prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

jankauskasrimantas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, profesorius
Adresas M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
Telefonas (8~5) 2398706
El. pašto adresas rimantas.jankauskas@mf.vu.lt

Gimiau 1958 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje. 1976 m. baigiau Vilniaus 31-ąją vidurinę mokyklą. Baigiau Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Mokslinį darbą dirbu nuo 1982 m. – pradėjau nuo medicininių aspektų – ligų pėdsakų praeityje, bet neišvengiamai teko plėsti interesų ratą – atsižvelgti į visą platų kontekstą, todėl specifiniai interesai – paleopatologija, paleoekologija, paleodemografija, bioarcheologija, paleoantropologija, istorinė antropologija, paleoepidemiologija.

Archeologinių tyrimų interesai

Platesnis požiūris į archeologiją ne tik kaip į kasybą, bet ir kaip į visapusišką gyvenimo praeityje tyrimą; Lietuvos archeologijos lygiavimas į tarptautinį kontekstą.

Tyrinėti objektai

Paskutinius porą dešimtmečių – visa antropologinė medžiaga iš visų Lietuvos senkapių.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Publikacijose nagrinėti kai kurie paleopopuliacijų vaikų sergamumo ir augimo rodikliai bei juos įtakoti galėję veiksniai, suaugusiųjų fizinio išsivystymo rodikliai priklausomai nuo laikotarpio, geografinio regiono, socialinės padėties. Nagrinėti geležies amžiaus bendruomenių mitybos ypatumai. Ypač detaliai analizuoti ligų pėdsakai (traumatizmo pobūdis, specifinių infekcinių ligų – tuberkuliozės, sifilio – formos ir paplitimas įvairiais laikotarpiais, nespecifinių uždegimų, anemijos pėdsakų, kai kurių kitų sisteminių skeleto ligų epidemiologija, vadinamieji „nespecifiniai streso rodikliai“), aptariamos jų diagnostikos ir interpretavimo metodologinės problemos. Susistemintos asmens lyties ir amžiaus nustatymo metodikos, išbandyti nauji amžiaus mirties metu nustatymo būdai. Analizuojami praeities populiacijų demografiniai rodikliai (gyvenimo trukmė, gimstamumas, mirštamumas, bendruomenių dydis ir jų struktūra). Dauguma publikacijų yra daugiadisciplininio pobūdžio, paruoštos bendradarbiaujant su įvairių biomedicinos ir humanitarinių mokslų krypčių bendraautoriais.

Pagrindinės paskutinių metų publikacijos

Mokslinės informacijos instituto leidinių sąrašo straipsniai

Jankauskas R., Barakauskas S., Bojarun R. Incremental lines of dental cementum in biological age estimation // Homo. – 2001, Vol. 52(1), p. 59-71.

Palubeckaitė Ž., Jankauskas R., Boldsen J. Enamel hypoplasia in Danish and Lithuanian Late Medieval / Early modern samples: a possible reflection of child morbidity and mortality patterns // International Journal of Osteoarchaeology. – 2002, Vol. 12(3), p. 189-201.

Jankauskas R. The incidence of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis and Social Status Correlations in Lithuanian Skeletal Materials // International Journal of Osteoarchaeology. – 2003, Vol. 13, p. 289-293.

Signoli M., Ardagna Y., Adalian P., Devriendt W., Lalys L., Rigeade C., Vette T., Kuncevicius A., Poskiene J., Barkus A., Palubeckaite Z., Garmus A., Pugaciauskas V., Jankauskas R., Dutour O. Discovery of a mass grave of Napoleonic period in Lithuania (1812, Vilnius) // COMPTES RENDUS PALEVOL. – 2004, Vol. 3 (3), p. 219-227.

Raoult D., Dutour O., Houhamdi L., Jankauskas R., Fournier P.-E., Ardagna Y., Drancourt M., Signoli M., La V.D., Macia Y., Aboudharam G. Evidence for Louse-Transmitted Diseases in Soldiers of Napoleon’s Grand Army in Vilnius // The Journal Of Infectious Diseases. – 2006. – 193 (1). – P. 112-120.

Palubeckaitė Ž., Jankauskas R., Ardagna Y., Macia Y., Rigeade C., Signoli M., Dutour O. Dental status of Napoleon’s Great Army’s (1812) mass burial of soldiers in Vilnius: childhood peculiarities and adult dietary habits // International Journal of Osteoarchaeology. – 2006. – 16 (4). – P.355-365.

Koppe T., Schöbel S.L., Bärenklau M., Bruchhaus H., Jankauskas R., Kaduk W.M.H. Factors affecting the variation in the adult temporomandibular joint of archaeological human populations // Annals of Anatomy – Anatomischer Anzeiger. – 2007. vol. 189, N 4, p. 320-325;

Straipsniai kituose tarptautiniuose žurnaluose ir leidiniuose

Jankauskas R. On the epidemiology of medieval European populations // Schittstelle Mensch-Umwelt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Proceedings 3. Kongress der Gesellschaft fur Anthropologie (GfA) / Schultz M., e.a. (Hrsg.). – Gottingen: Cuvilier, 2000. – P. 235-241.

Jankauskas R., Antanaitis A. Indo-Europeans in the East Baltic: A Synthesis of Current Anthropological and Archaeological Theory and Data // The Roots of Peoples and Languages of Northern Eurasia II and III / Fenno-ugristica 23 / Kunnap A. (Ed.). – Tartu, 2000. – P. 115-124.

Faerman M., Jankauskas R. Paleopathological and molecular evidence of human bone tuberculosis in Iron Age Lithuania // Anthropologischer Anzeiger. – 2000, Vol. 58(1), p. 57-62.

Palubeckaitė Ž., Jankauskas R. Inter-population differences on linear enamel hypoplasias in two Lithuanian and Danish medieval and early modern samples // Papers on Anthropology (Tartu). – 2000, N. IX, p. 133-141.

Jankauskas R., Bojarun R., Barakauskas S. Age determination using dental cementum annulations // Medicina legalis Baltica. – 2000, Vol. 12, p. 32-41.

Palubeckaitė Ž., Jankauskas R. Fluctuating Asymmetry in Two Lithuanian and Danish Medieval and Early Modern Samples // Papers on Anthropology (Tartu). – 2001, N. X, p. 207-221.

Jankauskas R. Variations and Anomalies of the Vertebral Column in Lithuanian Paleoosteological Samples // Anthropologie. – 2001, N. XXXIX/1, p. 33-38.

Jankauskas R. Anthropology of the Iron Age inhabitants of Lithuania // Ecological aspects of past human settlements in Europe (Biennial Books of EAA 2) / Bennike P., Bodzsar E.B., Susanne C. (Eds.). – Budapest: Eotvos University Press, 2002. – P.129-142.

Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose žurnaluose ir leidiniuose

Zaleckas L., Jankauskas R. Retas nesuaugusio gomurio atvejis Lietuvos paleoantropologinėje medžiagoje // Medicina. – 2000, T. 36(3), p.299-304.

Česnys G., Jankauskas R., Urbanavičius V. Queen Barbora Radvilaitė: Review of Remains and Reconstruction of Documentary Portrait // Acta Medica Lituanica. – 2001, Suppl. 8, p. 18-24.

Palubeckaitė Ž, Jankauskas R. Dental Enamel Hypoplasia in Lithuanian Paleopopulations // Acta Medica Lituanica. – 2001, Suppl. 8, p. 12-17.

Bojarun R., Garmus A., Jankauskas R. Dantų cemento mikrostruktūra ir individo biologinio amžiaus nustatymas // Medicina. – 2003, T.39 (10), p. 960-964.

Jankauskas R., Barkus A., Urbanavičius V., Garmus A. Forensic archaeology in Lithuania: the Tuskulėnai mass grave // Acta Medica Lituanica. – 2001, Vol.12, No.1, p. 70-74.

Jankauskas R., Barkus A., Urbanavičius V., Garmus A. Forensic archaeology in Lithuania: the Tuskulėnai mass grave// Acta medica Lituanica . – 2005. – 12 (1). – P. 70-74.

Jankauskas R., Barkus A., Urbanavičius A., Palubeckaitė-Miliauskienė Ž. Military stature variation during the 19th century: Napoleonic versus German soldiers of World War//Papers on Anthropology. – Tartu.-2007, vol. 16, p;122-131.

Jankauskas R., Palubeckaitė-Miliauskienė Ž. Dental status of two military samples: soldiers of Napoleon’s Great Army and German soldiers in World War //Papers on Anthropology.,– Tartu.2007, vol. 16,p.222-236.

Jankauskas R., Palubeckaitė Ž. Palaeopathological review of the Zvejnieki sample: analysis of cases and considerations of subsistence//Back to the origin: new research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, northern Latvia. Lund, 2006, p. 149-163.

Palubeckaitė, Ž., Jankauskas R. Dental status of the Zvejnieki sample as a reflection of early ontogenesis and activities in adulthood// Back to the origin: new research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, northern Latvia .- Lund, 2006, p. 165-182.

Jankauskas R., Kuncevičius A., Laužikas R., Striška G. Badania archeologiczne na zamczysku w Dubinkach – dawnej rexydencji Radziwiłłów// Barok: Historia–Literatura–Sztuka,.- 2006, T. 13, no 1,p.155-167.

Jankauskas R. Forensic anthropology//Encyclopedia of Life Support Systems [Elektroninis išteklius]2007, p. [21 p.].

Dėstomi kursai:

Fizinė antropologija, Baltų antropologija (po keturis kreditus VU IF archeologijos studentams); panašūs kursai siūlomi doktorantams.

Kita veikla

Dėstytojavimas Vilniaus universiteto Medicinos fakultete; Teismo antropologijos ekspertizės Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institute.