Lietuvos archeologijos draugija

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Archeologijos biblioteka Pagrindinė literatūra

Bibliotekoje panaudota Vilniaus universiteto bei Lietuvos istorijos instituto 2006 m. vykdyto LVMSF finansuoto projekto "Archeologinių lituanistikos išteklių sąvado sudarymas ir skaitmeninimas" (L-06011) (vad. prof. A. Luchtanas) metu nuskenuota medžiaga.

Autorius
Greita paieška
AutoriusStraipsnisLeidinysLeidimo metaiLeidimo vietaLeidinio Nr.Puslapiai
Eksperimentinė archeologija. Lietuvos materialaus paveldo rekonstrukcija/ Experimental Archaeology. Reconstruction of Material Heritage of Lithuania2017VilniusIEPub
PDF
Prie baltų kultūros ištakų. A. Girininko mokslinės veiklos apžvalga, bibliografija lietuvių kalba2009Klaipėda1-44
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus (apie jį ir publikacijų sąrašas)Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda7-18
Baltų archeologija2002Vilnius1 (13)1-48
Baltų archeologija1998Vilnius1-2(11-12)1-31
32-60
Baltų archeologija1997Vilnius1 (10)1-25
26-48
Baltų archeologija1996Vilnius1 (8)1-40
Baltų archeologija1996Vilnius2 (9)1-40
Baltų archeologija1995Vilnius1 (4)1-32
Baltų archeologija1995Vilnius2 (5)1-32
Baltų archeologija1995Vilnius3 (6)1-32
Baltų archeologija1995Vilnius4 (7)1-40
Baltų archeologija1994Vilnius11-24
Baltų archeologija1994Vilnius21-32
Baltų archeologija1994Vilnius31-32
Lietuvos TSR archeologija (1940-1967). Bibliografinė rodyklė1970Vilnius1-100
101-179
180-258
Springmann M.J., Wenicke H., Fedorov G., Jagodzinski M., Kulakov V., Adomavičius R., Elertas D., Domzal R., Meyer H., Dorka M.Betrachtungen zu Haffe- und Strandseen als Küstenland-Schaften.Ein Projekt zur maritimen Inventarisation des Kurischen (Kursiu Marios), Frischen (Vistula Zalew) und Stettiner Haffes (Szceczinski ZalewPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda269-322
Tautavičius A., Adomonienė O., Galvidytė I.Rimutės Rimantienės bibliografija (1938-2000)Lietuvos archeologija2000VilniusT. 1913-30
Akavickas R.Kraštų (Svėdasų) senkapiai vadinami TaurakalniuLietuvos archeologija1995VilniusT. 115-15
Aleksiejūnas V.Senkapių monetosLietuvos archeologija1995VilniusT. 1116-20
Aleksiejūnas V.Rytų Lietuva I tūkst. pr. m. erąLietuvos archeologija1992VilniusT. 856-85
Aleksiejūnas V.MonetosLietuvos archeologija1988VilniusT. 663-65
Alionienė I.Histomorfologinio metodo taikymas archeologijojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 2673-76
Antanaitis I., Riehl S., Kisielienė D.Žemės ūkio raida ir archeobotaniniai tyrinėjimai LietuvojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 1947-68
Antanaitis-Jacobs I., Stančikaitė M.Akmens ir bronzos amžiaus gyventojų poveikis aplinkai ir jų ūkinė veikla Rytų Baltijos regione archeobotaninių tyrimų duomenimisLietuvos archeologija2004VilniusT. 25251-266
Antanaitis-Jacobs I., Kisielienė D., Stančikaitė M.Archeobotanika Lietuvoje: makrobotaniai ir palinologiniai tyrinėjimaiLietuvos archeologija2004VilniusT. 2677-98
Antonevičius J.Senovės baltų žemdirbystės technikos klausimuIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4164-170
Anušauskienė D., Butėnas E.Lietuvos archeologijos 1-20 tomų bibliografija (1979-2000)Lietuvos archeologija2000VilniusT. 20263-270
Urtāns J., Asaris J.A study of historical port sites in Kurzeme between Pāvilosta and UžavaLietuvos archeologija2001VilniusT. 21367-374
Astrauskas A., Gleiznienė G., Šimėnas V.Perpetės baltų kraštuose I m.e. tūkstantmečio viduryjeArchaeologia Lituana1999Vilnius1119-144
Astrauskas A.Vidurio Lietuvos gyventojų kultūrinės orientacijos kaita SGA-VIGAVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius1-10
Astrauskas A.Laidojimo papročiai Marvelės kapinyneVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius21-27
Astrauskas A. [Астраускас А.]Погребальные памятники ятвяжской земли [Pogrebalnyje pamiatniki jiatviazhskoj zemli]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda70-77
Bagdanavičiūtė I., Marmaitė I., Valiūnas J.Lietuvos pajūrio apgyvendinimas proistorije: geologinio substrato įtakos tyrimai naudojant GISLietuvos archeologija2004VilniusT. 26149-160
Vaškevičiūtė I., Bakanauskas J. A.Galvos dangos ir jos puošybos terminijaLietuvos archeologija2008VilniusT. 33187-202
Balčiūnas D.Keramikos degimo krosnys Kaune XV-XVI a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18205-220
Balčiūnienė I.XIV-XVII a. Alytaus miesto gyventojų odontologijaLietuvos archeologija1995VilniusT. 1121-25
Balčiūnienė I., Česnys G., Jankauskas R.Spigino mezolito kapų kraniometrija, odontologija, osteometrija, paleopatologijaLietuvos archeologija1992VilniusT. 810-16
Balčiūnienė I.Etninės odontologijos duomenysLietuvos archeologija1988VilniusT. 6100-103
Girininkas A., Česnys G., Balčiūnienė I., Jankauskas R.Kretuono 1-os gyvenvietės vidurimio neolito kapai (Švenčionių raj., Reškutėnų apyl., Rėškutėnų kaimas)Lietuvos archeologija1985VilniusT. 45-14
Butrimas A., Kazakevičius V., Česnys G., Balčiūnienė I., Jankauskas R.Ankstyvieji virvelinės keramikos kultūros kapai LietuvojeLietuvos archeologija1985VilniusT. 414-24
Kunskas R., Butrimas A., Česnys G., Balčiūnienė I., Jankauskas R.Duonkalnis: vėlyvojo neolito gyvenvietė, alkas ir kapinynasLietuvos archeologija1985VilniusT. 425-66
Baltrūnas V., Karmaza B., Kulbickas D., Ostrauskas T.Egzotinė titnago bei titnago pakaitalų žaliava Lietuvos akmens ir žalvario amžiaus gyvenvietėseLietuvos archeologija2007VilniusT. 31109-122
Banytė-Rowell R.Žvilių ir Šarkų kapinynų romėniškojo laikotarpio kapų chronologinės fazėsLietuvos archeologija2011VilniusT. 3725-86
Banytė-Rowell R.Michelbertas M. Kuršių pilkapynas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 96 p.Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36271-274
Banytė-Rowell R.Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio smeigtukai ir segės su tutuliuLietuvos archeologija2009VilniusT. 349-42
Banytė-Rowell R.Kultura bogaczewska w 20 lat Później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003 (pod redakcją Anny Bitner-Wróblewskiej).Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34271-272
Banytė-Rowell R.Rusnės pirklių anckerių kultūrinė veikla XIX a. pabaigoje: archeologinių senienų rinkimasLietuvos archeologija2009VilniusT. 3537-52
Banytė-Rowell R.Germania-Sarmatia. Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Калининград: Янтарный сказ, 2008Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35273
Banytė-Rowell R.Archeologiczne księgi inwertarzowc dawnego Prussia-Museum.Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35274-275
Banytė-Rowell R.Netta. A Balt cemetery in northeastern Poland.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33203-208
Banytė-Rowell R., Bitner-Wroblewska A.Marian Kaczynski (1932 12 04 - 2007 10 17)Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33209-211
Banytė-Rowell R.Vėlyvojo romeniško laikotarpio žiedas iš baltų kapinyno. Pavidalo kilmė Baltijos regiono kultūrinių ryšių plotmėjeLietuvos archeologija2007VilniusT. 309-38
Banytė-Rowell R.Dar kartą apie Šernų kapinyną A. Bezzenbergerio publikacijos ir užrašų duomenimsLietuvos archeologija2007VilniusT. 329-30
Nowakowski W., Banytė-Rowell R.Romėniškojo laikotarpio kapas su krūtinės papuošalu iš šilutės dvaro Herberto Jankūno archyvinio palikimo šviesojeLietuvos archeologija2001VilniusT. 21121-128
Banytė-Rowell R.Didžiosios lankinės lenkta kojele segės vakarų Lietuvos kapinynuoseLietuvos archeologija2001VilniusT. 21139-146
Baranauskas T.Lietuvos medinės pilys rašytinių šaltinių duomenimisLietuvos archeologija2003VilniusT. 2457-106
Jankauskas R., Garmus A., Barkus A., Urbanavičius V.Teismo archeologijos patirtis Lietuvoje: Tuskulėnu masinės kapavietės Vilniuje tyrimaiLietuvos archeologija2005VilniusT. 28217-230
Jankauskas R., Barkus A.Marvelės senkapio (I-VII m.e.a.) antropologija (1991-1992 m. medžiaga)Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius79-85
Baublienė J., Daugnora L., Tranaitė R., Vaičiūnienė D., Veličkaitė S.XIV a. sodyboje (viršutinės Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizėLietuvos archeologija2004VilniusT. 26161-166
Kurila L., Baubonis Z., Kliaugaitė V.Ažušilės pilkapynasLietuvos archeologija2010VilniusT. 36221-270
Kurila L., Baubonis Z., Kliaugaitė V.Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynasLietuvos archeologija2007VilniusT. 32145-170
Bektinejev Š.Polocko-Vitebsko pinigų svorių sistema XIII-XIVa.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18153-164
Berga T. [Берга Т.]Литовские элементы в кладбищах Августинишки и Слутишки ХIV - нчала ХVII века [Litovskie elementy v kladiščah Avgustiniški i Slutiški XIV - načala XVII veka]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21421-430
Žaldarys G., Selskienė A., Navasaitis J., Bertašius M.Marvelės kapinyno geležies dirbinių metalografiniai, mechaninių savybių ir elementinės sudėties tyrimaiLietuvos archeologija2010VilniusT. 36153-182
Bertašius M.Europos archeologų asociacijos 15-oji metinė konferencijaLietuvos archeologija2010VilniusT. 36279-281
Bertašius M.Viduramžių hipokaustai Kaune ir LietuvojePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda125-143
Bertašius M.Miesto vizija archeologo žvilgsniu (alternatyvus XIV-XVI a. Kauno miesto raidos modelis)Lietuvos archeologija2004VilniusT. 26173-182
Bertašius M.Vikingiškosios tarpregioninės kultūros atspindžiai Marvelės kapinyne Kaune Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21193-204
Bertašius M.Vidurio Lietuva: Rytų prekybos kelio beieškantVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius11-17
Bertašius M.Marvelės degintiniai kapai IVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius56-69
Bitner-Wróblewska A.Some remarks on the balts in Polish archaeological periodicalsLietuvos archeologija2009VilniusT. 35117-126
Bitner-Wróblewska A.Zagatka grobu 81 z miejscowości neita, Pow. AugustówLietuvos archeologija2001VilniusT. 21129-138
Jarockis R., Šinkūnas P., Stančikaitė M., Šeirienė N., Blažauskas N.Impilties piliakalnio gamtinės ir kultūrinės aplinkos raida: kompleksinio tyrimo rezultataiPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda95-124
Blaževičius P.Seniausieji Lietuvos šachmataiLietuvos archeologija2009VilniusT. 3459-104
Blaževičius P.Vaikų žaislai ir žaidimai XIII-XVII a. LietuvojeLietuvos archeologija2008VilniusT. 3371-122
Bliujienė A., Bračiulienė R.Prašmatniosios BARBARICUM paribio diduomenės moterysLietuvos archeologija2007VilniusT. 3039-68
Bliujienė A.Iš baltų amatininkystės istorijos: baltiški Berlock kabučiaiArchaeologia Lituana2005Vilnius6112-130
Bliujienė A.Baltų palaidojimų indai, arba kad dušia nejaustų troškulio ir alkioLietuvos archeologija2005VilniusT. 2881-96
Bliujienė A.Baltų zoomorfinis stiliusLietuvos archeologija2001VilniusT. 21205-226
Bliujienė A.Lokalių Europos puošybos stilių įtaka I tūkstantmečio vidurio baltų genčių ornamentikaiIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius99-111
Bliujienė A.Alinkos (Raistinės) pilkapiaiLietuvos archeologija1992VilniusT. 8105-127
Blomkvist N.East Baltic Vikings - with particular consideration to the CuroniansPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda71-93
Sarcevičius S., Subačius R., Bložė A.Daktiloskopijos taikymas archeologinėje medžiagojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18221-226
Brazaitis D., Piličiauskas G.Gludinti titnaginiai kirviai LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2971-118
Brazaitis D.Neolitizacijos proceso pradžia LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 29241-252
Brazaitis D.Papiškių 4-oji durpynė gyvenvietėLietuvos archeologija2004VilniusT. 25187-220
Brazaitis D.Rutulinių amforų kultūra Lietuvoje - reiškinys ar epizodasLietuvos archeologija2002VilniusT. 2329-40
Brazaitis D.Narviškos keramikos stiliai Rytų LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 2351-72
Brazaitis D.Žalvario amžiaus medžiaga iš Visėtiškių pilkapyno ir jo aplinkosLietuvos archeologija2000VilniusT. 20101-114
Brazaitis D.Dvaro kaimo (Vilniaus r.) akmens amžiaus radimvietėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 16281-309
Brazaitis D.Pyplių piliakalnio papėdės gyvenvietėsLietuvos archeologija1998VilniusT. 1586-106
Brazauskas M.Archeologiniai tyrimai ir dendrochronologijaPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda251-267
Brazauskas M.Vakarų Lietuvos archeologinės ąžuolo medienos skalėsLietuvos archeologija2003VilniusT. 24127-132
Budvydas U.Skandinaviški Viešvilės kapinyno ietigaliaiLietuvos archeologija2007VilniusT. 3069-80
Budvydas U.Lietuvoje rastų lankinių segių lenkta kojele tipologija ir chronologijaLietuvos archeologija2002VilniusT. 22243-274
Bugys P.Žvyninių šarvų plokštelės Vilniaus pilių teritorijojeLietuvos archeologija2011VilniusT. 37207-216
Butėnienė E., Butėnas E.Laivių kapinynasLietuvos archeologija2002VilniusT. 229-198
Butėnas E.Kario raitelio kapas iš Kurklių Šilo pilkapynoLietuvos archeologija2001VilniusT. 21227-234
Butėnas E.Sagtys iš Rytų Lietuvos pilkapių ( tipai, paskirtis)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1837-56
Butėnas E.Maisiejūnų pilkapyno tyrinėjimaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15163-184
Butėnas E.Lietuvos archeologijos bibliografijų rodyklėLietuvos archeologija1998VilniusT. 15485-487
Iršėnas M., Butrimas A.Daktariškės 5-osios gyvenvietės keramikos su organinės kilmės priemaišomis ornamentikaLietuvos archeologija2000VilniusT. 19125-138
Butrimas A.Biržulio baseino ir žemaičių aukštumos akmens amžiaus tyrinėjimų apžvalgaLietuvos archeologija1998VilniusT. 15107-132
Butrimas A.Šarnelės neolito gyvenvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 14174-191
Butrimas A.Spigino mezolito kapaiLietuvos archeologija1992VilniusT. 84-10
Kunskas R., Butrimas A.Biržulio ežerų krantų ir akmens amžiaus gyvenviečių kaita holoceneLietuvos archeologija1985VilniusT. 466-79
Caune A.XII a. kaulinė pasaginė segė iš RygosLietuvos archeologija2001VilniusT. 2149-54
Caune A.Mittelalterliche glasspiegelfunde in RigaIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius49-56
Senvaitienė J., Vedrickienė L., Čeplinskaitė V., Urbanavičienė S.Bečių kapinyno audinių konservavimas ir tyrimasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11104-116
Černiavskij M. [Чернявский М.М.]Керамика неманской культуры в северо-западной Белоруссии [Keramika Nemanskoj kultury v severo-zapadnoj Belorussii]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius114-121
Černiavskij M. [Чернявский М.М.]Древнейшие роговые орудия из-под Сморгони [Drevneijšie rogovye orudija iz-pod Smorgoni]Lietuvos archeologija1992VilniusT. 9116-120
Česnys G.Antropologijos simpatikas ir profesionalasLietuvos archeologija2005VilniusT. 2813-16
Česnys G.Lenkų antropologas Julijonas Talko-Grinevičius ir LietuvaLietuvos archeologija2002VilniusT. 22275-286
Česnys G., Jankauskas R.Viduramžių alytiškių antropologija (daugiamatės analizės duomenys)Lietuvos archeologija1995VilniusT. 1126-33
Česnys G.Paleodemografija ir antropologijaLietuvos archeologija1988VilniusT. 689-100
Mažiulis V., Rimantienė R., Vanagas A., Česnys G.Baltų susidarymasLietuvių etnogenezė1987Vilnius40-81
Gudavičius E., Tautavičius A., Volkaitė-Kulikauskienė R., Česnys G.Baltų gentys I-IV amžiujeLietuvių etnogenezė1987Vilnius101-123
Gudavičius E., Volkaitė-Kulikauskienė R., Tautavičius A., Zinkevičius Z., Vanagas A., Česnys G.Baltų gentys V-VIII amžiujeLietuvių etnogenezė1987Vilnius124-171
Česnys G.III-XI a. žemaičiai kraniologijos aspektuLietuvos archeologija1984VilniusT. 3141-151
Česnys G.Lietuvos II-V a. Plokštinių kapinynų žmonės (Antropologinė apybraiža)Lietuvos archeologija1981VilniusT. 292-110
Česnys G.Jakštaičių XIV-XVII a.gyventojų paleodemografija ir antropologijaLietuvos archeologija1979VilniusT. 1152-170
Zubov A. [Зубов А.], Chaldejeva N. [Халдеева Н.]Одонтологическая классификация Прибаптийских народов [Baltų tautų odontologinė morfologinė klasifikacija]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius313-326
Čivilytė A., Mödlinger M.Bronzos amžiaus metalurgija: atkraštinių kirvių gamybos technologijos ir funkcijos klausimuLietuvos archeologija2010VilniusT. 36121-152
Čivilytė A.Archeologija tarp legendos ir tikrovės-grįžtant prie Šernų statulėlės (Klaipėdos r.) problemosLietuvos archeologija2007VilniusT. 3191-108
Čivilytė A.Jonas Puzinas-Heidelbergo universiteto daktaras: archeologijos profesionalumo linkLietuvos archeologija2005VilniusT. 2939-48
Čivilytė A.Pagaminti tam, kad panaudotum? Keletas nežinomos bronzinės liejimo formos (Dovilai, Klaipėdos r.) reikšmiųLietuvos archeologija2004VilniusT. 25221-232
Paberžytė I., Costopoulus A.The evolution of current trends in Lithuanian archaeology: soviet past and post-soviet presentLietuvos archeologija2009VilniusT. 3595-116
Kelertas K., Czebreszuk J., Szmyt M.Dirbant su radiokarboninėmis datomis. 3 tūkstantmetis pr. Kr. Kujavijoje pagal C14 datasLietuvos archeologija2000VilniusT. 1969-84
Daugnora L., Piličiauskienė G.XIV-XVII a. osteologinės medžiagos, 1988-1990 m. iškastos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, analizėLietuvos archeologija2005VilniusT. 28207-216
Daugnora L., Girininkas A.Šiaurės elnių keliai ir jų paplitimas Lietuvoje vėlyvajame paleoliteLietuvos archeologija2005VilniusT. 29119-132
Daugnora L.Mamutai LietuvojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 259-16
Daugnora L., Girininkas A.Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensenaLietuvos archeologija2004VilniusT. 25233-250
Daugnora L., Girininkas A., Guobytė R., Kisielienė D., Simniškytė A., Stančikaitė M.Juodonys ir Jaros apyžeris: gamta ir gyventojaiLietuvos archeologija2004VilniusT. 26111-134
Daugnora L.Osteologiniai dumenys apie žuvis ir ruonius Šventosios gyvenvietėseLietuvos archeologija2000VilniusT. 1985-102
Daugnora L., Girininkas A.Kretuono apyežerio gyvenviečių dirbinių paleoosteologijaGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius13-28
Daugnora L.Laukinių gyvūnų galūnių kaulų, rastų Kretuono 1 C gyvenvietėje, matavimaiGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius29-33
Daugnora L.Marvelės kapinyno žirgaiVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius86-91
Daugudis V.Dėl laidojimų Lietuvos piliakalniuoseLietuvos archeologija1992VilniusT. 927-35
Dubonis A.G. Vėlius. Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV a. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35259-264
Dučic L. [Дучиц Л.]Курганы с балтскими украшениями на территории Беларуси [Kurgany s baltskimi ukrašenijami na territorii Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21235-240
Dziedzic A.Titnaginis inventorius iš Kašėtų Krokuvos Archeologijos muziejaus rinkiniuoseLietuvos archeologija2005VilniusT. 29203-240
