Spausdinti

Lietuvos archeologijos draugijos įstatai

I. Bendrosios nuostatos
1. Lietuvos archeologijos draugija (toliau – Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis asociacijos teisinę formą. Draugija yra savarankiška ir savanoriška mokslinė visuomeninė organizacija, vienijanti archeologus ir visuomenės atstovus, siekianti išsaugoti, tirti, tvarkyti ir populiarinti Lietuvos archeologinį paveldą bei koordinuoti šią veiklą.
2. Draugija veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Asociacijų įstatymą ir šiuos įstatus.
3. Tikslus Draugijos pavadinimas: Lietuvos archeologijos draugija.
4. Draugijos buveinė yra Pilies g. 16 / Šv. Mykolo g. 2, LT-01123 Vilnius, Lietuvos Respublika.
5. Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Draugijos veiklos trukmė yra neribota.

II. Draugijos veiklos sritis ir tikslai
7. Draugijos veiklos sritis yra Lietuvos archeologinio paveldo išsaugojimas, tyrimai, tvarkymas ir populiarinimas.
8. Draugijos veiklos tikslai: