Lietuvos archeologijos draugija

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Aktualijos Archyvas

Visuotinis LAD narių susirinkimas

El. paštas Spausdinti PDF
Kovo mėn. 6 d. (penktadienį) vyks Lietuvos archeologijos draugijos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks nuo 14 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje (Arsenalo g. 3, įėjimas pro Archeologijos ekspoziciją).

Susirinkimo metu bus paskelbtas ir apdovanotas Lietuvos archeologijos draugijos 2014 metų archeologas.

Preliminari susirinkimo darbotvarkė:
1. Lietuvos archeologijos draugijos 2014 metų archeologo paskelbimas ir apdovanojimas;
2. Pranešimas „XXII Europos archeologų kongresas Vilniuje“ (prof. A. Kuncevičius, A. Žilinskaitė);
3. Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos siūlomų Draugijos narių priėmimas/šalinimas;
4. Lietuvos archeologijos draugijos 2014 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas;
5. Lietuvos archeologijos draugijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
6. Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos bei narių pasiūlymai dėl Draugijos tikslų įgyvendinimo gairių, kitų aktualių klausimų sprendimas;
7. Lietuvos archeologijos draugijos 2015 m. veiklos programos tvirtinimas.

Nesusirinkus kvorumui ir neįvykus Visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis susirinkimas šaukiamas š.m. kovo 6 d., 14.30 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje. Pakartotiniame susirinkime bus svarstomi tie patys darbotvarkėje numatyti klausimai.

 

 

Rėmėjai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Projektai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Verta aplankyti

Paveldo tvarkybos reglamentas "Archeologijos paveldo tvarkyba"
Paveldo tvarkybos reglamentas „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reglamentuoja archeologinių tyrimų privalomumo atvejus, archeologinių tyrimų projekto sudėtį, archeologinių tyrimų metodiką, archeologinių tyrimų ataskaitų ir pažymų rengimo tvarką, archeologinio paveldo avarijos grėsmės pašalinimą, remontą, konservavimą, restauravimą, pritaikymą.
Europos archeologų asociacija
European Association of Archaeologists - organizacija, vienijanti Europos archeologus bei archeologijos institucijas. Lietuvos archeologijos draugija yra šios organizacijos narys.
Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarka
Įsakymas dėl leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo ir leidimo atlikti archeologinius tyrimus formos patvirtinimo reglamentuoja leidimų išdavimo tvarką bei naujas prašymų išduoti, pratęsti leidimą ir pakeisti ar papildyti tyrimų projektą formas