Ibsen T., Frenzel J.In search of the early medieval settlement of Wiskiauten/Mohovoe in the Kaliningrad regionLietuvos archeologija2010VilniusT. 3647-58
Gavrituhin I. [Гавритухин И.О.]Кодынские фибулы (Типы и некоторые проблемы интерпретации) [Kodynskije fibuly (tipy i nekotoryje problemy interpretacii)]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda78-85
Genys J.Prekybos keliai: Lietuvos pajūris-Vidurio Lietuva vėlyvajame geležies amžiujeVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius98-105
Genys J.Protomiestų tipo gyvenvietės Vakarų LietuvojeGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius80-88
Genys J.Miestų kūrimosi Vakarų Lietuvoje klausimuVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda128-137
Girininkas A.Lietuvos archeologija. T. I. Akmens amžius. Akmens amžiaus (X–III tūkst. pr. Kr.) laikotarpį apibendrinanti studija lietuvių kalba2009Vilnius1-328
Girininkas A.Archeologas - novatoriusLietuvos archeologija2005VilniusT. 289-12
Girininkas A.Lietuvos apgyvendinimas-poledyninės imigracijos ar indeuropietizacijos padarnys?Lietuvos archeologija2005VilniusT. 2859-68
Girininkas A.Profesonalio archeologijos pradininkas Lietuvoje. Prof. dr. Jonui Puzinui - 100 metųLietuvos archeologija2005VilniusT. 299-12
Girininkas A.Jonas Puzinas-akademinės Lietuvos archeologijos pradininkasLietuvos archeologija2005VilniusT. 2931-38
Girininkas A.Migraciniai procesai rytų Pabaltyje vėlyvajame neolite. Virvelinės keramikos kultūraLietuvos archeologija2002VilniusT. 2373-92
Girininkas A.Pakretuonės 1-oji gyvenvietėLietuvos archeologija2002VilniusT. 23187-196
Girininkas A.Reškutėnų piliakalnisLietuvos archeologija2001VilniusT. 21147-158
Girininkas A.Baltai prie Suomijos įlankosLietuvos archeologija2000VilniusT. 19103-108
Girininkas A.Kapas urnojeLietuvos archeologija1998VilniusT. 15133-136
Girininkas A.Baltų kultūros ištakos1994Vilnius1-280
Girininkas A.Gamtos įtaka žmonėms holocene Kretuono apyežeryjeGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius5-12
Girininkas A.Vidurinysis ir vėlyvasis neolitas.MonografijaLietuvos archeologija1990VilniusT. 71-39
40-78
79-112
Motuza G., Girininkas A.Lietuvos geologinė sandara ir etnogenezėVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda3-13
Girininkas A.Narvos kultūros raidaLietuvos archeologija1985VilniusT. 4119-134
Girlevičius L.XIV a. - XV a. pradžios Vilniaus miesto gynybiniai įrenginiaiLietuvos archeologija2009VilniusT. 34105-150
Girlevičius L.VII Hanzos erdvės miestų archeologijos kolokviumas LiubekeLietuvos archeologija2009VilniusT. 35279-280
Gläser M.Lübeck als Beispiel für die deutsche Stadt-archäeologiePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda33-47
Grasis N.Dvigubas kapas Skaistkalnės selgose ir virvelinės keramikos /Pamarių kultūra: kultūros modelis, laidojimo papročiai ir jų pokyčiaiLietuvos archeologija2007VilniusT. 3139-70
Graudonis J.The finery of the ancient SemigalliansLietuvos archeologija2001VilniusT. 2155-62
Gravere R. [Гравере Р.]Западнобалтские одонтологические компоненты в составе латышей [Vakarų baltų odontologiniai komponentai latvių tarpe]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius291-311
Grigalavičienė E.Kerelių piliakalnisLietuvos archeologija1992VilniusT. 885-105
Grigalavičienė E.Juodonių piliakalnis ir gyvenvietė (Rokiškio raj.)Lietuvos archeologija1992VilniusT. 941-92
Grigalavičienė E.Nevieriškės piliakalnisLietuvos archeologija1986VilniusT. 552-88
Grigalavičienė E.Sokiškių piliakalnisLietuvos archeologija1986VilniusT. 588-138
Grigalavičienė E.Egliškių pilkapiaiLietuvos archeologija1979VilniusT. 15-43
Grimalauskaitė D. [Грималаускайте Д.], Sinčuk I. [Синчук И.]Об одном необычном литовском платежном слитке [Ob odnom neobyčnom litovskom platežnom slitke]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21283-292
Grinevičiūtė G.Virvelinė keramika pietų LietuvojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19109-124
Grinkevičiūtė A.Pastatai Lietuvos akmens amžiaus gyvenviečių duomenimisLietuvos archeologija2005VilniusT. 2833-58
Stančikaitė M., Guobytė R., Šeirienė V.Aerofotografinis bei paleobotaniai tyrimo metodai ir galimybės juos taikyti archeologijojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 1667-78
Guobytė R., Stančikaitė M.Žmogaus veiklos pėdsakai Biržulio ežero žiedadulkių diagramose. Geomorfologinė ežero apylinkių sandaraLietuvos archeologija1996VilniusT. 14213-218
Gusakov M. [Гусаков М.Г.]Святилище - археологический феномен (проблема исторической реконструкции) [Sviatilische - arkheologicheskij fenomen (problema istoricheskoj rekonstrukciji)]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda116-123
Hoffmann M.Früheisenzeitliche Hügelgräber in der westbaltischen Zone - das Problem ihrer Genese und Differenzierung [Ankstyvojo geležies amžiaus Vakarų baltų pilkapiai: genezės ir tipologijos problema]Archaeologia Lituana2001Vilnius21-21
Iwanowska G., Kazakevičius V.Kurhan 47 z mieczem z cmentarzyska w Żwirblach (Žvirbliai)Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21241-266
Volkaitė-Kulikauskienė R., Jankauskas K.Iš senosios lietuvių amatininkystės istorijos (alavas senuosiuose lietuvių papuošaluose)Lietuvos archeologija1992VilniusT. 8135-170
Jankauskas K.Smulkusis papuošalų ir spalvotųjų metalų dekorasLietuvos archeologija1992VilniusT. 9151-168
Jankauskas R.Kai kurie Lietuvos praeities biosocialins diferenciacijos rodikliaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15447-472
Jankauskas R.Vėlyvųjų viduramžių Alytaus antropoekologija (XIV - XVII a. senkapio duomenimis)Lietuvos archeologija1995VilniusT. 1134-46
Jankauskas R.Degintinių kapų iš Kernavės Pajautos slėnio antropologinė analizėLietuvos archeologija1992VilniusT. 939-41
Jankauskas R.Paleontologiniai tyrimaiLietuvos archeologija1988VilniusT. 6103-108
Jarockis R.Lietuviškosios Žiemgalos dalies apgyvendinimo raida XIII-XVI a.Lietuvos archeologija2003VilniusT. 249-16
Jarockis R.Some aspects of urban development of two manor-boroughs in Žagarė in the 13th-16th centuriesLietuvos archeologija2001VilniusT. 21355-366
Jarockis R.Kaulinių-raginių dirbinių gamyba Kernavėje XIII-XIV a.Lietuvos archeologija1992VilniusT. 9168-182
Jasiukevičius V., Vaitkevičius G.XVII a. kalkinio fajanso, rasto Vilniuje, tyrimaiLietuvos archeologija1999VilniusT. 18271-282
Jonaitis R., Kaplūnaitė I.54-asis seminaras „Pskovo ir Pskovo žemių archeologija ir istorija“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34273-276
Jovaiša E. [Йовайша Э.]Мировоззрение балтов по данным пространственного ориентирования и внутреннего устройства погребений Центральной Литвы I-IV вв. [Mirovozzrenije baltov po dannym prostranstvennogo оrientirovanija...]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda92-107
Juknevičius A.Senoji Kėdainių gyvenvietėVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius70-78
Juodagalvis V.Zapsės upės 1-oji gyvenvietėLietuvos archeologija2007VilniusT. 31165-190
Juodagalvis V.Mezolitinis būstas LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2869-80
Juodagalvis V., Marcinkevičiūtė E.Varenės upės 10-oji senovės gyvenvietėLietuvos archeologija2004VilniusT. 2579-108
Juodagalvis V.Glūkas 10 - epipaleolitinė stovykla ir neolitinės gyvenvietės prie Varėnės upėsLietuvos archeologija2002VilniusT. 23197-238
Juodagalvis V.Rimutei Rimantienei - 80Lietuvos archeologija2000VilniusT. 197-12
Juodagalvis V., Simpson D.N.Sugrįžimas į Šventąją - bendras Lietuvos-Norvegijos projektasLietuvos archeologija2000VilniusT. 19139-152
Juodagalvis V.Senovės gyvenvietė prie Dusios ežeroLietuvos archeologija1999VilniusT. 16239-280
Juodagalvis V.Seniausios statybos pėdsakai UžnemunėjeGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius34-45
Juodagalvis V.Užnemunės neolito keramikaGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius148-152
Juodagalvis V.Kubilėlių vėlyvojo neolito gyvenvietėLietuvos archeologija1992VilniusT. 834-56
Juodagalvis V.Mezolitinės tradicijos vėlyvojo neolito titnago inventoriujeLietuvos archeologija1992VilniusT. 9107-115
Piličiauskas G., Jurkėnas D., Laurat T.Neandertaliečiai Lietuvoje? Prielaidos, tyrimai ir perspektyvosLietuvos archeologija2011VilniusT. 379-24
Obuhovskij V., Kalechitz E.Settlement of Motol microregion in the stone age and bronze age according to the research records in the Motol-17 settlementLietuvos archeologija2004VilniusT. 2545-78
Kryvaltsevich M.M., Kalechyts A.G.Kai kurie " A Horizonto" komponentai-ankstyvosios virvelinės keramikos kultūroje vakarų BaltarusijojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19167-174
Kalečic E. [Калечиц Е.Г.]Керамика верхнеднепровской культуры [Keramika verhneddneprovskoj kultury]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius133-147
Kaminskaitė I.XIII-XV a. medinės lazdos su buoželėmis: faktai ir hipotezėsLietuvos archeologija2009VilniusT. 34151-170
Kazakevičius V.Viduramžių kalavijas iš Nevėžio (Kėdainių m.)Lietuvos archeologija2005VilniusT. 28115-120
Kazakevičius V. Segė iš Gotlando LietuvojePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda25-32
Kazakevičius V.Kalniškių V-VI a. kapinyno keramikaLietuvos archeologija2004VilniusT. 269-28
Kazakevičius V.Paalksnių, Kelmės r., pilkapyno kalavijasIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius85-90
