Lietuvos archeologijos draugija

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Archeologijos biblioteka Pagrindinė literatūra

Bibliotekoje panaudota Vilniaus universiteto bei Lietuvos istorijos instituto 2006 m. vykdyto LVMSF finansuoto projekto "Archeologinių lituanistikos išteklių sąvado sudarymas ir skaitmeninimas" (L-06011) (vad. prof. A. Luchtanas) metu nuskenuota medžiaga.

Autorius
Greita paieška
AutoriusStraipsnisLeidinysLeidimo metaiLeidimo vietaLeidinio Nr.Puslapiai
Vaitkevičius V.... Atėję iš praeities... Dieveniškių istorinis regioninis parkas2003Kaunas1-20
Gimbutienė M.... iš laiškų ir prisiminimų2005Vilnius1-51
52-101
102-153
154-205
206-255
256-305
306-354
355-414
415-472
Arulienė A., Indriulaitis A.Iš liaudies mažosios architektūros paminklų apsaugos istorijos1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius23-27
Balčiūnas J.Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologiniai tyrinėjimai 1967-1986 metais1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius31-36
Balčius M.Monetų radinių skirstymas1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius58-60
Čiubrinskas V.Aktualūs liaudies architektūros paminklų apsuagos ir naudojimo klausimai1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius28-30
Dakanis B.Archeologijos paminklų kartografavimas Lietuvos TSR1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius37-49
Indriulaitis A.Dailės paminklų apskaitos aktualijos1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius17-22
Ivanauskas E.XV a. II pusės piniginių reformų Lietuvoje datavimo klausimu1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius61-63
Merkevičius A.Pajevonio apylinkių archeologijos paminklai1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius50-53
Senapėdis R.1553/1979 m. Vilniaus monetų lobis1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius64-73
Šilinienė B.Lietuvos TSR istorijos paminklai1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius1-16
Zabiela G.Dėl m.e. II tūkstantmečio archeologijos periodizacijos1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės1987Vilnius54-57
Michelbertas M.Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai2006Vilnius1-154
Butrimas A.Akmens amžiaus Žemaičių aukštumoje. Daktariškės neolito gyvenvietė. Katalogas1982Vilnius1-80
Rimantienė R.Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos2005Vilnius146-305
36-405
1-145
406-526
Rimantienė R.Akmens amžius Lietuvoje1984Vilnius1-107
107-219
219-343
Rimantienė R.Akmens amžius Lietuvoje1996Vilnius1-115
116-215
216-343
Baltrūnas V.ĮvadasAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius1-6
Baltrūnas V.Dabartinio žemės paviršiaus geologija ir geomorfologija. Paviršiaus geologinės sąlygosAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius82-89
Baltrūnas V., Pukelytė V.Eolinių darinių susidarymo ir paplitimo ypatybėsAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius107-113
Baltrūnas V.Gamtinės aplinkos raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene. Paviršiaus paleogeografijaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius125-131
Baltrūnas V., Juodagalvis V., Ostrauskas T., Šinkūnas P.Išvados. Literatūra. Santrauka anglų kalba (Summary)Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius240-241
242-256
257-259
Šinkūnas P., Stančikaitė M., Šeirienė V., Kisielienė D., Blažauskas N., Barzdžiuvienė V.Vėlyvojo ledynmečio paleobaseinų litologija ir stratigrafija. Ūlos atodangų tyrimų rezultataiAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius67-81
Dvareckas V.Upių slėnių ir rinų sandara bei raidaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius101-107
Gaigalas A., Dvareckas V., Karmaza B.Paviršiaus denudacijaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius114-120
Gaigalas A.Viršutinio (vėlyvojo) pleistoceno stratigrafija ir geochronologijaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius7-23
Melešytė M., Gaigalas A.Nemuno ledynmečio nuogulų paplitimas ir sudėtisAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius46-54
Gaigalas A., Rimantienė R.Medžiojamoji fauna akmens amžiujeAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius213-217
Šeirienė V., Grigienė A.Merkinės tarpledynmečio nuosėdos ir paleogeografija. Augalijos, gyvūnijos ir klimato charakteristikaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius33-41
Juodagalvis V.Glūko 10-oji akmens amžiaus gyvenvietėAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius182-187
Juodagalvis V.Zapsės upės ir Veisiejo ežero apylinkėsAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius188-196
Juodagalvis V.Dusios ežero apylinkėsAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius196-204
Juodagalvis V.Archeologinių paminklų karografavimas ir jo ypatybėsAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius205-209
Karmaza B., Juodagalvis V., Ostrauskas T.Akmens amžiaus titnaginių dirbinių žaliava ir jos paplitimasAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius225-229
Juodagalvis V.Seniausių Pietų Lietuvos gyventojų santykis su aplinkaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius230-234
Kabailienė M.Vėlyvojo ledynmečio bei holoceno nuosėdų stratigrafijaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius24-29
Kabailienė M.Ežerų bei pelkių sandara ir raidaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius121-125
Kabailienė M.Gamtinės aplinkos raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene. Klimato kaita, ežerų lygis, augalijso ir dirvožemių raidaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius132-135
Kabailienė M., Stančikaitė M., Ūsaitytė D.Paleoekologinių tyrimų rezultataiAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius146-167
Kabailienė M., Stančikaitė M.Akmens amžiaus žemdirbystės ir gyvulininkystės raida pagal paleobotaninių tyrimų duomenisAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius218-225
Karmaza B.Vietovių geologinė ir geomorfologinė charakteristikaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius136-146
Šinkūnas P., Stančikaitė M., Šeirienė V., Kisielienė D.Vėlyvojo ledynmečio paleobaseinų litologija ir stratigrafija. Pamerkių atodangos tyrimų rezultataiAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius55-66
Melešytė M.Merkinės tarpledynmečio nuosėdos ir paleogeografija. Paleogeografinės sąlygosAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius42-45
Ostrauskas T.Grūdos ežero apylinkėsAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius174-179
Ostrauskas T.Glūko ir Varėnio ežerų apylinkėsAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius179-182
Ostrauskas T.Pietų Lietuvos apgyvendinimo chronologijaAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius209-213
Pukelytė V.Dabartinio žemės paviršiaus geologija ir geomorfologija. Reljefo įvairovė ir geomorfologinis rajonavimasAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius89-100
Rimantienė R.Dūbos ežero apylinkėsAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius167-174
Rimantienė R.Pietų Lietuvos akmens amžiaus kultūrų raida bei jos vieta visos Lietuvos ir Europos konteksteAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius234-239
Šinkūnas P.Merkinės tarpledynmečio nuosėdos ir paleogeografija. Tarpledynmečio nuosėdų išplitimas, sudėtis ir kilmėAkmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data)2001Vilnius29-33
Bagdonavičius A.Iš XVI-XVIII a. Kauno špitolių raidosAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius91-97
Balčius M., Ivanauskas E.Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės monetinė politika, valdant Žygimantui Senajam (1506-1544/1548)Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius67-76
Balčius M., Ivanauskas E.Uždauguvio kunigaikštystės monetosAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius76-79
Baubonis Z.Kūlgrindų, medgrindų ir žemgrindų klausimuAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius47-53
Dakanis B.Archeologijos paminklų apskaita LietuvojeAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius98-109
Girininkas A.Brūkšniuotosios keramikos kultūros formavimasis Rytų LietuvojeAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius16-25
Juodagalvis V.Gluobių (Šakių raj.) akmens amžiaus paminklaiAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius1-12
Katilius A.P.Tarasenkos rankraščiai VUMB RSAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius97-98
Merkevičius A.Žalvario-ankstyvojo geležies amžiaus laidojimo paminklai ir pagrindiniai laidosenos bruožai Lietuvoje (išskyrus pajūrio ruožą)Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius25-41
Radionovas A.1987 m. Kaliningrade rastos monetosAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius80-85
Šimėnas V.Vakarų Lietuvos tarpgentinės teritorijosAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius41-46
Sinčuk I. [Синчук И.]Торнеры Шотландского королевства в денежном обращении Речи Посполитой [Torniery Šotlandskovo korolevstva v dieniežnom obraščienii Rieči Pospolitoi]Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius85-90
Valickis V.Nauji akmens amžiaus paminklai Vidurio LietuvojeAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius12-16
Zabiela G.Lietuvos vėlyvųjų piliakalnių sąrašasAktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai1988Vilnius53-67
Vaitkevičius V.Alkai. Baltų šventviečių studija2003Vilnius1-320
Svetikas E.Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai. Monografija2003Vilnius1-97
98-221
222-331
332-443
Alytaus rajono piliakalnių takais. Alytaus rajono piliakalnių apžvalga ir aprašymas2010Alytus1-88
Aspelin J. R.Antiquités du Nord Finno-Ougrien1884St. Pétersbourg324-366
367-399
Baranauskas T.Anykščių medinė pilis2005Anykščiai1-16
Burneika K.Apie žinomus ir nežinomus Lietuvos valdovų rūmus2003Vilnius1-91
Rackevičius G.Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a.2002Vilnius1-296
PrefaceArchaeologia Baltica 1995Vilnius11-7
Daugnora L., Girininkas A.Neolithic and Bronze Age mixed farming and stock breeding in the traditional Baltic culture-areaArchaeologia Baltica 1995Vilnius143-51
Daugudis V.Die Eisenzeitlichen Kultstätten in LitauenArchaeologia Baltica 1995Vilnius1121-146
Heltzer M.The "Idol from Šernai" and the question of Bronze Age amber provenance in the eastern MediterraneanArchaeologia Baltica 1995Vilnius152-56
Jankauskas R.Traumatic lesions in human osteological remains from Neolithic LithuaniaArchaeologia Baltica 1995Vilnius112-19
Lang V.Die Frϋheisenzeitliche Gesellschaft Im Gebiet Der Estnischen SteingräberArchaeologia Baltica 1995Vilnius1107-120
Loze I.Clay figural art in the forest belt of Neolithic eastern EuropeArchaeologia Baltica 1995Vilnius120-32
Loze I.Late Neolithic burial practices and beliefs in LatviaArchaeologia Baltica 1995Vilnius133-42
Michelbertas M.Römische Mϋnzen in den Gräberfeldern LitauensArchaeologia Baltica 1995Vilnius181-87
Rimantienė R.Der Aalstecher von Šventoji 4B in LitauenArchaeologia Baltica 1995Vilnius18-11
Sidrys R.A Lithuanian-English glossary of Baltic archaeologyArchaeologia Baltica 1995Vilnius1174-199
Šimėnas V.Die Wildnis und baltische StämmegrenzenArchaeologia Baltica 1995Vilnius1147-155
Stankus J.A unique pectoral ornament from Bandužiai, LithuaniaArchaeologia Baltica 1995Vilnius188-93
Vaitkunskienė L.The formation of a warrior elite during the Middle Iron Age in LithuaniaArchaeologia Baltica 1995Vilnius194-106
Vasks A.New data on Early Iron Age settlement in south-eastern LatviaArchaeologia Baltica 1995Vilnius157-80
Žulkus V.Migration in Žemaitija in den 13.-16. JahrhundertenArchaeologia Baltica 1995Vilnius1156-173
Įvadas. PrefaceArchaeologia Baltica2000Vilnius41-8
Apals J.Über die Entwicklung eines Blockbautyps im OstbaltikumArchaeologia Baltica2000Vilnius4149-160
Banytė-Rowell R.Characteristics of the end of the Roman Period according to material from Baitai grave site (near Klaipėda)Archaeologia Baltica2000Vilnius427-44
Bertašius M.Zentrum und Peripherie bei den Westbalten. Zu den Beziehungen zwischen dem Samland und der Region um Kaunas vom 5. bis 8. Jh. n. Chr.Archaeologia Baltica2000Vilnius4135-148
Bitner-Wróblewska A.Between Curonia and Bavaria. Animal-head Brooches Resulting from Long-Distance Connections During Migration PeriodArchaeologia Baltica2000Vilnius4181-197
Carnap-Bornheim C.Einige jϋngerkaiserzeitliche Beispiele ϋberregionaler Trachtbeziehungen zwischen dem baltischen und germanischen KulturbereichArchaeologia Baltica2000Vilnius445-61
Gläser M.Schleswig-Holstein im 8. und 9. Jahrhundert: Friesen, Dänen, Sachsen un SlawenArchaeologia Baltica2000Vilnius4213-238
Hansen U.Chieftains and Traders looking East - the Late Roman and Early Germanic Period contacts between the Eastern Baltic and the Southern Scandinavian areaArchaeologia Baltica2000Vilnius481-88
Jöns H.Neue Untersuchungen auf dem frϋhgeschichtlichen Handelsplatz von Groß Strömkendorf bei WismarArchaeologia Baltica2000Vilnius4109-134
Kazanski M.Les armes Baltes et Occidentales dans la zone forestiere de l'Europe orientale a l'epoqes grandes migrationsArchaeologia Baltica2000Vilnius4199-212
Michelbertas M.Zu den Handels - und Kulturbeziehungen der Bewohner Litauens mit Skandinavien in der römischen KaiserzeitArchaeologia Baltica2000Vilnius463-70
Mugurēvičs Ē.Die Balten im frϋhen Mittelalter nach schriftlichen QuellenArchaeologia Baltica2000Vilnius471-80
Mϋller U.Holzfunde im frϋhen Mittelalter: Bemerkungen zu einer Materialgruppe anhand zweier Beispiele aus Elisenhof und Groß RadenArchaeologia Baltica2000Vilnius4239-254
Nielsen K.The Political Geography of Sixth - and Seventh - Century Southern and Eastern Scandinavia on the Basis of Material CultureArchaeologia Baltica2000Vilnius4161-172
Nowakowski W.Die Balten zwischen Weichsel un Memel zwischen 400 und 800 n. Chr. Ein Entwurf der ForschungsproblematikArchaeologia Baltica2000Vilnius49-25
Thunmark-Nylen L.Some Notes on the Contacts Between Gotland and the East Baltic AreaArchaeologia Baltica2000Vilnius4173-180
Vilcāne A.History of Research on the Ancient LatgalliansArchaeologia Baltica2000Vilnius4255-269
Žulkus V.Die Völkerwanderung und die Westbalten die Entstehung der KurenArchaeologia Baltica2000Vilnius489-108
Antanaitis-Jacobs I., Girininkas A.Periodization and Chronology of the Neolithic in LithuaniaArchaeologia Baltica2002Vilnius59-39
Banytė-Rowell R.Enamel Disc from Aukštakiemis (Oberhof)Archaeologia Baltica2002Vilnius5123-130
Bliujienė A.The Main Stylistic Features of the Baltic Crossbow Brooches in the Migration PeriodArchaeologia Baltica2002Vilnius5145-161
Juknevičius A.The Sources of Kėdainiai TownArchaeologia Baltica2002Vilnius5131-144
Juodagalvis V.Stray Ground Stone Axes from UžnemunėArchaeologia Baltica2002Vilnius541-50
Kazakevičius V.Pratarmė. PrefaceArchaeologia Baltica2002Vilnius51-8
Malonaitis A.Schmaläxte mit Nacken in LitauenArchaeologia Baltica2002Vilnius5163-183
Ostrauskas T.Kabeliai 2 Stone Age SiteArchaeologia Baltica2002Vilnius551-82
Simniškytė A.Romant Period Metal Half-moon Shaped Pendants with Knobs in Eastern Baltic RegionArchaeologia Baltica2002Vilnius595-122
Sinitsyna G.Lyngby Points in Eastern EuropeArchaeologia Baltica2002Vilnius583-93
Bliujienė A.Investigations at the Užpelkiai CemeteryArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3277-290
Brazaitis D.The Analysis of Materials from Papiškės IV Site Using Computer DatabasesArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3175-186
Daugnora L., Girininkas A.Stock Breeding in the Baltic Culture AreaArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3223-234
Diinhoff S.Two hundred years of archaeological surveyArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius367-86
Dommasnes L.Gender as a factor in the study of prehistoric societiesArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3187-193
Guobytė R., Stančikaitė M.Traces of Human Activities in Pollen Diagrams from Biržulis Lake with a Short Review of Geological and Geomorphological Conditions in the Biržulis AreaArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3121-130
Hufthammer A.The use of vertebrate fauna remains in the interpretation of subsistence strategy and settlement patterns, with emphasis on fish and bird bones. A case study from Kotedalen, Western NorwayArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3109-119
Indrelid S.Norwegian archaeology - past and presentArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius319-30
Indrelid S.Bergen Museum - a presentationArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius331-36
Jarockis R.Lithuanian Archaeology in the Past and PresentArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius337-41
Juodagalvis V.The "Stone Age in South Lithuania" ProjectArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius355-66
Kaland S.The Viking periodArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3261-275
Kazakevičius V.Kalniškiai Burial Ground: Investigation, Results, ProspectsArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3251-260
Kjelle K.The use of on-site pollen analysis, local pollen diagrams and modern pollen samples in investigations of cultural activityArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius387-102
Kristoffersen K.Excavation and Documentation Methods - some Problems and Possibilities with Examples from Norwegian sitesArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3131-141
Lødøen T.Interpreting Mesolithic axe deposits from a region in Western NorwayArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3195-204
Moe D.Natural scientific methods, a potential, or more needed in future archaeology?Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3103-108
Olsen A.Pratarmė. PrefaceArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius31-18
Olsen A.Lithuania and Western Norway in the Neolithic period: Research goals derived from a comparative presentation of two "marginal" regions in Neolithic EuropeArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius343-54
Ramstad M.Cultural and regional boundaries in the Neolithic of th western coast of Norway - a present or past construction?Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3205-213
Rimantienė R.Investigations at the Šventoji Find Site 4 1986-1995Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3215-222
Simpson D.Refitting as a Method in Stone Age Archaeology: A brief introductionArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3159-174
Solberg B.Settlement and Social Structure in Norway in the Migration Period (AD 400-550)Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3235-250
Varnas A.Horse Burials in LithuaniaArchaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3291-294
Zabiela G.Application of Alternative Methods in Lithuanian Field Archaeology (up to 1996)Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives1998Vilnius3143-158
Įvadas. Preface. VorwortArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius21-10
Caune A.Einige Merkmale der Kulturbeziehungen zwischen den Einwohnern des Dϋnamϋndungs - und des sϋdwestlichen Ostseekϋstengebiets im fϋhen MittelalterArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius259-68
Genys J.Trade routes and trade centres in Western Lithuania during the early Middle AgesArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius2141-154
Hagberg U.Eisenzeit und Frϋhmittelalter auf Öland und an der Kalmarkϋste in SϋdostschwedenArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius269-74
Katilius A.Archive documents on Carl von SchmithArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius222-25
Kazakevičius V.On one type of Baltic Sword of the Viking periodArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius2117-132
Kulakov W.Die Tracht der Prussen im FrϋhmittelalterArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius2155-164
Lamm J.Carl von Schmith and his "Necrolithuanica"Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius211-22
Leciejewicz L.Maritime activities of the Western Slavs in the Early Middle AgesArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius295-104
Luoto J.Die wirtschaftlichen Veränderungen während der Epoche AD 800-1200 im OstseeraumArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius241-58
Mangelsdorf G.Usedom und Wolin - zwei frϋhstädtische Zentren im OdermϋndungsgebietArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius275-84
Mickevičius A.Curonia in the "Eatstern Policy" of Viking Age ScandinaviaArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius2191-199
Mugurēvičs Ē.Kurlands Siedlungsplätze in frϋhgeschichtlicher ZeitArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius285-93
Mϋller-Wille M.Frϋhstädtische Siedlungen und ihr Umland in der Zeit von 800-1200. Einige Beispiele aus dem OstseeraumArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius227-39
Randsborg K.Scandinavian Armies. Military organization before the Viking AgeArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius2105-115
Zabiela G.Scandinavian aroowheads in LithuaniaArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius2133-140
Žulkus V.Baltische Funde an den westlichen OstseekϋstenArchaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age1997Vilnius2165-189
Astrauskas A., Gleiznienė G., Šimėnas V.Perpetės baltų kraštuose I m.e. tūkstantmečio viduryjeArchaeologia Lituana1999Vilnius1119-144
Banytė R.Dviejų Baitų kapinyno kapų chronologijos klausimuArchaeologia Lituana1999Vilnius163-71
Banytė R.Nowakowski W. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt. Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg. Sonderband 10. Bearb. und hrsg. von C. von Carnap-Bornheim. Marburg-Warszawa, 1996 (R.Banytė)Archaeologia Lituana1999Vilnius1216-218
Bliujienė A.VIII-XI a. kuršių vyrų ir moterų papuošalai - pasaulio modeliaiArchaeologia Lituana1999Vilnius1145-178
Karczewski M.Chronologia grobów z bronią odkrytych na cmentarzysku kultury bogaczewskiej z okresu wplywów rzymskich i wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii, stan. 1, w Krainie Wielkich Jezior MazurskichArchaeologia Lituana1999Vilnius172-109
Kazakevičius V.Dėl E tipo ietigalių ornamentuotomis įmovomis chronologijos ir kilmėsArchaeologia Lituana1999Vilnius1179-196
Kulakov V. [Кулаков В.]Балтийский акцент в движении викингов (этнические диффузии и традиции искусства)[Vikingų judėjimo baltiškasis akcentas (etninės difuzijos ir meno tradicijos)]Archaeologia Lituana1999Vilnius1197-213
Luchtanas A.Archeologija Vilniaus universiteteArchaeologia Lituana1999Vilnius17-14
Luchtanas A., Sidrys R.Bronzos plitimas rytiniame Pabaltijo regione iki KristausArchaeologia Lituana1999Vilnius115-55
Merkevičius A., Poškienė J.Tarptautinė konferencija "Jono Puzino skaitymai"Archaeologia Lituana1999Vilnius1222
Michelbertas M.Naują archeologijos leidinį išleidžiantArchaeologia Lituana1999Vilnius11-5
Michelbertas M.Senojo geležies amžiaus ietigalių su užbarzdomis radiniai Lietuvoje ir jų chronologijaArchaeologia Lituana1999Vilnius156-62
Michelbertas M.J.Jaskanis. Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen. Monumenta Archaeologica Barbarica. T. II. Kraków, 1996 (M.Michelbertas)Archaeologia Lituana1999Vilnius1214-215
Nowakowski W. Das Problem der Chronologie der spätrömischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit im Memelgebiet hinsichtlich der Funde aus dem Gräberfeld Laukštakiemiai (Oberhof)Archaeologia Lituana1999Vilnius1110-118
Ostrauskas T.Zalizniak L. The Swidrian Reindeer-Hunters of Eastern Europe. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mittelleuropas 5. Wikau-Hasslau, 1995 (T.Ostrauskas)Archaeologia Lituana1999Vilnius1219-221
Vasiliauskienė V.Archeologijos katedros mokslinės organizacinės veiklos apžvalga (1990-1997 metai)Archaeologia Lituana1999Vilnius1223-229
Banytė-Rowell R.Vakarų Lietuvos kapinynų laidosenos ypatumai vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiuArchaeologia Lituana2001Vilnius229-47
Ciglis J.Some notes on the chronology of Latgallian and Selonian artefacts in the Middle Iron Age [Kai kurie latgalių ir sėlių viduriniojo geležies amžiaus dirbinių chronologijos klausimai]Archaeologia Lituana2001Vilnius248-64
Hoffmann M.Früheisenzeitliche Hügelgräber in der westbaltischen Zone - das Problem ihrer Genese und Differenzierung [Ankstyvojo geležies amžiaus Vakarų baltų pilkapiai: genezės ir tipologijos problema]Archaeologia Lituana2001Vilnius21-21
Luchtanas A.К вопросу об исчезновении культуры штрихованной керамики в бассейне Нерис (городища и селища в Кярнаве)[Brūkšniuotosios keramikos kultūros išnykimo Neries baseine klausimu (piliakalniai ir gyvenvietės Kernavėje)]Archaeologia Lituana2001Vilnius222-28
Michelbertas M.Amerikiečio žvilgsnis į Lietuvos archeologiją. Pastabos R.V.Sidrio straipsnio paraštėseArchaeologia Lituana2001Vilnius2144-148
Michelbertas M.Recenzijos, apžvalgos. Nauji serijos "Monumenta Archaeologica Barbarica" leidiniaiArchaeologia Lituana2001Vilnius2151-153
Radinš A.Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10-13 веков [X-XIII amžių latgalių kapų laidosena ir įkapės]Archaeologia Lituana2001Vilnius265-118
Šimėnas V.Recenzijos, apžvalgos. Amžiaus knygaArchaeologia Lituana2001Vilnius2149-150
Smilgevičius V.Labanoro lobio Prahos grašiai Lietuvos muziejų rinkiniuoseArchaeologia Lituana2001Vilnius2119-143
Vasiliauskienė V.Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga (1998-1999 metai)Archaeologia Lituana2001Vilnius2154-157
Barkus A.Odontologinės ir kraniologinės medžiagos iš Gintarų kapinyno tyrimo duomenysArchaeologia Lituana2002Vilnius379-80
Beganskaitė R., Satkūnaitė S.VII a. pirmosios pusės kario kapo įkapių iš Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno konservavimasArchaeologia Lituana2002Vilnius3100-103
Bliujienė A., Butkus D.VII a. pirmosios pusės karys iš Lazdininkų (Kalnalaukio)Archaeologia Lituana2002Vilnius381-99
Grinevičiūtė G.Gribašos 4-oji akmens amžiaus gyvenvietėArchaeologia Lituana2002Vilnius31-33
Kazakevičius V.Ietigalis sidabru inkrustuota įmova iš VilkijosArchaeologia Lituana2002Vilnius3104-121
Kurila L.Socialinių santykių atspindžiai Rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų medžiagojeArchaeologia Lituana2002Vilnius3122-136
Luchtanas A., Vėlius G.Valstybės gimimas ir mirusiųjų deginimo paprotys (Mirusiųjų deginimo tradicijos rytų Lietuvoje problematika dr. G.Zabielos straipsnyje "Laidosena pagoniškoje Lietuvoje")Archaeologia Lituana2002Vilnius3157-161
Michelbertas M.Gintarų kapinynasArchaeologia Lituana2002Vilnius334-74
Pečeliūnaitė-Bazienė E.Audinių liekanos iš Gintarų kapinynoArchaeologia Lituana2002Vilnius375-78
Simniškytė A.Juodonių piliakalnio gyvenvietė. Chronologiniai ir struktūriniai pokyčiaiArchaeologia Lituana2002Vilnius3137-156
Tautavičius A.Recenzijos, apžvalgos. Monetos XIV-XVIII a. kapuoseArchaeologia Lituana2002Vilnius3162-165
Vasiliauskienė V.Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga (2000-2001 metai)Archaeologia Lituana2002Vilnius3166-169
Bitner-Wróblewska A.Family groups at Netta cemetery. From studies on horizontal stratigraphyArchaeologia Lituana2003Vilnius433-48
Bliujienė A.A microregion between Šilutė-Priekulė and Švėkšna in Western Lithuania or alternatively the Lamata land according to archaeological dataArchaeologia Lituana2003Vilnius4122-137
Ciglis J. [Циглис Я.]Железные клиновидные топоры в Латвии [Geležiniai pleišto pavidalo kirviai Latvijoje]Archaeologia Lituana2003Vilnius4112-121
Juga A.Rollenkopfnadeln des Typs Beckmann A im westbaltischen KulturkreisArchaeologia Lituana2003Vilnius463-81
Kriiska A.From hunter-fisher-gatherer to farmer - Changes in the Neolithic economy and settlement on Estonian territoryArchaeologia Lituana2003Vilnius411-26
Kulakov V. [Кулаков В.]Хронология подвязных фибул Пруссии фаз B1-C1 [Prūsijos B1-C1 periodų lankinių segių chronologija] Archaeologia Lituana2003Vilnius496-111
Merkevičius A., Nemickienė R.Senųjų žemdirbystės laukų tyrinėjimai šiaurės vakarų LietuvojeArchaeologia Lituana2003Vilnius4186-199
Michelbertas M.Trečioji tarptautinė konferencija "Jono Puzino skaitymai"Archaeologia Lituana2003Vilnius41-10
Nowakowski W.Das Gräberfeld Muntowo/Alt-Muntowen in Masuren - ein fast einhunder Jahre verspäteter AusgrabungsberichtArchaeologia Lituana2003Vilnius449-62
Purczewski M.Remarks on the Discussion of Polish Archaeologists on the Ethnogenesis of SlavsArchaeologia Lituana2003Vilnius4138-142
Radinš A. [Радиньш А.]Даугмале и Даугавский путь. К проблеме образования городов [Daugmalė ir Dauguvos kelias. Miestų susidarymo problema]Archaeologia Lituana2003Vilnius4152-160
Sedov V. [Седов В.]Латгалы и кривичи [Latgaliai ir krivičiai]Archaeologia Lituana2003Vilnius4143-151
Szymański P. [Шимански П.]Микрорегион эпохи римского влияния вокруг озера Салент [Romėniškosios įtakos laikotarpio mikroregionas apie Salento ežerą]Archaeologia Lituana2003Vilnius482-95
Vasks A.The symbolism of stone work-axes (based on material from the Daugava Basin)Archaeologia Lituana2003Vilnius427-32
Vėlius G.Kernavė in the context of towns of the Grand Duchy of LithuaniaArchaeologia Lituana2003Vilnius4161-174
Zabiela G.Pietų Lietuvos vėlyvieji degintiniai kapinynaiArchaeologia Lituana2003Vilnius4175-185
Dzierźek J., Baginśki B.Petrographic opinion (Appendix)Archaeologia Lituana2004Vilnius590-91
Banytė-Rowell R.Metalinės diržų ir kamanų detalės iš Stragnų kapinynoArchaeologia Lituana2004Vilnius533-61
Bliujienė A.Diskusijos, polemika. Didžiulio darbo pradžia ar pasimetimas Lietuvos archeologinėje medžiagoje?Archaeologia Lituana2004Vilnius5129-142
Engel M.The riddle of the "sacred" stone from the settlement at Konikowo (Rostek) near GoldapArchaeologia Lituana2004Vilnius578-89
Iwanicki P.The Lake Rajgród micro-region - an outlying area of Bogaczewo culture settlementArchaeologia Lituana2004Vilnius51-15
Iwanowska G., Niemyjska A.Pendants from the earthwork at Jegliniec. Jatving links with North and North-East European culture environmentArchaeologia Lituana2004Vilnius592-108
Michelbertas M.Emaliuotas dirbinys iš PrienlaukioArchaeologia Lituana2004Vilnius562-65
Michelbertas M.Recenzijos, apžvalgos. Naujas baltų archeologijos leidinysArchaeologia Lituana2004Vilnius5147-148
Pečeliūnaitė-Bazienė E.2/2 sustiprinto ruoželinio pynimo audiniai I-XII a. Lietuvos pajūrio laidojimo paminkluoseArchaeologia Lituana2004Vilnius566-77
Puškorius A.Kasinėjant 1986 metais Pajautos slėnį Kernavėje rastų odos dirbinių tyrimaiArchaeologia Lituana2004Vilnius5109-116
Rėklaitytė I.Asmeninės higienos reikmenys iš Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų archeologinės medžiagosArchaeologia Lituana2004Vilnius5121-128
Sajauskas S.Recenzijos, apžvalgos. E.Remecas. Vilniaus Žemutionės pilies pinigų lobis. Vilnius, 2003. 107 p.Archaeologia Lituana2004Vilnius5143-146
Tamulynas L.Strazdų, Ječiškių kapinynas: nauji duomenys apie laidoseną Nemuno žemupyje I tūkst. pr. Kr. ir romėniškajame laikotarpyjeArchaeologia Lituana2004Vilnius516-32
Vasiliauskienė V.Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. 2002 ir 2003 metaiArchaeologia Lituana2004Vilnius5149-154
Žukauskas D.Nežinomas Žygimanto Augusto grašisArchaeologia Lituana2004Vilnius5117-120
Blaževičius P.Žydų lošimo vilkeliai Lietuvos archeologinėje medžiagojeArchaeologia Lituana2005Vilnius6164-171
Bliujienė A.Iš baltų amatininkystės istorijos: baltiški Berlock kabučiaiArchaeologia Lituana2005Vilnius6112-130
Jankus J.Jonas Puzinas apie save ir apie kitus. Juostelėn įkalbėtas žodisArchaeologia Lituana2005Vilnius639-48
Juškaitis V.Žirgų kapai Rytų Lietuvos pilkapynuose vėlyvajame geležies amžiuje (IX-XII a.)Archaeologia Lituana2005Vilnius6139-163
Luchtanas A.In memoriam. Pranas KulikauskasArchaeologia Lituana2005Vilnius6176-178
Michelbertas M.PratarmėArchaeologia Lituana2005Vilnius61-8
Michelbertas M.Mikužių kapinyno (Klaipėdos rajonas) radiniaiArchaeologia Lituana2005Vilnius694-111
Michelbertas M.Adolfui Tautavičiui - 80Archaeologia Lituana2005Vilnius6181-182
Michelbertas M.Darbas apie Latvijos pilisArchaeologia Lituana2005Vilnius6183-184
Pemkus A., Tautavičius A.Prof. dr. Jono Puzino bibliografija. 1926-2004Archaeologia Lituana2005Vilnius69-38
Remecas E.Kelios pastabos apie Stasio Sajausko recenziją "E.Remecas. Vilniaus žemutinės pilies pinigų lobis. Vilnius, 2003, 107 p."Archaeologia Lituana2005Vilnius6172-175
Šatavičius E.Lietuvos vėlyvojo paleolito kultūrų periodizacijaArchaeologia Lituana2005Vilnius649-82
Tamulynas L.Apie du išskirtinius romėniškojo laikotarpio radinius iš Jogučių kapinynoArchaeologia Lituana2005Vilnius683-93
Vasiliauskas E.Žiemgalių antkaklės XII-XIII amžiujeArchaeologia Lituana2005Vilnius6131-138
Vasiliauskienė V.Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. 2004 metaiArchaeologia Lituana2005Vilnius6185-186
Žulkus V.In memoriam. Valentinas SedovasArchaeologia Lituana2005Vilnius6179-180
Aleksiejūnas V.Pirmosios lietuviškos kaltinės monetosArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius56-58
Antušaitė N., Spudytė E.Archeologijos ir numizmatikos fondai Telšių kraštotyros muziejujeArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius12-14
Bektenejev Š. [Бектенеев Ш.]Piniginė apyvarta Šiaurės-rytų Baltarusijos teritorijoj (XIII-XIV a.a.) [Денежное обращение на территории Северо-восточной Белоруссии (XIII-XIV в.в.)]Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius66-67
Bieliauskas S.Šiaulių "Aušros" muziejaus monetų lobiaiArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius14-16
Bliujienė A.Alinkos-Raistinės (Trakų raj.) pilkapiaiArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius36-37
Burtimas A.Kaulo bei rago dirbinių konservavimas Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejujeArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius18-20
Butkus D.Kretingos kraštotyros muziejaus monetų lobiaiArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius17-18
Butrimas A.Neolito kapai iš Donkalnio (Telšių raj.)Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius25-28
Čepaitienė A.Verpimo įrankių ornamentikos problemosArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius42-44
Černiavskij N. [Чернявский Н.], Zdanovič N. [Зданович Н.]Archeologinių kasinėjimų medžiagos paruošimas muziejui [Опыт подготовки к музеефикации материалов археологических раскопок]Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius22
Eiche M. [Эйхе М.]Faleristikos kolekcijos mokslinio tyrimo ir sisteminimo principai Rygos miesto istorijos ir jūreivystės muziejuje [Принципы научного исследования и систематизации коллекции фалеристики музея истории г. Риги и мореходства]Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius23-24
Girininkas A.Pirmieji gintaro keliai į Rytų EuropąArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius28-29
Griciuvienė E.Akmens amžiaus ekspozicija LTSR istorijos ir etnografijos muziejujeArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius9-12
Ivanauskas E.Seredžiaus numizmatinė medžiaga (XVI-XIX a. pr.)Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius60-62
Jankevičienė A.Šiandieninių muziejų uždaviniaiArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius1-3
Kazakevičius V.Žalvarinis ratelis iš Plinkaigalio (Kėdainių raj.)Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius31-33
Klimavičius R.Pirmasis Lietuvos-Lenkijos valstybės ordinasArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius62-63
Ksenzov V. [Ксензов В.]Naujas mezolitinis paminklas netoli Krasnovkos kaimo (Svetlogorsko raj.) prie Berezinos upės [Новый памятник эпохи мезолита у д. Красновка (Светлогорского р-на) на Березине]Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius45-46
Kuncevičius A.Dėl akmenų smailiadugniais dubenimis paskirtiesArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius41-42
Lukošiūtė B."Aušros" istorijos ir etnografijos muziejaus archeologinė ekspozicijaArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius4-6
Mikaila K., Vaitkevičius G.Kai kurie Vilniaus XVI-XVII a. raudono molio plonasienės keramikos tyrimaiArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius38-40
Murnikaitė L.Gintaro dirbiniai Lazdininkų (Kretingos raj.) kapinyneArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius34-35
Paškevičius R.Eksponatų apsauga nuo žalojančio poveikio LTSR istorijos ir etnografijos muziejujeArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius20-21
Radinš A. [Радиньш А.]Pilkapių laidojimo papročiai Rytų Latvijoj II tūkst. I-je pusėje (pagal Rezeknės raj. medžiagą) [Курганный погребальный обряд в Восточной Латвии в первой половине II т.н.э. (По материалам Резекненского района)]Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius50-51
Rickevičiūtė K.Retos segės iš Lazdininkų (Kretingos raj.)Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius33-34
Rimša E.Radvilų karstų Kėdainiuose identifikavimo klausimuArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius63-65
Ruzas V.Numizmatika IEM 2 salės ekspozicijojeArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius6-9
Salatkienė B.Kalnelių (Šiaulių raj.) II-IV a. pilkapiaiArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius29-31
Senapėdis R.Šiaulių kaimo (Širvintų raj.) Prahos grašių lobisArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius52-56
Svetikas E.Didžiasalio (Lazdijų raj.) kapinynasArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius37-38
Svetikas E.XVI-XVII amžių monetos Liepalingio (Lazdijų raj.) senkapiuoseArcheologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius58-60
Vasks A. [Васкс А.]Rytų Latvijos keramika vėlyvajame žalvario ir ankstyvajame geležies amžiuje (I tūkst. pr. m. e [Керамика восточной Латвии в эпоху поздней бронзы и в начале железного века (I тысячел. до н.э.)]Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius48-49
Zaikovskij E. [Зайковский Э.]Neolitinių gyvenviečių tyrinėjimai Dysnos upės baseine [Раскопки неолитических поселений в бассейне р. Дисны]Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės1983Vilnius46-48
Kanarskas J.Archeologiniai Igno Jablonskio tyrinėjimai2001Kretinga1-39
Anušauskienė D.Archeologinių ataskaitų suvestinė ir rodyklės 1997-2001 m. 2003Vilnius1-136
Simniškytė A.Archeologinių ataskaitų suvestinės ir rodyklės iki 1997 m.1999Vilnius1-93
194-301
302-397
94-193
Bertašius M., Žalnierius A.Kauno senamiesčio 15-ojo kvartalo žvalgomieji archeologiniai tyrimaiArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1988Vilnius1111-19
Bitvinskas T., Brukštus V.Pušies medienos dendrochronologiniai tyrimai Vakarinėje Lietuvos TSR dalyjeArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1988Vilnius1152-53
Dzikas L.Kai kurie Kairėnų istorijos puslapiai, remiantis archeologiniais duomenimisArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1988Vilnius1140-44
Genys J.Klaipėdos Frydricho priemiesčio urbanistinė raida XVI-XVIII amžiaisArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1988Vilnius1125-32
Genys J.1984-1985 m. archeologinių kasinėjimų Biržų pilyje rezultataiArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1988Vilnius1145-51
Melnikovas A., Staniukovičius A., Žulkus V., Smekalova T.Archeologiniai ir geofiziniai Šventosios tyrimaiArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1988Vilnius1133-39
Vaškelis A.Kauno miesto gynybinės sienos tyrimaiArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1988Vilnius113-10
Žulkus V.Nauji duomenys apie Kražių pilį ir kolegijąArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1988Vilnius1120-24
Bachitovas J., Tatoris J.Vandens nuo stogo nukanalizaviamo sistema XIX a. KlaipėdojeArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1989Vilnius1235-37
Butkus V., Oksas J., Vaškelis A.Kada buvo suplanuotas Kauno miestas?Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1989Vilnius1211-15
Jakučiūnas A.Kai kurie Kauno senamiesčio regeneracijos plėtojimo aspektaiArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1989Vilnius1244-70
Vaškelis A., Juchnevičius A.Marmurinių skulptūrų fragmentaiArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1989Vilnius1229-32
Kugevičius V.Kompaktiško plano porinių namų restauravimo ypatumai (XVI-XVIII a. architektūros paminklo, gyvenamojo namo Kaune, T.Daugirdo g. 4, pavyzdžiu)Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1989Vilnius1271-77
Oksas J.Nuo pirmųjų Kauno miesto sienų iki XIX amžiaus gynybinių įrenginiųArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1989Vilnius121-10
Žalnierius A., Ridikaitė V.Stiklinis bokalasArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1989Vilnius1233-34
Tatoris J.Senieji Klaipėdos gatvėvardžiaiArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1989Vilnius1238-43
Žalnierius A.Kauno senamiesčio 3-ojo kvartalo šiaurinės dalies užstatymo raida XV-XVII amžiaisArchitektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys1989Vilnius1216-28
Pезюме/Summaries/ZasammenfassungenArchitektūros paminklai. Restauravimo darbai Klaipėdos senamiestyje1982Vilnius758-71
Genys J., Žulkus V.Kintų bažnyčios archeologinių tyrinėjimų duomenysArchitektūros paminklai. Restauravimo darbai Klaipėdos senamiestyje1982Vilnius745-50
Genys J., Žulkus V.Fachverkinių XVI a. pastatų liekanos Klaipėdoje, Kurpių gatvėjeArchitektūros paminklai. Restauravimo darbai Klaipėdos senamiestyje1982Vilnius751-57
Japertas S., Kaminskas R.ESM taikymo paminklotyroje kai kurie rezultatai ir problemosArchitektūros paminklai. Restauravimo darbai Klaipėdos senamiestyje1982Vilnius737-41
Kaminskas R.Kodėl Klaipėdoje reikėjo įkurti restauravimo dirbtuvę? Architektūros paminklai. Restauravimo darbai Klaipėdos senamiestyje1982Vilnius71-5
Parasonienė E., Rauckienė N., Surotkevičius E., Truskauskas J.Kova su ardomuoju drėgmės poveikiu architektūros paminkluoseArchitektūros paminklai. Restauravimo darbai Klaipėdos senamiestyje1982Vilnius742-44
Prikockis S., Zubovienė N., Zubovas V.Klaipėdos senamiesčio regeneracijos projekto problemosArchitektūros paminklai. Restauravimo darbai Klaipėdos senamiestyje1982Vilnius723-29
Šliogeris V.Bastioniniai įtvirtinimai KlaipėdojeArchitektūros paminklai. Restauravimo darbai Klaipėdos senamiestyje1982Vilnius713-22
Vyšniūnas V.Klaipėdos senamiesčio pastatų konstrukcijų ypatumaiArchitektūros paminklai. Restauravimo darbai Klaipėdos senamiestyje1982Vilnius730-36
Žulkus V.Klaipėdos kultūriniai sluoksniaiArchitektūros paminklai. Restauravimo darbai Klaipėdos senamiestyje1982Vilnius76-12
Rimantienė R.Aš iš dvidešimtojo amžiaus. Vyriausios Lietuvos archeologės (g. 1920 m.) atsiminimai apie savo laikmetį, darbą, artimus ir pažįstamus žmones2010Vilnius1-472
Tyszkiewicz E.Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiotów sztuki, rzemiosł i t. d. w dawnej Litwie i Rusi Litewskiej1850Wilno1-96
Gimbutienė M.Baltai priešistoriniais laikais1985Vilnius1-192
ContentsBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22317-318
Aber S., Kosmowska-Ceranowicz B.Kansas Amber: Historic review and new descriptionBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius2227-33
Bliujienė A.Lithuanian Amber Artifacts in the Middle of the First Millennium and their Provenance within the Limits of Eastern Baltic RegionBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22171-186
Bliujienė A.Amber in Lithuanian Archaeological LiteratureBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22285-315
Budrys R.Review of the Literature on AmberBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22261-272
Butrimas A.The Amber Ornament Collection from Daktariškė 5 Neolithic settlementBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius221-19
Charniauski M.Amber on Archaeological Sites of BelarusBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22141-144
Christensson E.The Conservation of six Amber Objects from the Collections of the Royal Palace in Stockholm - two bowes, three goblets and one tankardBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22239-249
Elertas D., Vaičiulytė L.Amber Collecting Regulations in Coastal Lithuania until the Middle of the 19th C.Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius2243-51
Grigelis A.Outline on Geology of Amber-Bearing Deposits in the Sambian PeninsulaBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius2235-40
Iršėnas M.Stone Age Amber Figurines from the Baltic AreaBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius2277-85
Jablonskienė L.Contemporary European Amber Jewelry and TraditionBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22251-254
Jovaiša E.The Balts and AmberBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22149-156
Kosmowska-Ceranowicz B., Kwiatkowska K., Pielińska A.The Amber Collection of the Museum of the Earth, Polish Academy of Sciences, as a Source of Multidisciplinary Research (in Commemoration of the Collection's 50th Anniversary)Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius2253-63
Kostiashova Z.Contemporary Amber Art in KaliningradBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22203-212
Perko V., Križ B., Sivec I.Amber from Ancient Sites on the Territory of SloveniaBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22187-194
Larsson L.The Sun from the Sea - Amber in the Mesolithic and Neolithic of Southern ScandinaviaBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius2265-75
Loze I.Some Aspects of Research on Middle Neolithic Amber in the Lake Lubāns DepressionBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22125-133
Ludavičienė J.Begriff "Kitsch" in Erzeugnissen aus Bernstein (1946-1960)Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22229-232
Ludavičienė J.Bernsteinmuseum - Galerie in Nida und VilniusBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22273-280
Oshibkina S.Amber in the Neolithic and Aeneolithic of European RussiaBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22135-139
Pileckaitė R.Amber Jewelry of Sigitas Virpilaitis: Postmodern ApproachBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22213-218
Ploug M.Amber in DenmarkBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22255-260
Podėnas S.Baltic Amber Inclusions and their Investigations in LithuaniaBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius2221-26
Rimantienė R.Die Bernsteinerzeugnisse Von ŠventojiBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius2287-98
Ritzkowski S.The Amber Collection of the Albertus University at Königsberg/PrussiaBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22233-238
Šabasevičius H.The Legend of Amber in Lithuanian TheatreBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22219-228
Sidrys R.Roman Imports Among the West Balts: Commerce or "Beads for the Natives"?Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22157-169
Taffinder J.Stone Age GoldBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius2299-107
Tautavičius A.A Partial Survey of Research on Pre-Nineteenth-Century Lithuanian Amber Artefacts (Archaeological Finds)Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22281-284
Vaičiulytė L.The Study of Amber Pieces with Several Inclusions InsideBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius2241-42
Vaska B.The Amber Kniepkens in Latvian Ethnographic MaterialBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22195-202
Zagorska I.Amber Graves of Zvejnieki Burial GroundBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22109-124
Zimina M.Amber Decorations from the Valdai Lake Region Burial GroundsBaltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2001Vilnius22145-148
Griciuvienė E.Baltiškojo ornamento beieškant1991Vilnius1-71
Baltowie - polnocni sąsiedzi slowian1981Vilnius1-85
Baltų archeologija1994Vilnius11-24
Baltų archeologija1994Vilnius21-32
Baltų archeologija1994Vilnius31-32
Baltų archeologija1995Vilnius1 (4)1-32
Baltų archeologija1995Vilnius2 (5)1-32
Baltų archeologija1995Vilnius3 (6)1-32
Baltų archeologija1995Vilnius4 (7)1-40
Baltų archeologija1996Vilnius1 (8)1-40
Baltų archeologija1996Vilnius2 (9)1-40
Baltų archeologija1997Vilnius1 (10)1-25
26-48
Baltų archeologija1998Vilnius1-2(11-12)1-31
32-60
Baltų archeologija2002Vilnius1 (13)1-48
Girininkas A.Baltų kultūros ištakos1994Vilnius1-280
Andersen Ch.Material culture in Danish castlesCastella Maris Baltici2004Vilnius69-16
Andrzejewski A., Kajzer L.The Chelmno bishops' castle in Lubawa in the light of the latest researchCastella Maris Baltici2004Vilnius617-22
Bengtsson L.Three crowns - the royal castle in StockholmCastella Maris Baltici2004Vilnius623-34
Boscardin M.Die Wasserversorgung auf Schweizer HöhenburgenCastella Maris Baltici2004Vilnius635-40
Durdik T.Zur Einflussproblematik im Rahmen der böhmischen BurgenarchitekturCastella Maris Baltici2004Vilnius641-48
Dziarnovich A.Casstella Alboruthenica: castle building in Belarus at the crossroads of cultural influences during the 12th to 14th centuriesCastella Maris Baltici2004Vilnius649-54
Ekroll Ø.Norwegian castles north of the Arctic CircleCastella Maris Baltici2004Vilnius655-62
Engberg N.Three castles on Hjelm island - their militaryu, social political and significanceCastella Maris Baltici2004Vilnius663-82
Filipavičienė G.Retrospection of Trakai fortification system in the 14th-15th centuriesCastella Maris Baltici2004Vilnius683-92
Glemža J.Medininkai castleCastella Maris Baltici2004Vilnius693-96
Herrmann Ch.Deutschordensburgen in der "Grossen Wildnis"Castella Maris Baltici2004Vilnius697-103
Kitkauskas N.The primeval relief of the Lower castle of Vilnius and the earliest buildingCastella Maris Baltici2004Vilnius6105-109
Likhashapka R.The Western European articles and innovations in the castles' material culture of the Belarusian Nioman Region in the 14th-17th c.Castella Maris Baltici2004Vilnius6111-114
Meyer W.Burgenbau und natϋrliche UmweltbedingungenCastella Maris Baltici2004Vilnius6115-122
Mikkola T.Spatial organization in the late Medieval castle of Häme, FinlandCastella Maris Baltici2004Vilnius6123-130
Miltschik M.Die Verteidigungssysteme von Iwangorod und Narva: Wechselwirkungen in der Entwicklung im 15.-18. JahrhundertCastella Maris Baltici2004Vilnius6219-229
Mosiejienė R.Symposium Castella Maris Baltici VICastella Maris Baltici2004Vilnius6231-243
Ose I.Die ersten Burgen mit regulärem Grundriss in LettlandCastella Maris Baltici2004Vilnius6131-140
Poklewski-Koziełł T.The royal castles and defensive towns on trading routes through Poland to the Baltic Sea in the 14th-15th century. A contribution to the history of country defen ce system planningCastella Maris Baltici2004Vilnius6141-146
Pospieszny K.Der preussisch-livländische "Konventshaustyp" als eine Kloster-und HerrschaftsideeCastella Maris Baltici2004Vilnius6147-152
Rackevičius G.The royal palace in Vilnius Upper castle-problems of reconstructionCastella Maris Baltici2004Vilnius6153-158
Reisnert A.Some Scanian and Scandinavian castles and their relations to the Livonian OrderCastella Maris Baltici2004Vilnius6165-172
Rensbro H.Stege castle 1314 AD - a Danish wooden castle?Castella Maris Baltici2004Vilnius6159-163
Sauer H.Vir nobilis Bernhardus de Lippia (1140-1224), Spurensuche im BalticumCastella Maris Baltici2004Vilnius6173-183
Steponavičienė D.Gothic period music in the court of the Lithuanian Grand DuchyCastella Maris Baltici2004Vilnius6185-196
Torbus T.Die Untere Burg zu Wilna (Vilnius) und ihre möglichen VorbilderCastella Maris Baltici2004Vilnius6197-200
Zabiela G.Castle warfare between Lithuania and the Order in Lower Panemunė in the late Middle AgesCastella Maris Baltici2004Vilnius6201-210
Žalnierius A. The first castle of KaunasCastella Maris Baltici2004Vilnius6211-218
Iwanowska G.Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach pod Wilnem2006Warszawa1-147
148-296
Balodis F.Lettischer Burgen- und Hausbau in der jüngeren EisenzeitCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae275-282 Tafel I-IV
Engel C.Beiträge zur Gliederung des jüngsten heidnischen Zeitalters in OstpreussenCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae313-336
Ginters V.Beiträge zur Vorrömischen Eisenzeit LettlandsCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae149-166 Tafel I-IV
Ginters V.Die Steinkistenhügelgräber von Buļļu MuižaCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae423-436 Tafel I-VIII
Jakimowicz R.Über die Herkunft der HacksilberfundeCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae251-266 Tafel I-IV
Karnups A.Ausgrabungen auf dem Burgberge Tanīsa-kalns im Jahre 1930Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae461-472 Tafel I-VI
Moora H.Ein Hügelgrab der römischen Eisenzeit in Īle, Kreis Jelgava, LettlandCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae437-460 Tafel I-IX
Nagevičius V.Das Gräberfeld von PrižmontiCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae337-352 Tafel I-X
Nerman B. Funde und Ausgrabungen in Grobiņa 1929Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae195-211
Riekstiņš H.Der zweite Depotfund von KukomuižaCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae473-478 Tafel I-II
Šturms E.Ein Steinzeitlicher Wohnplatz am Zebrus-See in KurzemeCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae411-422 Tafel I-IV
Tallgren A. Zur ältesten Eisenzeit des OstbaltikumsCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae167-176
Volteris E.Die Silbersachen des Stadtmuseums in KaunasCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae267-268
Šturms E.Die ältere Bronzezeit im Ostbaltikum1936Berlin und Leipzig0-46
47-77
78-121
122-155
Tafel 1-28
Karte I-VI
Alseikaitė-Gimbutienė M.Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit1946Tübingen1-39
40-76
77-111
112-142
143-175
176-216
Karte I-V
Tafel 1-26
Engel C.Die Bevölkerung Ostpreussens in vorgeschichtlicher Zeit1932Gumbinnen1-26
Moora H. I. Die GräberDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 21-20
21-56
Moora H. II. FibelnDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 257-97
98-135
136-167
Moora H. III. Die Nadeln, Brustketten und AnhängezierdenDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2168-194
195-221
222-263
Moora H. IV. Die Halsringe und der übrige HalsschmuckDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2264-303
304-347
348-374
Moora H. V. Die Arm-, Bein- und FingerringeDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2375-396
397-432
433-469
Moora H. VI. Kopfschmuck. Gürtelteile, Einige BronzegeräteDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2470-484
Moora H. VII. Die Waffen und EisengeräteDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2485-523
524-554
Moora H. VIII. Keramik. Geräte aus Stein. GewandresteDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2555-577
Moora H. IX. Die römischen Münzen und EinfuhrgegenständeDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2578-592
Moora H. X. ZusammenfassungDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2593-629
630-655
656-682
683-721
722-749
Mühlen B.Die Kultur der Wikinger in Ostpreussen1975Bonn1-19
20-50
51-74
75-140
141-195
196-287
Engel C.Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit1931Memel1-20
21-40
41-60
61-81
Gaerte W.Die steinzeitliche Keramik Ostpreußens1927Königsberg1-101
Nerman B.Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit1929Stockholm5-45
46-93
94-133
134-189
Gloger Z.Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy1903Warszawa1-29
30-62
63-94
Eksperimentinė archeologija. Lietuvos materialaus paveldo rekonstrukcija/ Experimental Archaeology. Reconstruction of Material Heritage of Lithuania2017VilniusIEPub
PDF
Ivanauskas E.Eugenijaus Ivanausko 1983-1997 metų darbų bibliografija ir asmenų, susijusių su lietuviškų monetų kalyba, sąrašas (1489-1709)1998Vilnius1-28
Kazakevičius V. Geležies amžiaus strėlės Lietuvoje II-XII/XIII a.2004Vilnius1-136
Norkūnas A.Gentinė lietuvių tauta Rytuose2001Vilnius1-96
97-170
Tarasenka P.Gimtoji senovė1926Šiauliai1-117
Krzywicki L.Grodziska górno-litewskie1917Warszawa1-42
Černiavskij M. [Чернявский М.М.]Керамика неманской культуры в северо-западной Белоруссии [Keramika Nemanskoj kultury v severo-zapadnoj Belorussii]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius114-121
Daugnora L., Girininkas A.Kretuono apyežerio gyvenviečių dirbinių paleoosteologijaGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius13-28
Daugnora L.Laukinių gyvūnų galūnių kaulų, rastų Kretuono 1 C gyvenvietėje, matavimaiGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius29-33
Genys J.Protomiestų tipo gyvenvietės Vakarų LietuvojeGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius80-88
Girininkas A.Gamtos įtaka žmonėms holocene Kretuono apyežeryjeGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius5-12
Juodagalvis V.Seniausios statybos pėdsakai UžnemunėjeGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius34-45
Juodagalvis V.Užnemunės neolito keramikaGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius148-152
Kalečic E. [Калечиц Е.Г.]Керамика верхнеднепровской культуры [Keramika verhneddneprovskoj kultury]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius133-147
Kośko A.A chapter in the research on the South-Baltic cultural context in the development of the great Poland - Kuiavia communities from the time of the horizon of the "cassigal" corder ware cultureGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius153-161
Krivalcevič N. [Кривальцевич Н.Н.]Керамика Припятского Полесья в ранний период бронзового века [Keramika Pripiatskovo Polesia v rannij period bronzovovo veka]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius122-132
Mikliaev A. [Микляев А.М.], Mazurkevič A. [Мазуркевич А.Н.], Zaijceva G. [Зайцева Г.И.]О керамике неолита раннего металла в Двинско-Ловатском междуречье [O keramikie neolita - rannievo metalla v Dvinskoj-Lovatskom meždureče]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius89-103
Šmidt E. [Шмидт Е.А.]Поселения Днепро-Двинской культуры в верховьях Днепра и на смежных территориях [Poselenija Dnepro-Dvinskoj kultury v verhoviah Dnepra i na smežnyh territorijah]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius61-79
Zabiela G.Velikuškių piliakalnio "kapai"Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius46-60
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]Орнаментация керамики северобелорусской археологической культуры [Ornamentacija keramiki ceverobelorusskoj arheologyčeskoj kultury]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius104-113
Tautavičienė B.III-XVI a. sidabriniai ir sidabru puošti dirbiniai. Katalogas1981Vilnius1-228
Banytė-Bowell R., Bitner-Wróblewska A.From Aestii to Esti. Connections between the Western Lithuanian Group and the area of distribution of tarand-gravesInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn1105-120
Bertašius M.The Archaeology of Group: From Situational Construct to Ethnic GroupInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn129-38
Bliujienė A.Pottery in Curonian Cremation Burials. Some Aspects of Interaction across the Baltic Sea in the Late Viking Age and Early Medieval PeriodInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn1147-165
Jarockis R.Christian Coins in Pagan Graves? Artefacts, Texts and Research TraditionsInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn197-104
Johanson K.Putting Stray Finds in Context - What Can We Read from the Distribution of Stone Axes...Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn1167-181
Jonuks T.Principles of Estonian Prehistoric Religion with Special Emphasis to Soul BeliefsInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn187-95
Lang V.Baltic Archaeological Seminar: An IntroductionInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn11-9
Lang V.Archaeological Cultures and Ethnic History: Some Examples from the East Baltic Early Iron AgeInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn111-28
Merkevičius A.Material Culture and the East-Baltic Bronze Age SocietyInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn139-52
Rohtla M.Crossbow Fibula as a Reflection of Social Status and RelationsInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn1121-145
Šnė A.Understanding Power: On the Study of Late Prehistoric Social and Political Structures in LatviaInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn153-70
Vaitkevičius V.Interpreting the East Lithuanian Baroow CultureInterarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 20032005Tallinn171-86
Bliujienė A.Lokalių Europos puošybos stilių įtaka I tūkstantmečio vidurio baltų genčių ornamentikaiIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius99-111
Caune A.Mittelalterliche glasspiegelfunde in RigaIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius49-56
Kazakevičius V.Paalksnių, Kelmės r., pilkapyno kalavijasIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius85-90
Kirpičnikov A. [Кирпичников А.]Древнерусский "клин" - боевой отряд или населенная местность? [Senovės rusų "pleištas" - kovos būrys ar vietovardis?]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius205-207
Kuncevičius A.Lietuvos pilių raidaIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius27-33
Kvizikevičius L.Rusiškos monetos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinės dalies pinigų apyvartoje XVI-XVIII a.Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius141-147
Lošenkov M. [Лошенков М.]Городище Палицкое [Palitskojės piliakalnis]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius125-140
Michelbertas M.Emaliuota segė iš Lazdininkų, Kretingos r., kapinynoIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius57-62
Mugurēvičs Ē.Die funde der hammeräxte und Hämmer aus Horn auf dem territorium Lettlands und ihre mythologische deutungIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius63-74
Rackevičius G.Vilniaus Aukštutinės pilies stogai XV a. pradžiojeIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius35-48
Šadyro V. [Шадыро В.]Белорусско-литовско-латышское порубежье в эпоху железа и раннего средневековья (этнокультурные аспекты) [Baltarusių-lietuvių-latvių paribys geležies amžiuje ir ankstyvaisiais viduramžiais (etnokultūrinis aspektas)]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius189-204
Sedov V. [Седов В.]Голядь [Galindai]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius75-84
Šmidt E. [Шмидт Е.]О Тушемлинской культуре IV-VII веков в Верхнем Поднепровье и Подвинье (к вопросу этнической атрибуции) [Apie IV-VII a. Tušemlios kultūrą Dnepro ir Dvinos aukštupiuose (etninės priklausomybės požiūriu)]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius113-123
Stankus J.Pailgočio kapinynasIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius149-172
Štychov G. [Штыхов Г.]Формирование Полоцких кривичей [Polocko krivičių formavimasis]Iš baltų kultūros istorijos2000Vilnius209-218
Svetikas E.Rozetinės segės: tipai, simbolika ir paskirtisIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius173-187
Urbanavičius V.Norėčiau vadinti jį savo mokytojuIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius1-18
Urbanavičius V.Vilniaus Perkūno šventovės klausimuIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius19-26
Vaškevičiūtė I.Moterų liejikių kapai Žiemgalių kapinynuoseIš baltų kultūros istorijos2000Vilnius91-98
Česnys G.Jotvingių antropologijaIš lietuvių etnogenezės1981Vilnius47-59
Girdenis A.Kuršių substrato problema šiaurės žemaičių teritorijoje. (Fonologijos dalykai)Iš lietuvių etnogenezės1981Vilnius19-26
Gudavičius E.LemoviaiIš lietuvių etnogenezės1981Vilnius75-83
Jučas M.Dėl vakarinių ir šiaurinių žemaičių ribų. (Pagal istorinius duomenis)Iš lietuvių etnogenezės1981Vilnius36-46
Jurginis J.Lietuvių kildinimas iš alanų ir herulųIš lietuvių etnogenezės1981Vilnius84-92
Klimčiukas F., Vidugiris A.Iš etnolingvistinių ir religinių santykių istorijos baltų ir rytų slavų paribio zonojeIš lietuvių etnogenezės1981Vilnius93-99
Mažiulis V.Apie senovės vakarų baltus bei jų santykius su slavais, ilirais ir germanaisIš lietuvių etnogenezės1981Vilnius1-11
Merkienė R.Išginimo ritualų analogijos bei arealai Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje (XIX a. antroji - XX a. pirmoji pusė)Iš lietuvių etnogenezės1981Vilnius100-112
Milius V.Etninės istorijos tyrinėjimai lietuvių literatūros draugijos "pranešimuose"Iš lietuvių etnogenezės1981Vilnius113-116
Papreckienė I.Šiaurės lietuvių etninė odontologijaIš lietuvių etnogenezės1981Vilnius60-74
Tautavičius A.Žemaičių etnogenezė (archeologijos duomenimis)Iš lietuvių etnogenezės1981Vilnius27-35
Zinkevičius Z.Žemaičių tarmės kilmės klausimuIš lietuvių etnogenezės1981Vilnius12-18
Pезюме [Reziume]Iš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1287-312
Bernotaitė A.Versminio upelio I (Varėnos raj.) akmens amžiaus stovyklaIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius11-19
Bernotienė S.Valstiečių sausumos susisiekimo priemonėsIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1199-211
Butėnas D.RykūnėIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1243-247
Butkevičius I.Tradiciniai valstiečių gyvenamieji namaiIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1157-173
Butkevičius I.Kuršių Neringos žvejų gyvenamieji namaiIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1174-184
Čerbulėnas K.Namas («numas») - pirminis lietuvių gyvenamojo pastato tipasIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1104-145
Glemžaitė M.Verpimo ir audimo tradicijos LietuvojeIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1212-227
Grigas K.Simonas Daukantas - lietuvių tautosakos rinkėjas, leidėjas ir vertintojasIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1270-286
Jurginis J.Lietuvių šeima XIII-XIV amžiaisIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1248-259
Kulikauskas P.Nemenčinės piliakalnisIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius120-43
Milius V.Valstiečių įrenginiai maistui gamintiIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1189-198
Navickaitė O.Žirgo apranga Veršvų kapinyneIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius183-93
Strazdūnaitė R.Valstiečių grūdų magazinai LietuvojeIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1234-242
Tautavičius A.Šalčininkų rajono pilkapynų tyrinėjimaiIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius165-82
Tautavičius A.Iš XIV a. Vilniaus gyventojų buitiesIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius194-103
Volkaitė-Kulikauskienė R.Migonių (Jiezno raj.) archeologiniai paminklaiIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius144-64
Vyšniauskaitė A.Lietuvių valstiečių šeimos turtiniai santykiai XIX-XX a. pirmaisiais dešimtmečiaisIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1260-269
Žilėnas V.Lietuvių liaudies tradicinių gyvenamųjų namų susiformavimasIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1146-156
Žilėnas V.Dailidės ir jų darbo įrankiaiIš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1185-188
Žilėnas V.Šaunamųjų ginklų kalykla Valkininkuose XVII a.Iš lietuvių kultūros istorijos1958Vilnius1228-233
Pезюме [Reziume]Iš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2339-362
Bernotaitė A.Rudnios (Varėnos raj.) akmens amžiaus stovyklosIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius286-102
Budrys S., Budrienė V.Piešimo mokykla Vilniuje 1866-1915 metaisIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2333-337
Butėnienė E.Siraičių X-XII a. senkapisIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2159-176
Butkevičius I.Lietuvių valstiečių ūkiniai pastataiIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2237-256
Glemžaitė M.Linų ir vilnų naminis apdirbimas Lietuvoje XIX-XX a. pradžiojeIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2269-299
Kulikauskas P.Iš metalų panaudojimo Lietuvoje istorijosIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius21-20
Kulikauskas P.Seniausieji Kuršių Neringos gyventojaiIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius272-85
Lizdenis H.Rudnios geležies liejyklaIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2188-192
Merkys V.Vilniaus miesto gynybiniai įtvirtinimai 1503-1805 m.Iš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2193-213
Milius V.Platelių apylinkių gyvenamieji namaiIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2214-236
Milius V.Lietuvių valstiečių maistas XIX a. antrojoje pusėje-XX a. pradžiojeIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2257-268
Nakaitė L.Senovės lietuvių sidabriniai papuošalaiIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius254-71
Nakaitė L.Juodonių gyvenvietės (Rokiškio raj.) archeologinių tyrinėjimų duomenysIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2138-150
Naudužas J.Šiaulių miesto archeologiniai paminklaiIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2177-187
Nausėdas V.Lietuviškos mokyklos Prūsijoje XVI-XVIII a.Iš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2320-332
Navickaitė O.Bačkininkėlių piliakalnisIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2103-118
Navickaitė O.Diržių kapinynasIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2151-158
Petrauskaitė D.Žiegždrių piliakalnisIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2119-124
Steponaitis V.Lietuvių liaudies fizinė kultūraIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2310-319
Tautavičius A.XVI-XVII a. mediniai gyvenamieji pastatai Vilniaus Žemutinės pilies teritorijojeIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius221-29
Volkaitė-Kulikauskienė R.Senovės lietuvių moterų galvos danga ir jo papuošalaiIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius230-53
Volkaitė-Kulikauskienė R.Miniatiūrinių piliakalnių Lietuvoje klausimuIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2125-137
Vyšniauskaitė A.Lopšiai ir kitos vaikų auginimo priemonėsIš lietuvių kultūros istorijos1959Vilnius2300-309
Pезюме [Reziume]Iš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3333-356
Adomonis T.Dailės gyvenimo organizavimas Tarybų Lietuvoje 1918-1919 m.Iš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3257-267
Bernotienė S.Kinkomojo transporto priemonių gamybaIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3190-198
Butkevičius I.Nauji duomenys apie XVIII a. žemaičių valstiečių pastatusIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3158-172
Danilaitė E.Archeologiniai tyrinėjimai KiauleikiuoseIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3101-124
Daugudis V.Mažulonių piliakalnisIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius316-40
Dobrovolskas J.Naujosios Akmenės cemento gamyklos darbininkų buitis ir kultūraIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3318-332
Gaigalaitė A."Kultūros" bendrovės veikla LietuvojeIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3244-256
Galaunė P.Lietuvos grafika XVI-XIX a.Iš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3268-288
Galaunė P.Grafikos meno rinkiniai LietuvojeIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3289-292
Jablonskytė-Rimantienė R.Ankstyvojo geležies amžiaus Lapainios puodžiaiIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius31-15
Laucevičius E.Kauno pinigų kalyklaIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3231-243
Mastonytė M.Dzūkijos moterų drabužiai XIX a. antrojoje pusėje-XX a. pradžiojeIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3173-189
Merkys V.Aleksandras Griškevičius - aviacijos pradininkas LietuvojeIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3215-230
Milius V.Kaimo amatų etnografinio tyrinėjimo klausimuIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3199-214
Navickaitė O.Plokštinių kapinynų tyrinėjimai Lietuvoje 1948-1958 m.Iš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius366-100
Sadauskaitė I.Dėl mirusiųjų deginimo papročioIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3125-131
Savickas A.K.Šklėrius - peizažistasIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3293-317
Volkaitė-Kulikauskienė R.Punios piliakalnio (Jiezno raj.) 1958-1959 m. tyrinėjimų rezultataiIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius341-65
Vyšniauskaitė A.Laidotuvių papročiai Lietuvoje XIX-XX a. pirmaisiais dešimtmečiaisIš lietuvių kultūros istorijos1961Vilnius3132-157
Pезюме [Reziume]Iš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4273-292
Antonevičius J.Senovės baltų žemdirbystės technikos klausimuIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4164-170
Butkevičius I.Naujieji gyvenamieji namai Lietuvos TSR kolūkinėse gyvenvietėseIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius433-47
Daniliauskas A.Juodupės (Rokiškio raj.) Valstybinio vilnonių audinių fabriko "Nemunas" darbininkų gyvenamųjų patalpų raida 1907-1961 m.Iš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius413-32
Jučas M.Prekyba Lietuvos kaime XVIII a.Iš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4109-122
Jurginis J.Arimo įrankių reikšmė žemdirbystės sistemomsIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4156-163
Laucevičius E.Kauno auksakaliai XV-XVII a.Iš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4227-238
Laucevičius E.Lietuvos popieriaus dirbtuvės XVI-XVII amžiaisIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4239-272
Mastonytė M.Žemaitijos moterų drabužiai XIX a.-XX a. pradžiojeIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4141-155
Navickas K.Vilniaus gyventojų apavas XIII-XIV a.Iš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4188-196
Niunkienė G.Seniausias verpimo būdas Lietuvoje (Verpimas verpstuku)Iš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4133-140
Paulėkienė E.Drevinės bitininkystės reikšmė feodalinės Lietuvos ūkyjeIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius495-108
Šadžius H.Vilniaus pramonės darbininkų kultūrinio-techninio lygio kilimas socializmo statybos laikotarpiu (1944-1953 m.)Iš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius448-78
Šidlauskas A.Vidurinės mokyklos Lietuvoje XVIII a. pabaigojeIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4123-132
Tautavičius A.Vilniaus Žemutinės pilies mediniai pastatai XIII-XIV amžiaisIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4171-187
Volkaitė-Kulikauskienė R.IX-XII amžių kalavijai LietuvojeIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius4197-226
Vyšniauskaitė A.Lietuvių tarybinė etnografija dabarties uždavinių šviesojeIš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius41-12
Žostautaitė P.Muzikų ruošimas Lietuvos TSR valstybinėje konservatorijoje 1945-1953 m.Iš lietuvių kultūros istorijos1964Vilnius479-94
Daugudis V.Iš Vilniaus miesto praeities1993Vilnius1-55
Zabiela G.Išsaugokime piliakalnius2001Vilnius1-17
Matulis R.Istoriniai akmenys1990Vilnius1-75
76-143
Kazakevičius V.IX-XIII a. baltų kalavijai1996Vilnius1-87
88-173
Kviatkovskaja A. [Квятковская А.]Jotvingių kapinynai Baltarusijoje (XI a. pab. - XVII a.). Ятвяжские могильники Беларуси (к. XI - XVII вв.)1998Vilnius1-158
159-205
206-327
Katalog der Ausstellung zur Konferenz baltischer Archäologen in Rīga 19301930Rīga1-57
58-109
110-176
Tafel 1-56
Kulikauskas P.Kelias į archeologiją2003Vilnius1-95
96-246
Vėlius G.Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV amžiuje2005Vilnius1-111
Žulkus V.Klaipėdos senojo miesto raidos modelis1991Vilnius1-83
Černiavski M. [Чарнявски М.]Кривинский археологический микрорегион [Krivinskij archieologičieskij mikroregion]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius17-20
Daugnora L. [Даугнора Л.]Исследование остеологического материала и изделий из рога и кости в поселениях каменного века [Issliedovanije ostieologičieskovo materiala i izdielij iz roga i kosti v posielienijach kamiennovo vieka]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius1-7
Daugudis V. [Даугудис В.]Отражение общественного строя жителей Литвы на архитектуре городищ V-VIII вв. [Otraženije obščiestviennovo stroja žytieliej Litvy na architiekturie gorodišč V-VIII v.]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius51-55
Dučic L. [Дучиц Л.]Городище Московичи [Gorodišče Moskoviči]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius65-68
Genys J. [Генис Я.]Особенности куршских и жемайтских поселений в эпоху раннего средневековья [Osobiennosti kuršskich i žemaitskich posielienij v epochu rannievo sriednieviekovja]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius62-65
Girininkas A. [Гирининкас А.]Строительные сооружения на поселении Крятуонас IС [Stroitielnyje sooruženija na posielienii Kretuonas IC]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius7-8
Graudonis J. [Граудонис Я.]Поселения эпохи раннего металла на территории Латвии [Posielienija epochi rannievo mietalla na tieritorii Latvii]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius31-35
Grigalavičienė E. [Григалавичене Е.]Оборонительные укрепления, сооружения и жилища ранних городищ населения культуры штрихованной керамики [Oboronitielnyje ukrieplienija, sooruženija ir žilišča rannich gorodišč nasielienija kultury štrichovannoj kieramiki]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius35-39
Janits L. [Янитс Л.], Janits K. [Янитс К.]Поселения каменного века Эстонии [Posielienija kamiennovo vieka Estonii]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius24-27
Juodagalvis V. [Юодагальвис В.]Поселения неолита и ранней бронзы юго-западной Литвы [Posielienija neolita ir ranniej bronzy jugo-zapadnoj Litvy]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius21-24
Ksenzov V. [Ксензов В.]Кундские памятники на территории Северной Белоруси [Kundskije pamiatniki na territorii Severnoj Belorusi]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius9-11
Loze I. [Лозе И.]Поселение Звидзе как один из типов оседлости среднего неолита Латвии [Posielienije Zvidze kak odin iz tipov osiedlosti sriednievo neolita Latvii]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius12-14
Medvedev A. [Медведев А.]Поселения культуры штрихованной керамики Беларусского Понеманья в I-V вв. н.э. [Posielienija kultury štrichovannoj kieramiki Bielarusskovo Poniemanja v I-V vv. n.e.]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius57-61
Pivovarčik S. [Пивоварчик С.]Новые исследования на городищах Понеманья (к вопросу о древнерусских городах) [Novyje issliedovanija na gorodiščach Poniemanja (k voprosu o drievnierusskich gorodach)]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius73-77
Rasadin S. [Рассадин С.]Укрепленные поселения I тысячелетия до н.э. в Верхнеднепровском Левобережье [Ukrieplionnyje posielienija I tysiačelietija do n.e. v Vierchniednieprovskom Lievobieriežje]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius39-42
Šadyro V. [Шадыро В.]Поселение балтов и изменение ландшафтов бассейна Зап. Двины (Даугавы) [Posielienije baltov i izmienienije landšaftov bassiejna Zap. Dviny (Daugavy)]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius42-46
Tkačev M. [Ткачев М.], Semenčuk G. [Семенчук Г.]Поселение на острове "Замок" озера Дрысвяты [Posielienije na ostrovie "Zamok" oziera Drysviaty]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius80-83
Šmidt E. [Шмидт Е.]Поселения Днепро-Двинской культуры в верховьях Днепра и на смежных территориях [Posielienija Dniepro-Dvinskoj kultury v vierchovjach Dniepra i na smiežnych tierritorijach]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius47-50
Timofejev V. [Тимофеев В.]Исследования неолитических поселений в Калининградской области [Issliedovanija neolitičeskich posielienij v Kaliningradskoj oblasti]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius14-17
Tynisson E. [Тыниссон Э.]О поселениях железного века в Эстонии [O posielienijach želieznovo vieka v Estonii]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius77-79
Vasks A. [Васкс А.]Городища и поселения эпохи ранних металлов в Даугавском бассейне [Gorodišča i posielienija epochi rannich metallov v Daugavskom bassiejne]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius28-31
Zaikovski E. [Зайковский Э.]Об одной категории археологических памятников [Ob odnoj katiegorii archeologičieskich pamiatnikov]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius68-72
Žulkus V. [Жулкус В.]Региональные особенности домостроительства Литвы в I - начале II тысяч. н.э. [Riegionalnyje osobiennosti domostroitelstva Litvy v I - načalie II tysiač. n.e. ]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius83-85
Zverugo J. [Зверуго Я.]Исследование поселений второй половины I тыс. н.э. в бассейне Верхней Вилии [Issliedovanije posielienij vtoroj poloviny I tys. n.e. v bassiejnie Vierchniej Vilii]Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"]1992Vilnius55-57
Bliujienė A.Užpelkių kapinynas - dešimtmečio tyrinėjimų apžvalgaKretingos senovė1999Kretinga11-6
Butkus D.Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno tyrinėjimai 1991-1997 m.Kretingos senovė1999Kretinga16-9
Kanarskas J.Kretingos rajono archeologijos paminklų tyrinėjimų apžvalgaKretingos senovė1999Kretinga19-14
Kanarskas J.Kretingos rajono archeologijos paminklų sąrašasKretingos senovė1999Kretinga123-24
Merkevičius A.Laidosena Vakarų Lietuvoje akmens ir ankstyvuoju metalų laikotarpiaisKretingos senovė1999Kretinga114-17
Šimėnas V.Lietuvos pajūris viduriniajame ir vėlyvajame geležies amžiujeKretingos senovė1999Kretinga121-22
Zabiela G.Vakarų Lietuvos piliakalniaiKretingos senovė1999Kretinga117-20
Kristijono Donelaičio palaikų tyrinėjimo medžiaga1981Vilnius1-71
Ivanauskas E.Kulautuvos lobiai1997Vilnius1-45
La Baume W., Engel C.Kulturen und Völker der Frühzeit im Preußenlande1937Königsberg (Pr)1-32
33-62
63-97
98-130
131-164
165-197
198-228
229-257
258-291
Žulkus V.Kuršiai Baltijos jūros erdvėje2004Vilnius1-97
98-199
200-254
Rimantienė R.Kuršių nerija archeologo žvilgsniu1999Vilnius1-112
Michelbertas M.Kuršių pilkapynas. Senojo geležies amžiaus 2004–2006 m. tyrinėtų 3 pilkapių Kelmės rajone publikacija ir medžiagos analizė lietuvių kalba2009Vilnius1-96
Makarenko M.Zabytki przedhistoryczne gub. KowieńskiejKvartalnik Litewski1910PetersburgT. 2103-112
Table I-VII
Rimantienė R.Lietuva iki Kristaus1995Vilnius1-106
107-199
Volkaitė-Kulikauskienė R.Lietuva valstybės priešaušriu2001Vilnius1-103
104-221
222-343
344-471
Volkaitė-Kulikauskienė R.Lietuviai IX-XII amžiais1970Vilnius1-295
Volkaitė-Kulikauskienė R.Lietuvio kario žirgas1971Vilnius1-31
Jurginis J., Vanagas A., Tautavičius A., Česnys G.Lietuvių kilmės aiškinimų ir tyrimų apžvalgaLietuvių etnogenezė1987Vilnius1-39
Mažiulis V., Rimantienė R., Vanagas A., Česnys G.Baltų susidarymasLietuvių etnogenezė1987Vilnius40-81
Mažiulis V., Tautavičius A., Volkaitė-Kulikauskienė R., Česnys G.Vakarų, rytų ir Dnepro baltaiLietuvių etnogenezė1987Vilnius82-100
Gudavičius E., Tautavičius A., Volkaitė-Kulikauskienė R., Česnys G.Baltų gentys I-IV amžiujeLietuvių etnogenezė1987Vilnius101-123
Gudavičius E., Volkaitė-Kulikauskienė R., Tautavičius A., Zinkevičius Z., Vanagas A., Česnys G.Baltų gentys V-VIII amžiujeLietuvių etnogenezė1987Vilnius124-171
Gudavičius E., Zinkevičius Z., Volkaitė-Kulikauskienė R., Česnys G.Lietuviai IX-XII amžiujeLietuvių etnogenezė1987Vilnius172-202
Volkaitė-Kulikauskienė R., Gudavičius E., Zinkevičius Z., Česnys G.Lietuviai XIII-XIV amžiujeLietuvių etnogenezė1987Vilnius203-255
Kulikauskienė R., Rimantienė R.Lietuvių liaudies menas. Senovės lietuvių papuošalai1958Vilnius11-97
98-197
198-297
298-359
Kulikauskienė R.Lietuvių liaudies menas. Papuošalai1966Vilnius1-15
Kulikauskienė R., Rimantienė R.Lietuvių liaudies menas. Senovės lietuvių papuošalai1966Vilnius21-79
80-163
Pезюме [Reziume]Lietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1978Vilnius1125-173
Daugudis V.Gyvenvietės ir pastataiLietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1978Vilnius114-47
Vaitkunskienė L., Merkevičius A.Spalvotųjų metalų dirbiniai ir jų gamybaLietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1978Vilnius189-116
Stankus J.Juodoji metalurgijaLietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1978Vilnius173-88
Varnas A.Gintaro apdirbimasLietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1978Vilnius1117-124
Volkaitė-Kulikauskienė R.Įvadas. Lietuva valstybės susidarymo išvakarėseLietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1978Vilnius11-13
Volkaitė-Kulikauskienė R.Žemdirbystė, gyvulininkystė ir medžioklėLietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1978Vilnius148-72
Pезюме [Reziume]Lietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1981Vilnius2130-168
Duksa Z.Pinigai ir jų apyvartaLietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1981Vilnius283-129
Kuncienė O.PrekybaLietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1981Vilnius249-82
Volkaitė-Kulikauskienė R.GinklaiLietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje1981Vilnius21-48
Žilinskas J.Lietuvių protėviai1937Kaunas1-144
Žiogas J.Archaiologiški tyrinėjimai Gaidės apylinkėjeLietuvių tauta1909kn. 1, d. 0-25
Matulis R.Lietuvių tautos kilmė1990Vilnius1-81
Česnys G.Jakštaičių XIV-XVII a.gyventojų paleodemografija ir antropologijaLietuvos archeologija1979VilniusT. 1152-170
Grigalavičienė E.Egliškių pilkapiaiLietuvos archeologija1979VilniusT. 15-43
Kuncienė O.Sarių senkapisLietuvos archeologija1979VilniusT. 176-100
Volkaitė-Kulikauskienė R., Luchtanas A.Narkūnų senkapio 1976 m. tyrinėjimaiLietuvos archeologija1979VilniusT. 1101-111
Urbanavičius V.Jakštaičių senkapisLietuvos archeologija1979VilniusT. 1122-151
Urbanavičius V.XIV-XVII a. Jakštaičių gyventojų veido bruožai (Rekonstrukcija pagal kaukoles)Lietuvos archeologija1979VilniusT. 1171-190
Vaitkunskienė L.Gintališkės kapinynasLietuvos archeologija1979VilniusT. 144-75
Volkaitė-Kulikauskienė R.Krūminių senkapisLietuvos archeologija1979VilniusT. 1112-121
Česnys G.Lietuvos II-V a. Plokštinių kapinynų žmonės (Antropologinė apybraiža)Lietuvos archeologija1981VilniusT. 292-110
Kazakevičius V.Vienašmenių kalavijų atsiradimas ir raida LietuvojeLietuvos archeologija1981VilniusT. 243-58
Kuncienė O.IX-XIII a. stiklo karoliai LietuvojeLietuvos archeologija1981VilniusT. 277-92
Luchtanas A.Žalvario apdirbimas ankstyvuosiuose rytų Lietuvos piliakalniuoseLietuvos archeologija1981VilniusT. 25-17
Tautavičius A.Taurapilio "Kunigaikščio'' kapasLietuvos archeologija1981VilniusT. 218-43
Vaitkunskienė L.Žirgų aukos LietuvojeLietuvos archeologija1981VilniusT. 258-77
Česnys G.III-XI a. žemaičiai kraniologijos aspektuLietuvos archeologija1984VilniusT. 3141-151
Merkevičius A.Sauginių plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 341-63
Merkevičius A.Maudžiorių ir Požerės plokštinių kapinynų žalvarisLietuvos archeologija1984VilniusT. 3125-135
Papreckienė I.V-VII a. žemaičių etninė odontologijaLietuvos archeologija1984VilniusT. 3151-154
Stankus J.Kairėnėlių plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 363-79
Stankus J.Žemaičių plokštinių kapinynų geležies dirbinių metalografinė analizėLietuvos archeologija1984VilniusT. 3135-141
Tautavičienė B.Šarkų plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 325-41
Tautavičius A.Požerės plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 393-118
Vaitkunskienė L.Kaštaunalių plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 379-93
Valatka V.Maudžiorų plokštinis kapinynas (1964 ir 1966 m. tyrinėjimų duomenys)Lietuvos archeologija1984VilniusT. 36-24
Volkaitė-Kulikauskienė R.Apie vieną galvos papuošaląLietuvos archeologija1984VilniusT. 3118-125
Girininkas A., Česnys G., Balčiūnienė I., Jankauskas R.Kretuono 1-os gyvenvietės vidurimio neolito kapai (Švenčionių raj., Reškutėnų apyl., Rėškutėnų kaimas)Lietuvos archeologija1985VilniusT. 45-14
Butrimas A., Kazakevičius V., Česnys G., Balčiūnienė I., Jankauskas R.Ankstyvieji virvelinės keramikos kultūros kapai LietuvojeLietuvos archeologija1985VilniusT. 414-24
Kunskas R., Butrimas A., Česnys G., Balčiūnienė I., Jankauskas R.Duonkalnis: vėlyvojo neolito gyvenvietė, alkas ir kapinynasLietuvos archeologija1985VilniusT. 425-66
Kunskas R., Butrimas A.Biržulio ežerų krantų ir akmens amžiaus gyvenviečių kaita holoceneLietuvos archeologija1985VilniusT. 466-79
Girininkas A.Narvos kultūros raidaLietuvos archeologija1985VilniusT. 4119-134
Rimantienė R.Nemuno žemupio (tarp Kauno ir Veliuonos) vėlyvojo neolito paminklaiLietuvos archeologija1985VilniusT. 480-98
Rimantienė R.Lynupio akmens amžiaus stovykla ir gyvenvietė (Rudnios girininkija, Varėnos raj.)Lietuvos archeologija1985VilniusT. 498-111
Rimantienė R.Mergžerio 13-a ankstyvojo žalvario amžiaus gyvenvietė (Varėnos raj. ir apylinkės)Lietuvos archeologija1985VilniusT. 4111-118
Grigalavičienė E.Nevieriškės piliakalnisLietuvos archeologija1986VilniusT. 552-88
Grigalavičienė E.Sokiškių piliakalnisLietuvos archeologija1986VilniusT. 588-138
Merkevičius A.Narkūnų piliakalnio spalvotojo metalo dirbiniai Lietuvos archeologija1986VilniusT. 549-52
Volkaitė-Kulikauskienė R.Narkūnų didžiojo piliakalnio tyrinėjimų rezultatai (apatinis kultūrinis sluoksnis)Lietuvos archeologija1986VilniusT. 55-49
Aleksiejūnas V.MonetosLietuvos archeologija1988VilniusT. 663-65
Balčiūnienė I.Etninės odontologijos duomenysLietuvos archeologija1988VilniusT. 6100-103
Česnys G.Paleodemografija ir antropologijaLietuvos archeologija1988VilniusT. 689-100
Jankauskas R.Paleontologiniai tyrimaiLietuvos archeologija1988VilniusT. 6103-108
Kunskas R.Obelių ežero paleogeografinė apžvalgaLietuvos archeologija1988VilniusT. 64-9
Merkevičius A.Žalvario dirbinių cheminė sudėtisLietuvos archeologija1988VilniusT. 676-88
Stankus J.Geležies dirbinių metalografinė analizėLietuvos archeologija1988VilniusT. 665-76
Urbanavičius V., Urbanavičienė S.Archeologiniai tyrimaiLietuvos archeologija1988VilniusT. 69-63
Girininkas A.Vidurinysis ir vėlyvasis neolitas.MonografijaLietuvos archeologija1990VilniusT. 71-39
40-78
79-112
Aleksiejūnas V.Rytų Lietuva I tūkst. pr. m. erąLietuvos archeologija1992VilniusT. 856-85
Balčiūnienė I., Česnys G., Jankauskas R.Spigino mezolito kapų kraniometrija, odontologija, osteometrija, paleopatologijaLietuvos archeologija1992VilniusT. 810-16
Bliujienė A.Alinkos (Raistinės) pilkapiaiLietuvos archeologija1992VilniusT. 8105-127
Butrimas A.Spigino mezolito kapaiLietuvos archeologija1992VilniusT. 84-10
Černiavskij M. [Чернявский М.М.]Древнейшие роговые орудия из-под Сморгони [Drevneijšie rogovye orudija iz-pod Smorgoni]Lietuvos archeologija1992VilniusT. 9116-120
Daugudis V.Dėl laidojimų Lietuvos piliakalniuoseLietuvos archeologija1992VilniusT. 927-35
Grigalavičienė E.Kerelių piliakalnisLietuvos archeologija1992VilniusT. 885-105
Grigalavičienė E.Juodonių piliakalnis ir gyvenvietė (Rokiškio raj.)Lietuvos archeologija1992VilniusT. 941-92
Volkaitė-Kulikauskienė R., Jankauskas K.Iš senosios lietuvių amatininkystės istorijos (alavas senuosiuose lietuvių papuošaluose)Lietuvos archeologija1992VilniusT. 8135-170
Jankauskas K.Smulkusis papuošalų ir spalvotųjų metalų dekorasLietuvos archeologija1992VilniusT. 9151-168
Jankauskas R.Degintinių kapų iš Kernavės Pajautos slėnio antropologinė analizėLietuvos archeologija1992VilniusT. 939-41
Jarockis R.Kaulinių-raginių dirbinių gamyba Kernavėje XIII-XIV a.Lietuvos archeologija1992VilniusT. 9168-182
Juodagalvis V.Kubilėlių vėlyvojo neolito gyvenvietėLietuvos archeologija1992VilniusT. 834-56
Juodagalvis V.Mezolitinės tradicijos vėlyvojo neolito titnago inventoriujeLietuvos archeologija1992VilniusT. 9107-115
Kazakevičius V.Rytietiškos kilmės radinys Visėtiškių (Anykščių raj.) pilkapyneLietuvos archeologija1992VilniusT. 9133-137
Kulakov V. [Кулаков В.]Конское снаряжение пруссов Х-ХI вв. (проблема относительной хронологии деталей оголовья) [Konskoe snariaženie prussob X-XI vv. (problema otnositelnoj hronologii detalej ogolovia)]Lietuvos archeologija1992VilniusT. 9137-144
Kulikauskas P.Petras Tarasenka - Lietuvos archeologijos pradininkasLietuvos archeologija1992VilniusT. 95-21
Luchtanas A.Ankstyvojo geležies amžiaus Kernavės kapinynasLietuvos archeologija1992VilniusT. 935-39
Michelbertas M.Antkaklių trimitiniais galais (III gr.) chronologijos klausimuLietuvos archeologija1992VilniusT. 9127-132
Rimantienė R.Šakės-neolito gyvenvietėLietuvos archeologija1992VilniusT. 816-34
Rimantienė R.Žemės ūkio pradžia LietuvojeLietuvos archeologija1992VilniusT. 9120-126
Vaitkunskienė L.Dėl žemaičių aprangos regioninių skirtumųLietuvos archeologija1992VilniusT. 9144-151
Vaškevičiūtė I.IV-XI a. įvijiniai apgalviaiLietuvos archeologija1992VilniusT. 8128-135
Visockis A.Peterburgo archeologijos institutas ir LietuvaLietuvos archeologija1992VilniusT. 9182-187
Volkaitė-Kulikauskienė R.Apie Petro Tarasenko ir Jono Puzino polemiką ''Lietuvos Aido '' puslapiuoseLietuvos archeologija1992VilniusT. 921-27
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]О погребальном обряде у населения культуры штрихованной керамики [O pogrebalnom obriade u naselenija kultury štryhovannoij keramiki] [Burial ritual among the population of the stroked ceramics cultureLietuvos archeologija1992VilniusT. 9104-107
Zverugo J. [Зверуго Я. Г.]Исследования Гораньского городища [Issledovania Goranskovo gorodiščia] [Research of the Gorane hill-fort]Lietuvos archeologija1992VilniusT. 992-103
Kazakevičius V.Plinkaigalio kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1993VilniusT. 101-71
72-143
144-220
Akavickas R.Kraštų (Svėdasų) senkapiai vadinami TaurakalniuLietuvos archeologija1995VilniusT. 115-15
Aleksiejūnas V.Senkapių monetosLietuvos archeologija1995VilniusT. 1116-20
Balčiūnienė I.XIV-XVII a. Alytaus miesto gyventojų odontologijaLietuvos archeologija1995VilniusT. 1121-25
Senvaitienė J., Vedrickienė L., Čeplinskaitė V., Urbanavičienė S.Bečių kapinyno audinių konservavimas ir tyrimasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11104-116
