Lietuvos archeologijos draugija

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Draugijos vykdomi projektai
El. paštas Spausdinti PDF

Projektas „Saulės mūšis: pėdsakų paieškos“

Lietuvos archeologijos draugijos ir Krašto apsaugos ministerijos 2015 m. vykdytas projektas „Saulės mūšis: pėdsakų paieškos“ buvo orientuotas į įvairiapusę mūšį apibūdinančių šaltinių analizę, gautų duomenų tarpusavio sintezę ir jos pagrindu gautų išvadų tikrinimą vietoje su tikslu rasti mūšį liudijančius objektyvius artefaktus.

1236 m. rugsėjo 22 d. vykęs Saulės mūšis – vienas iš didžiausių ir svarbiausių Viduramžių mūšių Lietuvoje – išsamiausiai apibūdintas „Eiliuotoje Livonijos kronikoje“. Joje paminėtos mūšio aplinką liudijančios autentiškos detalės (vietovės pavadinimas, pelkėta vieta ir kt.) tapo atskaitos taškais vietoje įvertinant apie 20 istoriografijoje nurodomų mūšio vietų. Atlikus senųjų žemėlapių (XIX a. vidurio – XX a. pradžios) analizę didžiausias dėmesys kreiptas į buvusią paleogeografinę situaciją, ją stengiantis atkurti pagal kartografinius bei dirvožemio zondavimo (10 zondų) duomenis bei remiantis žodine tradicija. Lauko darbai leido pasirinkti labiausiai tikėtinas Saulės mūšio vietas, kokiomis tapo šiaurės Lietuvos vietovės prie Jauniūnų (Joniškio r.) (istoriografijoje labiausiai išgarsinta vietovė) bei Šiaulėnų miestelio (Radviliškio r.) apylinkės. Kadangi Jauniūnų atveju spėjamoje mūšio vietoje jau buvo rasta archeologinių radinių, ši vieta kaip labiausiai tikėtina pasirinkta archeologiniams žvalgymams pagal šiuo metu pažangiausią mūšio vietų paieškai naudojamą anglų metodiką ieškant mūšio metu prarastų daiktų metalo detektoriais. Išžvalgius apie 40 ha plotą tarp kelių tūkstančių dabartinių metalinių dirbinių ir maždaug 200 ankstesnių laikotarpių registruotų dirbinių išskirti keli archeologiniai, kurių tarpe vienas (žalvarinis kalavijo makštų apkalas – žr. nuotrauką) chronologiškai ir funkciškai artimiausias mūšio palikimui. Tačiau vieno dirbinio pagrindu daryti plačias išvadas dar per anksti.

galas

Žalvarinis kalavijo makštų apkalas

Projekto vykdymo metu vietoje išbandyta senųjų mūšių vietų paieškų metodika, identifikuotos tolesnių paieškų kryptys. Surinktos medžiagos pagrindu parengta atliktų tyrimų ataskaita. Vykdomas projektas pristatytas Šiaulių krašto spaudoje, su juo supažindinti Šiaulių ir Radviliškio rajonų paveldo apsaugos specialistai, Šiaulėnų seniūnijos darbuotojai.

 

Projektą remia: KAM

 

Aktualijos

Gautas kvietimas dalyvauti seminare "Gender and Change in Archaeology"
Skaityti daugiau...
 
Gautas kvietimas teikti straipsnius "Journal of Computer Applications in Archaeology" (JCAA).
Skaityti daugiau...
 
Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th Century)“.
Skaityti daugiau...
 

Rėmėjai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis