dr. Romas Jarockis

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

jarockisromas
Institucija, pareigos Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, mokslo darbuotojas
Adresas Tilžės g. 13, LT-91251 Klaipėda
Telefonas (8~46) 410190
El. pašto adresas romasjarockis@yahoo.com

Gimiau 1963 m. balandžio 30 d., Naujojoje Akmenėje.

1970–1981 m. mokiausi Naujosios Akmenės 2-ojoje vidurinėje mokykloje.

1985–1990 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijau archeologo specialybę. Apgyniau diplominį darbą tema „Kaulinių–raginių dirbinių gamyba Kernavėje XIII–XIV a.“.

1997–2001 m. Lietuvos istorijos instituto / Vytauto Didžiojo Universiteto doktorantas. Paraleliai studijavau Švedijos Lundo universiteto Archeologijos institute (1998–2001 m.).

2002 m. birželio 26 d. Lietuvos istorijos institute apgyniau daktaro disertaciją „Urbanizacijos raida Žiemgaloje XI–XVI a. Centras, periferija ir valdžia“.

Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje dirbau 1990–1997 m. ir nuo 2001 m.

Nuo 2003 m. dirbu Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute mokslo darbuotoju.

Klaipėdos universitete dėstau:

1. Įvadas į archeologijos studijas – I kurso bakalaurams;

2. Kraštovaizdžio istorija ir archeologija – magistrams ir doktorantams.

Archeologinių tyrimų interesai

Gyvenviečių archeologija, urbanizacijos procesų teorija, kultūrinis kraštovaizdis, Šiaurės Lietuvos apgyvendinimo raida, vėlyvasis geležies amžius, ankstyvieji viduramžiai.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Semigallia 1100-1400. A review of archaeological and historical sources. Culture Clash or Compromise? The Europeanisation of the Baltic Sea Area 1100-1400 AD, N. Blomkvist ed. Acta Visbyensia XI, Visby, 1998, p. 45-53.

Lithuanian Archaeology in the Past and Present, Archaeologia Baltica, Vilnius 1998, vol. 3, p. 37-41.

Stones, Bricks and Nails. The introduction of new building techniques south west of the Daugava, Europeans or Not? Local Level Strategies on the Baltic Rim 1100-1400 AD, N. Blomkvist, S.-O. Lindquist eds., Kalmar-Visby, 1999, p. 153-164.

Geographical situation, chronological development and early economy. A comparison analysis of two hill fort-settlement complexes in Semigallia 900-1400 AD. Lübeck style? Novgorod style? Baltic Rim Central Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanisation. M. Auns ed., Riga, 2001, p. 77-88.

Some aspects of urban development of two manor-boroughs in Žagarė in the 13th-16th century, Lietuvos archeologija, Vilnius 2001, t. 21, p. 355-366.

Christianization and Monetization. Coins from 14th-17th century burials in Lithuania, Från stan till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson, A. Andren, L. Ersgård, J. Wienberg (eds.), Lund Studies in Medieval Archaeology 29, Lund, p. 263-266.

Lietuviškosios Žiemgalos dalies apgyvendinimo raida XIII–XVI a., Lietuvos archeologija, Vilnius 2003, t. 24, p. 9-16.

Ekete Iron Age and Early Medieval Hill-fort Settlement Complex. Aerial Archaeology and Remote Sensing, Archaeologia Baltica, Klaipėda 2008, t.9, p.8-14.