Česnys G., Jankauskas R.Viduramžių alytiškių antropologija (daugiamatės analizės duomenys)Lietuvos archeologija1995VilniusT. 1126-33
Jankauskas R.Vėlyvųjų viduramžių Alytaus antropoekologija (XIV - XVII a. senkapio duomenimis)Lietuvos archeologija1995VilniusT. 1134-46
Petrulienė A.Barinės senkapisLietuvos archeologija1995VilniusT. 1147-72
Rickevičiūtė K.Karmėlavos kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 1173-103
Stankus J.Bandužių kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1995VilniusT. 121-156
Svetikas E.Monetos XIV-XVII a. Lietuvos kapinynuoseLietuvos archeologija1995VilniusT. 11117-151
Urbanavičienė S.Ažugirių kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11152-168
Urbanavičienė S.Diktarų kapinynas Lietuvos archeologija1995VilniusT. 11169-206
Vaitkunskienė L.Archeologiniai šaltiniai apie mirusiųjų minėjimo apeigas (XIV-XVI a.)Lietuvos archeologija1995VilniusT. 11207-213
Vaitkunskienė L.Kuršių kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11214-243
Vaitkunskienė L.Pagrybio kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1995VilniusT. 131-208
Varnas A.Tulpiakiemio senkapiaiLietuvos archeologija1995VilniusT. 11244-289
Vaškevičiūtė I.Mažeikių (Šiaulių raj.) XVI-XVII a.kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11290-316
Vaškevičiūtė I.XVI-XVII a. Pavirvytės - Gudų kapinyno (Akmenės raj.) kapaiLietuvos archeologija1995VilniusT. 11317-329
Zabiela G.Sudarytojo žodisLietuvos archeologija1995VilniusT. 113-4
Zabiela G.Bečių senkapisLietuvos archeologija1995VilniusT. 11330-381
Zabiela G.Šeimyniškėlių senkapisLietuvos archeologija1995VilniusT. 11382-397
Butrimas A.Šarnelės neolito gyvenvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 14174-191
Guobytė R., Stančikaitė M.Žmogaus veiklos pėdsakai Biržulio ežero žiedadulkių diagramose. Geomorfologinė ežero apylinkių sandaraLietuvos archeologija1996VilniusT. 14213-218
Ostrauskas T.Vakarų Lietuvos mezolitasLietuvos archeologija1996VilniusT. 14192-212
Rimantienė R.PratarmėLietuvos archeologija1996VilniusT. 144
Rimantienė R.Šventosios 4-oji radimvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 145-79
Rimantienė R.Šventosios 5-oji radimvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 1480-82
Rimantienė R.Šventosios 6-oji gyvenvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 1483-173
Brazaitis D.Pyplių piliakalnio papėdės gyvenvietėsLietuvos archeologija1998VilniusT. 1586-106
Butėnas E.Maisiejūnų pilkapyno tyrinėjimaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15163-184
Butėnas E.Lietuvos archeologijos bibliografijų rodyklėLietuvos archeologija1998VilniusT. 15485-487
Butrimas A.Biržulio baseino ir žemaičių aukštumos akmens amžiaus tyrinėjimų apžvalgaLietuvos archeologija1998VilniusT. 15107-132
Girininkas A.Kapas urnojeLietuvos archeologija1998VilniusT. 15133-136
Jankauskas R.Kai kurie Lietuvos praeities biosocialins diferenciacijos rodikliaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15447-472
Kazakevičius V.Iš vėlyvojo geležies amžiaus baltų ginklų istorijos (kalavyjų makštų galų apkalai)Lietuvos archeologija1998VilniusT. 15287-332
Kulikauskas P.Upytės priešistorinio kapinyno (Naujamiesčio vls., Panevėžio aps.) tyrinėjimų duomenysLietuvos archeologija1998VilniusT. 1519-85
Kvizikevičius L.Švininiai audeklų antspaudaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15433-446
Mažeika J., Petrošius R.Archeolognių radinių radioanglies amžiusLietuvos archeologija1998VilniusT. 15473-484
Merkevičius A.Kalnelio archeologiniai paminklaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15381-388
Salatkienė B.Kalnelių archeologiniai paminklaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15137-162
Simniškytė A.Geriamieji ragai LietuvojeLietuvos archeologija1998VilniusT. 15185-246
Svetikas E.Sagtys XIV-XVII a.: tipai ir sagtys (pagal vėlyvųjų viduramžių kapinynų medžiagą)Lietuvos archeologija1998VilniusT. 15389-432
Tamulynas L.A. Bezzeenbergerio archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdos krašteLietuvos archeologija1998VilniusT. 15247-286
Vaitkevičius V.Alkas: lietuviškas paminklų kontekstasLietuvos archeologija1998VilniusT. 15333-350
Zabiela G.Laidosena pagoniškoje LietuvojeLietuvos archeologija1998VilniusT. 15351-380
Balčiūnas D.Keramikos degimo krosnys Kaune XV-XVI a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18205-220
Bektinejev Š.Polocko-Vitebsko pinigų svorių sistema XIII-XIVa.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18153-164
Sarcevičius S., Subačius R., Bložė A.Daktiloskopijos taikymas archeologinėje medžiagojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18221-226
Brazaitis D.Dvaro kaimo (Vilniaus r.) akmens amžiaus radimvietėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 16281-309
Butėnas E.Sagtys iš Rytų Lietuvos pilkapių ( tipai, paskirtis)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1837-56
Stančikaitė M., Guobytė R., Šeirienė V.Aerofotografinis bei paleobotaniai tyrimo metodai ir galimybės juos taikyti archeologijojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 1667-78
Jasiukevičius V., Vaitkevičius G.XVII a. kalkinio fajanso, rasto Vilniuje, tyrimaiLietuvos archeologija1999VilniusT. 18271-282
Juodagalvis V.Senovės gyvenvietė prie Dusios ežeroLietuvos archeologija1999VilniusT. 16239-280
Kazakevičius V.Aukštaičių kapinynas žemaičių etnokultūrinėje periferijojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 1857-68
Kvizikevičius L.Švininių antspaudų radiniai Vilniuje - XVI-XVII a. Importinių audeklų prekybos atspindysLietuvos archeologija1999VilniusT. 18243-252
Malinauskas Z., Linčius A.Pelkių (limonitinė) geležies rūda LietuvojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18111-120
Stankus J., Sveikauskaitė A., Selskis A., Matulionis E.Kai kurių II-XIII a. geležies dirbinių cheminės analizės duomenysLietuvos archeologija1999VilniusT. 18101-110
Navasaitis J., Sveikauskaitė A., Selskis S.Lietuvos rudnių šlako sudėtis ir savybėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 18121-134
Ostrauskas T.Vėlyvasis paleolitas ir mezolitas pietų LietuvojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 167-17
Ostrauskas T.Kabelių 2-oji akmens amžiaus gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 1631-66
Piličiauskas G.Karaviškių 6A gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16229-238
Rackevičius G.Arbaleto strėlės ( Trakų bei Vilniaus strėlių palyginamoji analizė)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18165-174
Rackevičius G.Arbaletų dirbtuvės Vilniuje ( XIV a. II pusė - XV a. I pusė)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18175-184
Ramecas E.Skaičiavimo žetonai rasti VilniujeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18253-262
Rimantienė R.Neolitas ir ankstyvasis žalvario amžius LietuvojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 1618-30
Rimantienė R.Pelesos paežerių akmens amžiaus stovyklos ir gyvenvietėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 1679-108
Rimantienė R.Margių 1-oji gyvenvietė Lietuvos archeologija1999VilniusT. 16109-170
Rimantienė R.Barzdžio miško gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16171-208
Rimantienė R.Grūdos ežero 3-oji gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16209-216
Rimantienė R.Žaliosios žalvario amžiaus gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16217-228
Stankus J.Geležies dirbinių gamybos technologija Lietuvos miestuose XIV-XVI a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18185-204
Štychov G.Ankstyvųjų ilgųjų pilkapių kultūra Baltarusijoje V-VII a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1825-36
Tautavičius A.Mykolo Michelberto bibliografija (1961-1998)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1811-24
Vainilaitis V.Mediniai vandens tiekimo ir sanitariniai įrenginiai Vilniuje, Prezidentūros rūmų teritorijoje, XVI-XVIIIa.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18263-270
Vaitkevičius V.Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir LatvijojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18227-242
Vaitkunskienė L.Žvilių kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1999VilniusT. 171-247
Vasiliauskas E.Žiemgalos prekybiniai keliai ir centrai VIII-XII a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1879-100
Zabiela G.Geležies amžiaus radiniai iš UkmergėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 1869-78
Žulkus V.Kuršių kaimai XI-XV a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18135-152
Tautavičius A., Adomonienė O., Galvidytė I.Rimutės Rimantienės bibliografija (1938-2000)Lietuvos archeologija2000VilniusT. 1913-30
Antanaitis I., Riehl S., Kisielienė D.Žemės ūkio raida ir archeobotaniniai tyrinėjimai LietuvojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 1947-68
Anušauskienė D., Butėnas E.Lietuvos archeologijos 1-20 tomų bibliografija (1979-2000)Lietuvos archeologija2000VilniusT. 20263-270
Brazaitis D.Žalvario amžiaus medžiaga iš Visėtiškių pilkapyno ir jo aplinkosLietuvos archeologija2000VilniusT. 20101-114
Iršėnas M., Butrimas A.Daktariškės 5-osios gyvenvietės keramikos su organinės kilmės priemaišomis ornamentikaLietuvos archeologija2000VilniusT. 19125-138
Kelertas K., Czebreszuk J., Szmyt M.Dirbant su radiokarboninėmis datomis. 3 tūkstantmetis pr. Kr. Kujavijoje pagal C14 datasLietuvos archeologija2000VilniusT. 1969-84
Daugnora L.Osteologiniai dumenys apie žuvis ir ruonius Šventosios gyvenvietėseLietuvos archeologija2000VilniusT. 1985-102
Girininkas A.Baltai prie Suomijos įlankosLietuvos archeologija2000VilniusT. 19103-108
Grinevičiūtė G.Virvelinė keramika pietų LietuvojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19109-124
Juodagalvis V.Rimutei Rimantienei - 80Lietuvos archeologija2000VilniusT. 197-12
Juodagalvis V., Simpson D.N.Sugrįžimas į Šventąją - bendras Lietuvos-Norvegijos projektasLietuvos archeologija2000VilniusT. 19139-152
Kryvaltsevich M.M., Kalechyts A.G.Kai kurie " A Horizonto" komponentai-ankstyvosios virvelinės keramikos kultūroje vakarų BaltarusijojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19167-174
Kazakevičius V.Sėlių paminklai LietuvojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 207-20
Kazakevičius V.Visėtiškių pilkapynasLietuvos archeologija2000VilniusT. 2021-100
Kazakevičius V.Sėlių kapai Miškinių pilkapyjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 20115-140
Kriiska A.Pajūrio medžiotojų ir rinkėjų verslai bei gyvenvietės EstijojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19153-166
Larsson L.Ugnies vaidmuo ritualinėse neolito apeigoseLietuvos archeologija2000VilniusT. 19175-190
Loze I.Ankstyvasis neolitas Ičos gyvenvietėjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19203-220
Lødøen T.K.Uolų raižinių datavimas ir akmens amžiaus žmonių pasaulėžiūros interpretacijaLietuvos archeologija2000VilniusT. 19191-202
Makarowicz P.Apie metalurgijos raidą ankstyvojo žalvario amžiaus visuomenėjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19221-240
Oshibkina S.Veretje kultūros menasLietuvos archeologija2000VilniusT. 19241-250
Siemaszko J.Ščebros 14-oji gyvenvietė. Raktas Europos šiaurės rytinės dalies paleolitui pažinti ar dar viena paslaptis?Lietuvos archeologija2000VilniusT. 19251-266
Sulgostowska Z.Pasiekimai ir temos diskusijoms apie pietryčių Pabaltyjo regiono paleolitą ir mezolitąLietuvos archeologija2000VilniusT. 19267-274
Vaškevičiūtė I.Etnokultūrinė žiemgalių sritisLietuvos archeologija2000VilniusT. 20141-158
Vaškevičiūtė I.Šukionių kapinynasLietuvos archeologija2000VilniusT. 20159-224
Vaškevičiūtė I.Stungių kapinynasLietuvos archeologija2000VilniusT. 20225-262
Zagorska I.Jūros žinduolių medžioklės strategija rytų PabaltyjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19275-286
Zalizniak L.R.Rimantienė - rytų Europos šiaurės vakarinės dalies vėlyvojo paleolito periodizacijos kūrėjaLietuvos archeologija2000VilniusT. 1931-46
Zhilin M.Perėjimo iš mezolito į neolitą chronologija rytų Europos miškų juostojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19287-298
Urtāns J., Asaris J.A study of historical port sites in Kurzeme between Pāvilosta and UžavaLietuvos archeologija2001VilniusT. 21367-374
Nowakowski W., Banytė-Rowell R.Romėniškojo laikotarpio kapas su krūtinės papuošalu iš šilutės dvaro Herberto Jankūno archyvinio palikimo šviesojeLietuvos archeologija2001VilniusT. 21121-128
Banytė-Rowell R.Didžiosios lankinės lenkta kojele segės vakarų Lietuvos kapinynuoseLietuvos archeologija2001VilniusT. 21139-146
Berga T. [Берга Т.]Литовские элементы в кладбищах Августинишки и Слутишки ХIV - нчала ХVII века [Litovskie elementy v kladiščah Avgustiniški i Slutiški XIV - načala XVII veka]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21421-430
Bertašius M.Vikingiškosios tarpregioninės kultūros atspindžiai Marvelės kapinyne Kaune Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21193-204
Bitner-Wróblewska A.Zagatka grobu 81 z miejscowości neita, Pow. AugustówLietuvos archeologija2001VilniusT. 21129-138
Bliujienė A.Baltų zoomorfinis stiliusLietuvos archeologija2001VilniusT. 21205-226
Butėnas E.Kario raitelio kapas iš Kurklių Šilo pilkapynoLietuvos archeologija2001VilniusT. 21227-234
Caune A.XII a. kaulinė pasaginė segė iš RygosLietuvos archeologija2001VilniusT. 2149-54
Dučic L. [Дучиц Л.]Курганы с балтскими украшениями на территории Беларуси [Kurgany s baltskimi ukrašenijami na territorii Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21235-240
Girininkas A.Reškutėnų piliakalnisLietuvos archeologija2001VilniusT. 21147-158
Graudonis J.The finery of the ancient SemigalliansLietuvos archeologija2001VilniusT. 2155-62
Grimalauskaitė D. [Грималаускайте Д.], Sinčuk I. [Синчук И.]Об одном необычном литовском платежном слитке [Ob odnom neobyčnom litovskom platežnom slitke]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21283-292
Iwanowska G., Kazakevičius V.Kurhan 47 z mieczem z cmentarzyska w Żwirblach (Žvirbliai)Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21241-266
Jarockis R.Some aspects of urban development of two manor-boroughs in Žagarė in the 13th-16th centuriesLietuvos archeologija2001VilniusT. 21355-366
Kulakov V. [Кулаков В.]Уникальный экспонат музея "Пруссия" [Unikalnyj eksponat muzeja „Prussija“]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21183-192
Kvizikevičius L.Žemutinės Panemunės regiono miestelių numizmatinė medžiagaLietuvos archeologija2001VilniusT. 21431-450
Lošenkov I. [Лошенков М.И.]Поселение культуры штрихованной керамики [Poselenija kultury štrihovannoj keramiki na jūge Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21159-170
Mugurevičs Ė.Sabilės pilis ir pilies gyvenvietė XI-XVI a.Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2163-72
Pobol D.L. [Поболь Л. Д.] Находки римских монет на землях Беларуси [Nahodki rimckich monet na zemliah Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2173-80
Rackevičius G.Arbaleto strėlės laikikliai iš Vilniaus piliesLietuvos archeologija2001VilniusT. 21375-382
Rier G. [Риер Я.Г.]Приднепровие в средние века [Pridneprove v srednie veka]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21293-298
Šadyro I. [Шадыро В.И.]Городище и селище Прудники [Gorodišče i celišče Prudniki]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21267-274
Sasnauskaitė G.Reginos Volkaitės-Kulikauskienės bibliografijaLietuvos archeologija2001VilniusT. 2131-48
Sedov V. [Седов В.]Литва и кривичи [Litva i kriviči]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2181-88
Semenčuk G. [Семенчук Г.Н.]Раннесредневековый археологический комплекс Дрисвяты [Rannesrednevekovyj arheologičeskij kompleks Drisviaty]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21299-310
Šmidt E. [Шмидт Е.А.]О формировании Тушемлинской культуры в Днепро-Двинском междуречье [O formirovanii Tušemliskoj kultūry v Dnepro-Dvinskom meždureče]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2189-100
Stankus J.Geležies gamybos Lietuvoje apžvalgaLietuvos archeologija2001VilniusT. 21171-182
Štychov G. [Штыхов Г.В.]Ятвяги по ипатьевскому летописному своду [Jatviagi po Ipatievskomu letopisnamu svodu]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21101-110
Vaitkevičienė D., Vaitkevičius V.XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožaiLietuvos archeologija2001VilniusT. 21311-334
Vasiliauskas E.XII-XIII a. žiemgalių palaidojimaiLietuvos archeologija2001VilniusT. 21335-354
Vaškevičiūtė I.Svarstyklės ir svarstyklių dėžutės pietinėje ŽiemgalojeLietuvos archeologija2001VilniusT. 21275-282
Vėlius G.XIII-XIV a. Kernavės kapinyno apgalviaiLietuvos archeologija2001VilniusT. 21383-398
Zabiela G.Žvelgiant į nueitą keliąLietuvos archeologija2001VilniusT. 2111-30
Zabiela G.Piliakalniai - slėptuvėsLietuvos archeologija2001VilniusT. 21399-412
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]Исследование восточно литовского кургана ХIII века скремацией у Д.Ашмянец [Issledavanie vostočno litovskovo kurgana XIII veka s kremaciej u D. Ašmianec]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21413-420
Zverugo J. [Зверуго Я. Г.]Исследование восточнолитовских курганов на территории Беларуси [Issledavanie vostočnolitovskih kurganov na territorii Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21111-120
Brazaitis D.Rutulinių amforų kultūra Lietuvoje - reiškinys ar epizodasLietuvos archeologija2002VilniusT. 2329-40
Brazaitis D.Narviškos keramikos stiliai Rytų LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 2351-72
Budvydas U.Lietuvoje rastų lankinių segių lenkta kojele tipologija ir chronologijaLietuvos archeologija2002VilniusT. 22243-274
Butėnienė E., Butėnas E.Laivių kapinynasLietuvos archeologija2002VilniusT. 229-198
Česnys G.Lenkų antropologas Julijonas Talko-Grinevičius ir LietuvaLietuvos archeologija2002VilniusT. 22275-286
Girininkas A.Migraciniai procesai rytų Pabaltyje vėlyvajame neolite. Virvelinės keramikos kultūraLietuvos archeologija2002VilniusT. 2373-92
Girininkas A.Pakretuonės 1-oji gyvenvietėLietuvos archeologija2002VilniusT. 23187-196
Juodagalvis V.Glūkas 10 - epipaleolitinė stovykla ir neolitinės gyvenvietės prie Varėnės upėsLietuvos archeologija2002VilniusT. 23197-238
Ostrauskas T.Kundos kultūros tyrinėjimų problematikaLietuvos archeologija2002VilniusT. 2393-106
Ostrauskas T.Mezolitinė Kudlajevkos kultūra LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 23137-162
Ostrauskas T.Apie vėlyvojo Paleolito periodizaciją Lietuvoje. E.Šatavičiaus koncepcijos kritikaLietuvos archeologija2002VilniusT. 23239-246
Ostrauskas T. Michał Kobusiewicz "Ludy łowiecko-zbieracke połnocno-zachodniej Polski". Poznan, 1999 [recenzija]Lietuvos archeologija2002VilniusT. 23247-248
Piličiauskas G.Dubičių tipo gyvenvietės ir neolitinė Nemuno kultūra Pietų LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 23107-136
Rimantienė R.Rutulinių amforų kultūra Vakarų LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 2341-50
Šatavičius E.Hamburgo kultūros radiniai LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 23163-186
Stankus J.Genčių II kapinynasLietuvos archeologija2002VilniusT. 22199-242
Zabiela G.Vandalinas Šukevičius - akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėtojas (150-ųjų gimimo metinių sukakčiai pažymėti)Lietuvos archeologija2002VilniusT. 239-28
Baranauskas T.Lietuvos medinės pilys rašytinių šaltinių duomenimisLietuvos archeologija2003VilniusT. 2457-106
Brazauskas M.Vakarų Lietuvos archeologinės ąžuolo medienos skalėsLietuvos archeologija2003VilniusT. 24127-132
Jarockis R.Lietuviškosios Žiemgalos dalies apgyvendinimo raida XIII-XVI a.Lietuvos archeologija2003VilniusT. 249-16
Kulikauskas P.Karaliaučiaus universitete 1938-1940 m. (prisiminimai iš studijų laikų Karaliaučiaus universitete)Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24299-312
Kvizikevičius L.Lietuvos miestų ir miestelių archeologiniai tyrinėjimaiLietuvos archeologija2003VilniusT. 24133-160
Kvizikevičius L.Eugenijus Ivanauskas. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 1387-1850Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24313-314
Rickevičiūtė K.Karmėlavos senkapis (1998-2000 tyrinėjimai)Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24161-228
Stepinš P.Lietuvos Žiemgalos piliakalniaiLietuvos archeologija2003VilniusT. 24229-240
Steponavičienė D.Metalinės aprangos detalės ir papuošalai Vilniaus žemutinės pilies tyrinėjimų duomenimisLietuvos archeologija2003VilniusT. 24107-126
Svetikas E.Tretininkų odiniai kapšeliai: jų apkalų tipologija, chronologija ir simbolikaLietuvos archeologija2003VilniusT. 24241-266
Vainilaitis V.XIV-XVI a. mediniai pastatai Vilniuje, Maironio g. 13/6Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24267-270
Vaitkevičius V.Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyvaLietuvos archeologija2003VilniusT. 2417-32
Vaitkevičius V.Yvonne Lyven. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religiongeschichte der Letten und LitauenLietuvos archeologija2003VilniusT. 24315-318
Zabiela G.Lietuvos piliakalniai: tyrinėjimų aspektasLietuvos archeologija2003VilniusT. 2433-56
Zabiela G.Gudiškių senkapisLietuvos archeologija2003VilniusT. 24271-298
Zabiela G.Ieva Ose. Latvijas viduslaiku pilu pēnieciba 18-20. Gadsimta. Latvijas viduslaiku pilisLietuvos archeologija2003VilniusT. 24319-320
Alionienė I.Histomorfologinio metodo taikymas archeologijojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 2673-76
Antanaitis-Jacobs I., Stančikaitė M.Akmens ir bronzos amžiaus gyventojų poveikis aplinkai ir jų ūkinė veikla Rytų Baltijos regione archeobotaninių tyrimų duomenimisLietuvos archeologija2004VilniusT. 25251-266
Antanaitis-Jacobs I., Kisielienė D., Stančikaitė M.Archeobotanika Lietuvoje: makrobotaniai ir palinologiniai tyrinėjimaiLietuvos archeologija2004VilniusT. 2677-98
Bagdanavičiūtė I., Marmaitė I., Valiūnas J.Lietuvos pajūrio apgyvendinimas proistorije: geologinio substrato įtakos tyrimai naudojant GISLietuvos archeologija2004VilniusT. 26149-160
Baublienė J., Daugnora L., Tranaitė R., Vaičiūnienė D., Veličkaitė S.XIV a. sodyboje (viršutinės Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizėLietuvos archeologija2004VilniusT. 26161-166
Bertašius M.Miesto vizija archeologo žvilgsniu (alternatyvus XIV-XVI a. Kauno miesto raidos modelis)Lietuvos archeologija2004VilniusT. 26173-182
Brazaitis D.Papiškių 4-oji durpynė gyvenvietėLietuvos archeologija2004VilniusT. 25187-220
Čivilytė A.Pagaminti tam, kad panaudotum? Keletas nežinomos bronzinės liejimo formos (Dovilai, Klaipėdos r.) reikšmiųLietuvos archeologija2004VilniusT. 25221-232
Daugnora L.Mamutai LietuvojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 259-16
Daugnora L., Girininkas A.Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensenaLietuvos archeologija2004VilniusT. 25233-250
Daugnora L., Girininkas A., Guobytė R., Kisielienė D., Simniškytė A., Stančikaitė M.Juodonys ir Jaros apyžeris: gamta ir gyventojaiLietuvos archeologija2004VilniusT. 26111-134
Juodagalvis V., Marcinkevičiūtė E.Varenės upės 10-oji senovės gyvenvietėLietuvos archeologija2004VilniusT. 2579-108
Obuhovskij V., Kalechitz E.Settlement of Motol microregion in the stone age and bronze age according to the research records in the Motol-17 settlementLietuvos archeologija2004VilniusT. 2545-78
Kazakevičius V.Kalniškių V-VI a. kapinyno keramikaLietuvos archeologija2004VilniusT. 269-28
Motuzaitė-Matuzevičiūtė G.Modernių metodų panaudojimas Luokesių polinių gyvenviečių tyrimamsLietuvos archeologija2004VilniusT. 26105-110
Piličiauskas G.Akmens ir bronzos amžiaus stovyklos Karaviškėse (Karaviškių 6-oji gyvenvietė, plotai II ir IV)Lietuvos archeologija2004VilniusT. 25157-186
Pukienė R.Žemaitiškės 2-osios polinės gyvenvietės medinių konstrukcijų anatominė analizėLietuvos archeologija2004VilniusT. 2699-104
Saltsman E.B.Pribrežnoje - Pamarių kultūros gyvenvietėLietuvos archeologija2004VilniusT. 25135-156
Šatavičius E.Bromės (Liungbiu) kultūra LietuvojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 2517-44
Stančikaitė M.Gamtinės aplinkos kaitos ypatumai vėlyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpiuLietuvos archeologija2004VilniusT. 26135-148
Vaitkevičius V.Pakalnių pilkapiai (Vilniaus r.)Lietuvos archeologija2004VilniusT. 2647-72
Vaškevičiūtė I.Laidosenos ypatumai vakarų ŽiemgalojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 2629-46
Zabiela G.Metalo detektoriai archeologiniuose kasinėjimuose neįsisąmoninta būtinybėLietuvos archeologija2004VilniusT. 26167-172
Žukauskaitė J.Rytų Baltijos regiono virvelinės keramikos kultūros atstovų kilmėLietuvos archeologija2004VilniusT. 25109-134
Jankauskas R., Garmus A., Barkus A., Urbanavičius V.Teismo archeologijos patirtis Lietuvoje: Tuskulėnu masinės kapavietės Vilniuje tyrimaiLietuvos archeologija2005VilniusT. 28217-230
Bliujienė A.Baltų palaidojimų indai, arba kad dušia nejaustų troškulio ir alkioLietuvos archeologija2005VilniusT. 2881-96
Brazaitis D., Piličiauskas G.Gludinti titnaginiai kirviai LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2971-118
Brazaitis D.Neolitizacijos proceso pradžia LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 29241-252
Česnys G.Antropologijos simpatikas ir profesionalasLietuvos archeologija2005VilniusT. 2813-16
Čivilytė A.Jonas Puzinas-Heidelbergo universiteto daktaras: archeologijos profesionalumo linkLietuvos archeologija2005VilniusT. 2939-48
Daugnora L., Piličiauskienė G.XIV-XVII a. osteologinės medžiagos, 1988-1990 m. iškastos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, analizėLietuvos archeologija2005VilniusT. 28207-216
Daugnora L., Girininkas A.Šiaurės elnių keliai ir jų paplitimas Lietuvoje vėlyvajame paleoliteLietuvos archeologija2005VilniusT. 29119-132
Dziedzic A.Titnaginis inventorius iš Kašėtų Krokuvos Archeologijos muziejaus rinkiniuoseLietuvos archeologija2005VilniusT. 29203-240
Girininkas A.Archeologas - novatoriusLietuvos archeologija2005VilniusT. 289-12
Girininkas A.Lietuvos apgyvendinimas-poledyninės imigracijos ar indeuropietizacijos padarnys?Lietuvos archeologija2005VilniusT. 2859-68
Girininkas A.Profesonalio archeologijos pradininkas Lietuvoje. Prof. dr. Jonui Puzinui - 100 metųLietuvos archeologija2005VilniusT. 299-12
Girininkas A.Jonas Puzinas-akademinės Lietuvos archeologijos pradininkasLietuvos archeologija2005VilniusT. 2931-38
Grinkevičiūtė A.Pastatai Lietuvos akmens amžiaus gyvenviečių duomenimisLietuvos archeologija2005VilniusT. 2833-58
Juodagalvis V.Mezolitinis būstas LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2869-80
Kazakevičius V.Viduramžių kalavijas iš Nevėžio (Kėdainių m.)Lietuvos archeologija2005VilniusT. 28115-120
Kulakov V. [Кулаков В.]Excavations of Liobenicht in 1999 the Kionigsberg city beneath KaliningradLietuvos archeologija2005VilniusT. 27179-286
Kurila L.Lietuvių etninė riba rytuose IX-XII a. (l. Archeolojos duomenys)Lietuvos archeologija2005VilniusT. 2759-84
Kurila L.Lietuvių etninė riba rytuose XI-XIV a. ( 2. rašytinių šaltinių duomenys)Lietuvos archeologija2005VilniusT. 28121-132
Laužikas R.Skaimeninė archeologija pasaulyje ir Lietuvoje: turinys, istorija ir taikymo galimybėsLietuvos archeologija2005VilniusT. 27161-178
Malonaitis A.Geležiniai pleišto pavidalo kirviai LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2723-28
Marcinkevičiūtė E.Narvos kultūros pietinė ribaLietuvos archeologija2005VilniusT. 29179-202
Mekas K., Žalnierius A.Medininkų pilies archeologiniai tyrinėjimai 1961-1963 metaisLietuvos archeologija2005VilniusT. 28133-162
Ostrauskas T.Šiek tiek apie Lietuvos ankstyvojo mezolito gyvenviečių mikrolitinio medžioklės inventoriaus paskirtį. Trasologinių tyrinėjimų duomenysLietuvos archeologija2005VilniusT. 29171-178
Šatavičius E.Svidrų kultūra LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 29133-170
Šilinis R.Kelionę privalu tęstiLietuvos archeologija2005VilniusT. 2817-20
Simniškytė A.Sėlos kraštas VI/VII-XIII/XIV amžiais: teritorinė struktūraLietuvos archeologija2005VilniusT. 2729-48
Steponavičienė D.Pagonybė. krikščionybė ir sinkretizmas: Vilniaus žemutinės pilies duomenysLietuvos archeologija2005VilniusT. 28175-190
Švelniūtė R.Socialinio gyvenimo atspindžiai V-VI a. Plikaigalio kapinyneLietuvos archeologija2005VilniusT. 279-22
Tautavičius A.Vytauto Urbanavičiaus bibliografijaLietuvos archeologija2005VilniusT. 2821-32
Vaitkevičius V.Vienos teorijos pėdsakais, arba mirusiųjų deginimo paprotys rytų LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2749-58
Vaitkevičius V.Akmenys su smailiadugniais dubenimisLietuvos archeologija2005VilniusT. 28191-206
Vaitkevičius V.Lietuvos archeologijos tezauro projektasLietuvos archeologija2005VilniusT. 28231-236
Vaitkevičius V.Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartotekaLietuvos archeologija2005VilniusT. 2949-54
Vaitkevičius V.Jono Puzino bibliografijaLietuvos archeologija2005VilniusT. 2955-70
Vasiliauskas E.Joniškis XVI-XVIII a.Lietuvos archeologija2005VilniusT. 27105-132
Vaškevičiūtė I.Pavirvytės bendruomenės karių ginkluotė ir jos atspindžiai laidojimo papročiuoseLietuvos archeologija2005VilniusT. 2897-114
Zabiela G.Piliakalnių papėdžių gyvenvietės: tyrinėjimų problematika LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2785-104
Zabiela G.Andris Caune, Ieva Ose. Latvijas 12. Gadsimta beigu- 17 gad simta vacu pilu leksikons. Latvijas viduslaike pilis. Riga: Latvijas vestures instituta apgads. T. IV. 592 P.Lietuvos archeologija2005VilniusT. 27295-297
Zabiela G.Bajerburgo pilisLietuvos archeologija2005VilniusT. 28163-174
Zabiela G.Jono Puzino gyvenimo keliasLietuvos archeologija2005VilniusT. 2913-30
Zabiela G.Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a.Lietuvos archeologija2005VilniusT. 29253-254
Zaikovskiy E.Šventvečių tyrimai Neries (Vilijos) baseineLietuvos archeologija2005VilniusT. 27287-294
Žalnierius A.Panemunės dvaro rūmų archeologiniai tyrinėjimaiLietuvos archeologija2005VilniusT. 27133-160
Baltrūnas V., Karmaza B., Kulbickas D., Ostrauskas T.Egzotinė titnago bei titnago pakaitalų žaliava Lietuvos akmens ir žalvario amžiaus gyvenvietėseLietuvos archeologija2007VilniusT. 31109-122
Banytė-Rowell R.Vėlyvojo romeniško laikotarpio žiedas iš baltų kapinyno. Pavidalo kilmė Baltijos regiono kultūrinių ryšių plotmėjeLietuvos archeologija2007VilniusT. 309-38
Banytė-Rowell R.Dar kartą apie Šernų kapinyną A. Bezzenbergerio publikacijos ir užrašų duomenimsLietuvos archeologija2007VilniusT. 329-30
Kurila L., Baubonis Z., Kliaugaitė V.Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynasLietuvos archeologija2007VilniusT. 32145-170
Bliujienė A., Bračiulienė R.Prašmatniosios BARBARICUM paribio diduomenės moterysLietuvos archeologija2007VilniusT. 3039-68
Budvydas U.Skandinaviški Viešvilės kapinyno ietigaliaiLietuvos archeologija2007VilniusT. 3069-80
Čivilytė A.Archeologija tarp legendos ir tikrovės-grįžtant prie Šernų statulėlės (Klaipėdos r.) problemosLietuvos archeologija2007VilniusT. 3191-108
Grasis N.Dvigubas kapas Skaistkalnės selgose ir virvelinės keramikos /Pamarių kultūra: kultūros modelis, laidojimo papročiai ir jų pokyčiaiLietuvos archeologija2007VilniusT. 3139-70
Juodagalvis V.Zapsės upės 1-oji gyvenvietėLietuvos archeologija2007VilniusT. 31165-190
Kurila L., Kliaugaitė V.Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30121-180
Kulakov V. [Кулаков В.]Trilapių segių ir skydo formos kabučių genezėLietuvos archeologija2007VilniusT. 32133-144
Lakiza V.L.Virvelinės keramikos kultūros palikimo identifikavimas Baltarusijos PanemuniuoseLietuvos archeologija2007VilniusT. 3123-38
Laužikas R.Lietuvos archeologija 2001-2005 metais: situacijosLietuvos archeologija2007VilniusT. 31139-164
Laužikas R.Archeologija kaip komunikacijaLietuvos archeologija2007VilniusT. 3231-50
Motuzaitė-Matuzevičiūtė G.Ežero gyventojai-žemdirbiai. Luokesų ežerinės gyvenvieteės archeobotanių tyrimų duomenysLietuvos archeologija2007VilniusT. 31123-138
Pečeliūnaitė-Bazienė E.Natūralus dažikliai, nustatyti I-XII a. iškastinės tekstilės fragmentuoseLietuvos archeologija2007VilniusT. 3081-96
Piličiauskas G.Bifasinės titnaginės formos Lenkijos ir vakarų ukrainos teritorijose (nuo vidurinio neolito iki geležies amžiaus)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 31191-193
Puškorius A.Senojo odinio apavo terminijaLietuvos archeologija2007VilniusT. 30229-256
Selskienė A.Paplienijos piliakalnio papėdės gyvenvietės geležies metalurginio šlako tyrimaiLietuvos archeologija2007VilniusT. 3251-70
Šimėnas V.Gotų kelias. Gotai, Roma ir Černiachovo kultūraLietuvos archeologija2007VilniusT. 30257-262
Šimėnas V.Vytautas Kazakevičius (1951 10 11-2005 09 07)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30263-264
Šimėnas V.Adolfas Tautavičius (1925 09 09-2006 08 10)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30265-266
Šimėnas V.A. Bliujienė. Lietuvos priešistrorės gintarasLietuvos archeologija2007VilniusT. 32171-174
Šimėnas V.Jonui Stankui - 70Lietuvos archeologija2007VilniusT. 32175-182
Šimėnas V.Regina Volkaitė-Kulikauskienė (1916 09 10-2007 03 28)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 32183-187
Sorokin A.N.Etiudas apie "Rytų" orientacijąLietuvos archeologija2007VilniusT. 319-22
Svetikas E.XV a. antkaklės Lietuvos Didžiojoje KunigaikštystėjeLietuvos archeologija2007VilniusT. 3097-120
Svetikas E.XIV a. antrosios - XV a. pirmosios pusės žiedinės segės reljefinių paviršiumi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir LivonijojeLietuvos archeologija2007VilniusT. 3271-104
Vaitkevičius V.Santakos pilkapiai (Vilniaus r.)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30181-212
Vasiliauskas E.Lieporių ( Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI-XI a.)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30213-228
Vengalis R.Grublėtoji keramika rytų LietuvojeLietuvos archeologija2007VilniusT. 32105-132
Žukauskaitė J.Virvelinės keramikos kultūros kapai rytų Baltijos regioneLietuvos archeologija2007VilniusT. 3171-90
Vaškevičiūtė I., Bakanauskas J. A.Galvos dangos ir jos puošybos terminijaLietuvos archeologija2008VilniusT. 33187-202
Banytė-Rowell R.Netta. A Balt cemetery in northeastern Poland.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33203-208
Banytė-Rowell R., Bitner-Wroblewska A.Marian Kaczynski (1932 12 04 - 2007 10 17)Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33209-211
Blaževičius P.Vaikų žaislai ir žaidimai XIII-XVII a. LietuvojeLietuvos archeologija2008VilniusT. 3371-122
Kurila L., Kliaugaitė V.Peršaukščio-Kasčiukų pilkapynasLietuvos archeologija2008VilniusT. 339-40
Piličiauskienė G.Galvijų bandos struktūros pokyčiai XIV-XVII a.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33123-136
Rackevičius G.Šauliai iš Genujos prie Vilniaus pilies 1394 m.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33137-152
Vasiliauskas E.Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai (kaikuriais Žagarės XII-XIII a. Istorijos klausimais)Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33153-186
Vengalis R.Rytų Lietuvos keramika VIII-XII a.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 3341-70
Banytė-Rowell R.Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio smeigtukai ir segės su tutuliuLietuvos archeologija2009VilniusT. 349-42
Banytė-Rowell R.Kultura bogaczewska w 20 lat Później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003 (pod redakcją Anny Bitner-Wróblewskiej).Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34271-272
Banytė-Rowell R.Rusnės pirklių anckerių kultūrinė veikla XIX a. pabaigoje: archeologinių senienų rinkimasLietuvos archeologija2009VilniusT. 3537-52
Banytė-Rowell R.Germania-Sarmatia. Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Калининград: Янтарный сказ, 2008Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35273
Banytė-Rowell R.Archeologiczne księgi inwertarzowc dawnego Prussia-Museum.Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35274-275
Bitner-Wróblewska A.Some remarks on the balts in Polish archaeological periodicalsLietuvos archeologija2009VilniusT. 35117-126
Blaževičius P.Seniausieji Lietuvos šachmataiLietuvos archeologija2009VilniusT. 3459-104
Paberžytė I., Costopoulus A.The evolution of current trends in Lithuanian archaeology: soviet past and post-soviet presentLietuvos archeologija2009VilniusT. 3595-116
Dubonis A.G. Vėlius. Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV a. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35259-264
Girlevičius L.XIV a. - XV a. pradžios Vilniaus miesto gynybiniai įrenginiaiLietuvos archeologija2009VilniusT. 34105-150
Girlevičius L.VII Hanzos erdvės miestų archeologijos kolokviumas LiubekeLietuvos archeologija2009VilniusT. 35279-280
Jonaitis R., Kaplūnaitė I.54-asis seminaras „Pskovo ir Pskovo žemių archeologija ir istorija“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34273-276
Kaminskaitė I.XIII-XV a. medinės lazdos su buoželėmis: faktai ir hipotezėsLietuvos archeologija2009VilniusT. 34151-170
Kurila L.Senieji rytų Lietuvos pilkapių plėšikaiLietuvos archeologija2009VilniusT. 3443-58
Kurila L.Tarptautinė mokslinė konferencija „Žirgas ir žmogus Europos senovėje (pasaulėžiūra, laidojimo papročiai, karyba ir kasdienis gyvenimas)“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34279-280
Kurila L.Socialinis statusas ir lytis: geležies amžiaus rytų Lietuvos socialinės organizacijos analizėLietuvos archeologija2009VilniusT. 35153-192
Marcinkevičiūtė E., Žilinskaitė A.Tarptautinė mokslinė konferencija „Archeologinių tyrininėjimų metodai“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34281-282
Masiulienė I.Klaipėdos senamieščio šiaurės vakarinės dalies raida XVI-XVII amžiaisLietuvos archeologija2009VilniusT. 35241-258
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.]Курганный могильник Пагоща: результаты раскопок 2005-2006 годов [Kurgannyj mogilnik Pagošča: rezultaty raskopok 2005-2006 godov]Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34211-252
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.]Белорусская археологическая периодика XX-начало XXI веков [Belorusskaja arheologičeskaja periodika XX-načiala XXI vekov]Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35127-136
Salatkienė B.Lietuvos geležies metalurgijos terminų problemaLietuvos archeologija2009VilniusT. 34253-270
Simniškytė A.2008 m. archeologinį sezoną bebaigiantLietuvos archeologija2009VilniusT. 34287-288
Svetikas E.XIV a. pabaigos - XV a. amuletai iš apkaustyto lokio nago Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir kaimyniniuose kraštuoseLietuvos archeologija2009VilniusT. 34171-210
Svetikas E.Ietigalių tipologija ir chronologija iš LDK Vilniaus ir Medininkų vyskupijos XIV a. pabaigos-XV a. kapųLietuvos archeologija2009VilniusT. 35199-240
Szczepański S.Archaeology in the service of the nazis: Himmler`s propaganda and the excavations at the hillfort site in stary Dzierzgoń (Art Christburg)Lietuvos archeologija2009VilniusT. 3583-94
Tamla Ü.Publications on archaeology in Estonia during 1990-2008Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35137-142
Tamulynas L.V tarptautinė mokslinė konferencija „Jono Puzino skaitymai“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34283-286
Urbanavičius V.Humanitarinės krypties biologas Gintautas Česnys (1940 04 23-2009 09 28)Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35283-285
Urbonavičiūtė D.„Lietuvos archeologijos“ 1979-2009 (1-34 tomų) bibliografijaLietuvos archeologija2009VilniusT. 35286-297
Vaitkevičius V.Tarptautinė konferencija „Baltijos regiono šventvietės archeologijos ir folkloro duomenimis“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34277-278
Vaitkevičius V.Iš „Lietuvos archeologijos medžiagos“ istorijosLietuvos archeologija2009VilniusT. 3553-70
Vaitkevičius V.Pietinės Sėlos ribos beieškant: Sėlės kaimasLietuvos archeologija2009VilniusT. 35193-198
Vasiliauskas E.Vaškevičiūtė I., Cholodinskienė A. Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiais). Vilnius: Diemedis, 2007Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35276-278
Vaškevičiūtė I.Žiemgalos tyrėjų gretos tvirtėjaLietuvos archeologija2009VilniusT. 34289-293
Vasks A.Latvian archaeology in periodical publications in Latvia (1918-2008)Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35143-152
Vėlius G.Kernavė - „Inovacinio kiemo galimybės“?Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35265-272
Veprauskienė S.Lietuvių tyrinėtojų darbai Egipto archeologijojeLietuvos archeologija2009VilniusT. 3571-82
Zabiela G.„Lietuvos archeologijos“ gimimasLietuvos archeologija2009VilniusT. 359-36
Zabiela G.Daktaro disertacija apie XIV-XVIII a. Vilniaus gynybinius įrenginiusLietuvos archeologija2009VilniusT. 35281-282
Banytė-Rowell R.Michelbertas M. Kuršių pilkapynas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 96 p.Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36271-274
Kurila L., Baubonis Z., Kliaugaitė V.Ažušilės pilkapynasLietuvos archeologija2010VilniusT. 36221-270
Žaldarys G., Selskienė A., Navasaitis J., Bertašius M.Marvelės kapinyno geležies dirbinių metalografiniai, mechaninių savybių ir elementinės sudėties tyrimaiLietuvos archeologija2010VilniusT. 36153-182
Bertašius M.Europos archeologų asociacijos 15-oji metinė konferencijaLietuvos archeologija2010VilniusT. 36279-281
Čivilytė A., Mödlinger M.Bronzos amžiaus metalurgija: atkraštinių kirvių gamybos technologijos ir funkcijos klausimuLietuvos archeologija2010VilniusT. 36121-152
Ibsen T., Frenzel J.In search of the early medieval settlement of Wiskiauten/Mohovoe in the Kaliningrad regionLietuvos archeologija2010VilniusT. 3647-58
Kurila L.Osteologinis kremuoto individo lyties nustatymas: patikimumo įvertinimas, paremtas rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų duomenimisLietuvos archeologija2010VilniusT. 36197-210
Kurila L.Ketvirtasis baltų ir suomių archeologų teorinės archeologijos seminaras „Archeologija ir tapatumas“: BASE 4Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36285-287
Kurilienė A.Tarptautinis seminaras „Prie baltų kultūros ištakų“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36281-283
Laužikas R.Archeologija ir statistinė analizė: duomenų parengimas statistiniam tyrimui kompiuteriu ir pagrindinių analitinių metodų taikymo pavyzdžiaiLietuvos archeologija2010VilniusT. 36103-120
Marcinkevičiūtė E.Daugiasluoksnių archeologinių objektų erdvinė analizėLietuvos archeologija2010VilniusT. 3687-102
Masiulienė I.II mokslinė konferencija „Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis)“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36288-289
Pečeliūnaitė-Bazienė E.Archeologinės tekstilės tyrimas taikant tarpdisciplininius tyrimo metodusLietuvos archeologija2010VilniusT. 36211-220
Petrauskas G.Tarptautinė konferencija „Povandeninė archeologija Baltijos regione: iššūkiai ir perspektyvos“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36284-285
Piličiauskas G.Rokas Vengalis. Daktaro disertacija „Rytų Lietuvos gyvenvietės I-XII a.“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36291-295
Prasolov J. [Прасолов Я.]Результаты изучения технологии изготовления ножей-кинжалов с территории бывшей восточной Пруссии [Rezultaty izučenija tehnologii izgotovlenija nožej-kinžalov c territorii bivščeij vostočnoj Prussii]Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36183-196
Shirouhov R.Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtos šventvietės arba šventvietės gamtoje: paieškos, atradimai ir klasifikacija“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36275-279
Simniškytė A.Lauryno Kurilos daktaro disertacija „Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III-XII a. (laidojimo paminklų duomenimis)“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36298-301
Tučas R.GIS panaudojimo archeologinių duomenų erdvinėje analizėje galimybėsLietuvos archeologija2010VilniusT. 3629-46
Urbonavičiūtė D.Tarptautinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36289-290
Vaitkevičius V., Žikulinas J.Atrandant žemėlapius, arba kartografija - archeologijaiLietuvos archeologija2010VilniusT. 369-28
Vaneeckhout S.Shovel-test sampling as a method to investigate prehistoric land-useLietuvos archeologija2010VilniusT. 3659-72
Vengalis R.Radinių erdvinio išdėstymo analizė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvos geležies amžiaus gyvenviečių tyrimuoseLietuvos archeologija2010VilniusT. 3673-86
Zabiela G.Klaido Permino daktaro disertacija apie XVI-XX a. Lietuvos ir Latvijos luotusLietuvos archeologija2010VilniusT. 36296-298
Banytė-Rowell R.Žvilių ir Šarkų kapinynų romėniškojo laikotarpio kapų chronologinės fazėsLietuvos archeologija2011VilniusT. 3725-86
Bugys P.Žvyninių šarvų plokštelės Vilniaus pilių teritorijojeLietuvos archeologija2011VilniusT. 37207-216
Piličiauskas G., Jurkėnas D., Laurat T.Neandertaliečiai Lietuvoje? Prielaidos, tyrimai ir perspektyvosLietuvos archeologija2011VilniusT. 379-24
Kulakov V. [Кулаков В.]Остатки седел Х в.на могильнике Kleine Kaup [Ostatki siolen X v. Na mogilnike Kleine Kaup]Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37153-166
Kurila L., Kurilienė A.Tyrinėjimai DovainonyseLietuvos archeologija2011VilniusT. 3787-152
Vaicekauskas I., Lisauskaitė R.VI tarptautinė mokslinė konferencija „Jono Puzino skaitymai. Archeologija Baltijos jūros regione. Pasiekimai ir perspektyvos“Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37265-268
Piličiauskas G., Piličiauskienė G.Archeologiniai tyrimai Ukmergėje, Utenos gatvėjeLietuvos archeologija2011VilniusT. 37217-250
Piličiauskas G.Pasvarstymai Užnemunės akmens ir bronzos amžių tyrimų tema bei V. Juodagalvio monografijos „Užnemunės priešistorė“ kritikaLietuvos archeologija2011VilniusT. 37251-257
Širouhov R. [Широухов Р.А.]Контакты пруссов и куршей Х-XIII вв. по археологическим источникам [Kontakty Prussov i Kuršeij X-XIII vv. Po arheologičeskim istočnikam]Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37167-206
Urbonavičiūtė D.Atradimai Lietuvos istorijos instituto RankraštyneLietuvos archeologija2011VilniusT. 37258-264
Urbonavičiūtė D.Mokslinė konferencija „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis „Archeokraštovaizdis“ (2008-2010)“Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37269-272
Zabiela G.Povilo Blaževičiaus daktaro disertacija apie žaislus ir žaidimus Lietuvoje XIII-XVII a.Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37276-279
Žilinskaitė A.Tarptautinė mokslinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“ (2010 m.)Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37273-275
Girininkas A.Lietuvos archeologija. T. I. Akmens amžius. Akmens amžiaus (X–III tūkst. pr. Kr.) laikotarpį apibendrinanti studija lietuvių kalba2009Vilnius1-328
Kulikauskas P., Kulikauskienė R., Tautavičius A.Lietuvos archeologijos bruožai1961Vilnius1-112
113-268
269-359
360-561
Kulikauskas P., Zabiela G.Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.)1999Vilnius1-328
Tarasenka P.Lietuvos archeologijos medžiaga. Materialien für litauische Archeologie1928Kaunas3-52
53-88
89-149
150-213
214-269
270-311
312-358
I-XXXII
Butėnienė E.Lazdininkų kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius143-161
Kulikauskas P.Kurmaičių kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius12-56
Michelbertas M.Rūdaičių II kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius56-73
Michelbertas M.Rūdaičių I kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius73-112
Michelbertas M.Ankštakių kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius112-115
Michelbertas M.Senkų kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius115-123
Navickaitė-Kuncienė O.Pryšmančių kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius137-143
Navickaitė-Kuncienė O.Reketės kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius161-183
Rimantienė R.Tūbausių kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius184-208
Tautavičius A.Palangos kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius123-137
Volkaitė-Kulikauskienė R.Lietuvos archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimai1958Vilnius1-126
127-179
Ivanauskas E., Balčius M.Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lydiniai ir monetos nuo 1387 iki 1945 metų1994Vilnius1-111
Kaubrys D., Sajauskas S.Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos. Kainininkas2000Kaunas1-73
Sajauskas S., Kaubrys D.Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika1993Vilnius1-95
96-191
192-289
290-385
386-454
Kuncevičius A., Poškienė J., Mosiejienė R.Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai2001Vilnius1-112
Pезюме [Reziume]Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I-XIII a.1972Vilnius255-285
Kuncienė O.Prekybiniai ryšiai IX-XIII amžiaisLietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I-XIII a.1972Vilnius149-254
Michelbertas M.Prekybiniai ryšiai su Romos ImperijaLietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I-XIII a.1972Vilnius1-125
Tautavičius A.Prekybiniai-kultūriniai ryšiai V-VIII amžiaisLietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I-XIII a.1972Vilnius126-148
Brazaitis D.Agrarinis neolitasLietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis2005VilniusI197-250
Brazaitis D.Ankstyvasis metalų laikotarpisLietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis2005VilniusI251-317
Girininkas A.NeolitasLietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis2005VilniusI102-196
Girininkas A.Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio apibendrinimasLietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis2005VilniusI319-357
Juodagalvis V.MezolitasLietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis2005VilniusI49-101
Ostrauskas T.Vėlyvasis paleolitasLietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis2005VilniusI1-47
Zabiela G.Lietuvos medinės pilys1995Vilnius1-105
106-187
188-335
Ivanauskas E., Douchis R.Lietuvos monetų kalybos istorija 1495-1769 m.2002Vilnius1-97
184-311
98-183
Remecas E.Lietuvos numizmatikos bibliografija2001Vilnius1-104
105-213
214-359
Žulkus V., Klimka L.Lietuvos pajūrio žemės viduramžiais1989Vilnius1-96
Tarasenka P.Lietuvos piliakalniai1956Vilnius1-100
Jučas M., Tautavičius A., Batūra R., Budreika E., Jučienė I.Vilniaus pilysLietuvos pilys1971Vilnius25-88
Jurginis J.ĮvadasLietuvos pilys1971Vilnius1-24
Jurginis J., Tautavičius A., Krūminis B., Mikulionis S.Trakų pilysLietuvos pilys1971Vilnius89-152
Jurginis J.Medininkų pilisLietuvos pilys1971Vilnius169-184
Jurginis J.Raudondvario pilisLietuvos pilys1971Vilnius225-240
Mekas K.Kauno pilisLietuvos pilys1971Vilnius153-168
Mekas K.Liškiavos pilisLietuvos pilys1971Vilnius241-244
Pinkus S.Raudonės pilisLietuvos pilys1971Vilnius185-200
Pinkus S.Panemunės pilisLietuvos pilys1971Vilnius201-224
Pinkus S.Biržų pilisLietuvos pilys1971Vilnius245-276
Tautavičius A.Klaipėdos pilisLietuvos pilys1971Vilnius277-304
Liubarto pilisLietuvos pilys 20052006VilniusT. 188-89
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos 2005 m. leidiniaiLietuvos pilys 20052006VilniusT. 1115
Ketinama atkurti medinę pilįLietuvos pilys 20052006VilniusT. 1114
Balčytienė B.Trakų Salos pilisLietuvos pilys 20052006VilniusT. 172-78
Blaževičius P.Stalo žaidimų lentos Vilniaus Žemutinėje pilyjeLietuvos pilys 20052006VilniusT. 152-55
Bliujūtė J.Kernavės Archeologinė vietovė - UNESCO pasaulio paveldasLietuvos pilys 20052006VilniusT. 183-86
Genys J.Vladui Žulkui - 60. Profesorius Vladas Žulkus - plačių interesų archeologasLietuvos pilys 20052006VilniusT. 1106
Glemža L.Vilniaus žemutinė pilis XIV a. - XIX a. pradžioje: 2002 - 2004 m. istorinių šaltinių paieškos. - Vilnius, 2006. Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1107-109
Janonienė R.Kotrynos Jogailaitės kraičio aprašas - XVI a. dvario buities dokumentasLietuvos pilys 20052006VilniusT. 123-32
Jovaišaitė I., Steponavičienė D.Viduramžių mugė Valdovų rūmuoseLietuvos pilys 20052006VilniusT. 1100-102
Puškorius A., Kalėjienė J.XVI a. Vilniaus žemutinės pilies rūmų dvariškių avalynėLietuvos pilys 20052006VilniusT. 156-67
Kasperavičienė A.Vilniaus pilių teritorija - pasaulio paveldo vertybės istorinis branduolysLietuvos pilys 20052006VilniusT. 15-8
Luchtanas A.Paminklas Lietuvos piliakalniams (Lietuvos piliakalniai. Atlasas. T. I - III. Sudarė Z. Baubonis, G. Zabiela. - V., 2005)Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1112-113
Luchtanienė D.Eksperimentinė archeologija: tarp mokslo ir kultūrosLietuvos pilys 20052006VilniusT. 195-99
Narvidas V.Trakų pusiasalio pilis: prisikėlimas iš griuvėsių ir užmarštiesLietuvos pilys 20052006VilniusT. 179-82
Remecas E.Valdovų rūmų teritorija - numizmatinis lobynasLietuvos pilys 20052006VilniusT. 146-51
Skučienė A.Archeologinių radinių kelias į ekspozicijąLietuvos pilys 20052006VilniusT. 189-94
Steponavičienė D.Vilniaus žemutinės pilies sodas: duomenys ir atkūrimo problemosLietuvos pilys 20052006Vilnius33-37
Steponavičienė D.Valdovų rūmų tyrimų apžvalgaLietuvos pilys 20052006VilniusT. 116-22
Steponavičienė D.Vytautui Urbanavičiui - 70 arba "Ponas Požemis"Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1105
Urbanavičius V.Lietuvos Valdovų rūmai: vakar, šiandien, rytojLietuvos pilys 20052006VilniusT. 19-15
Valatkevičienė R.XIV-XVII a. žiedai Vilniaus Žemutinėje pilyjeLietuvos pilys 20052006Vilnius38-45
Zabiela G.Adolfui Tautavičiui - 80Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1103-104
Zabiela G.Pirmoji knyga apie Lietuvos viduramžių archeologiją (Albinas Kuncevičius. Lietuvos viduramžių archeologija. - Vilnius: "Versus Aureus", 2005, 200 p., 1000 egz.)Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1110-111
Žukauskas D.Medininkų pilies datavimo problemosLietuvos pilys 20052006VilniusT. 168-72
Černius R.Lietuvos dailės muziejaus paroda "Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras"Lietuvos pilys 20062007VilniusT. 292-97
Jankauskas V.Kunigaikštystė ankstyvajame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės funkcionavimo etape. Svyrių kunigaikštystės pavyzdysLietuvos pilys 20062007VilniusT. 25-13
Jovaišaitė I.Valdovų rūmų mugė-2006.Lietuvos pilys 20062007VilniusT. 2109-110
Kitkauskas N.Autentiškos detalės ir analogai valdovų rūmų interjeruoseLietuvos pilys 20062007VilniusT. 220-33
Seibutis A.Kunigaikščių Radvilų Biržų tvirtovėLietuvos pilys 20062007VilniusT. 283-87
Steponavičienė D.Tarptautinė mokslinė konferencija "Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra"Lietuvos pilys 20062007VilniusT. 288-91
Steponavičienė D.Pilies festivalio aidaiLietuvos pilys 20062007VilniusT. 298-108
Striška G.Vilniaus žemutinės pilies XV - XVI a. prad. stiklo dirbiniaiLietuvos pilys 20062007VilniusT. 244-53
Striškienė Ė.XV a. Vilniaus žemutinės pilies reljefinės grindų plytelės bibline tematikaLietuvos pilys 20062007VilniusT. 234-43
Tautavičius A.Žygimanto Augusto Lobyno likimasLietuvos pilys 20062007VilniusT. 2111-114
Trusov O.Lydos pilis Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Aleksandro laikaisLietuvos pilys 20062007VilniusT. 276-82
Urbanavičius V.Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo byla. Vieno požiūrio likimasLietuvos pilys 20062007VilniusT. 2117-119
Valatkevičienė R.Pilys 1860-1914 m. fotografijose. Trumpa apžvalgaLietuvos pilys 20062007VilniusT. 214-19
Vitkauskienė B.R.Amatininkai, architektai ir dailininkai LDK valdovų dvareLietuvos pilys 20062007VilniusT. 254-67
Zabiela G.Baltijos jūros regiono pilių ir įtvirtintų miestų tyrinėjimaiLietuvos pilys 20062007VilniusT. 2115-116
Zujienė G.Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Aleksandro laidotuvių Vilniuje ceremonialasLietuvos pilys 20062007VilniusT. 268-75
2007 metais išleisti leidiniaiLietuvos pilys 20072008VilniusT. 3148-151
Burba D.Nusikaltimai ir bausmės Vilniaus pilininko jurizdikoje XVIII amžiaus antrojoje pusėjeLietuvos pilys 20072008VilniusT. 349-65
Guobytė R.Vilniaus pilių teritorijos egzotiškasis reljefas ir gelmių sandaraLietuvos pilys 20072008VilniusT. 324-35
Guzevičiūtė R.Du Sofijos Vytautaitės atvaizdai: epochos įtaka kostiumo interpretacijaiLietuvos pilys 20072008VilniusT. 3132-142
Jankauskas V.Pilis ir prestižas: Gediminaičių kunigaikštystės XV amžiujeLietuvos pilys 20072008VilniusT. 366-76
Kasperavičienė A.Trečiąjį žurnalo Lietuvos pilys numerį išleidžiantLietuvos pilys 20072008VilniusT. 34-5
Kurevičiūtė R.Vaikų kultūrinio ugdymo projektas "Miesto širdis"Lietuvos pilys 20072008VilniusT. 3143-147
Ragauskienė R.Nuo valdos iki kunigaikštystės: Radvilų Dubingiai (XVI a. - XVII a. pradžia)Lietuvos pilys 20072008VilniusT. 377-93
Remecas E.Duomenys apie Vilniaus žemutinės pilies teritorijos numizmatikos radinius iki Valdovų rūmų tyrimų pradžios (iki 1987 m.)Lietuvos pilys 20072008VilniusT. 336-48
Rowell S. C.XV a. vyskupų atlaidos raštai Vilniaus Katedrai ir miestui: tekstas ir kontekstasLietuvos pilys 20072008VilniusT. 394-104
Stępień P.M.Konserwacja Zespołu Zabudowy Wzgórza Wawelskiego po roku 1990Lietuvos pilys 20072008VilniusT. 3105-119
Stępień P.M.Vavelio kalvos statinių komplekso konservavimas po 1990 m.Lietuvos pilys 20072008VilniusT. 3120-131
Vitkauskienė B.R.Pamirštas Vilnius. Iš Vilniaus pilių tyrinėjimų istorijosLietuvos pilys 20072008VilniusT. 35-23
Michelevičius D., Budraitis M.Geofizikinių tyrimų georadaru taikymas archeologiniams ir inžineriniams uždaviniams spręstiLietuvos pilys 20082009VilniusT. 469-74
Guzevičiūtė R.Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ikirenesansinės aprangos ikonografijos šaltiniaiLietuvos pilys 20082009VilniusT. 4128-143
Jankauskas V.Gediminaičių kunigaikštystės LDK pietinėse žemėse XIV-XV a.Lietuvos pilys 20082009VilniusT. 45-17
Jankauskas V.Naugarduko pilies ikonografiniai šaltiniaiLietuvos pilys 20082009VilniusT. 437-53
Satkūnas J., Mikšys R.B., Mikulėnas V., Minkevičius V.Geodinaminiai procesai Vilniaus pilių teritorijoje: šlaitų deformacijosLietuvos pilys 20082009VilniusT. 462-68
Pukienė R.Vilniaus Žemutinės pilies XIII-XVI a. radinių medienos rūšysLietuvos pilys 20082009VilniusT. 495-111
Rowell S.C.Ką ankstyvieji rašytiniai šaltiniai byloja apie kreivosios pilies vietąLietuvos pilys 20082009VilniusT. 4112-127
Sarcevičius S.Dainų slėnio paslaptysLietuvos pilys 20082009VilniusT. 474-94
Semenchuk G.Dereviannyje zamki Belarusi XIV-XVII vekov (sostojanije izuchenosti i issledovatel'skije problemy)Lietuvos pilys 20082009VilniusT. 418-36
Valionienė O.Viduramžių Vilnius: planinės struktūros raida XIV-XV a.Lietuvos pilys 20082009VilniusT. 454-61
Zabiela G.Nauji puslapiai medinių pilių tyrimuoseLietuvos pilys 20082009VilniusT. 44
Girlevičius L.Vilniaus pilių pietinių prieigų gynyba XV amžiaus pabaigoje - XVI amžiaus pradžioje.Lietuvos pilys 20092010VilniusT. 5104-115
Glemža L.Vilniaus pilies įgula XVIII amžiaus antrojoje pusėjeLietuvos pilys 20092010VilniusT. 5146-167
Jankauskas V.Gediminaičių kunigaikštystės LDK rytų pasienyje XIV amžiuje - XV amžiaus pradžiojeLietuvos pilys 20092010VilniusT. 55-17
Jankauskas V.Krėvos pilies ikonografija: tarp romantizmo ir dokumentikosLietuvos pilys 20092010VilniusT. 518-31
Kerevičiūtė R.Lietuvos istorijos pažinimas gyvai Vilniaus pilių rezervate. Vaikų vasaros stovykla, skirta Baltijos kelio 20-mečiuiLietuvos pilys 20092010VilniusT. 5180-187
Povilaitytė E.Vilniaus aukštutinės pilies rūmų ikonografija: nuo dokumentinio fiksavimo iki vizijųLietuvos pilys 20092010VilniusT. 583-103
Rackevičius G.LDK Valdovų rūmų ir Vilniaus pilies teritorijos tyrimai 2002-2009 metaisLietuvos pilys 20092010VilniusT. 544-62
Ragauskienė R.XVI amžiaus Vilniaus pilininkai: kolektyvinis portretasLietuvos pilys 20092010VilniusT. 5130-145
Remecas E.Monetų kompleksai, rasti tiriant Vilniaus žemutinės pilies teritorijąLietuvos pilys 20092010VilniusT. 5116-129
Vaitkevičius G.Įžanginės mintys apie kreivąjį miestąLietuvos pilys 20092010VilniusT. 532-43
Vitkauskienė B.R.Vilniaus aukštutinės pilies priežūra ir konservavimas XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios periodikos duomenimis.Lietuvos pilys 20092010VilniusT. 563-82
Žygas K.P.Erazmo Vitelijaus (Cioleko) pirmutinės dienos Romoje. Ištraukos iš Jono Burkardo 1501 metų dienoraščio Liber NotarumLietuvos pilys 20092010VilniusT. 5168-179
Ivanauskas E.Lietuvos pinigų lobiai. Paslėpti 1390-1865 metais1995Vilnius1-340
Bliujienė A.Lietuvos priešistorės gintaras2007Vilnius1-560
Griciuvienė E., Grižas G., Juodagalvis V., Steponaitis V.Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas2000Vilnius1-155
Lietuvos TSR archeologija (1940-1967). Bibliografinė rodyklė1970Vilnius1-100
101-179
180-258
Lietuvos TSR archeologijos atlasas. I. Akmens ir žalvario amžiaus paminklai1974VilniusI1-83
84-205
206-248
Žemėlapiai 1-25
Lietuvos TSR archeologijos atlasas. II. Piliakalniai1975VilniusII1-228
Žemėlapiai 1-8
Lietuvos TSR archeologijos atlasas. III. I-XIII a. pilkapynai ir senkapiai1977VilniusIII1-92
Žemėlapiai 1-11
Lietuvos TSR archeologijos atlasas. IV. I-XIII a. radiniai1978VilniusIV1-160
Žemėlapiai 1-73
Jovaiša E., Markelevičius J.Lietuvos TSR archeologijos paminklai ir jų apsauga1976Vilnius1-93
Kulikauskas P.Nauji radiniai Kurmaičių kapinyneLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1957Vilnius2141-151
Navickaitė O.Veršvų kapinyno laidojimo papročiai Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1957Vilnius2153-174
Jankevičienė A.Počkaluvos pilkapiaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1958Vilnius2 (5)37-50
Kulikauskas P.Raginėnų (Šeduvos raj.) archeologinių paminklų tyrinėjimai ir "Raginėnų kultūros" klausimasLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1958Vilnius1 (4)65-89
Kulikauskas P.Naujas archeologinis paminklas Užnemunėje (V-VII amžių jotvingių senkapis Krikstonys, Lazdijų raj.)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius1 (6)71-88
Kulikauskas P.Naujai aptikta akmens-žalvario amžių gyvenvietė PalangojeLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius2 (7)33-41
Navickaitė O.Guogų-Piliuonos piliakalnisLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius1 (6)89-101
Navickaitė O.Pryšmančių, Kretingos raj., II-IV amžių plokštinio kapinyno tyrinėjimaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius2 (7)43-56
Sadauskaitė I.Kairėnų ir Seiliūnų kapinynų radiniaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius1 (6)59-70
Tautavičius A.Archeologiniai kasinejimai Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje 1957-1958 mm.Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius1 (6)115-134
Jankevičienė A.Pabarių pilkapiaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1961Vilnius1 (10)37-48