Kazakevičius V.Sėlių paminklai LietuvojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 207-20
Kazakevičius V.Visėtiškių pilkapynasLietuvos archeologija2000VilniusT. 2021-100
Kazakevičius V.Sėlių kapai Miškinių pilkapyjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 20115-140
Kazakevičius V.Aukštaičių kapinynas žemaičių etnokultūrinėje periferijojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 1857-68
Kazakevičius V.Iš vėlyvojo geležies amžiaus baltų ginklų istorijos (kalavyjų makštų galų apkalai)Lietuvos archeologija1998VilniusT. 15287-332
Kazakevičius V.IX-XIII a. baltų kalavijai1996Vilnius1-87
88-173
Kazakevičius V.Plinkaigalio kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1993VilniusT. 101-71
72-143
144-220
Kazakevičius V.Rytietiškos kilmės radinys Visėtiškių (Anykščių raj.) pilkapyneLietuvos archeologija1992VilniusT. 9133-137
Kazakevičius V.Vienašmenių kalavijų atsiradimas ir raida LietuvojeLietuvos archeologija1981VilniusT. 243-58
Kirpičnikov A. [Кирпичников А.]Древнерусский "клин" - боевой отряд или населенная местность? [Senovės rusų "pleištas" - kovos būrys ar vietovardis?]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius205-207
Kurila L., Kliaugaitė V.Peršaukščio-Kasčiukų pilkapynasLietuvos archeologija2008VilniusT. 339-40
Kurila L., Kliaugaitė V.Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30121-180
Klimčiukas F., Vidugiris A.Iš etnolingvistinių ir religinių santykių istorijos baltų ir rytų slavų paribio zonojeIš lietuvių etnogenezės1981Vilnius93-99
Klimka L. [Климка Л.]Роль астрономии при формировании культуры древних балтов [Rol' astronomii pri formirovanii kul'tury drevnikh baltov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda85-91
Kośko A.A chapter in the research on the South-Baltic cultural context in the development of the great Poland - Kuiavia communities from the time of the horizon of the "cassigal" corder ware cultureGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius153-161
Kriiska A.Pajūrio medžiotojų ir rinkėjų verslai bei gyvenvietės EstijojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19153-166
Krivalcevič N. [Кривальцевич Н.Н.]Керамика Припятского Полесья в ранний период бронзового века [Keramika Pripiatskovo Polesia v rannij period bronzovovo veka]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius122-132
Kulakov V. [Кулаков В.]Остатки седел Х в.на могильнике Kleine Kaup [Ostatki siolen X v. Na mogilnike Kleine Kaup]Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37153-166
Kulakov V. [Кулаков В.]Trilapių segių ir skydo formos kabučių genezėLietuvos archeologija2007VilniusT. 32133-144
Kulakov V. [Кулаков В.]Excavations of Liobenicht in 1999 the Kionigsberg city beneath KaliningradLietuvos archeologija2005VilniusT. 27179-286
Kulakov V. [Кулаков В.]Уникальный экспонат музея "Пруссия" [Unikalnyj eksponat muzeja „Prussija“]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21183-192
Kulakov V. [Кулаков В.]Конское снаряжение пруссов Х-ХI вв. (проблема относительной хронологии деталей оголовья) [Konskoe snariaženie prussob X-XI vv. (problema otnositelnoj hronologii detalej ogolovia)]Lietuvos archeologija1992VilniusT. 9137-144
Kulakov V. [Кулаков В.]Этапы истории пруссов V-XII вв. [Etapy istorii prussov V-XII vv.]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda34-41
Kulikauskas P.Kelias į archeologiją2003Vilnius1-95
96-246
Kulikauskas P.Karaliaučiaus universitete 1938-1940 m. (prisiminimai iš studijų laikų Karaliaučiaus universitete)Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24299-312
Kulikauskas P.Upytės priešistorinio kapinyno (Naujamiesčio vls., Panevėžio aps.) tyrinėjimų duomenysLietuvos archeologija1998VilniusT. 1519-85
Kulikauskas P.Petras Tarasenka - Lietuvos archeologijos pradininkasLietuvos archeologija1992VilniusT. 95-21
Kuncevičius A.Lietuvos viduramžių archeologija2005Vilnius1-145
146-198
Kuncevičius A.Lietuvos pilių raidaIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius27-33
Kuncienė O.IX-XIII a. stiklo karoliai LietuvojeLietuvos archeologija1981VilniusT. 277-92
Kuncienė O.Sarių senkapisLietuvos archeologija1979VilniusT. 176-100
Kunskas R.Obelių ežero paleogeografinė apžvalgaLietuvos archeologija1988VilniusT. 64-9
Kurila L., Kurilienė A.Tyrinėjimai DovainonyseLietuvos archeologija2011VilniusT. 3787-152
Kurila L.Osteologinis kremuoto individo lyties nustatymas: patikimumo įvertinimas, paremtas rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų duomenimisLietuvos archeologija2010VilniusT. 36197-210
Kurila L.Ketvirtasis baltų ir suomių archeologų teorinės archeologijos seminaras „Archeologija ir tapatumas“: BASE 4Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36285-287
Kurila L.Senieji rytų Lietuvos pilkapių plėšikaiLietuvos archeologija2009VilniusT. 3443-58
Kurila L.Tarptautinė mokslinė konferencija „Žirgas ir žmogus Europos senovėje (pasaulėžiūra, laidojimo papročiai, karyba ir kasdienis gyvenimas)“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34279-280
Kurila L.Socialinis statusas ir lytis: geležies amžiaus rytų Lietuvos socialinės organizacijos analizėLietuvos archeologija2009VilniusT. 35153-192
Kurila L.Lietuvių etninė riba rytuose IX-XII a. (l. Archeolojos duomenys)Lietuvos archeologija2005VilniusT. 2759-84
Kurila L.Lietuvių etninė riba rytuose XI-XIV a. ( 2. rašytinių šaltinių duomenys)Lietuvos archeologija2005VilniusT. 28121-132
Kurilienė A.Tarptautinis seminaras „Prie baltų kultūros ištakų“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36281-283
Kvizikevičius L.Lietuvos miestų ir miestelių archeologiniai tyrinėjimaiLietuvos archeologija2003VilniusT. 24133-160
Kvizikevičius L.Eugenijus Ivanauskas. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 1387-1850Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24313-314
Kvizikevičius L.Žemutinės Panemunės regiono miestelių numizmatinė medžiagaLietuvos archeologija2001VilniusT. 21431-450
Kvizikevičius L.Rusiškos monetos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinės dalies pinigų apyvartoje XVI-XVIII a.Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius141-147
Kvizikevičius L.Švininių antspaudų radiniai Vilniuje - XVI-XVII a. Importinių audeklų prekybos atspindysLietuvos archeologija1999VilniusT. 18243-252
Kvizikevičius L.Švininiai audeklų antspaudaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15433-446
Lakiza V.L.Virvelinės keramikos kultūros palikimo identifikavimas Baltarusijos PanemuniuoseLietuvos archeologija2007VilniusT. 3123-38
Larsson L.Ugnies vaidmuo ritualinėse neolito apeigoseLietuvos archeologija2000VilniusT. 19175-190
Laužikas R.Archeologija ir statistinė analizė: duomenų parengimas statistiniam tyrimui kompiuteriu ir pagrindinių analitinių metodų taikymo pavyzdžiaiLietuvos archeologija2010VilniusT. 36103-120
Laužikas R.Lietuvos archeologija 2001-2005 metais: situacijosLietuvos archeologija2007VilniusT. 31139-164
Laužikas R.Archeologija kaip komunikacijaLietuvos archeologija2007VilniusT. 3231-50
Laužikas R.Skaimeninė archeologija pasaulyje ir Lietuvoje: turinys, istorija ir taikymo galimybėsLietuvos archeologija2005VilniusT. 27161-178
Malinauskas Z., Linčius A.Pelkių (limonitinė) geležies rūda LietuvojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18111-120
Vaicekauskas I., Lisauskaitė R.VI tarptautinė mokslinė konferencija „Jono Puzino skaitymai. Archeologija Baltijos jūros regione. Pasiekimai ir perspektyvos“Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37265-268
Lošenkov I. [Лошенков М.И.]Поселение культуры штрихованной керамики [Poselenija kultury štrihovannoj keramiki na jūge Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21159-170
Lošenkov M. [Лошенков М.]Городище Палицкое [Palitskojės piliakalnis]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius125-140
Loze I.Ankstyvasis neolitas Ičos gyvenvietėjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19203-220
Luchtanas A.Archeologija su Lietuvos TSR istorijos katedros vėliavaVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius29-40
Luchtanas A.Archeologija Vilniaus universiteteArchaeologia Lituana1999Vilnius17-14
Luchtanas A., Vėlius G.Laidosena Lietuvoje XIII-XIV a.Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius80-88
Luchtanas A.Ankstyvojo geležies amžiaus Kernavės kapinynasLietuvos archeologija1992VilniusT. 935-39
Luchtanas A.Žalvario apdirbimas ankstyvuosiuose rytų Lietuvos piliakalniuoseLietuvos archeologija1981VilniusT. 25-17
Volkaitė-Kulikauskienė R., Luchtanas A.Narkūnų senkapio 1976 m. tyrinėjimaiLietuvos archeologija1979VilniusT. 1101-111
Luchtanienė D.Eksperimentinė archeologija: tarp mokslo ir kultūrosLietuvos pilys 20052006VilniusT. 195-99
Lødøen T.K.Uolų raižinių datavimas ir akmens amžiaus žmonių pasaulėžiūros interpretacijaLietuvos archeologija2000VilniusT. 19191-202
Makarowicz P.Apie metalurgijos raidą ankstyvojo žalvario amžiaus visuomenėjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19221-240
Malonaitis A.Geležiniai pleišto pavidalo kirviai LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2723-28
Marcinkevičiūtė E.Daugiasluoksnių archeologinių objektų erdvinė analizėLietuvos archeologija2010VilniusT. 3687-102
Marcinkevičiūtė E., Žilinskaitė A.Tarptautinė mokslinė konferencija „Archeologinių tyrininėjimų metodai“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34281-282
