniaus universitetas) bakaulauro studijos, baigiamojo darbo tema: Akmens amžiaus žmonių mityba (darbo vadovas: prof. hb. Rimantas Jankauskas: Anatomijos, histologijos ir antropologijos departamentas, Medicinos fakultetas, Vilniaus universitetas).

2009-2011 archeologijos (Vilniaus universitetas) magistro studijos, baigiamojo darbo tema: Pagyvenę žmonės geležies ir viduriniuose amžiuose: biokultūrinė Plinkaigalio ir Alytaus studija (darbo vadovas: prof. hb. Rimantas Jankauskas: Anatomijos, histologijos ir antropologijos departamentas, Medicinos fakultetas, Vilniaus universitetas).

Kodėl? Mane archeologija sužavėjo galimybe prieti prie informacijos šaltinių, kurie iš esmės yra vieninteliai bei tiesioginiai pažinti didžiąją dalį žmonijos istorijos. Praeities žmonės tokie panašūs į mus – dirbo, turėjo šeimas, mylėjo savo vaikus, maitinosi, kūrė, sprendė įvairias problemas, mirdavo dėl įvairiausių priežasių, ginčydavosi, nusidėdavo ir t.t.; kita vertus, jie visiškai skirtingi ir mums sunkiai suprantami. Archeologija pasiūlė neįtikėtinai praplėstas laiko prasme galimybes visa tai pažinti – žmonių gyvenimo patirį, pasirinkimų įvairovę … Štai todėl aš esu čia.

Archeologinių tyrimų interesai

Biokultūrinė praeties žmonių adaptacija ir šiam tikslui pasiekti domiuosi šiomis sritimis: antropologinė archeologija, bioarcheologija, paleodemografija, istorinė demografija, praeities teorinis modeliavimas, statistinio/matematinio modeliavimo pritaikymas archeologijoje ir antropologijoje, paleoepidemiologija. Ir, žinoma, istorijos (plačiąja prasme) paveldo ir procesų populiarinimas plačioje visuomenėje.

Tyrinėti objektai

Bioarcheologiniai (antropologiniai) tyrimai Lietuvoje:

Nuo 2008 m. pradėjau mokytis pas prof. hb. R. Jankauską – dirbau su įvairiomis Lietuvos teritorijoje rastomis nedegintinių skeletų kolekcijomis.

2011 m. pabaigęs magistro studijas savarankiškai (kartu su mag. Ieva Mitokaite) dirbau su didžiąja dauguma Lietuvos teritorijoje archeologų rastomis nedegintinių skeletų kolekcijomis.

Bioarcheologiniai (antropologiniai) tyrimai užsienyje:

Savarankiška Randers (Slotscentret) miesto kapinių skeletų kolekcijos (13-15 a.; Teismo medicinos institutas, antropologijos laboratorija, Kopenhagos universitetas) analizė (2011, spalis-lapkritis).

Archeologinių tyrimų patirtis Lietuvoje:

Įvairios vietos Lietuvoje (Dubingių bažnyčia ir rūmai; Žemutinė pilis, Aukštadvario piliakalnis, senojo Panevėžio kapinės).

Archeologinių tyrimų patirtis užsienyje:

Gorzno 14 – 17 a. vyskupų rūmai, Lenkija (14-17 a.; 2007) Škotijos vyskupo rūmų projektas,

Škotija, Didžioji Britanija (modernieji laikai, Wales Lampeter Universitetas; 2008);

Les Cottés, Prancūzija (paleolitas, Max Planck institutas; 2008).

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Publikuoti straipsniai:

Jatautis Š., Mitokaitė I., Jankauskas R. 2010. Traumas of Vilnius Adult Males and Females in the 16th – 17th Centuries: Implications on Gender and Life Style. Paper on Anthropology, XIX, p. 110-129.

Jatautis Š., Mitokaitė I., Jankauskas R. 2011. Analysis of Cribra Orbitalia in the Earliest Inhabitants of Vilnius. Anthropological Review, 74, p. 57-68.

Mitokaitė I., Jatautis Š., Jankauskas R. 2011. Viduramžių palaidojimų Vilniuje preliminari antropologinė charakteristika 2010 m. medžiagos duomenimis. ATL (2010), p. 506-511.

Pranešimai konferencijos ir kitur:

Jatautis Š. Biocultural Study of Longevity in Lithuanian Iron Age. In: Baltic Bioarchaeology Meeting “Past people around the Baltic Sea”, 2011, August, Tallinn (Estonia).

Gerburavičiūtė A., Jatautis Š., Mitokaitė I. XVI–XVII a. Panevėžio senosios kapinės archeologiniu ir antropologiniu aspektais”. M. Gimbutienės skaitymai (IX), 2012, kovas.

Edukacinė veikla:

Lektorius ir vienas iš grupių vadovų: “Vasaros archeologų mokykla” kartu su Lietuvos etnokosmologijos muziejumi (2009) ir VšĮ “Kultūros paveldo akademija” (2010).

Lektorius: Lietuvos jaunimo turizmo centras, neakivaizdinė archeologų mokykla. Skaitytos paskaitos „Bioarcheologija – tiltas, sujungiantis socialinius ir biologinius mokslus“(2009, 2010).

Kita veikla

Erasmus studijų programa Kopenhagos universitete (Danija; 2010, rudens semestras).

Dviejų atskirų antropologijos-archeologijos pakraipos kursų nuotolinės paskaitos Oksfordo universitete (Didžioji Britanija; 2009).

Stažuotės:

Teismo medicinos institutas, antropologijos laboratorija, pietų Danijos universitetas (2010, ruduo – derint su Erasmus programa).

Teismo medicinos institutas, antropologijos laboratorija, Kopenhagos universitetas (2011 spalis-lapkritis).

Narystė: CAA (Computer application in archaeology), 2008-2009 m.

Gidas: Lietuvos etnokosmologijos muziejus, 2008-2010.

Specialistas: Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas (2010-dabar).

Pomėgiai

Kelionės, motociklai, knygos, maistas, bendravimas, kultūra, sportas.