Jablonskytė-Rimantienė R.Vėlyvojo mezolito stovykla LampėdžiuoseLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1963Vilnius2 (15)39-53
Michelbertas M.I a. pr. m. e. - IV m. e. a. Rudaičių kapinyno (Kretingos raj.) tyrinėjimaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1963Vilnius2 (15)55-72
Butėnienė E.Laivių kapinyno laidosenaLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1964Vilnius1 (16)83-99
Nakaitė L.Sidabro naudojimas II-XIII amžiais Lietuvoje dirbiniams puoštiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1964Vilnius1 (16)63-82
Nakaitė L.Miniatiūrinės IX-XIII amžių įkapės LietuvojeLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1964Vilnius2 (17)53-73
Volkaitė-Kulikauskienė R.Kovos kirviai Lietuvoje Ankstyvojo feodalizmo laikotarpiuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1964Vilnius1 (16)101-114
Volkaitė-Kulikauskienė R.Nauji duomenys apie Vakarų Lietuvos moterų galvos dangą ankstyvojo feodalizmo laikotarpiuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1964Vilnius2 (17)41-52
Michelbertas M.Romos imperijos įtakos baltų genčių kultūrai klausimuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1965Vilnius1 (18)47-66
Tautavičius A.Papildomi duomenys apie naujus sidabro lydinių ir XIV a. II pusės - XV a. pradžios Lietuvos monetų radinius Lietuvos TSR teritorijojeLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1965Vilnius1 (18)67-84
Volkaitė-Kulikauskienė R.Ankstyviausių šalmų Lietuvoje klausimuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1965Vilnius2 (19)59-71
Nakaitė L.Sidabras kaip vertės matas I m. e. tūkstantmečio LietuvojeLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1966Vilnius1 (20)33-47
Navickaitė-Kuncienė O.Seniausios (X-XIII amžių) svorio matų sistemos Lietuvoje klausimuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1966Vilnius2 (21)143-159
Urbanavičius V.XIV-XVII amžių monetos Lietuvos kapinynuoseLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1967Vilnius2 (24)61-74
Nakaitė L.Auksakalystės Lietuvoje iki XIII a. klausimu (2. Sidabro dirbinių geografija)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1968Vilnius2 (27)47-56
Nakaitė L.Šilutės raj. Vilkų Kampo kaimo "Kapų kalno" tyrinėjimaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1970Vilnius3 (34)43-56
Urbanavičius V.Graužių lobisLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1970Vilnius3 (34)77-83
Kuncienė O.Pamusio (Varėnos raj.) pilkapiai (1. Laidosena)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1972Vilnius3 (40)91-100
Nakaitė L.Jurgaičių kapinyno VII-VIII a. kapaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1972Vilnius4 (41)101-121
Kuncienė O.Pamusio (Varėnos raj.) pilkapiai (2. Radiniai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1973Vilnius2 (43)103-123
Grigalavičienė E.I tūkstantmečio pr. m.e. Lietuvos piliakalnių kaulo dirbiniai (1. Darbo įrankiai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1975Vilnius4 (53)73-83
Merkevičius A.Pamusio pilkapių IV-XI amžių žalvario dirbinių metalo sudėtisLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1975Vilnius1 (50)39-50
Urbanavičius V.Senųjų tikėjimų reliktai Lietuvoje XV-XVII amžiais (3. Laidojimo papračiai Uliūnuose XVI-XVII amžiais)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1975Vilnius1 (50)51-62
Grigalavičienė E.I tūkstantmečio pr. m.e. Lietuvos piliakalnių kaulo dirbiniai (2. Medžioklės ir žvejybos įrankiai, ginklai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1976Vilnius1 (54)51-56
Nakaitė-Vaitkunskienė L.Bandužių kapinyno III-IV amžių kapų 1974 m. tyrinejimaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1976Vilnius2 (55)91-102
Daugudis V.Seniausieji mediniai pastatai ir įrenginiai Lietuvoje (4. M.e. V-VIII amžių įtvirtinimai ir pastatai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1981Vilnius2 (75)61-73
Gudavičius E.Naujausi duomenys apie gotų santykių su baltais ir slavais prielaidasLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1981Vilnius3 (76)103-112
Kazakevičius V.Unikalus V a. pab. geriamasis ragas iš Plinkaigalio (Kėdainių raj.) kapinynoLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1981Vilnius3 (76)81-91
Kuncienė O.Grigiškių (Neravų) pilkapyno laidojimo papročiai (2. M. e. VIII-X a. pilkapiai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1981Vilnius3 (76)93-102
Vaitkunskienė L.XII a. Graužių auksakalys (1. Auksakalio kapo tyrinejimai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1981Vilnius1 (74)33-43
Kuncienė O.Grigiškių (Neravų, Trakų raj.) pilkapyno radiniai (1. Darbo įrankiai ir ginklai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1982Vilnius3 (80)43-54
Kuncienė O.Grigiškių (Neravų, Trakų raj.) pilkapyno radiniai (2. Papuošalai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1983Vilnius1 (82)49-59
Aleksandravičius E.Caro valdžios požiūris į Vilniaus archeologijos komisiją (1855-1865)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1984Vilnius4 (89)101-112
Michelbertas M.Romos monetos iš III-V a. Vaitiekūnų (Radviliškio raj.) pilkapynoLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1984Vilnius2 (87)39-44
Volkaitė-Kulikauskienė R.Derliaus nuėmimo įrankiai Lietuvoje m.e. I tūkstantmetyje ir II tūkstantmečio pradžioje (1. Peiliai-pjautuvėliai m. e. I-IV a.)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1984Vilnius4 (89)79-90
Kuncienė O.Degintiniai žirgų kapai Skubėtų (Šalčininkų raj.) X-XII a. pilkapyneLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1985Vilnius1 (90)86-97
Vaitkunskienė L.Moters ir vyro statusas žemdirbių bendruomenėje V-VI amžiaus LietuvojeLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1985Vilnius1 (90)74-85
Vaškevičiūtė I.Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas (1. Laidosena, darbo įrankiai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1985Vilnius2 (91)48-57
Daugudis V.I tūkstantmečio pr.m.e. šiaurės Žemaitijos piliakalniai (1. Būdingesnieji piliakalnių bruožai ir jų įtvirtinimai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1986Vilnius2 (95)31-42
Stankus J.Plinkaigalio (Kėdainių raj.) m. e. V-VI amžių kapinyno geležies dirbinių metalografinė analizėLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1986Vilnius1 (94)51-62
Vaškevičiūtė I.Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas (2. Ginklai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1986Vilnius2 (95)43-51
Baranauskas T.Lietuvos valstybės ištakos2000Vilnius1-151
152-317
Kuncevičius A.Lietuvos viduramžių archeologija2005Vilnius1-145
146-198
Astrauskas A.MarvelėLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius16
Butrimas A.Double Burial of a "Seer" from DonkalnisLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius7
Daugudis V.The Aukštadvaris Hill-FortLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius20
Jarockis R.Archaeology and aerial photography in LithuaniaLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius30
Jovaiša E.DauglaukisLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius13-14
Kazakevičius V.The Plinkaigalis Burial GroundLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius15
Kitkauskas N.Vilnius Cathedral (Basilica)Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius26
Kraujalis R.Protection of Archaeological SitesLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius30-31
Kulikauskienė R.The Narkūnai Hill-FortsLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius7
Kulikauskienė R.The Maišiagala Hill-FortLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius21
Kuncevičienė E.Other aspects of Lithuanian Archaeology: Archaeology in the Museums of LithuaniaLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius28-29
Kuncevičius A.Iron AgeLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius8-11
Kuncevičius A.Old TrakaiLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius24
Luchtanas A.KernavėLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius22-23
Luchtanienė D.Archaeological Investigations of the Presidential PalaceLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius27
Merkevičius A.Stone, Bronze and Early Iron Ages. The stone AgeLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius1-4
Michelbertas M.The Paragaudis Barow CemeteryLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius12
Rimantienė R.Stone Age Settlements in the Coastal area of LithuaniaLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius5-6
Šimėnas V.The Vidgiriai CemeteryLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius19
Tautavičius A.Taurapilis. Taurapilis "Duke"Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius17-18
Urbanavičius A.Grand Duke`s Palace of Vilnius Lower CastleLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius25
Vėlius G.13-th-14-th Century Cemetery of KernavėLithuanian Archaeology: Investigations and Findings1998Vilnius23
Bertašius M.Marvelė. Ein Gräberfeld Mittellitauens. Vidurio Lietuvos aukštaičių II-XII a. kapinynas2004KaunasI1-97
98-197
198-294
Brenstein M. E.Wykopalisko na folwarku RajnieMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1898Krakowt. 338-40
Brenstein M. E.Cmentarzyska Gargżdi-Kałnas i Szyluks we wsi JudsodzieMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1901Krakowt. 531-35
Brenstein M. E.Skarb bronzowy znaleziony we wsi SyrajcieMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1903Krakowt. 644-50
Talko-Hryncewicz J.O domniemanych czaszkach KrzywiczanMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1904Krakowt. 73-39
Szukiewicz W.Poszukiwania archeologiczneMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1908Krakowt. 1025-45
Szukiewicz W.Cmentarzysko szkieletowe w SałapiaciszkachMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1910Krakowt. 1157-62
Szukiewicz W.Kurhan ciałopalny przy wsi WersoceMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1910Krakowt. 1163-69
Szukiewicz W.Poszukiwania archeologiczne w pow. Lidzkim gub. WileńskiejMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1913Krakowt. 1356-75
Talko-Hryncewicz J.Wiadomości antropologiczne o domniemanych szczątkach fińskich na ŻmudziMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1919Krakowt. 141-28
Gudavičius E.Miestų atsiradimas Lietuvoje1991Vilnius1-93
Čepaitienė R.Nuo Indianos Džons iki Laros Kroft ARBA kintantis archeologijos vaidmuo dabarties pasaulyjeMiestų praeitis2004VilniusT. 17-41
Čepaitienė R.Istoriniai miestai paveldosaugos akiratyjeMiestų praeitis2004VilniusT. 142-79
Selskienė A., Selskis A., Pakštas V., Giraitis R.Puškarnės šlako tyrimaiMiestų praeitis2004VilniusT. 1277-309
Poškienė J.Trakų pilių ir miesto viduramžių keramikaMiestų praeitis2004VilniusT. 1126-174
Strazdas D.Akmenų krosnys VilniujeMiestų praeitis2004VilniusT. 1310-377
Vainilaitis V., Valionienė O.Rekonstrukcijos šiuolaikinėje tradicionalistinėje architektūroje ir archeologijojeMiestų praeitis2004VilniusT. 180-125
Vaitkevičius G.Puodininkystės profesionalizacija XIV-XVII a. VilniujeMiestų praeitis2004VilniusT. 1175-276
Ivanauskas E.Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 1387–18502001Vilnius1-129
130-226
Duksa Z.Monetos pasakoja1991Vilnius1-100
101-172
173-278
Butrimas A., Girininkas A.Naujausia Lietuvos akmens amžiaus medžiaga (1976-1980). Ataskaitinės parodos katalogas1980Vilnius1-40
Puzinas J.Naujausių proistorinių tyrinėjimų duomenys (1918-1938 metų Lietuvos proistorinių tyrinėjimų apžvalga)1938Kaunas1-67
67-131
132-192
Puzinas J.Lietuvos praistorės bruožaiNaujoji mokykla. Kraštotyra1940Kaunast. III97-107
108-123
124-139
Kruse F.Necrolivonica oder Altertümer Liv-, Esth- und Curlands1842Dorpat1-12
13-26
Beilage A, B
Beilage C1-19
Beilage C 20-34
Beilage D
Beilage E1-16
Beilage E 17-32
Beilage F, G
Tab. 1-67
Rimantienė R.Nida. Senųjų baltų gyvenvietė1989Vilnius1-99
100-210
Tyszkiewicz K.O kurhanach na Litwie i Rusi Zachodniej 1868Berlin1-287
Daugnora L., Girininkas A.Osteoarcheologija Lietuvoje. Vidurinysis ir vėlyvasis holocenas1996Vilnius1-99
100-198
Åberg N.Ostpreussen in der Völkerwanderungszeit1919Uppsala-Leipzig1-28
29-68
69-105
106-150
151-174 Karte I-VIII
Tischler O.Ostpreussische Altertümer. Hrg. H. Kemke1902KönigsbergTafel I-XXX
Michelbertas M.Pajuosčio pilkapynas. Monografija2004Vilnius1-97
98-167
Žulkus V.Palanga in the Middle Ages. Ancient settlements2007Vilnius1-424
Szukiewicz W.Cmentarzysko neolityczne w Łankiszkach pod NacząPamiętnik Fizyograficzny1916t. 231-12
Michelbertas M.Paragaudžio pilkapynas1997Vilnius1-119
120-212
Musson C., Bewley R.Culture 2000 project 'Eurpean Landscapes - past, present and future'Past from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius9-26
Musson C., Driver T., Pert T.Air photo applications in Wales, UK: exploration landscape analysis, conservation and public presentationPast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius27-42
Horne P. Air, land and sea: an integrated approach to England's coastal heritagePast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius43-56
Jarockis R.Lithuania: a glance at hill-fort archaeology from the airPast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius109-121
Rączkowski W.Landscapes full of pits: disappointments and prospects for aerial survey in the baltic sea regionPast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius93-108
Risbøl O.Airborne laser scanning of cultural features in Norwegian forests: preliminary results from a pilot projectPast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius57-70
Vinter M.A rather sad story: 50 years of aerial survey in DenmarkPast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius71-92
Tarasenka P.Pėdos akmenyje1958Vilnius1-84
Steponavičienė D.Petras Tarasenka1996Vilnius1-160
Ehrlich B.Der preuszisch-wikingische Handelsplatz TrusoPirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.–20. VIII. 19371938Rīga139-145
Abb. 1-10
Karnups A.Der Burgberg TalsiPirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.–20. VIII. 19371938Rīga110-115
Abb. 1-16
Puzinas J.Stand der archäologischen Forschungen in LitauenPirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.–20. VIII. 19371938Rīga62-69
Abb. 1-18
Šnore R.Zur Typologie der frühen Silberbarren in LettlandPirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.–20. VIII. 19371938Rīga168-196
Abb. 1-10
Šturms E.Baltische AlkhügelPirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.–20. VIII. 19371938Rīga116-132
Abb. 1-23
Rimantienė R.Pirmieji Lietuvos gyventojai1972Vilnius1-96
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus (apie jį ir publikacijų sąrašas)Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda7-18
Springmann M.J., Wenicke H., Fedorov G., Jagodzinski M., Kulakov V., Adomavičius R., Elertas D., Domzal R., Meyer H., Dorka M.Betrachtungen zu Haffe- und Strandseen als Küstenland-Schaften.Ein Projekt zur maritimen Inventarisation des Kurischen (Kursiu Marios), Frischen (Vistula Zalew) und Stettiner Haffes (Szceczinski ZalewPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda269-322
Bertašius M.Viduramžių hipokaustai Kaune ir LietuvojePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda125-143
Jarockis R., Šinkūnas P., Stančikaitė M., Šeirienė N., Blažauskas N.Impilties piliakalnio gamtinės ir kultūrinės aplinkos raida: kompleksinio tyrimo rezultataiPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda95-124
Blomkvist N.East Baltic Vikings - with particular consideration to the CuroniansPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda71-93
Brazauskas M.Archeologiniai tyrimai ir dendrochronologijaPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda251-267
Gläser M.Lübeck als Beispiel für die deutsche Stadt-archäeologiePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda33-47
Kazakevičius V. Segė iš Gotlando LietuvojePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda25-32
Nikžentaitis A.Vladas Žulkus - Baltijos regiono, Lietuvos, Žemaitijos ir Klaipėdos archeologasPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda19-24
Russow E., Pärn A.Kaarma personage in Saaremaa - a local nobleman's manor or a fortified dwelling of a conqueror?Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda49-70
Perminas K.Priešistoriniai luotai Lietuvoje. Lyginamoji analizė kitų šalių radinių kontekstePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda223-250
Springmann M.J.Der frühe Schiffbau und die Schifffarhrt in Kur- und PrusselandPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda145-189
Švelniūtė R.Socialinės organizacijos skirtumai V-VI a. Pagrybio ir Plinkaigalio kapinynus palikusiose bendruomenėsePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda207-222
Vasiliauskas E.Ar buvo žiemgalių Sidabrės žemė?Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda191-206
Hodder I.Praeities skaitymas2000Vilnius1-256
Jankauskienė R.Pranas Kulikauskas. Gyvenimo akimirkos nuotraukose ir dokumentuose2013Vilnius1-125
Prehistoric art in the Baltic region. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai2000Vilnius201-105
106-166
Prie baltų kultūros ištakų. A. Girininko mokslinės veiklos apžvalga, bibliografija lietuvių kalba2009Klaipėda1-44
Tarasenka P.Priešistorinė Lietuva1927Kaunas0-27
28-54
55-83
84-111
112-142
Volkaitė-Kulikauskienė R.Punios piliakalnis1974Vilnius1-87
Regina Volkaitė-Kulikauskienė. Literatūros rodyklė (1943-1976)1976Vilnius1-33
Cehak-Hołubowiczowa H.Materiał i zagadnienia cmentarzyska kurhanowego koło wsi Nawry w powiecie Postawskim (Material und Problemstellung des Hügelgräberfeldes aus der Gegend des Dorfes Nawry, Kreis Postawy)Rocznik archeologiczny1937Wilnot. I5-51
Hołubowicz W.Ceramika słowiańska XI–XII wieku cmentarzyska koło wsi Nawry (Slavic potter‘s art of the 11-th and 12-th centurie found in barrows at village of Nawry)Rocznik archeologiczny1937Wilnot. I52-69
Hołubowicz W.Pięć lat pracy terenowej Museum Archeologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1933–1937) (Cing ans de travail au Musée d‘ Archéologie de l‘Université d‘ Etienne Batory à Wilno (1933-1937)Rocznik archeologiczny1937Wilnot. I83-90
Jagodzianka W.Poszukiwania archeologiczne w powiecie Kosowskim na Polesiu (Archeologische Forschungen im Kreise Kosów, Polesie)Rocznik archeologiczny1937Wilnot. I91-95
Wrzosek A.Szkielety z kurhanów w Nawrach w powiecie Postawskim (Squelettes de tumulus funéraires à Nawry district de Postawy)Rocznik archeologiczny1937Wilnot. I70-82
Szukiewicz W.Strefy archeologiczne na LitwieRocznik Towarzystwa Przyjaciól Nauk w Wilnie 1915-19181918Wilnot. VI5-16
Szukiewicz W.Działy archeologji przedhistorycznej oraz etnografji w MuzeumRocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 19081909Wilnot. II129-135
Krzywicki L.Pilkalnia pod wsią Petraszunami (z planem i 11 rysunkami w tekście)Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 1911-19141914Wilnot. V1-27
Szukiewicz W.Skład chemiczny bronzów przedhistorycznych, znalezionych na Litwie i Rusi Litewskiej (Wyjątek ze „Szkiców z archeologji przedhistorycznej Litwy“)Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 1911-19141914Wilnot. V28-37
Svetikas E.Latin Christianisation in the Orthodox Christian Grand Duchy of Lithuania in late 14th and 15th centuries: a puzzle of historical facts and archaeological dataRome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence2012Kraków – Leipzig – Rzeszów – WarszawaVol. 1677-688
Urbanavičius V.Rumšiškėnai XIV-XVI amžiais1970Vilnius1-84
Tischler O.Ueber den Zuwachs der archäologisch-anthropologischen Abteilung des Provinzial-MuseumsSchriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1888Jhrg. 2811-14
Tischler O.Über Bronze-Depot-Funde des Provinzial-MuseumsSchriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1888Jhrg. 295-11
Tischler O.Über die im Jahre 1887 angestellten archäologischen Untersuchungen und über neue Funde, die ins Provinzial-Museum gelangt sindSchriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1888Jhrg. 2914-15
Tischler O.Ueber den Zuwachs der archäologischen Sammlung des Provinzial-Museums im Jahre 1888Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1889Jhrg. 3025-32
Tischler O.Bericht über den Zuwachs der archaeologischen Abteilung des Provinzial-Museums im Jahre 1889Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1890Jhrg. 3118-23
Lindemann D.Bericht über das Jahr 1891Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1891Jhrg. 3264-69
Jentzsch A.Bericht über die Verwaltung und Vermehrung der archäologischen Sammlungen des Provinzialmuseums im Jahre 1890 und 1891Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1892Jhrg. 3326-38
Jentzsch A.Bericht über die Verwaltung des Provinzialmuseums im Jahre 1892Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1892Jhrg. 3361,71-74
Sėliai. The Selonians2007Vilnius1-280
Michelbertas M.Senasis geležies amžius Lietuvoje1986Vilnius1-272
Bliujienė A.Senieji lietuvių papuošalai1988Vilnius1-31
Duksa Z.Senieji Lietuvos pinigai. Parodos katalogas1970Vilnius1-23
Gimbutienė M.Senoji Europa1996Vilnius1-105
106-217
218-297
298-381
Daugudis V.Senoji medinė statyba Lietuvoje1982Vilnius1-112
Vaitkevičius V.Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija1998Vilnius1-111
112-229
230-353
354-471
472-555
556-680
681-742
Nagevičius V.Mūsų pajūrio medžiaginė kultūraSenovė. Istorijos skyriaus darbai1935KaunasT. I3-29
30-57
58-82
83-100
101-124
Česnys G., Balčiūnienė I.Senųjų Lietuvos gyventojų antropologija1988Vilnius1-107
108-199
Vaitkunskienė L.Sidabras senovės Lietuvoje1981Vilnius1-128
Baubonis Z., Zabiela G.Šilalės krašto piliakalnių atlasas2006Vilnius1-102
Daugudis V.Stakliškių lobis1968Vilnius1-44
Katalog. Tablice koloroweStaroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa49-64
Griciuvienė E.Dział archeologii Muzeum Narodowego LitwyStaroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa16-17
Griciuvienė E.Opis stanowisk archeologicznych. Od epoki brązu do średniowieczaStaroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa121-134
Jaskanis J.WprowadzenieStaroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa1-12
Juodagalvis V.Epoka KamieniaStaroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa18-23
Juodagalvis V.Katalog. Epoka kamieniaStaroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa65-74
Juodagalvis V.Opis stanowisk archeologicznych. Obozowiska i osiedla epoki kamieniaStaroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa117-120
Kulnytė B.Z historii Muzeum Narodowego LitwyStaroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa13-15
Tautavičius A.Epoka Brązu i początek epoki żelaza (XVI-I w. p.n.e.)Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa24-26
Tautavičius A.Okres Rzymski (I-IV w.)Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa27-32
Tautavičius A.Plemiona baltów w V-XIII w.Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa33-44
Tautavičius A.Relikty kultury pogańskiej (połowa XIII-początek XVI w.)Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa45-47
Tautavičius A.Katalog. Od epoki brązu do średniowieczaStaroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa1994Warszawa75-116
Radziukynas J.Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu1909Varšava1-38
Žemlapis
Rimantienė R.Šventoji. Narvos kultūros gyvenvietės1979Vilnius1-191
Rimantienė R.Šventoji. Pamarių kultūros gyvenvietės1980Vilnius1-88
Banzemer I.Muzeum archeologiczne w WilnieŚwiatowit1899t. 1157-159
Majewski E.Odkrycia archeologiczne, dokonane w Prusiech Wschodnich i Zachodnich w ciągu dwulecia 1895 i 1896Światowit1899t. 179-83
Szukiewicz W.Kurhany kamienne w pow. Lidzkim, gub. WileńskaŚwiatowit1899t. 132-38
Szukiewicz W.Przedmioty bronzowe znalezione nad Niemnem i MereczankąŚwiatowit1899t. 170-75
Majewski E.Kurhany w Pakalniszkach w pow. PoniewieskimŚwiatowit1900t. 292-103
Szukiewicz W.Kurhany ciałopalne w Pomusiu (pow. Trocki, gub. Wileńska)Światowit1900t. 23-16
Szukiewicz W.Kamienie z wyrytemi znakiŚwiatowit1900t. 2109-116
Szukiewicz W.Kamień z rytym rysunkiemŚwiatowit1900t. 2122-123
Majewski E.Bronzy i kości ludzkie z grobu we wsi Koniuchy (pow. Wilkomierski)Światowit1901t. 385-89
Szukiewicz W.Poszukiwania archeologiczne w pow. Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska)Światowit1901t. 33-29
Tabl. I-III
Tabl. IV-X, XV, XVI
Tur J.Opiś kości ludzkich z grobu w Koniuchach (pow. Wilkomierski)Światowit1901t. 389-93
Szukiewicz W.Narzędzia kamienne gładzone w pow. Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska)Światowit1904t. 59-16
50-58
Zaborski A.Cmentarzysko w Poszuszwiu w pow. i gub. KowieńskiejŚwiatowit1905t. 6145-148
Krukowski S.Cmentarzysko ciałopalny bez popelnic w Wysokiem (pow. Sejnejski)Światowit1913t. 111-13
Спицын А.Литовские древностиTauta ir žodis1925t. 3112-171
Gaerte W.I. Abschnitt. Steinzeit (bis 2000 v. Chr.)Urgeschichte Ostpreußens1929Königsberg1-20
21-43
44-66
Gaerte W.II. Abschnitt. Bronze- und frühe Eisenzeit. Etwa 2000-150 v. Chr.Urgeschichte Ostpreußens1929Königsberg67-89
90-121
122-146
Gaerte W.III. Abschnitt. Eisenzeit.Urgeschichte Ostpreußens1929Königsberg147-176
178-206
207-237
238-270
271-305
306-334
335-367
Tafel_I-XIX
PratarmėUžmirštieji prūsai1999Vilnius5-9
Kulakovas V.Sembų palikimas. Kada atsirado PrūsijaUžmirštieji prūsai1999Vilnius116-123
Kulakovas V.Semba iki V amžiausUžmirštieji prūsai1999Vilnius124-135
Kulakovas V.Semba viduramžių prislenkstyjeUžmirštieji prūsai1999Vilnius136-159
Kulakovas V.Semba anstyvaisiais viduramžiaisUžmirštieji prūsai1999Vilnius160-192
Kulakovas V.Prūsų materialinės kultūros liekanosUžmirštieji prūsai1999Vilnius193-201
Kulakovas V.Prūsų etnogenezėUžmirštieji prūsai1999Vilnius202-204
Kulakovas V.Prūsų padavimai ir sakmės. Rytų Prūsijos sakmėsUžmirštieji prūsai1999Vilnius206-235
Kulakovas V.Žmonės pasakojaUžmirštieji prūsai1999Vilnius236-255
Kulakovas V., Šimėnas V.Maršrutai. Semba - prūsų žemės centrasUžmirštieji prūsai1999Vilnius256-305
Kulakovas V., Šimėnas V.Maršrutai. Aismarių pakrantėmis iki ŠventapilėsUžmirštieji prūsai1999Vilnius306-329
Kulakovas V., Šimėnas V.Maršrutai. Alnos paupiaisUžmirštieji prūsai1999Vilnius330-337
Kulakovas V., Šimėnas V.Maršrutai. Kelionės po NadruvąUžmirštieji prūsai1999Vilnius338-360
Šimėnas V.Prūsų archeologija. Archeologinių tyrinėjimų Prūsijoje istorijaUžmirštieji prūsai1999Vilnius11-51
Šimėnas V.Prūsų kilmės beieškantUžmirštieji prūsai1999Vilnius52-115
Tarasenka P.Užnemunės krašto piliakalniai1997Vilnius1-176
Kulikauskas P.Užnemunės piliakalniai1982Vilnius1-113
Juodagalvis V.Užnemunės priešistorė. Studija apie Užnemunę akmens amžiuje2010Vilnius1-240
Apanavičius R.Vakarų baltai etnoinstrumentologijos duomenimisVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius219-239
Asaris J. [Асарис Я.]О северных территориях расселения куршей в XI-XIII в.в. (по материалам могильников) [Apie šiaurinės kuršių teritorijas XI-XII a. (Kapinynų duomenimis)]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius199-210
Balčiūnienė I., Volkaitė-Kulikauskienė R., Merkienė R.PratarmėVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius1-20
Balčiūnienė I.Pamarių kultūros žmonių odontologinis tipas ir jo genezėVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius281-289
Caune A.Über ethnische Zugehörigkeit der sogenannten kurischen Grabstätten in Riga (12.-14. Jh) [Apie vadinamųjų kuršių kapų Rygoje etninę priklausomybę]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius241-251
Čepaitienė A.Verpsčių bei prieverpsčių formos lokalinis savitumasVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius327-339
Zubov A. [Зубов А.], Chaldejeva N. [Халдеева Н.]Одонтологическая классификация Прибаптийских народов [Baltų tautų odontologinė morfologinė klasifikacija]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius313-326
Gravere R. [Гравере Р.]Западнобалтские одонтологические компоненты в составе латышей [Vakarų baltų odontologiniai komponentai latvių tarpe]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius291-311
Jurginis J.Žemaičiai ir kuršiai XIII a.Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius265-279
Kulakov V. [Кулаков В.]Истоки культуры пруссов [Prūsų kultūros ištakos]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius109-123
Loze I. On cultural differentiation in the late Neolithic of Eastern Baltic [Kultūrų diferenciacija Rytų Pabaltyje vėlyvajame neolite]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius29-38
Merkienė R.Kalendoriniai papročiai Vakarų ir Pietų Lietuvoje etninės kultūros bendrybės ir savitumaiVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius357-367
Mugurevičs E. [Мугуревичс Э.]Хроника Генрика о народностях в Прибалтике в конце XII - начале XIII в.в. [Henriko kronika apie Rytų Pabaltijo tautas XII a. pabaigoje- XIII a. pradžioje]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius253-263
Nowakowski W. [Новаковски В.]Земли над нижним Неманом и Самбийский полуостров в Римскую эпоху [Nemuno žemupio sritis ir Sambija Romos imperijos laikotarpiu]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius99-107
Petrauskas O. [Петраускас О.]К вопросу о балто-славянских отношениях на территории Восточной Европы в период раннего железного века и раннего средневековья (по материалам обряда трупосожжения) [Apie baltų-slavų santykius Rytų Europos regione ankstyvajame geležies amžiuje ir ankstyvaisiais viduramžiais(degintinių kapų duomenimis)]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius81-97
Rassadin S. [Рассадин С.]Западнобалтские курганы и Милоградская культура [Vakarų baltų pilkapiai ir Milogrado kultūra]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius125-138
Rimantienė R.Žemdirbystės pradžia baltų žemėseVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius21-28
Šaknys Ž.Vakarų ir pietvakarių Lietuvos kaimo jaunimo bendravimo papročių regioniniai savitumai (XX a. I pusė)Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius341-355
Sedov V. [Седов В.]Влияние западных балтов на культуру соседних славянских племен в раннем средневековье (каменные могильники Мазовии и Подляшья)[Vakarinių baltų įtaka kaimyninių slavų genčių kultūrai ankstyvaisiais viduramžiais (Mozūrijos ir Palenkės akmenimis krauti kapai)]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius165-176
Šimėnas V.Vakarų ir rytų baltų ribos kaita archeologijos duomenimisVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius39-67
Urtans J. [Уртанс Ю.]О древних каменных конструкциях в Южной Курземе [Apie senąsias akmenų konstrukcijas pietiniame Kurše]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius139-150
Vaitkunskienė L.Dėl vakarų žemaičių kultūros substratoVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius151-163
Vasks A. [Васкс А.] Эпизод связей Балтии и Центральной Европы в эпоху ранней бронзы [Rytų Pabaltijo ir Centrinės Europos ryšių epizodas ankstyvajame žalvario amžiuje]Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius69-79
Volkaitė-Kulikauskienė R.Naujausi tyrimai apie baltų papuošalų dekorąVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius177-198
Zabiela G.Lamatos žemėVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius211-217
Astrauskas A. [Астраускас А.]Погребальные памятники ятвяжской земли [Pogrebalnyje pamiatniki jiatviazhskoj zemli]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda70-77