Marcinkevičiūtė E.Narvos kultūros pietinė ribaLietuvos archeologija2005VilniusT. 29179-202
Masiulienė I.II mokslinė konferencija „Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis)“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36288-289
Masiulienė I.Klaipėdos senamieščio šiaurės vakarinės dalies raida XVI-XVII amžiaisLietuvos archeologija2009VilniusT. 35241-258
Stankus J., Sveikauskaitė A., Selskis A., Matulionis E.Kai kurių II-XIII a. geležies dirbinių cheminės analizės duomenysLietuvos archeologija1999VilniusT. 18101-110
Mažeika J., Petrošius R.Archeolognių radinių radioanglies amžiusLietuvos archeologija1998VilniusT. 15473-484
Mikliaev A. [Микляев А.М.], Mazurkevič A. [Мазуркевич А.Н.], Zaijceva G. [Зайцева Г.И.]О керамике неолита раннего металла в Двинско-Ловатском междуречье [O keramikie neolita - rannievo metalla v Dvinskoj-Lovatskom meždureče]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius89-103
Medvedev A. [Медведев A.M.]К вопросу об участии ятвягов в формировании культуры восточнолитовских курганов [K voprosu ob uchastiji jiatviagov v formirovanii kul'tury vostochnolitovskikh kurganov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda55-59
Mekas K., Žalnierius A.Medininkų pilies archeologiniai tyrinėjimai 1961-1963 metaisLietuvos archeologija2005VilniusT. 28133-162
Merkevičius A.Kalnelio archeologiniai paminklaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15381-388
Merkevičius A.Etnokultūrinė situacija laidosenos duomenimis Vidurio Lietuvoje žalvario ir ankstyvajame geležies amžiujeVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius1-9
Merkevičius A.Žalvario dirbinių cheminė sudėtisLietuvos archeologija1988VilniusT. 676-88
Merkevičius A.Narkūnų piliakalnio spalvotojo metalo dirbiniai Lietuvos archeologija1986VilniusT. 549-52
Merkevičius A.Sauginių plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 341-63
Merkevičius A.Maudžiorių ir Požerės plokštinių kapinynų žalvarisLietuvos archeologija1984VilniusT. 3125-135
Michelbertas M.Recenzijos, apžvalgos. Naujas baltų archeologijos leidinysArchaeologia Lituana2004Vilnius5147-148
Michelbertas M.Amerikiečio žvilgsnis į Lietuvos archeologiją. Pastabos R.V.Sidrio straipsnio paraštėseArchaeologia Lituana2001Vilnius2144-148
Michelbertas M.Emaliuota segė iš Lazdininkų, Kretingos r., kapinynoIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius57-62
Michelbertas M.Centrinė Lietuva - romėniškojo laikotarpio emaliuotų dirbinių gamybos centrasVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius18-26
Michelbertas M.Antkaklių trimitiniais galais (III gr.) chronologijos klausimuLietuvos archeologija1992VilniusT. 9127-132
Michelbertas M.Vakarų Lietuvos apgyvendinimas senajame geležies amžiuje ir kai kurie šio regiono etninės istorijos klausimaiVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda13-21
Michelbertas M.Romos imperijos įtakos baltų genčių kultūrai klausimuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1965Vilnius1 (18)47-66
Motuzaitė-Matuzevičiūtė G.Ežero gyventojai-žemdirbiai. Luokesų ežerinės gyvenvieteės archeobotanių tyrimų duomenysLietuvos archeologija2007VilniusT. 31123-138
Motuzaitė-Matuzevičiūtė G.Modernių metodų panaudojimas Luokesių polinių gyvenviečių tyrimamsLietuvos archeologija2004VilniusT. 26105-110
Mugurevičs Ė.Sabilės pilis ir pilies gyvenvietė XI-XVI a.Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2163-72
Mugurēvičs Ē.Die funde der hammeräxte und Hämmer aus Horn auf dem territorium Lettlands und ihre mythologische deutungIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius63-74
Navasaitis J., Sveikauskaitė A., Selskis S.Lietuvos rudnių šlako sudėtis ir savybėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 18121-134
Nikžentaitis A.Vladas Žulkus - Baltijos regiono, Lietuvos, Žemaitijos ir Klaipėdos archeologasPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda19-24
Nowakowski W.Römer-Barbaren-Vermittler. Romėnai-barbarai-tarpininkaiVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius72-79
Osė I. [Осе И.]Возникновение изразцовых печей в Латвии [Vozniknovenije izrazcovykh pechej v Latvii]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda137-145
Oshibkina S.Veretje kultūros menasLietuvos archeologija2000VilniusT. 19241-250
Ostrauskas T.Šiek tiek apie Lietuvos ankstyvojo mezolito gyvenviečių mikrolitinio medžioklės inventoriaus paskirtį. Trasologinių tyrinėjimų duomenysLietuvos archeologija2005VilniusT. 29171-178
Ostrauskas T.Kundos kultūros tyrinėjimų problematikaLietuvos archeologija2002VilniusT. 2393-106
Ostrauskas T.Mezolitinė Kudlajevkos kultūra LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 23137-162
Ostrauskas T.Apie vėlyvojo Paleolito periodizaciją Lietuvoje. E.Šatavičiaus koncepcijos kritikaLietuvos archeologija2002VilniusT. 23239-246
Ostrauskas T. Michał Kobusiewicz "Ludy łowiecko-zbieracke połnocno-zachodniej Polski". Poznan, 1999 [recenzija]Lietuvos archeologija2002VilniusT. 23247-248
Ostrauskas T.Vėlyvasis paleolitas ir mezolitas pietų LietuvojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 167-17
Ostrauskas T.Kabelių 2-oji akmens amžiaus gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 1631-66
Ostrauskas T.Vakarų Lietuvos mezolitasLietuvos archeologija1996VilniusT. 14192-212
Papreckienė I.V-VII a. žemaičių etninė odontologijaLietuvos archeologija1984VilniusT. 3151-154
Russow E., Pärn A.Kaarma personage in Saaremaa - a local nobleman's manor or a fortified dwelling of a conqueror?Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda49-70
Pečeliūnaitė-Bazienė E.Archeologinės tekstilės tyrimas taikant tarpdisciplininius tyrimo metodusLietuvos archeologija2010VilniusT. 36211-220
Pečeliūnaitė-Bazienė E.Natūralus dažikliai, nustatyti I-XII a. iškastinės tekstilės fragmentuoseLietuvos archeologija2007VilniusT. 3081-96
Perminas K.Priešistoriniai luotai Lietuvoje. Lyginamoji analizė kitų šalių radinių kontekstePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda223-250
Petrauskas G.Tarptautinė konferencija „Povandeninė archeologija Baltijos regione: iššūkiai ir perspektyvos“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36284-285
Petrauskas O. [Петраускас О.]К вопросу о балто-славянских отношениях на территории Восточной Европы в период раннего железного века и раннего средневековья (по материалам обряда трупосожжения) [Apie baltų-slavų santykius Rytų Europos regione ankstyvajame geležies amžiuje ir ankstyvaisiais viduramžiais(degintinių kapų duomenimis)]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius81-97
Petrulienė A.Barinės senkapisLietuvos archeologija1995VilniusT. 1147-72
Piličiauskas G., Piličiauskienė G.Archeologiniai tyrimai Ukmergėje, Utenos gatvėjeLietuvos archeologija2011VilniusT. 37217-250
Piličiauskas G.Pasvarstymai Užnemunės akmens ir bronzos amžių tyrimų tema bei V. Juodagalvio monografijos „Užnemunės priešistorė“ kritikaLietuvos archeologija2011VilniusT. 37251-257
Piličiauskas G.Rokas Vengalis. Daktaro disertacija „Rytų Lietuvos gyvenvietės I-XII a.“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36291-295
Piličiauskas G.Bifasinės titnaginės formos Lenkijos ir vakarų ukrainos teritorijose (nuo vidurinio neolito iki geležies amžiaus)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 31191-193
Piličiauskas G.Akmens ir bronzos amžiaus stovyklos Karaviškėse (Karaviškių 6-oji gyvenvietė, plotai II ir IV)Lietuvos archeologija2004VilniusT. 25157-186
Piličiauskas G.Dubičių tipo gyvenvietės ir neolitinė Nemuno kultūra Pietų LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 23107-136
Piličiauskas G.Karaviškių 6A gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16229-238
Piličiauskienė G.Galvijų bandos struktūros pokyčiai XIV-XVII a.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33123-136
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.]Курганный могильник Пагоща: результаты раскопок 2005-2006 годов [Kurgannyj mogilnik Pagošča: rezultaty raskopok 2005-2006 godov]Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34211-252
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.]Белорусская археологическая периодика XX-начало XXI веков [Belorusskaja arheologičeskaja periodika XX-načiala XXI vekov]Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35127-136
Pobol D.L. [Поболь Л. Д.] Находки римских монет на землях Беларуси [Nahodki rimckich monet na zemliah Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2173-80
Prasolov J. [Прасолов Я.]Результаты изучения технологии изготовления ножей-кинжалов с территории бывшей восточной Пруссии [Rezultaty izučenija tehnologii izgotovlenija nožej-kinžalov c territorii bivščeij vostočnoj Prussii]Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36183-196
Pronin G.N. [Пронин Г.Н.]Два типа пгребений в земле ятвяов [Dva tipa pogrebenij v zemle jiatviagov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda59-70
Pukienė R.Žemaitiškės 2-osios polinės gyvenvietės medinių konstrukcijų anatominė analizėLietuvos archeologija2004VilniusT. 2699-104
Puškorius A.Senojo odinio apavo terminijaLietuvos archeologija2007VilniusT. 30229-256
Rackevičius G.Šauliai iš Genujos prie Vilniaus pilies 1394 m.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33137-152
Rackevičius G.Arbaleto strėlės laikikliai iš Vilniaus piliesLietuvos archeologija2001VilniusT. 21375-382
Rackevičius G.Vilniaus Aukštutinės pilies stogai XV a. pradžiojeIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius35-48
Rackevičius G.Arbaleto strėlės ( Trakų bei Vilniaus strėlių palyginamoji analizė)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18165-174
Rackevičius G.Arbaletų dirbtuvės Vilniuje ( XIV a. II pusė - XV a. I pusė)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18175-184
Ramecas E.Skaičiavimo žetonai rasti VilniujeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18253-262
Rassadin S. [Рассадин С.]Западнобалтские курганы и Милоградская культура [Vakarų baltų pilkapiai ir Milogrado kultūra]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius125-138
Rickevičiūtė K.Karmėlavos senkapis (1998-2000 tyrinėjimai)Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24161-228
Rickevičiūtė K.Karmėlavos kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 1173-103
Rier G. [Риер Я.Г.]Приднепровие в средние века [Pridneprove v srednie veka]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21293-298
Rimantienė R.Rutulinių amforų kultūra Vakarų LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 2341-50
Rimantienė R.Neolitas ir ankstyvasis žalvario amžius LietuvojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 1618-30
Rimantienė R.Pelesos paežerių akmens amžiaus stovyklos ir gyvenvietėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 1679-108
Rimantienė R.Margių 1-oji gyvenvietė Lietuvos archeologija1999VilniusT. 16109-170
Rimantienė R.Barzdžio miško gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16171-208
Rimantienė R.Grūdos ežero 3-oji gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16209-216
Rimantienė R.Žaliosios žalvario amžiaus gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16217-228
Rimantienė R.Žemdirbystės pradžia baltų žemėseVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius21-28
Rimantienė R.PratarmėLietuvos archeologija1996VilniusT. 144
Rimantienė R.Šventosios 4-oji radimvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 145-79
Rimantienė R.Šventosios 5-oji radimvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 1480-82
Rimantienė R.Šventosios 6-oji gyvenvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 1483-173
Rimantienė R.Šakės-neolito gyvenvietėLietuvos archeologija1992VilniusT. 816-34
Rimantienė R.Žemės ūkio pradžia LietuvojeLietuvos archeologija1992VilniusT. 9120-126
Rimantienė R.Nida. Senųjų baltų gyvenvietė1989Vilnius1-99
100-210
Rimantienė R.Nemuno žemupio (tarp Kauno ir Veliuonos) vėlyvojo neolito paminklaiLietuvos archeologija1985VilniusT. 480-98
Rimantienė R.Lynupio akmens amžiaus stovykla ir gyvenvietė (Rudnios girininkija, Varėnos raj.)Lietuvos archeologija1985VilniusT. 498-111
Rimantienė R.Mergžerio 13-a ankstyvojo žalvario amžiaus gyvenvietė (Varėnos raj. ir apylinkės)Lietuvos archeologija1985VilniusT. 4111-118
Šadyro I. [Шадыро В.И.]Городище и селище Прудники [Gorodišče i celišče Prudniki]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21267-274
Šadyro V. [Шадыро В.]Белорусско-литовско-латышское порубежье в эпоху железа и раннего средневековья (этнокультурные аспекты) [Baltarusių-lietuvių-latvių paribys geležies amžiuje ir ankstyvaisiais viduramžiais (etnokultūrinis aspektas)]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius189-204
Salatkienė B.Lietuvos geležies metalurgijos terminų problemaLietuvos archeologija2009VilniusT. 34253-270
Salatkienė B.Kalnelių archeologiniai paminklaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15137-162
Saltsman E.B.Pribrežnoje - Pamarių kultūros gyvenvietėLietuvos archeologija2004VilniusT. 25135-156
Sasnauskaitė G.Reginos Volkaitės-Kulikauskienės bibliografijaLietuvos archeologija2001VilniusT. 2131-48
Šatavičius E.Svidrų kultūra LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 29133-170
Šatavičius E.Bromės (Liungbiu) kultūra LietuvojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 2517-44
Šatavičius E.Hamburgo kultūros radiniai LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 23163-186
Sedov V. [Седов В.]Литва и кривичи [Litva i kriviči]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2181-88
Sedov V. [Седов В.]Голядь [Galindai]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius75-84
Sedov V. [Седов В.]Влияние западных балтов на культуру соседних славянских племен в раннем средневековье (каменные могильники Мазовии и Подляшья)[Vakarinių baltų įtaka kaimyninių slavų genčių kultūrai ankstyvaisiais viduramžiais (Mozūrijos ir Palenkės akmenimis krauti kapai)]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius165-176
Sedov V. [Седов В.]Земля ятвягов (племенная дифференциация) [Zemlia jiatviagov (plemennaja differenciacia)]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda50-55
Selskienė A.Paplienijos piliakalnio papėdės gyvenvietės geležies metalurginio šlako tyrimaiLietuvos archeologija2007VilniusT. 3251-70
Semenčuk G. [Семенчук Г.Н.]Раннесредневековый археологический комплекс Дрисвяты [Rannesrednevekovyj arheologičeskij kompleks Drisviaty]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21299-310
Shirouhov R.Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtos šventvietės arba šventvietės gamtoje: paieškos, atradimai ir klasifikacija“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36275-279
Sidrys R.Gintaro įkapės senojo ir viduriniojo geležies amžiaus kapuoseVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius28-46
Siemaszko J.Ščebros 14-oji gyvenvietė. Raktas Europos šiaurės rytinės dalies paleolitui pažinti ar dar viena paslaptis?Lietuvos archeologija2000VilniusT. 19251-266
Šilinis R.Kelionę privalu tęstiLietuvos archeologija2005VilniusT. 2817-20
Šimėnas V.Gotų kelias. Gotai, Roma ir Černiachovo kultūraLietuvos archeologija2007VilniusT. 30257-262
Šimėnas V.Vytautas Kazakevičius (1951 10 11-2005 09 07)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30263-264
Šimėnas V.Adolfas Tautavičius (1925 09 09-2006 08 10)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30265-266
Šimėnas V.A. Bliujienė. Lietuvos priešistrorės gintarasLietuvos archeologija2007VilniusT. 32171-174
Šimėnas V.Jonui Stankui - 70Lietuvos archeologija2007VilniusT. 32175-182
Šimėnas V.Regina Volkaitė-Kulikauskienė (1916 09 10-2007 03 28)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 32183-187
Šimėnas V.Prūsų archeologija. Archeologinių tyrinėjimų Prūsijoje istorijaUžmirštieji prūsai1999Vilnius11-51
Šimėnas V.Vakarų ir rytų baltų ribos kaita archeologijos duomenimisVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius39-67
Šimėnas V.Smailieji kovos peiliai-durklai baltų kraštuose I m. e. tūkstantmečio viduryjeVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius27-71
Šimėnas V.Pajūrio, Nemuno žemupio ir Vidurio Lietuvos kapinynai I m.e. tūkstantmečio pirmojoje pusėjeVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius10-20
Šimėnas V.Videvutis - legenda ar tikrovė?Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda41-49
Simniškytė A.Lauryno Kurilos daktaro disertacija „Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III-XII a. (laidojimo paminklų duomenimis)“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36298-301
Simniškytė A.2008 m. archeologinį sezoną bebaigiantLietuvos archeologija2009VilniusT. 34287-288
Simniškytė A.Sėlos kraštas VI/VII-XIII/XIV amžiais: teritorinė struktūraLietuvos archeologija2005VilniusT. 2729-48
Simniškytė A.Geriamieji ragai LietuvojeLietuvos archeologija1998VilniusT. 15185-246
Širouhov R. [Широухов Р.А.]Контакты пруссов и куршей Х-XIII вв. по археологическим источникам [Kontakty Prussov i Kuršeij X-XIII vv. Po arheologičeskim istočnikam]Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37167-206
Šmidt E. [Шмидт Е.]О Тушемлинской культуре IV-VII веков в Верхнем Поднепровье и Подвинье (к вопросу этнической атрибуции) [Apie IV-VII a. Tušemlios kultūrą Dnepro ir Dvinos aukštupiuose (etninės priklausomybės požiūriu)]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius113-123
Šmidt E. [Шмидт Е.А.]О формировании Тушемлинской культуры в Днепро-Двинском междуречье [O formirovanii Tušemliskoj kultūry v Dnepro-Dvinskom meždureče]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2189-100
Šmidt E. [Шмидт Е.А.]Поселения Днепро-Двинской культуры в верховьях Днепра и на смежных территориях [Poselenija Dnepro-Dvinskoj kultury v verhoviah Dnepra i na smežnyh territorijah]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius61-79
Smirnova M. [Смирнова М.Е.]Структура святилищ раннесредневековых пруссов [Struktura sviatilisch rannesrednevekovykh prussov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda123-128
Sorokin A.N.Etiudas apie "Rytų" orientacijąLietuvos archeologija2007VilniusT. 319-22
Sprinaitis R.XVII-XIX a. olandiško tipo pypkės Klaipėdos kultūriniuose sluoksniuoseVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda150-157
Springmann M.J.Der frühe Schiffbau und die Schifffarhrt in Kur- und PrusselandPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda145-189
Stančikaitė M.Gamtinės aplinkos kaitos ypatumai vėlyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpiuLietuvos archeologija2004VilniusT. 26135-148
Stankus J.Genčių II kapinynasLietuvos archeologija2002VilniusT. 22199-242
Stankus J.Geležies gamybos Lietuvoje apžvalgaLietuvos archeologija2001VilniusT. 21171-182
