Justė Januševičiūtė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
januseviciutejuste
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentė
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas juste88jan@gmail.com

Gimiau Šakiuose, 1988 lapkričio 13 d.

2005 m. baigiau Žvirgždaičių pagr. mokyklą, 2007 m. Šakių „Žiburio“ gimnaziją. 2007 m. įstojau į VU, Istorijos fakultetą, archeologijos specialybę. Bakalauro studijų programą baigiau apgynusi darbą tema „Užnemunės gyvenviečių keramika geležies amžiuje“, vadovas dr. Rokas Vengalis. Studijuodama 2009 m. dirbau laborante Archeologijos katedroje vykdant Archeokraštovaizdžio projektą.

Archeologinių tyrimų interesai

Geležies amžiaus keramika, jos kaita, regioniniai skirtumai, datavimo galimybės.

Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijose

2008-2009 m. Meškučių sen. gyvenvietės kasinėjimai (Marijampolės mst.), vad. A. Merkevičius (praktika).

2009 m. – Skarulių pilkapių vietos kasinėjimai, vad. E. Zimaitytė; kelio Vilnius – Kaunas – Klaipėda 15,20-15,55 km ruožo (Grigiškės, Vilniaus m.) žvalgomieji tyrinėjimai, vad. R. Nemickienė.

2010 m. – praktika Kražių mst.(Kelmės raj.), žvalgymai buvusioje jėzuitų kolegijos kieme, vad. M. Michelbertas (praktika).

Pomėgiai

Knygos, maisto gamyba, istorinės studijos apie šeimos sampratą, švenčių tradicijas.