Gavrituhin I. [Гавритухин И.О.]Кодынские фибулы (Типы и некоторые проблемы интерпретации) [Kodynskije fibuly (tipy i nekotoryje problemy interpretacii)]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda78-85
Genys J.Miestų kūrimosi Vakarų Lietuvoje klausimuVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda128-137
Motuza G., Girininkas A.Lietuvos geologinė sandara ir etnogenezėVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda3-13
Gusakov M. [Гусаков М.Г.]Святилище - археологический феномен (проблема исторической реконструкции) [Sviatilische - arkheologicheskij fenomen (problema istoricheskoj rekonstrukciji)]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda116-123
Jovaiša E. [Йовайша Э.]Мировоззрение балтов по данным пространственного ориентирования и внутреннего устройства погребений Центральной Литвы I-IV вв. [Mirovozzrenije baltov po dannym prostranstvennogo оrientirovanija...]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda92-107
Klimka L. [Климка Л.]Роль астрономии при формировании культуры древних балтов [Rol' astronomii pri formirovanii kul'tury drevnikh baltov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda85-91
Kulakov V. [Кулаков В.]Этапы истории пруссов V-XII вв. [Etapy istorii prussov V-XII vv.]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda34-41
Medvedev A. [Медведев A.M.]К вопросу об участии ятвягов в формировании культуры восточнолитовских курганов [K voprosu ob uchastiji jiatviagov v formirovanii kul'tury vostochnolitovskikh kurganov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda55-59
Michelbertas M.Vakarų Lietuvos apgyvendinimas senajame geležies amžiuje ir kai kurie šio regiono etninės istorijos klausimaiVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda13-21
Osė I. [Осе И.]Возникновение изразцовых печей в Латвии [Vozniknovenije izrazcovykh pechej v Latvii]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda137-145
Pronin G.N. [Пронин Г.Н.]Два типа пгребений в земле ятвяов [Dva tipa pogrebenij v zemle jiatviagov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda59-70
Sedov V. [Седов В.]Земля ятвягов (племенная дифференциация) [Zemlia jiatviagov (plemennaja differenciacia)]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda50-55
Šimėnas V.Videvutis - legenda ar tikrovė?Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda41-49
Smirnova M. [Смирнова М.Е.]Структура святилищ раннесредневековых пруссов [Struktura sviatilisch rannesrednevekovykh prussov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda123-128
Sprinaitis R.XVII-XIX a. olandiško tipo pypkės Klaipėdos kultūriniuose sluoksniuoseVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda150-157
Tautavičius A.Dėl mirusiųjų deginimo papročio plitimo V-VIII a. ŽemaitijojeVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda28-34
Vaitkunskienė L.Dėl kuršių etninės teritorijos Žemaitijoje (I tūkst. pirma pusė)Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda22-28
Žalnierius A.Kauno ištakų ir ankstyvosios raidos archeologinės problemosVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda145-150
Žulkus V.Tarpgentinės dykros ir mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūrojeVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda107-116
Šidiškis T.Velniakalnių kraštas2009Vilnius1-143
Žulkus V.Viduramžių Klaipėda. Miestas ir pilis. Archeologija ir istorija2002Vilnius1-166
Tautavičius A.Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.)1996Vilnius1-101
102-201
202-301
302-367
Bertašius M.Vidurio Lietuva VIII-XII a.2002Vilnius1-96
206-370
97-205
Astrauskas A.Vidurio Lietuvos gyventojų kultūrinės orientacijos kaita SGA-VIGAVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius1-10
Bertašius M.Vidurio Lietuva: Rytų prekybos kelio beieškantVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius11-17
Genys J.Prekybos keliai: Lietuvos pajūris-Vidurio Lietuva vėlyvajame geležies amžiujeVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius98-105
Luchtanas A., Vėlius G.Laidosena Lietuvoje XIII-XIV a.Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius80-88
Michelbertas M.Centrinė Lietuva - romėniškojo laikotarpio emaliuotų dirbinių gamybos centrasVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius18-26
Nowakowski W.Römer-Barbaren-Vermittler. Romėnai-barbarai-tarpininkaiVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius72-79
Šimėnas V.Smailieji kovos peiliai-durklai baltų kraštuose I m. e. tūkstantmečio viduryjeVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius27-71
Žulkus V.Kaunas tarp Rytų ir Vakarų. Nemuno kelias I-II tūkst. po Kr. pradžiojeVidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai1996Vilnius89-97
Astrauskas A.Laidojimo papročiai Marvelės kapinyneVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius21-27
Jankauskas R., Barkus A.Marvelės senkapio (I-VII m.e.a.) antropologija (1991-1992 m. medžiaga)Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius79-85
Bertašius M.Marvelės degintiniai kapai IVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius56-69
Daugnora L.Marvelės kapinyno žirgaiVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius86-91
Juknevičius A.Senoji Kėdainių gyvenvietėVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius70-78
Merkevičius A.Etnokultūrinė situacija laidosenos duomenimis Vidurio Lietuvoje žalvario ir ankstyvajame geležies amžiujeVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius1-9
Sidrys R.Gintaro įkapės senojo ir viduriniojo geležies amžiaus kapuoseVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius28-46
Šimėnas V.Pajūrio, Nemuno žemupio ir Vidurio Lietuvos kapinynai I m.e. tūkstantmečio pirmojoje pusėjeVidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius10-20
Urbanavičius V.Vidurio Lietuvos gyventojų laidojimo papročių kaita IV-XIV a.Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga1994Vilnius47-55
Bliujienė A.Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika1999Vilnius1-99
100-200
201-299
Tautavičius A.Vilniaus pilies kokliai (XVI-XVII a.)1969Vilnius1-48
Kitkauskas N.Vilniaus pilys. Statyba ir architektūra1989Vilnius1-75
76-175
176-231
Katalynas K.Vilniaus plėtra XIV-XVII a.2006Vilnius1-208
Kanarskas J.Kretingos muziejaus ir Vilniaus universiteto Archeologijos katedros bendradarbiavimasVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius65-77
Luchtanas A.Archeologija su Lietuvos TSR istorijos katedros vėliavaVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius29-40
Merkevičius A., Remeikaitė L.Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (1990-2010 metais)Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius41-58
Merkevičius A.Jakšiškio pilkapyno tyrinėjimai. Tarptautinė Lietuvos ir Skandinavijos šalių archeologinė ekspedicijaVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius59-64
Michelbertas M.Vilniaus universiteto archeologijos katedra (nuo įkūrimo iki 1966 metų)Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius11-28
Rimantienė-Jablonskytė R.Aš buvau dr. Jono Puzino mokinėVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius90-98
Šimėnas V.Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto archeologų bendradarbiavimas 1940-2010 metaisVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius78-89
Remecas E.Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis (XIV a. pabaiga)2003Vilnius1-108
Tautavičius A., Urbanavičius V., Kuncevičius A., Kitkauskas N., Samalavičius S.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1988 metų tyrinėjimai)1989VilniusT. 11-128
Tautavičius A., Urbanavičius V., Kuncevičius A., Samalavičius S., Kitkauskas N., Kondratienė O.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1989 metų tyrimai)1991VilniusT. 21-160
Urbanavičius V., Tautavičius A., Kitkauskas N.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1990-1993 metų tyrimai)1995VilniusT. 31-265
Samalavičius S., Tautavičius A., Urbanavičius V., Armalaitė R., Abramauskas V., Kitkauskas N., Skučienė A., Steponavičienė D., Remecas E., Rackevičius G., Kvizikevičius L., Gaigalas A.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1994-1995 metų tyrimai)1999VilniusT. 41-376
Armalaitė R., Kitkauskas N., Ožalas E., Steponavičienė D., Racevičius R., Remecas E., Skučienė A., Vailionis E., Rudokaitė R.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1996-1998 metų tyrimai)2003VilniusT. 51-344
Engel C.Vorwort. Literatur-Abkürzungen. Fundnachweise. EinleitungVorgeschichte der altpreussischen Stämme1935KönigsbergBd. 11-29
30-53
Engel C.I. Teil: Untersuchungen über Siedlungsstetigkeit im vorgeschichtlichen OstpreusenVorgeschichte der altpreussischen Stämme1935KönigsbergBd. 154-78
79-106
107-128
Engel C.II. Teil: Die vorgeschichtlichen Kulturgruppen OstpreusensVorgeschichte der altpreussischen Stämme1935KönigsbergBd. 1129-157
158-178
179-199
200-224
225-244
245-267
268-294
Engel C.Anhang: MaterialsammlungVorgeschichte der altpreussischen Stämme1935KönigsbergBd. 1295-322
323-351
Tafel 1-30
Tafel 31-60
Tafel 61-100
Tafel 101-130
Tafel 131-152 Karte II-XIII
Baranauskas T., Zabiela G.Vorutos pilis2001Vilnius1-16
Tautavičius A.Vytautas Daugudis. Bibliografinė rodyklė 1955-19891989Vilnius1-42
Tautavičius A.Vytautas Urbanavičius. Bibliografinė rodyklė. 1966-19951995Vilnius1-35
Gloger Z.Osady nad Niemnem i na Podlasiu z czasów użytku krzemeniaWiadomości archeologiczne1873t. 197-124
Antoniewicz W.Sprawozdanie z delegacji na Podole i do WilnaWiadomości archeologiczne1921t. 6184-193
Hryncewicz-Talko J.Wiadomości o Zakładzie antropologji i prehistorji Uniwersytetu Stefana Batorego w WilnieWiadomości archeologiczne1921t. 6121-125
Kozłowski L.Stań i zadania badań nad epoką kamienna w PolsceWiadomości archeologiczne1921t. 623-46
Nakaitė L.Žalvariniai senolių laiškai1991Vilnius1-120
Grigalavičienė E.Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje1995Vilnius1-141
142-280
Bahrt O.Das letzte Jahrzehnt der Altertumsgesellschaft InsterburgZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1930Hf. 19I-VI
Froelich G.Flussnamen in Ostpreussen. Ein Beitrag zur Namensforschung und Siedlungsgeschichte in OstpreussenZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1930Hf. 191
Froelich G.Aus der Steinzeit Ostpreussens. Zwei Illustrationen nach Stücken des Insterburger HeimatmuseumsZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1930Hf. 19Tafel_I-II
Crome H., Grunert W.Verzeichnis vor- und frühgeschichtlicher Wehranlagen im westlichen NadrauenZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1935Hf. 201-11
Grunert W.Nadrauer GrabungenZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1937Hf. 217-21
22-41
42-61
Engel C.Die Urnenfunde von Lobellen un Neu-Lubönen, Kr. Tilsit-RagnitZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1939Hf. 2221-27
Gaerte W.Das HakendreieckZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1939Hf. 2242-44
Gronau W.Altpreussischer KopfschmuckZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1939Hf. 2245-47
Grunert W.Nadrauer Grabungen/ 2Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1939Hf. 2228-41
Valatka V.Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga I. Archeologija2004Vilnius1-416
Valatka V.Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga I. Archeologija2004VilniusI1-97
98-197
198-297
298-416
Vaškevičiūtė I.Žiemgaliai V-XII amžiuje2004Vilnius1-101
102-151
Žiemgaliai. The Semigalians2005Vilnius1-240
Покровский Ф. В.Археологичкская карта Виленской губернии 1893Вильно1-89
90-164
Покровский Ф. В.Археологичкская карта Гродненской губернии 1895Вильно1-81
82-165
Покровский Ф. В.Археологичкская карта Ковенской губернии1899Вильно1-44
45-98
98-161
карта
Grigalavičienė E. [Григалавичене Э.], Merkevičius A. [Мяркявичюс А.]Древнейшие металлические изделия в Литве (II-I тысячелетия до н. э.) [Drevnejšyje metaličeskije izdelija v Litvie (II-I tysiačeletija do n.e.)]1980Вильнюс1-144
Aleksandrovič N. [Александрович Н.]Ихтиофауна из раскопок Масковичского городища (Х-ХIII вв.) [Ichtiofauna iz raskopok Maskovičskovo gorodišča (X-XIII vv.)]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск93-98
Bogomolnikov V. [Богомольников В.]Причины изменений погребального обряда радимичей [Pričiny izmienienij pogriebalnovo obriada radimičiej]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск98-103
Butrimas A. [Бутримас А.]Кремневые стамески в материале неолита Литвы [Kriemnievyje stamieski v materialie neolita Litvy]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск11-19
Dučic L. [Дучиц Л.]Курганная группа у д. Кублищино [Kurgannaja gruppa u d. Kubliščino]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск103-110
Egoreičenko A. [Егорейченко А.]Раскопки городища у д. Холопеничи [Raskopki gorodišča u d. Cholopeniči]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск67-71
Girininkas A. [Гирининкас А.]Различия Нарвской керамики развитого неолита в восточной и западной Литве [Različija narvskoj kieramiki razvitovo neolita v vostočnoj ir zapadnoj Litvie]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск19-27
Gurin M. [Гурин М.]Металлографическое изучение железных изделий из городища Липняки Лоевского р-на [Mietallografičieskoje izučienije želieznych izdielij iz gorodišča Lipniaki Loevskovo rajona]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск61-67
Karpeko V. [Карпеко В.]К изучению курганов северной Белоруссии Х-ХIII вв. [K izučieniju kurganov sieviernoj Belorussii X-XIII v.]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск117-121
Kazakevičius V. [Казакявичюс В.]Боевые топоры на территории Литвы и Белоруссии в I тысячелетии н.э. [Bojevyje topory na territorii Litvy i Belorussii v I tysiačelietii n.e.]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск71-80
Koledinskij L. [Колединский Л.]Археологические памятники бассейна р. Прони в Чаусском р-не Могилевской области [Archieologičieskije pamiatniki bassiejna r. Proni v Čausskom r-nie Mogiliovskoj oblasti]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск121-129
Ksenzov V. [Ксензов В.]Раннемезолитические поселения Михайловка и Королева Слобода на р. Березине [Rannemezolitičieskije posielienija Michailovka i Koroliova Sloboda na r. Berezinie]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск35-42
Levko O. [Левко О.]Методика изучения позднесредневековой керамики Витебска [Mietodika izučienija pozdniesriednieviekovoj kieramiki Vitebska] Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск129-137
Lipickaja O. [Липицкая О.]К истории исследования кремнеобрабатывающих мастерских на территории Белоруссии и сопредельной территории [K istorii issliedovanija kriemnieobrabatyvajuščich mastierskich na tieritorii Bielorusii i sopriedielnoj territorii]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск42-48
Lošenkov M. [Лошенков М.]О хозяйственных занятиях населения болотных городищ Южной Белоруссии [O choziajstviennych zaniatijach nasielienija bolotnych gorodišč južnoj Belorussii]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск80-86
Luchtanas A. [Лухтан А.]Кельты меларского типа в Литве [Kielty mielarskovo tipa v Litvie]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск48-54
Rier J. [Риер Я.]Некоторые вопросы развития феодальной деревни Могилевского Поднепровья в Х-ХIV вв. [Niekotoryje voprosy razvitija feodalnoj dierievni Mogiliovskovo Podnieprovja v X-XIV vv.]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск137-144
Šadyro V. [Шадыро В.]Скотоводство и земледелие в раннем железном веке на Севере Белоруссии [Skotovodstvo i ziemliedielije v ranniem želieznom viekie na sievierie Belorussii]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск86-92
Selickij A. [Селицкий А.]Орнаменты древних смоленских храмов [Ornamienty drievnich Smolenskich chramov] Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск144-152
Skripčenko T. [Скрипченко Т.]О применении масс-спектрометрического метода при изучении составов древних стекол [O primienienii mass-spiektromietričieskovo mietoda pri izučienii sostavov drievnich stiekol]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск152-156
Sobol V. [Cоболь В.]Историко-археологическое изучение Минска XII-XVIII вв. [Istoriko-archielogičieskoje izučienije Minska XII-XVIII v.]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск157-164
Trusov O. [Трусов О.]Археологическое изучение Полоцкой Софии [Archieologičieskoje izučienije Polockoj Sofii]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск165-175
Vaškevičiūtė I. [Вашкявичюте И.]Древнейшие головные венки земгалов [Drievniejšyje golovnyje vienki ziemgalov]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск55-61
Vergej V. [Вергей В.]Первые шаги Советской археологической науки в БССР [Piervyje šagi sovietskoj archieologičieskoj nauki v BSSR]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск1-10
Zaikovskij E. [Зайковский Э.]Раскопки неолитической стоянки Бабиновичи 1 [Raskopki neolitičieskoj stojanki Babinoviči 1]Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск28-35
Zajac J. [Заяц Ю.]К истории изучения древнего Заславля [K istorii izučienija drievnievo Zaslavlia] Древности Белоруссии и Литвы [Drevnosti Belorussii ir Litvy]1982Минск110-116
Bektineev Š.I. [Бектинеев Ш.И.]Пражский грош в денежном обращении Великого Княжества Литовского (XIV в.) [Pražskij groš v denežnom obraščenii Velikovo Kniažestva Litovskogo (XIV v.)]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius130-134
Bubenko T.S. [Бубенько Т.С.]Стеклянная посуда из Витебска [Steklianaja posuda iz Vitebska]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius125-129
Černiavskij I.M. [Чернявский И.М.]Пинский коллегиум (по материалам археологических исследований) [Pinskij kolegium (po materialam archeologičeskich isledovanij)]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius149-155
Cykunova N.V. [Цыкунова Н.В.]Основные черты мезолита Восточного Полесья [Osnovnyje čerty mezolita Vostočnovo Polesja]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius7-11
Daugudis V. [Даугудис В.]Городище Саугиняй [Gorodišče Sauginiai]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius51-58
Dučic L. [Дучиц Л.]Курганный могильник у д. Лесная Миорского района [Kurganyj mogilnik u d. Lesnaja Miorskovo rajona]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius104-109
Girininkas A. [Гирининкас А.]Поздненарвская культура в Восточной Литве [Pozdnienarvskaja kultura v Vostočnoj Litvie]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius37-50
Gutovskij A.M. [Гутовский А.М.]Мезолитическая стоянка Цыгановка в Среднем Понеманье [Mezolitičeskaja stojanka Cyganovka v Srednem Ponemanje]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius3-7
Jegorejčenko A.A. [Егорейченко А.А.]Пряслица и грузики Иванского городища [Priaslica i gruziki Ivanskovo gorodišča]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius64-70
Juodagalvis V. [Юодагальвис В.]Исследование каменного века в Литовском Занеманье [Issliedovanije kamiennovo vieka v Litovskom Zaniemanje]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius29-36
Katalynas K. [Каталинас К.]Вильнюсские пластинчатые изразцы XVI-XVII вв. с "кованым" орнаментом [Vilniuskije plastinčatyje izrascy XVI-XVII vv. S "kovanym" ornamentom]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius135-140
Kazakevičius V. [Казакявичюс В.]Редкая форма наконечников копий на территории Литвы [Redkaja forma nakonečnikov kopij na teritorii Litvy]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius79-88
Koledinskij L. [Колединский Л.]Транспортные средства Витебска XII-XVII вв. [Transportnyje sredstva Vitebska XII-XVII vv.]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius119-124
Kravcevič A.K. [Кравцевич А.К.]Исследования в г. Мир Гродненской области [Isledovanija v g. p. Mir Grodnenskoj oblasti]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius141-144
Krivalcevič N. [Кривальцевич Н.Н.] "Уточка" в верованиях неолитическихплемен Белорусии ["Utočka" v vieroanijach nieolitičieskich pliemion Bielorusii]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius18-22
Ksenzov V.P. [Ксензов В.П.]Мастерская каменного века у г. Орши [Masterskaja kamennovo veka u g. Oršy] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius12-18
Lošenkov I. [Лошенков М.И.]Укрепления городища Ястребка [Ukreplenija gorodišča Jastrebka]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius71-78
Luchtanas A. [Лухтан А.], Ušinskas V. [Ушинскас В.]К проблеме становления Литовской земли в свете археологических данных [K probleme stanovlenija Llitovskoj zemli v svete archeologičeskich danych]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius89-104
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.]Курганный могильник у д. Колосы [Kurganyj mogilnik u d. Kolosy]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius110-114
Sobol V.E. [Соболь В.Е.]Основные этапы заселения территории феодального Минска [Osnovnyje etapy zaselenija feodalnovo Minska]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius115-118
Urbanavičienė S. [Урбанавичене С.]Одежда жемайтов в XV-XVI вв. (по данным археологии) [Odežda žemajtov v XV-XVI vv. (po danym archeologii)]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius156-167
Vaitkunskienė L. [Вайткунскене Л.]Культовые места - "алкветес" в могильнике Пагрибис Шилальского района [Kultovyje mesta - "alkvetes" v mogilnike Pagribis Šilalskovo rajona]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius167-174
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]Этапы развития неолита Северной Белорусии [Etapy razvitija neolita Sieviernoj Bielorusii]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius23-28
Zalaško G.M. [Залашко Г.М.]Городище "Бесовая гора" возле д. Хоромск Столинского района [Gorodišče "Biesovaja gora" vozle d. Choromsk Stolinskovo rajona]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius59-63
Zdanovič N.I. [Зданович Н.И.]Неполивная посуда Мирского замка [Nepolivnaja posuda Mirskovo zamka]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius145-149
Спицын А.Обозрение некоторых губерний в археологическом отношенииЗаписки Русского Императорского археологического общества1899т. 11, вып293-302
Спицын А.Предполагаемыя древности Черной РусиЗаписки Русского Императорского археологического общества1899т. 11, вып303-310
Спицын А.Курганы близь д. Пакальнишек, Ковенской губернiиИзвестия императорской археологической коммиссiи1902С. Петербургь95-98 Tabl. 4-6
Kazakevičius V. [Казакявичюс В.]Оружие балтских племен II-VIII веков на территории Литвы [Oružije baltskih plemen II-VIII vekov na teritorii Litvi]1988Vilnius1-161
Rimantienė R. [Римантене Р.]Палеолит и мезолит Литвы [Lietuvos paleolitas ir mezolitas]1971Вильнюс1-125
126-203
Apals J. [Апалс Я.]Развитие балтского жилища (по археологическим и этнографическим данным) [Razvitije baltskovo žilišča (po archieologičieskim i etnografičieskim dannym)]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига34-36
Aun M. [Аун М.]Балтские элементы в материальной культуре Эстонии второй половины I тысячелетия н. э. [Baltskije eliemienty v materialnoj kulturie Estonii vtoroj poloviny I tysiačielietija n.e.]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига36-39
Balčiūnienė I. [Бальчюнене И.]Генезис одонтологического типа литовцев [Gieniezis odontologičieskovo tipa litovcev]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига1-5
Benevolenskaja J. [Беневоленская Ю.]О кранио-серологическом параллелизме дифференциации на территории Псковщины и Прибалтики [O kranio-sierologičieskom parallielizmie diffierienciacii na tierritorii Pskovščiny i Pribaltiki]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига6-8
Breidak A. [Брейдак А.]Западная граница латгальского и селонского племен по языковым данным XIII-XIV веков [Zapadnaja granica latgalskovo ir sielonskovo pliemion po jazykovym dannym XIII-XIV viekov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига166-169
Burakovskaja N. [Бураковская Н.]Параллели водных транспортных средств белорусов и народов Прибалтики [Parallieli vodnych transportnych sriedstv bielorusov ir narodov Pribaltiki]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига125-128
Buš O. [Буш О.]О просхождении этнонимов "kurši" и "zemgali" [O proischoždienii etnonimov "kurši" i "zemgali"]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига169-171
Butrimas A. [Бутримас А.], Česnys G. [Чеснис Г.]О генезисе приморской культурыи ее носителей [O gieniezisie primorskoj kultury iejo nositieliej] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига39-42
Čakvin I. [Чаквин И.]Этнообъединительные процессы в Великом княжестве Литовском в XIV-XVI вв. и проблемы складывания белорусской и литовской народностей [Etnoobjiedinitielnyje processy v Vielikom kniažestvi Litovskom v XIV-XVI vv. i probliemy skladyvanija bielorusskoj ir litovskoj narodnostiej]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига156-159
Caune A. [Цауне А.]Об этническом составе населения Риги до ХIII в. [Ob etničieskom sostavie nasielienija Rigi do XIII v.]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига99-102
Černiavskij M. [Чернявский М.]Этнокультурные связи неолитических племен Белоруссии и Юго-восточной Прибалтики [Etnokulturnyje sviazi neolitičieskich pliemion Bielorussii i Jugo-vostočnoj Pribaltiki]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига102-105
Česnys G. [Чеснис Г.]Палеопопуляционный подход к решению вопроса о формировании некоторых балтских племен и народностей [Paleopopuliacionnyj podchod k riešeniju voprosa o formirovanii niekotorych baltskich pliemion i narodnostiej]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига30-33
Česnys G. [Чеснис Г.], Rimantienė R. [Римантене Р.]Отношение культуры шаровидных амфор и ее носителей к западным балтам [Otnošenije kultury šarovidnych amfor i iejo nasitieliej k zapadnym baltam]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига105-107
Cheapost L. [Хеапост Л.]К антропологии юго-восточных эстонцев [K antropologii jugo-vostočnych estoncev] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига25-27
Cimermanis S. [Цимерманис С.]Этнографические проблемы этнической истории балтских народов [Etnografičieskije probliemy etničieskoj istorii baltskich narodov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига154-155
Davidan O. [Давидан О.], Mačinskaja A. [Мачинская А.], Mačinskij D. [Мачинский Д.]О роли балтов в формировании культуры Северной Руси VIII-Х вв. [O roli baltov v formirovanii kultury Sieviernoj Rusi VIII-X v.]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига57-58
Denisova R. [Денисова Р.]Культура шнуровой керамики Восточной Прибалтики и проблема балтского этногенеза [Kultura šnurovoj kieramiki Vostočnoj Pribaltiki i probliema baltskovo etnogienieza]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига12-14
Doluchanov P. [Долуханов П.]Этнические процессы на территории Прибалтики по археологическим и палеоэкологическим данным [Etničieskije processy na territorii Pribaltiki po archieologičieskim i paleoekonomičieskim dannym] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига59-61
Dučic L. [Дучиц Л.]Этнокультурные связи северо-западной Белоруссии с народами Прибалтики в конце I - начале II тысячелетия (по материалам новых археологических раскопок) [Etnokulturnyje sviazi sieviero-zapadnoj Bielorussii s narodami Pribaltiki v konce I-načalie II tysiačielietija (po materialam novych archieologičieskich raskopok)]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига62-64
Dumpe L. [Думпе Л.]Творог и сыр в балтийском ареале [Tvorog i syr v baltijskom ariealie]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига130-132
Ermolovič M. [Ермолович М.]О местонахождении древней Литвы и некоторых других балтских земель на территории Белоруссии [O miestonachoždienii drievniej Litvy i niekotorych drugich baltskich ziemiel na territorii Bielorussii]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига69-72
Fedosik A. [Федосик А.]Общность социальных мотивов и образов в латышской и белорусской сатире [Obščnost socialnych motivov i obrazom v latyšskoj i bielorusskoj satirie]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига122-124
Fišman O. [Фишман О.]Латышская утварь из коры (к сравнительной типологии берестяной утвари народов Северо-Запада СССР) [Latyšskaja utvar iz kory (k sravnitelnoj tipologii bieriestianoj utvari narodov Sieviero-Zapada SSSR)]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига148-154
Zinkevičius Z. [Зинкявичюс З.], Gaučas P. [Гаучас П.]Восточная граница распространения литовского языка в прошлом по данным топонимики [Vostočnaja granica rasprostranienija litovskovo jazyka v prošlom po dannym toponimiki]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига174-176
Girininkas A. [Гирининкас А.]Роль поздненарвской культуры в процессе образования восточных балтов [Rol pozdnienarvskoj kultury v processie obrazovanija vostočnych baltov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига51-53
Graudonis J. [Граудонис Я.]Этническая ситуация в области низовий Даугавы-Гауи в эпоху бронзы и раннего железа [Etničieskaja situacyja v oblasti Daugavy-Gaui v epochu bronzy i rannievo želieza]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига53-56
Gravere R. [Гравере Р.]Одонтологические данные в аспекте проблемы генезиса земгалов и селов [Odontologičieskije dannyje v aspiektie probliemy gieniezisa ziemgalov i sielov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига8-12
Juchneva N. [Юхнева Н.]Роль Петербурга в национально-культурном развитии латышей и эстонцев (к вопросу о локализации центров национально-культурных движений вне основной этнической территории народов)[Rol Peterburga v nacionalnokulturnom razvitii latyšej i estoncev (k voprosu o lokalizacii centrov nacionalnokulturnych dviženij vnie osnovnoj etničieskoj territorii narodovПроблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига159-162
Juchneva N. [Юхнева Н.]Социально-демографическая характеристика латышской этнической группы в Петербурге во второй половине XIX - начале ХХ в. [Socialno-demografičeskaja charakteristika latyšskoj etničeskoj grupy v Peterburge vo vtoroj polovine XIX v. - načale XX v.]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига163-165
Karu E. [Кару Э.]Деятельность культурно-просветительных обществ на селе Лифляндской губернии во второй половине XIX - начале ХХ вв. [Diejatielnost kulturno-prosvietitielnych obščiestv na sielie Lifliandskoj gubiernii vo vtoroj polovinie XIX-načalie XX v.]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига132-134
Karulis K. [Карулис К.]Лексика и этнолингвистические ареалы [Lieksika i etnolingvističieskije arealy]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига176-177
Klimčuk F. [Климчук Ф.]О проблеме балтизмов в говорах Брестско-Пинского Полесья [O probliemie baltizmov v govorach Briestsko-Pinskovo Poliesja]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига178-179
Kozincev A. [Козинцев А.]Новые расодифференцирующие краниологические признаки и их вариации в Восточной Прибалтике [Novyje rasodiffieriencirujuščije kraniologičieskije priznaki i ich variacii v Vostočnoj Pribaltikie]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига14-16