Stankus J.Pailgočio kapinynasIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius149-172
Stankus J.Geležies dirbinių gamybos technologija Lietuvos miestuose XIV-XVI a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18185-204
Stankus J.Bandužių kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1995VilniusT. 121-156
Stankus J.Geležies dirbinių metalografinė analizėLietuvos archeologija1988VilniusT. 665-76
Stankus J.Kairėnėlių plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 363-79
Stankus J.Žemaičių plokštinių kapinynų geležies dirbinių metalografinė analizėLietuvos archeologija1984VilniusT. 3135-141
Stepinš P.Lietuvos Žiemgalos piliakalniaiLietuvos archeologija2003VilniusT. 24229-240
Steponavičienė D.Pagonybė. krikščionybė ir sinkretizmas: Vilniaus žemutinės pilies duomenysLietuvos archeologija2005VilniusT. 28175-190
Steponavičienė D.Metalinės aprangos detalės ir papuošalai Vilniaus žemutinės pilies tyrinėjimų duomenimisLietuvos archeologija2003VilniusT. 24107-126
Štychov G.Ankstyvųjų ilgųjų pilkapių kultūra Baltarusijoje V-VII a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1825-36
Štychov G. [Штыхов Г.]Формирование Полоцких кривичей [Polocko krivičių formavimasis]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius209-218
Štychov G. [Штыхов Г.В.]Ятвяги по ипатьевскому летописному своду [Jatviagi po Ipatievskomu letopisnamu svodu]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21101-110
Sulgostowska Z.Pasiekimai ir temos diskusijoms apie pietryčių Pabaltyjo regiono paleolitą ir mezolitąLietuvos archeologija2000VilniusT. 19267-274
Švelniūtė R.Socialinio gyvenimo atspindžiai V-VI a. Plikaigalio kapinyneLietuvos archeologija2005VilniusT. 279-22
Švelniūtė R.Socialinės organizacijos skirtumai V-VI a. Pagrybio ir Plinkaigalio kapinynus palikusiose bendruomenėsePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda207-222
Svetikas E.XIV a. pabaigos - XV a. amuletai iš apkaustyto lokio nago Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir kaimyniniuose kraštuoseLietuvos archeologija2009VilniusT. 34171-210
Svetikas E.Ietigalių tipologija ir chronologija iš LDK Vilniaus ir Medininkų vyskupijos XIV a. pabaigos-XV a. kapųLietuvos archeologija2009VilniusT. 35199-240
Svetikas E.XV a. antkaklės Lietuvos Didžiojoje KunigaikštystėjeLietuvos archeologija2007VilniusT. 3097-120
Svetikas E.XIV a. antrosios - XV a. pirmosios pusės žiedinės segės reljefinių paviršiumi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir LivonijojeLietuvos archeologija2007VilniusT. 3271-104
Svetikas E.Tretininkų odiniai kapšeliai: jų apkalų tipologija, chronologija ir simbolikaLietuvos archeologija2003VilniusT. 24241-266
Svetikas E.Rozetinės segės: tipai, simbolika ir paskirtisIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius173-187
Svetikas E.Sagtys XIV-XVII a.: tipai ir sagtys (pagal vėlyvųjų viduramžių kapinynų medžiagą)Lietuvos archeologija1998VilniusT. 15389-432
Svetikas E.Monetos XIV-XVII a. Lietuvos kapinynuoseLietuvos archeologija1995VilniusT. 11117-151
Szczepański S.Archaeology in the service of the nazis: Himmler`s propaganda and the excavations at the hillfort site in stary Dzierzgoń (Art Christburg)Lietuvos archeologija2009VilniusT. 3583-94
Tamla Ü.Publications on archaeology in Estonia during 1990-2008Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35137-142
Tamulynas L.V tarptautinė mokslinė konferencija „Jono Puzino skaitymai“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34283-286
Tamulynas L.A. Bezzeenbergerio archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdos krašteLietuvos archeologija1998VilniusT. 15247-286
Tautavičienė B.Šarkų plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 325-41
Tautavičius A.Vytauto Urbanavičiaus bibliografijaLietuvos archeologija2005VilniusT. 2821-32
Tautavičius A.Mykolo Michelberto bibliografija (1961-1998)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1811-24
Tautavičius A.Dėl mirusiųjų deginimo papročio plitimo V-VIII a. ŽemaitijojeVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda28-34
Tautavičius A.Požerės plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 393-118
Tautavičius A.Taurapilio "Kunigaikščio'' kapasLietuvos archeologija1981VilniusT. 218-43
Tučas R.GIS panaudojimo archeologinių duomenų erdvinėje analizėje galimybėsLietuvos archeologija2010VilniusT. 3629-46
Urbanavičienė S.Ažugirių kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11152-168
Urbanavičienė S.Diktarų kapinynas Lietuvos archeologija1995VilniusT. 11169-206
Urbanavičius V., Urbanavičienė S.Archeologiniai tyrimaiLietuvos archeologija1988VilniusT. 69-63
Urbanavičius V.Humanitarinės krypties biologas Gintautas Česnys (1940 04 23-2009 09 28)Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35283-285
Urbanavičius V.Norėčiau vadinti jį savo mokytojuIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius1-18
Urbanavičius V.Vilniaus Perkūno šventovės klausimuIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius19-26
Urbanavičius V.Vidurio Lietuvos gyventojų laidojimo papročių kaita IV-XIV a.Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius47-55
Urbanavičius V.Jakštaičių senkapisLietuvos archeologija1979VilniusT. 1122-151
Urbanavičius V.XIV-XVII a. Jakštaičių gyventojų veido bruožai (Rekonstrukcija pagal kaukoles)Lietuvos archeologija1979VilniusT. 1171-190
Urbonavičiūtė D.Atradimai Lietuvos istorijos instituto RankraštyneLietuvos archeologija2011VilniusT. 37258-264
Urbonavičiūtė D.Mokslinė konferencija „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis „Archeokraštovaizdis“ (2008-2010)“Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37269-272
Urbonavičiūtė D.Tarptautinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36289-290
Urbonavičiūtė D.„Lietuvos archeologijos“ 1979-2009 (1-34 tomų) bibliografijaLietuvos archeologija2009VilniusT. 35286-297
Vainilaitis V.XIV-XVI a. mediniai pastatai Vilniuje, Maironio g. 13/6Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24267-270
Vainilaitis V.Mediniai vandens tiekimo ir sanitariniai įrenginiai Vilniuje, Prezidentūros rūmų teritorijoje, XVI-XVIIIa.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18263-270
Vaitkevičienė D., Vaitkevičius V.XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožaiLietuvos archeologija2001VilniusT. 21311-334
Vaitkevičius V., Žikulinas J.Atrandant žemėlapius, arba kartografija - archeologijaiLietuvos archeologija2010VilniusT. 369-28
Vaitkevičius V.Tarptautinė konferencija „Baltijos regiono šventvietės archeologijos ir folkloro duomenimis“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34277-278
Vaitkevičius V.Iš „Lietuvos archeologijos medžiagos“ istorijosLietuvos archeologija2009VilniusT. 3553-70
Vaitkevičius V.Pietinės Sėlos ribos beieškant: Sėlės kaimasLietuvos archeologija2009VilniusT. 35193-198
Vaitkevičius V.Santakos pilkapiai (Vilniaus r.)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30181-212
Vaitkevičius V.Vienos teorijos pėdsakais, arba mirusiųjų deginimo paprotys rytų LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2749-58
Vaitkevičius V.Akmenys su smailiadugniais dubenimisLietuvos archeologija2005VilniusT. 28191-206
Vaitkevičius V.Lietuvos archeologijos tezauro projektasLietuvos archeologija2005VilniusT. 28231-236
Vaitkevičius V.Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartotekaLietuvos archeologija2005VilniusT. 2949-54
Vaitkevičius V.Jono Puzino bibliografijaLietuvos archeologija2005VilniusT. 2955-70
Vaitkevičius V.Pakalnių pilkapiai (Vilniaus r.)Lietuvos archeologija2004VilniusT. 2647-72
Vaitkevičius V.Alkai. Baltų šventviečių studija2003Vilnius1-320
Vaitkevičius V.Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyvaLietuvos archeologija2003VilniusT. 2417-32
Vaitkevičius V.Yvonne Lyven. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religiongeschichte der Letten und LitauenLietuvos archeologija2003VilniusT. 24315-318
Vaitkevičius V.Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir LatvijojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18227-242
Vaitkevičius V.Alkas: lietuviškas paminklų kontekstasLietuvos archeologija1998VilniusT. 15333-350
Vaitkunskienė L.Žvilių kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1999VilniusT. 171-247
Vaitkunskienė L.Archeologiniai šaltiniai apie mirusiųjų minėjimo apeigas (XIV-XVI a.)Lietuvos archeologija1995VilniusT. 11207-213
Vaitkunskienė L.Kuršių kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11214-243
Vaitkunskienė L.Pagrybio kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1995VilniusT. 131-208
Vaitkunskienė L.Dėl žemaičių aprangos regioninių skirtumųLietuvos archeologija1992VilniusT. 9144-151
Vaitkunskienė L.Dėl kuršių etninės teritorijos Žemaitijoje (I tūkst. pirma pusė)Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda22-28
Vaitkunskienė L.Kaštaunalių plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 379-93
Vaitkunskienė L.Žirgų aukos LietuvojeLietuvos archeologija1981VilniusT. 258-77
Vaitkunskienė L.Gintališkės kapinynasLietuvos archeologija1979VilniusT. 144-75
Valatka V.Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga I. Archeologija2004Vilnius1-416
Valatka V.Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga I. Archeologija2004VilniusI1-97
98-197
198-297
298-416
Valatka V.Maudžiorų plokštinis kapinynas (1964 ir 1966 m. tyrinėjimų duomenys)Lietuvos archeologija1984VilniusT. 36-24
