Lietuvos archeologijos draugija

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Aktualijos Archyvas

LKT skelbia Kultūros srities bendrųjų tyrimų paraiškų konkursą

El. paštas Spausdinti PDF
Informuojame apie galimybę dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos konkurse dėl lėšų tyrimams.
Lietuvos kultūros taryba skelbia projektų atrankos konkursą 2014 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai prioritetinei veiklų rėmimo sričiai – „Kultūros srities bendrieji tyrimai: meno, socialiniai, taikomieji ir tarpdisciplininiai".

Daugiau informacijos rasite čia:

6. Kultūros srities bendrieji tyrimai: meno, socialiniai, taikomieji, tarpdisciplininiai.

Teikiant paraiškas privaloma pateikti vieną (1) kompiuteriu užpildytą paraiškos ir pridedamų dokumentų, patvirtintų projekto vykdytojo vadovo parašu, originalą ir 1 jo kopiją elektroninėje laikmenoje (CD, DVD) su nuskenuota paraiška ir papildomais dokumentais. Prašome atkreipti dėmesį jog elektroninė dokumentų versija turi būti pateikta skenuota viename PDF faile.

Svarstant būsimo tyrimo temą, susipažinkite su iki 2014 metų Kultūros ministerijos atliktų tyrimų suvestine. Ją rasite čia.

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos tik išsiųstos paštu nuo 2014 m. kovo 17 d. iki 2014 m. balandžio 6 d. imtinai (galioja pašto spaude nurodyta paraiškos išsiuntimo data).

Paraiškos siunčiamos:

Lietuvos kultūros tarybai
Projektų ir programų finansavimo skyriui – „Paraiška“
Naugarduko g.10, LT-01309, Vilnius

Detalesnė informacija pateikiama:

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektu teikimo gairėse

Paraiškos forma

Išlaidos sąmatos prie paraiškos forma

 

Rėmėjai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Projektai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Verta aplankyti

Paveldo tvarkybos reglamentas "Archeologijos paveldo tvarkyba"
Paveldo tvarkybos reglamentas „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reglamentuoja archeologinių tyrimų privalomumo atvejus, archeologinių tyrimų projekto sudėtį, archeologinių tyrimų metodiką, archeologinių tyrimų ataskaitų ir pažymų rengimo tvarką, archeologinio paveldo avarijos grėsmės pašalinimą, remontą, konservavimą, restauravimą, pritaikymą.
Europos archeologų asociacija
European Association of Archaeologists - organizacija, vienijanti Europos archeologus bei archeologijos institucijas. Lietuvos archeologijos draugija yra šios organizacijos narys.
Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarka
Įsakymas dėl leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo ir leidimo atlikti archeologinius tyrimus formos patvirtinimo reglamentuoja leidimų išdavimo tvarką bei naujas prašymų išduoti, pratęsti leidimą ir pakeisti ar papildyti tyrimų projektą formas