Kulakov V. [Кулаков В.]"Прусские земли" в свете археологии ["Prusskije ziemli" v svietie archieologii]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига72-74
Kurilovič A. [Курилович А.]Белорусско-литовские параллели в традиционном ткачестве [Bielorussko-litovskije parallieli v tradicionnom tkačiestvie]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига134-135
Kursite J. [Курсите Я.]Латышский народный стих (индоевропейские истоки) [Latyšskij narodnyj stich (indoevropiejskije istoki)]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига179-181
Kyjva M. [Кыйва М.]О некоторых общих чертах заговорной традиции эстонцев и балтских народов [O niekotorych obščich čiertach zagovornoj tradicii estoncev i baltskich narodov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига115-116
Laučiūtė J. [Лаучюте Ю.]Полесье - зона ранних балтийских и славянских контактов [Poliesje - zona rannich baltijskich i slavianskich kontaktov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига183-185
Laučiūtė J. [Лаучюте Ю.], Mačinskij D. [Мачинский Д.]Балтские истоки древнерусской сакральной пары Перун-Велес/Волос (по данным языкознания, истории, археологии) [Baltskije istoki drievnierusskoj sakralnoj pary Perun-Veles/Volos (po dannym jazykoznanija, istorii, archieologii)]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига186-188
Laul S. [Лаул С.]Сходные черты в материальной культуре Юго-восточной Эстонии и Северо-восточной Латвии в ХI-ХIV вв. [Schodnyje čierty v materialnoj kulturie Jugo-vostočnoj Estonii i Sieviero-vostočnoj Latvii v XI-XIV v.]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига75-76
Laumane B. [Лаумане Б.]Относительная древность и устойчивость ареалов латышских диалектов [Otnositielnaja drievnost i ustojčivost arealov latyšskich dialiektov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига182-183
Loze I. [Лозе И.]Об истоках культуры лубанской керамики на территории Латвии [Ob istokach kultury lubanskoj kieramiki na territorii Latvii]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига76-78
Malaš L. [Малаш Л.]Генезис типологически схожих образов и мотивов в белорусских, литовских и латышских сиротских свадебных песнях [Gieniezis tipologičieski schožych obrazov i motyvov v bielorusskich, litovskich i latyšskich sirotskich svadiebnych piesniach]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига116-118
Mažiulis V. [Мажюлис В.]К этногенезу селонов [K etnogieniezu sielonov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига196-203
Merkienė R. [Меркене Р.]О влиянии административно-территориального деления на специфику этнографических областей Литвы [O vlijanii administrativno-territorialonovo dielienija na spiecifiku etnografičieskich oblastiej Litvy]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига135-138
Molčanova L. [Молчанова Л.]Белорусско-балтские параллели в традиционной земледельческой культуре [Bielorussko-baltskije parallieli v tradicionnoj ziemliedielčieskoj kulturie]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига138-140
Mugurevič E. [Мугуревич Э.]Письменные источники и археологические данные о куршах IX-XIV вв. [Pismiennyje istočniki i archieologičieskije dannyje o kuršach IX-XIV v.]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига78-80
Nepokupnyj A. [Непокупный А.]Западные балты и славяне в их общих ономастических изоглоссах [Zapadnyje balty i slavianie v ich obščich onomastičieskich izoglossach]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига188-191
Petrenko V. [Петренко В.], Ozere I. [Озере И.]Новые данные о балто-скандинавских отношениях по материалам памятников г. Гробиня [Novyje dannyje o balto-skandinavskich otnošenijach po materialam pamiatnikov g. Grobinia] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига86-89
Pavilonis S. [Павилонис С.]География групп крови у литовцев [Gieografija grupp krovi u litovcev]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига16-17
Perchavko V. [Перхавко В.]Об этнокультурной принадлежности раннесредневековых памятников Белорусского Полесья [Ob etnokulturnoj prinadliežnosti ranniesriednieviekovych pamiatnikov Bielorusskovo Poliesja]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига80-83
Peterson A. [Петерсон А.]О возможных балтийских влияниях на вепсскую материальную культуру [O vozmožnych baltijskich vlijanijach na viepsskuju materialnuju kulturu]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига140-141
Petrenko V. [Петренко В.]Сопки северного Поволховья в плане балтских и финно-угорских параллелей [Sopki sieviernovo Povolchovja v planie baltskich i finno-ugrorskich paralielliej]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига83-85
Petrovskaja G. [Петровская Г.]Общность мотивов социально-бытовой лирики белорусско-литовского пограничья [Obščnost motivov socialno-bytovoj liriki bielorussko-litovskovo pograničja]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига118-119
Pobol D. [Поболь Д.]Культуры железного века на территории Белоруссии [Kultury želieznovo vieka na territorii Bielorussii]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига89-92
Poiša M. [Пойша М.]Черты ливонского диалекта в селонских говорах Видземе [Čierty livonskovo dialiekta v sielonskich govorach Vidzeme]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига191-193
Priedite I. [Приедите И.]Латышские народные музыкальные инструменты - источник исследования этнокультурных связей [Latyšskije narodnyje muzykalnyje instrumienty - istočnik issliedovanija etnokulturnych sviaziej]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига141-145
Saari Ch.[Саари Х.]Генитивная модель имен собственных в Прибалтике [Gienitivnaja model imion sobstviennych v Pribaltikie]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига194-196
Šadyro V. [Шадыро В.]Новые памятники балтов на северо-западе Белоруссии [Novyje pamiatniki baltov na sieviero-zapadie Bielorussii]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига107-109
Salivon I. [Саливон И.]Формирование физического типа белорусов и вопросы балто-славянских связей [Formirovanije fizičieskovo tipa bielorusov ir voprosy balto-slavianskich sviaziej]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига17-20
Salve K. [Салве К.]Сказочные сюжеты прибалтийско-финско-балтского распространения [Skazočnyje siužety pribaltijsko-finsko-baltskovo rasprostranienija]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига120-122
Sarap G. [Сарап Г.]Место эстонцев в системе одонтологических типов Прибалтики [Miesto estoncev v sistiemie odontologičieskich tipov Privaltiki]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига20-23
Sedov V. [Седов В.]Ранняя этническая история балтов [Raniaja etničieskaja istorija baltov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига92-95
Sergejeva Z. [Сергеева З.]Балтские элементы в древнерусских курганах Днепро-Двинского междуречья [Baltskije eliemienty v drievnierusskich kurganach Dniepro-Dvinskovo miežduriečja]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига95-97
Ševčenko A. [Шевченко А.]К вопросу об этнолингвистической принадлежности носителей культур меди-бронзы степей и лесостепей Евразии (по палеоантропологическим материалам) [K voprosu ob etnolingvističieskoj prinadliežnosti nositieliej kultur miedi-bronzy stiepiej i liesostiepiej Evrazii (po paleoantropologičieskim materialam)]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига27-30
Šumkin V. [Шумкин В.]Древняя история аборигенного населения Кольского полуострова (к проблеме происхождения саамов) [Drievniaja istorija aborigiennovo nasielienija Kolskovo poluostrova (k probliemie proischoždienija saamov)]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига109-112
Tegako L. [Тегако Л.]Дерматологические и одонтологические данные в аспекте проблемы балто-славянских связей [Diermatologičieskije i odontologičieskije dannyje v aspiektie probliemy balto-slavianskich sviaziej]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига23-25
Telegin D. [Телегин Д.]О роли носителей неолитических культур Висло-Двино-Днепровского междуречья в этногенетическом процессе [O roli nositieliej neolitičieskich kultur Vislo-Dvino-Dnieprovskovo miežduriečja v etnogienietičieskom processie]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига97-99
Titov V. [Титов В.]Этническая ситуация в зоне белорусско-литовского пограничья (XIX - начало ХХ в.) [Etničieskaja situacyja v zonie bielorussko-lilovskovo pograničja (XIX-XX v.)]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига145-147
Vaba L. [Ваба Л.]Проблема латышских заимствований в эстонской профессиональной лексике [Probliema latyšskich zaimstvovanij v estonskoj profiessionalnoj lieksikie]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига171-173
Vaitkunskienė L. [Вайткунскене Л.]К изучению этнической истории жемайтов [K izučieniju etničieskoj istorii žiemajtov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига42-44
Vankina L. [Ванкина Л.]Место могильника Боки среди балтских памятников [Miesto mogilnika Boki sriedi baltskich pamiatnikov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига44-46
Vasks A. [Васкс А.]Этнокультурное развитие Восточной Латвии в эпоху поздней бронзы и раннего железа по материалам керамики [Etnokulturnoje razvitije Vostočnoj Latvii v epochu pozdniej bronzy i rannievo želieza po materialam kieramiki]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига46-49
Vijres A. [Вийрес А.]Из истории саней в Прибалтике [Iz istorii saniej v Pribaltikie]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига128-130
Vissel A. [Виссел А.]Пастушеские песни эстонцев и соседних народов [Pastušeskije piesni estoncev i sosiednich narodov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига113-115
Vokaitė-Kulikauskienė R. [Волкайте-Куликаускене Р.]О северной границе ятвягов [O sieviernoj granice jatviagov]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига49-51
Zaikovskij E. [Зайковский Э.]Древнейший этап балтского этногенеза Северной Белоруссии [Drievniejšyj etap baltskovo etnogienieza Sieviernoj Bielorussii]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига64-67
Zverugo J. [Зверуго Я.]Славяне и балты в междуречье Верхнего Днепра и Среднего Немана [Slavianie i balty v miežduriečje Vierchnievo Dniepra i Sriednievo Niemana]Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov]1985Рига67-69
Ambrazas V. [Амбразас В.]Некоторые следы балто-финских контактов в синтаксисе балтийских языков [Niekotoryje sliedy balto-finskich kontaktov v sintaksisie baltijskich jazykov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius188-196
Aun M. [Аун М.]Взаимоотношения балтских и южноэстонских племен во второй половине I тысячелетия н. э. [Vzaimootnošenija baltskich i južnoestonskich pliemion vo vtoroj polovienie I tysičelietija n.e.]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius77-90
Balčiūnienė I. [Бальчюнене И.]Одонтология населения Литовской ССР [Odontologija nasielienija Litovskoj SSR]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius158-166
Breidak A. [Брейдак А.]Некоторые фонетические явления селонского языкового субстрата в северо-восточной Литве [Niekotoryje fonietičieskije javlienija sielonskovo jazykovovo substrata v Sieviero-Vostočnoj Litvie]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius206-211
Česnys G. [Чеснис Г.]Этническая антропология балтских племен на территории Литвы в I тысячелетия н. э. [Etničieskaja antropologija baltskich pliemion na territorii Litvy v I tysiačelietii n.e.]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius144-158
Cheapost L. [Хеапост Л.]Опыт изучения происхождения Прибалтики по группам крови (на примере эстонского материала) [Opyt izučienija proischoždienija nasielienija Pribaltiki po gruppam krovi (na primierie estonskovo materiala)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius176-183
Cimermane I. [Цимермане И.]Керамика Дигнайского городища и некоторых других памятниковселов как отражение контактов с племенами территории Литы в конце I тысячелетия до н. э.-I тысячелетия н. э.[Keramika Dignajskovo gorodišča i niekotorych drugich pamiatnikov sielov kak otraženije kontaktov s pliemienami territorii Litvy v konce I tysičilietija do n.e.-I tysičilietija n.e.Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius47-56
Dumpe L. [Думпе Л.]Этнокультурные связи латышей и соседних народов по данным экстенсивного молочного животноводства [Etnokuljturnyje sviazi latyšej i sosiednich narodov po dannym ekstiensivnovo moločnovo žyvotnovodstva]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius248-258
Graudonis J. [Граудонис Я.]Строительство на территории культуры штрихованной керамики [Stroitieljstvo na territorii kuljtury štrichovannoj kieramiki]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius131-143
Gravere R. [Гравере Р.]Среднеевропейский одонтологический тип и его варианты на территории Латвии [Sriednieevropiejskij odontologičieskij tip i ievo varianty na territorii Latvii]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius166-176
Gudavičius E. [Гудавичюс Э.]«Литва Миндовга» ["Litva Mindovga"]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius219-227
Gurevič F. [Гуревич Ф.]Культурные связи древнерусских городов на территории Белоруссии с Прибалтикой [Kuljturnyje sviazi drievnierusskich gorodov na territorii Bielorussii s Pribaltikoj]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius91-100
Katonova E. [Катонова М.]Балто-славянские контакты и проблемы этимологии гидронимов [Balto-slavianskije kontakty i probliemy etimologii gidronimov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius211-218
Loze I. [Лозе И.]Нарвская культура и ее роль в этногенезе народов Восточной Прибалтики [Narvskaja kuljtura i iejo rolj v etnogenezie narodov Vostočnoj Pribaltiki]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius11-20
Merkienė R. [Меркене Р.]К вопросу о литовско-славянских этнокультурных связях в области животноводства (II половина ХVI-ХVIII в.) [K voprosu o litovsko-slavianskich etnokuljturnych sviaziach v oblasti životnovodstva (II polovina XVI-XVIII v.)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius240-248
Misevičienė V. [Мисявичене В.]Об общности литовских и белорусских жатвенных песен [Ob obščnosti litovskich ir bielorusskich žatviennych piesien]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius278-285
Mugurevič E. [Мугуревич Э.]Проблемы формирования латышской народности в средневековье (по данным археологии) [Probliemy formirovanija latyšskoj narodnosti v sriednieviekovje (po dannym archeologii)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius56-66
Nainys J. [Найнис Й.]Антропологическая характеристика длинных костей современных литовцев [Antropologičieskaja charaktieristika dlinnych kostiej sovriemiennych litovcev]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius183-187
Rimantienė R. [Римантене Р.]Роль неманской культуры в образовании балтов [Rol niemanskoj kultury v obrazovanii baltov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius1-11
Šadyro V. [Шадыро В.]Древности балтов Белорусского Подвинья [Drievnosti baltov Bielorusskovo Podvinja]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius112-123
Sedov V. [Седов В.]Днепровские балты [Dneprovskije balty]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius20-30
Sergejeva Z. [Сергеева З.]Балтские находки в курганах Западной Руси [Baltskije nachodki v kurganach Zapadnoj Rusi]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius123-131
Šnore E. [Шноре Э.]К вопросу этногенеза латгалов [K voprosu etnogeneza latgalov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius39-47
Tynisson E. [Тыниссон Э.]К вопросу о возникновении основных типов крестьянского жилища в Прибалтике [K voprosu o vozniknovienii osnovnych tipov kriestjanskovo žilišča v Pribaltikie]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius227-240
Tynurist I. [Тынурист И.]Народные музыкальные инструменты и этнокультурные связи народов Восточной Прибалтики [Narodnyje muzykaljnyje instrumienty i etnokuljturnyje sviazi narodov Vostočnoj Pribaltiki] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius270-277
Vaitkunskienė L. [Вайткунскене Л.]Контакты между балтскими племенами на территории Литвы в Х-ХII вв. [Kontakty mieždu baltskimi pliemienami na territorii Litvy v X-XII v.]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius67-77
Vanagas A. [Ванагас А.]Вклад родственных балтийских диалектов в литовский язык (по топонимическим данным) [Vklad rodstviennych baltijskich dialiektov v litovskij jazyk (po toponimičieskim dannym)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius196-201
Vijres A. [Вийрес А.]Общиe для народов Прибалтики примитивные средства транспорта [Obščije dlia narodov Pribaltiki primitivnyje sriedstva transporta]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius259-269
Volkaitė-Kulikauskienė R. [Волкайте-Куликаускене Р.]К вопросу этнической принадлежности грунтовых могильников Центральной Литвы I-VIII вв. н. э. [K voprosu etničeskoj prinadliežnosti gruntovych mogiljnikov Centraljnoj Litvy V-III vv. n.e.]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius30-39
Zinkevičius Z. [Зинкявичюс З.]К вопросу о генезисе современных литовских диалектов [K voprosu o gieniezisie sovriemiennych litovskich dialiektov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius201-206
Zverugo J. [Зверуго Я.]Славяно-балтские связи в раннем средневековье (по материалам Белоруссии) [Slaviano-baltskije sviazi v ranniem sriednieviekovje (po materialam Bielorussii)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej]1985Vilnius100-112
Предисловие [Įžanga]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс1-2
Alsupe A. [Алсупе А.]Некоторые параллели в орудиях ткачества и тканях XIX и XX вв. латышей и литовцев [Niekotoryje parallieli v orudijach tkačiestva i tkaniach XIX i XX vv. latyšej i litovcev]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс125-128
Ambrazas V. [Амбразас В.]Отражение древних балто-финских контактов в синтаксисе восточнобалтийских языков [Otraženije drievnich balto-finskich kontaktov v sintaksisie vostočnobaltijskich jazykov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс87-88
Aun M. [Аун М.]Взаимоотношения балтских и южноэстонских племен во второй половине I тыс. н.э. [Vzaimootnošenija baltskich i južnoestonskich pliemion vo vtoroj polovinie I tys. n. e.]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс3-4
Benevolenskaja J. [Беневоленская Ю.], Davydova G. [Давыдова Г.]Русское население Псковского побережья и его балтские параллели [Russkoje nasielienije Pskovskovo pobieriežja i ievo baltskije parallieli]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс63-65
Berezanskaja S. [Березанская С.]О балтском компоненте в культурах эпохи бронзы северной Украины [O baltskom komponente v kulturach epochi bronzy sieviernoi Ukrainy]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс5-7
Breidak A. [Брейдак А.]О селонском языковом субстрате в северо-восточной Литве [O sielonskom jazikovom substratie v sieviero-vostočnoj Litvie]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс89-90
Čekman V. [Чекман В.]Проблемы формирования прабалтословянской диалектной зоны [Probliemy formirovanija prabaltoslovianskoj dialiektnoj zony]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс117-119
Česnys G. [Чеснис Г.]Антропологическая картина Литвы I половины I тысячетилетия н.э. в связи с этногенезом некоторых балтских племен [Antropologičieskaja kartina Litvy I poloviny I tysiačielietija n.e. v sviazi s etnogieniezom niekotorych baltskich pliemion]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс86
Cheapost L. [Хеапост Л.]Опыт изучения прoисхождения населения Прибалтики по определению группы крови (на примере эстонского материала) [Opyt izučienija proischoždienija nasielienija Pribaltiki po opriedielieniju gruppy krovi (na primierie estonskovo materiala)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс83-85
Chvoščinskaja N. [Хвощинская Н.]Балтские элементы в курганах Северной Руси Х-ХII вв. [Baltskije eliemienty v kurganach Sieviernoj Rusi X-XII vv.]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс55-56
Cimermane I. [Цимермане И.]Керамика Дигнайского городища и некоторых других памятников селов в свете контактов с территорией Литвы в конце I тысячел. до н.э. и I тысячел. н.э. [Kieramika Dignajskovo gorodišča i niekotorych drugich pamiatnikov sielov v svietie kontaktov s territorijei Litvy v konce I tysiačiel. do n.e. ir I tysiačiel. n.e.] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс56-59
Cimermanis S. [Цимерманис С.]Этнические аспекты традиционных орудий рыболовства на Даугаве [Etničieskije aspiekty tradicionnych orudij rybolovstva na Daugavie]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс147-150
Denisova R. [Денисова Р.]Основные этнорасовые компоненты в составе латышей и литовцев [Osnovnyje etnorasovyje komponienty v sostavie latyšej i litovcev]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс68-71
Doluchanov P. [Долуханов П.], Foniakov D. [Фоняков Д.]Многомерный статистический анализ керамических комплексов на юге Псковской области в связи с расселением балтов [Mnogomiernyj statističeskij analiz kieramičieskich komplieksov na jugie Pskovskoj oblasti v sviazi s rassielieniem baltov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс20-21
Dumpe L. [Думпе Л.]Этнокультурные связи латышей и соседних народов по данным молочного животноводства [Etnokulturnyje sviazi latyšej i sosiednich narodov po dannym moločnovo žyvotnovodstva]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс132-135
Girininkas A. [Гирининкас А.]Связи неолитических нарвской и неманской культур в восточной Литве [Sviazi neolitičeskich narvskoi i niemanskoi kultur v vostočnoi Litvie]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс12-14
Graudonis J. [Граудонис Я.]Строительство на територии штрихованной керамики [Stroitielstvo na teritorii štrichovannoj keramiki]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс14-17
Gravere R. [Гравере Р.]"Балтский" одонтологический тип и его варианты на территории Латвии ["Baltskij" odontologičieskij tip i ievo varianty na territorii Latvii]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс65-68
Gudavičius E. [Гудавичюс Э.]Литва Миндовга [Litva Mindovga]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс131-132
Gurevič F. [Гуревич Ф.]Культурные взаимоотношения древнерусских городов на территории Белорусии с Прибалтикой [Kulturnyje vzaimootnošenija drievnierusskich gorodov na territorii Belorusii su Pribaltikoi]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс17-19
Janiūnaitė M. [Янюнайте М.]Некоторые вопросы прародины балтов [Niekotoryje voprosy prarodiny baltov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс121-124
Jurginis J. [Юргинис Ю.]К вопросу о появлении балтов в Прибалтике [K voprosu o pojavlienii baltov v Pribaltikie]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс150-156
Katonova E. [Катонова Е.]Балто-славянские контакты и проблемы этимологии гидронимов [Balto-slavianskije kontakty i probliemy etimologii gidronimov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс96-98
Laučiūtė J. [Лаучюте Ю.]Древняя и древнейшая территория расселения балтских племен (сопостовление результатов лингвистических и археологических исследований) [Drievniaja i drievniejšaja territorija rassielienija baltskich pliemion (sopostovlienije rezultatov lingvističieskich i archieologičieskich issliedovanij)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс99-101
Lekomceva M. [Лекомцева М.]Реконструкция фонологической системы языка голяди и этногенез западнобалтийских народов [Riekonstrukcija fonologičieskoj sistiemy jazyka goliadi i etnogieniez zapadnobaltijskich narodov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс101-103
Loze I. [Лозе И.]Нарвская культура и ее место в этногенезе народов восточной Прибалтики [Narvskaja kultura ir iejo miesto v etnogieniezie narodov vostočnoj Pribaltiki]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс27-30
Martynov V. [Мартынов В.]Балто-славянские этнические отношения по данным лингвистики [Balto-slavianskije etničieskije otnošenija po dannym lingvistiki]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс104-106
Merkienė R. [Меркене Р.]К вопросу о литовско-словянских связях в области животноводства (XVI-XVIII в.) [K voprosu o litovsko-slovianskich sviaziach v oblasti životnovodstva (XVI-XVIII v.)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс135-137
Misevičienė V. [Мисявичене В.]Общности литовских и белорусских жнивных песен [Obščnosti litovskich i bielorusskich žnivnych piesien]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс138-139
Mitrofanov A. [Митрофанов А.]Памятники V-Х вв. белорусско-латышского пограничья [Pamiatniki V-X vv. bielorussko-latyšskovo pograničja]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс30-33
Molčanova L. [Молчанова Л.]Социально-экономические предпосылки формирования общности материальной культуры литовцев и белорусов в эпоху феодализма [Socialno-ekonomičieskije priedposylki formirovanija obščnosti i materialnoj kultury litovcev i bielorusov v epochu feodalizma]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс139-142
Mugurevič E. [Мугуревич Э.]Проблема формирования латышской народности в средневековье [Probliema formirovanija latyšskoj narodnosti v sriednieviekovje]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс33-35
Nainys J. [Найнис Й.]Антропологическая характеристика длинных костей современных литовцев [Antropologičieskaja charaktieristika dlinnys kostiej sovriemiennych litovcev]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс71-73
Nepokupnyj A. [Непoкупный А.]Лингвистические свидетельства об исторической и доисторической географии ятвягов [Lingvističieskije svidietielstva ob istoričieskoj i doistoričieskoj geografii jatviagov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс106-109
Nosov E. [Носов Е.]Новые данные о культуре длинных курганов лесной зоны Восточной Европы [Novyje dannyje o kulturie dlinnych kurganov liesnoj zony Vostočnoj Evropy]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс36-38
Otkupščikov J. [Откупщиков Ю.]Балтизмы в русских диалектах и некоторые вопросы этногенеза балтов [Baltizmy v russkich dialiektach i niekotoryje voprosy etnogienieza baltov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс109-112
Papreckienė I. [Папрецкене И.]Одонтологический тип населения Литовской ССР [Odontologičieskij tip nasielienija Litovskoj SSR]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс76-79
Pavilonis S. [Павилонис С.]Антропологический тип литовцев [Antropologičieskij tip litovcev]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс74-76
Pavlova K. [Павлова К.]Балтские элементы в погребальном обряде древнего Новогрудка [Baltskije eliemienty v pogriebalnom obriadie drievnievo Novogrudka]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс38-40
Rimantienė R. [Римантене Р.]Роль неманской культуры в образовании балтов [Rol niemanskoj kultury v obrazovanii baltov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс40-43
Šadyro V. [Шадыро В.]Древности балтов Белорусского подвинья в раннем железнов веке (VIII-VII вв. до н.э. - IV-V вв. н.э.) [Drievnosti baltov Bielorusskovo podvinja v raniiem žielieznom viekie (VIII-VII vv. do n.e.-IV-V vv. n.e.)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс59-62
Salivon I. [Саливон И.]Этногенетические аспекты формирования антропологических особенностей белорусов [Etnogienietičieskije aspiekty formirovanija antropologičieskich osobiennostiej bielorusov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс79-82
Sedov V. [Седов В.]Днепровские балты [Dnieprovskije balty]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс43-46
Sergejeva Z. [Сергеева З.]Балтские находки в курганах Западной Руси [Balstkije nachodki v kurganach Zapadnoj Rusi]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс46-48
Slava M. [Слава М.]Этнокультурные связи населения западных частей Латвии и Литвы по данным одежды [Etnokulturnyje zviazi i nasielienija zapadnych častiej Latvii i Litvy po dannym odieždy]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс142-144
Stubavs A. [Стубавс А.]Некоторые аспекты этнической истории селов (II-XII вв.) [Niekotoryje aspiekty etničieskoj istorii sielov (II-XII vv.)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс48-52
Šyrokov O. [Широков О.]Албано-балтийские этногенетические связи (по данным сравнительно-исторического языковедения) [Albano-baltijskije etnogienietičieskije sviazi (po dannym sravnitielno-istoričieskovo jazykoviedienija)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс120-121
Toporov V. [Топоров В.]Голядский фон ранней Москвы. (О балтийском элементе в Подмосковье) [Goliadskij fon ranniej Moskvy. (O baltijskom eliemientie v Podmoskovje)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс112-117
Tynisson E. [Тыниссон Э.]К вопросу о возникновении основных типов жилища в Прибалтике [K voprosu o vozniknovienii osnovnych tipov žilišča v Pribaltikie]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс52-54
Tynurist I. [Тынурист И.]Народные музыкальные инструменты и этнокультурные связи народов Прибалтики [Narodnyje muzykalnyje instrumienty i etnokulturnyje sviazi narodov Pribaltiki]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс144-147
Vaitkunskienė L. [Вайткунскене Л.]К вопросу о контактах жемайтов с куршами в X-XII вв. [K voprosu o kontaktach žemaitov s kuršami v X-XII vv.]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс7-10
Vanagas A. [Ванагас А.]Вклад других балтийских диалектов в литовский язык (по топонимическим данным) [Vklad drugich baltijsksich dialiektov v litovskij jazyk (po toponimičieskim dannym)]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс91-92
Vijres A. [Вийрес А.]Общие для народов Прибалтики примитивные средства транспорта [Obščije dlia narodov Pribaltiki primitivnyje sriedstva transporta]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс128-130
Volkaitė-Kulikauskienė R. [Волкайте-Куликаускене Р.]К вопросу о локализации аукштайтов в центральной части Литвы [K voprosu o lokalizacii aukštaitov v centralnoj časti Litvy]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс10-11
Zagorulskij Z. [Загорульский З.]К проблеме происхождения западных балтов [K probliemie proischoždienija zapadnych baltov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс21-24
Zinkevičius Z. [Зинкявичюс З.]К вопросу о генезисе современных литовских диалектов [K voprosu o gieniezisie sovriemiennych litovskich dialiektov]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс93-95
Zverugo J. [Зверуго Я.]Славяно-литовские контакты в средневековье [Slaviano-litovskije kontakty v sriednieviekovje]Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов [Problemy etnogeneza i etniceskoi istorii baltov]1981Вильнюс24-27
Крачковский Ю. Д.Отчет о дейтельности Виленского отделения Московского предварительного комитета по устройству в Вильне IX Археологического с’ездаТруды IX археологического с’езда в Вильне 18931897Вильнот. 2138-196
Покровский Ф. В.К Исследованию курганов и городищ на восточной окраине современной ЛитвыТруды IX археологического с’езда в Вильне 18931897Вильнот. 232-37