Vaneeckhout S.Shovel-test sampling as a method to investigate prehistoric land-useLietuvos archeologija2010VilniusT. 3659-72
Varnas A.Tulpiakiemio senkapiaiLietuvos archeologija1995VilniusT. 11244-289
Vasiliauskas E.Vaškevičiūtė I., Cholodinskienė A. Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiais). Vilnius: Diemedis, 2007Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35276-278
Vasiliauskas E.Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai (kaikuriais Žagarės XII-XIII a. Istorijos klausimais)Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33153-186
Vasiliauskas E.Lieporių ( Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI-XI a.)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30213-228
Vasiliauskas E.Joniškis XVI-XVIII a.Lietuvos archeologija2005VilniusT. 27105-132
Vasiliauskas E.Ar buvo žiemgalių Sidabrės žemė?Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda191-206
Vasiliauskas E.XII-XIII a. žiemgalių palaidojimaiLietuvos archeologija2001VilniusT. 21335-354
Vasiliauskas E.Žiemgalos prekybiniai keliai ir centrai VIII-XII a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1879-100
Vaškevičiūtė I.Žiemgalos tyrėjų gretos tvirtėjaLietuvos archeologija2009VilniusT. 34289-293
Vaškevičiūtė I.Pavirvytės bendruomenės karių ginkluotė ir jos atspindžiai laidojimo papročiuoseLietuvos archeologija2005VilniusT. 2897-114
Vaškevičiūtė I.Laidosenos ypatumai vakarų ŽiemgalojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 2629-46
Vaškevičiūtė I.Svarstyklės ir svarstyklių dėžutės pietinėje ŽiemgalojeLietuvos archeologija2001VilniusT. 21275-282
Vaškevičiūtė I.Moterų liejikių kapai Žiemgalių kapinynuoseIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius91-98
Vaškevičiūtė I.Etnokultūrinė žiemgalių sritisLietuvos archeologija2000VilniusT. 20141-158
Vaškevičiūtė I.Šukionių kapinynasLietuvos archeologija2000VilniusT. 20159-224
Vaškevičiūtė I.Stungių kapinynasLietuvos archeologija2000VilniusT. 20225-262
Vaškevičiūtė I.Mažeikių (Šiaulių raj.) XVI-XVII a.kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11290-316
Vaškevičiūtė I.XVI-XVII a. Pavirvytės - Gudų kapinyno (Akmenės raj.) kapaiLietuvos archeologija1995VilniusT. 11317-329
Vaškevičiūtė I.IV-XI a. įvijiniai apgalviaiLietuvos archeologija1992VilniusT. 8128-135
Vasks A.Latvian archaeology in periodical publications in Latvia (1918-2008)Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35143-152
Vėlius G.Kernavė - „Inovacinio kiemo galimybės“?Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35265-272
Vėlius G.XIII-XIV a. Kernavės kapinyno apgalviaiLietuvos archeologija2001VilniusT. 21383-398
Vengalis R.Radinių erdvinio išdėstymo analizė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvos geležies amžiaus gyvenviečių tyrimuoseLietuvos archeologija2010VilniusT. 3673-86
Vengalis R.Rytų Lietuvos keramika VIII-XII a.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 3341-70
Vengalis R.Grublėtoji keramika rytų LietuvojeLietuvos archeologija2007VilniusT. 32105-132
Veprauskienė S.Lietuvių tyrinėtojų darbai Egipto archeologijojeLietuvos archeologija2009VilniusT. 3571-82
Visockis A.Peterburgo archeologijos institutas ir LietuvaLietuvos archeologija1992VilniusT. 9182-187
Volkaitė-Kulikauskienė R.Naujausi tyrimai apie baltų papuošalų dekorąVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius177-198
Volkaitė-Kulikauskienė R.Apie Petro Tarasenko ir Jono Puzino polemiką ''Lietuvos Aido '' puslapiuoseLietuvos archeologija1992VilniusT. 921-27
Volkaitė-Kulikauskienė R.Narkūnų didžiojo piliakalnio tyrinėjimų rezultatai (apatinis kultūrinis sluoksnis)Lietuvos archeologija1986VilniusT. 55-49
Volkaitė-Kulikauskienė R.Apie vieną galvos papuošaląLietuvos archeologija1984VilniusT. 3118-125
Volkaitė-Kulikauskienė R.Krūminių senkapisLietuvos archeologija1979VilniusT. 1112-121
Zabiela G.Povilo Blaževičiaus daktaro disertacija apie žaislus ir žaidimus Lietuvoje XIII-XVII a.Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37276-279
Zabiela G.Klaido Permino daktaro disertacija apie XVI-XX a. Lietuvos ir Latvijos luotusLietuvos archeologija2010VilniusT. 36296-298
Zabiela G.„Lietuvos archeologijos“ gimimasLietuvos archeologija2009VilniusT. 359-36
Zabiela G.Daktaro disertacija apie XIV-XVIII a. Vilniaus gynybinius įrenginiusLietuvos archeologija2009VilniusT. 35281-282
Zabiela G.Pirmoji knyga apie Lietuvos viduramžių archeologiją (Albinas Kuncevičius. Lietuvos viduramžių archeologija. - Vilnius: "Versus Aureus", 2005, 200 p., 1000 egz.)Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1110-111
Zabiela G.Piliakalnių papėdžių gyvenvietės: tyrinėjimų problematika LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2785-104
Zabiela G.Andris Caune, Ieva Ose. Latvijas 12. Gadsimta beigu- 17 gad simta vacu pilu leksikons. Latvijas viduslaike pilis. Riga: Latvijas vestures instituta apgads. T. IV. 592 P.Lietuvos archeologija2005VilniusT. 27295-297
Zabiela G.Bajerburgo pilisLietuvos archeologija2005VilniusT. 28163-174
Zabiela G.Jono Puzino gyvenimo keliasLietuvos archeologija2005VilniusT. 2913-30
Zabiela G.Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a.Lietuvos archeologija2005VilniusT. 29253-254
Zabiela G.Metalo detektoriai archeologiniuose kasinėjimuose neįsisąmoninta būtinybėLietuvos archeologija2004VilniusT. 26167-172
Zabiela G.Lietuvos piliakalniai: tyrinėjimų aspektasLietuvos archeologija2003VilniusT. 2433-56
Zabiela G.Gudiškių senkapisLietuvos archeologija2003VilniusT. 24271-298
Zabiela G.Ieva Ose. Latvijas viduslaiku pilu pēnieciba 18-20. Gadsimta. Latvijas viduslaiku pilisLietuvos archeologija2003VilniusT. 24319-320
Zabiela G.Vandalinas Šukevičius - akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėtojas (150-ųjų gimimo metinių sukakčiai pažymėti)Lietuvos archeologija2002VilniusT. 239-28
Zabiela G.Žvelgiant į nueitą keliąLietuvos archeologija2001VilniusT. 2111-30
Zabiela G.Piliakalniai - slėptuvėsLietuvos archeologija2001VilniusT. 21399-412
Zabiela G.Geležies amžiaus radiniai iš UkmergėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 1869-78
Zabiela G.Laidosena pagoniškoje LietuvojeLietuvos archeologija1998VilniusT. 15351-380
Zabiela G.Sudarytojo žodisLietuvos archeologija1995VilniusT. 113-4
Zabiela G.Bečių senkapisLietuvos archeologija1995VilniusT. 11330-381
Zabiela G.Šeimyniškėlių senkapisLietuvos archeologija1995VilniusT. 11382-397
Zabiela G.Velikuškių piliakalnio "kapai"Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius46-60
Zagorska I.Jūros žinduolių medžioklės strategija rytų PabaltyjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19275-286
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]Исследование восточно литовского кургана ХIII века скремацией у Д.Ашмянец [Issledavanie vostočno litovskovo kurgana XIII veka s kremaciej u D. Ašmianec]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21413-420
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]Орнаментация керамики северобелорусской археологической культуры [Ornamentacija keramiki ceverobelorusskoj arheologyčeskoj kultury]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius104-113
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]О погребальном обряде у населения культуры штрихованной керамики [O pogrebalnom obriade u naselenija kultury štryhovannoij keramiki] [Burial ritual among the population of the stroked ceramics cultureLietuvos archeologija1992VilniusT. 9104-107
Zaikovskiy E.Šventvečių tyrimai Neries (Vilijos) baseineLietuvos archeologija2005VilniusT. 27287-294
Zalizniak L.R.Rimantienė - rytų Europos šiaurės vakarinės dalies vėlyvojo paleolito periodizacijos kūrėjaLietuvos archeologija2000VilniusT. 1931-46
Žalnierius A.Panemunės dvaro rūmų archeologiniai tyrinėjimaiLietuvos archeologija2005VilniusT. 27133-160
Žalnierius A.Kauno ištakų ir ankstyvosios raidos archeologinės problemosVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda145-150
Zhilin M.Perėjimo iš mezolito į neolitą chronologija rytų Europos miškų juostojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19287-298
Žilinskaitė A.Tarptautinė mokslinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“ (2010 m.)Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37273-275
Žukauskaitė J.Virvelinės keramikos kultūros kapai rytų Baltijos regioneLietuvos archeologija2007VilniusT. 3171-90
Žukauskaitė J.Rytų Baltijos regiono virvelinės keramikos kultūros atstovų kilmėLietuvos archeologija2004VilniusT. 25109-134
Žulkus V.Viduramžių Klaipėda. Miestas ir pilis. Archeologija ir istorija2002Vilnius1-166
Žulkus V.Kuršių kaimai XI-XV a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18135-152
Žulkus V.Kaunas tarp Rytų ir Vakarų. Nemuno kelias I-II tūkst. po Kr. pradžiojeVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius89-97
Žulkus V.Tarpgentinės dykros ir mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūrojeVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda107-116
Zverugo J. [Зверуго Я. Г.]Исследование восточнолитовских курганов на территории Беларуси [Issledavanie vostočnolitovskih kurganov na territorii Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21111-120
Zverugo J. [Зверуго Я. Г.]Исследования Гораньского городища [Issledovania Goranskovo gorodiščia] [Research of the Gorane hill-fort]Lietuvos archeologija1992VilniusT. 992-103