Lietuvos archeologijos draugija

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Archeologija Archeologai Anksčiau dirbusieji archeologijos srityje
Archeologas
Ivan Spiridonovič Abramov
Ona Adomonienė (Pakštaitė)
Raimondas Akavickas
Vytautas Aleksiejūnas
Dalia Andrašiūnaitė
Juozas Antanavičius
Aleksis Anteins
Jerzy Antoniewicz
Vłodzimierz Antoniewicz
Marija Arcimavičienė (Rudzinskaitė)
Arvydas Asadauskas (Žvirblis)
Johannes Reinhold Aspelin
Ona Bagušienė (Šalkauskaitė)
D Balčiūnaitė
Irena Balčiūnienė (Papreckienė, Vojevodskaitė)
Mikelis Balčius
Pranas Baleniūnas
Dangira Baliliūnaitė
Francis Balodis
Marija Banikonienė (Vaitkunskaitė)
Svajūnas Barakauskas
Jonas Basanavičius
doc. dr. Arūnas Baublys
Wilhelm Ernest Beerbohm
Danutė Bešėnienė (Petrauskaitė)
Adalbert Bezzenberger
August Bielenstein
Inga Binkauskaitė
Vilhelmina Bitinaitė
Teodoras Bitvinskas
Petras Bliumas
Michał Eustachy Brensztejn
Adam Anton Anupr Broel-Plater
Adam Alfred Gustav Broel-Plater
Alfons Budziński
Peliksas Bugailiškis
Georg Bujack
Balys Buračas
Eugenija Butėnienė (Gintautaitė)
Maria Butrimówna
Valerija Čepulytė
Mykolas Černiauskas
prof., habil.dr. Gintautas Česnys
Hans Crome
Vidas Daminaitis
Valentina Pavlovna Danilčenko
Vytautas Daugudis
Stanislovas Didžiulis
Julius Friedrich Döring
Tadeusz Dowgird
Meczislaw Dowoina-Silvestrowicz
Fredérich Dubois de Montperreux
Liudvikas Dzikas
Jurgis Elisonas
Arnoldas Endzinas
Carl Engel
Georgij Borisovič Fiodorov
Georg Reinhold Froelich
Kazimiera Gabriūnaitė
Wilhelm Gaerte
Algirdas Juozapas Gaigalas
L. Gailiušis
Algirdas Gedeikis
Aldona Gerdvilienė (Bernotaitė)
Marija Gimbutienė (Alseikaitė)
Pranas Gipiškis
Gražina Gleiznienė (Orintaitė)
Marija Glemžienė
Zigmunt Gloger
Alfred Götze
Constantin Caspar Andreas Grewingk
Elena Grigalavičienė (Danilaitė)
Vladimir Grišin
Vytautas Gudelis
Johan Michael Guise
Konstantin Pavlovič Gukovskij
Frida Davydovna Gurievič
Joachim Hoffmann
Emil Hollack
Włodzimierz Hołubowicz
Helena Hołubowiczowa (Cehak)
Konstantinas Jablonskis
Ignas Jablonskis
Petras Jagminas
Roman Jakimowicz
Adolfas Jankauskas
Kęstas Jankauskas
Agota Jankevičienė (Grybauskaitė)
G. Janyšev
Karl Alfred Jentzsch
A. Joder
Irena Ona Jučienė
Ludwik Adam Juciewicz
Stasys Juodelis
Jonas Jurkštas
prof. habil. dr. Meilutė Kabailienė
D. Kader
B. Kaminska
Gintautas Karnatka
Vladimir Aleksiejevič Kaširskij
Stasys Kasparavičius
habil. dr. Vytautas Kazakevičius
Povilas Kazarija
Heinrich Kemke
Alina Kietlińska
Lothar Kilian
Adam Honory Kirkor
Kazys Napoleonas Kitkauskas
Julius Kłos
Andrzej Kola
habil. dr. Ona Kondratienė
Ludwik Władysław Kondratowicz
Natalija Kovrigina
Alfonsas Krasauskas
Józef Ignacy Kraszewski
Kretchman
Valerijus Kriskaitis
Stefan Krukowski
Ludwik Krzywicki
Edmundas Kubilius
Pranas Kulikauskas
Regina Kulikauskienė
Leonas Kumšlytis
Ona Kuncienė (Navickaitė)
Rimvydas Kunskas
Konstantinas Kupris (Kuprevičius)
Wolfgang La Baume
Sigitas Benjaminas Lasavickas
Regina Legaitė (Skardžiuvienė)
Stasys Ličkūnas
Albertas Lisanka
Henrikas Lizdenis
Carl Woldemar Löwis von Menar
Adomas Makarevičius
M. Malatkówna
Juozas Markelevičius
L. Martinavičienė
S. Massalitinov
Rimantas Matulis
Karolis Mekas
Algimantas Merkevičius (vyresnysis)
Juozas Mickevičius
Jokūbas Mikelėnas
Stanislovas Mikulionis
Eglė Mitraitė
Harri Moora
Izabelė Mulevičienė (Sadauskaitė)
Liucija Murnikaitė
Krystyna Musianowicz
Vytautas Musteikis
Vladas Nagevičius (Nagys)
Antanas Namikas
Teodor Narbutt
Emilis Martynas Nauburas
Julius Naudužas
Adolfas Navarackas
Kęstutis Navickas
Jonas Nemanis
Sigita Nemeikaitė
Birger Nerman
B. Neuronienė
Adolfas Nezabitauskis (Zabitis)
Kalju Paaver
Antanas Pakalnis
Eugenijus Paleckis
Ramūnas Paškevičius
Stasys Patkauskas
Kazys Paunksnis
Eugenijus Peikštenis
Petkevičius
Juozas Petrulis (Medeinis)
Bronė Pinkevičiūtė
Ksawery Piwocki
Vytautas Petras Plečkaitis
Zofia Podkowińska
Fiodor Vasiljevič Pokrovskij
Aleksander Polujański
Dionizas Poška
Vladas Pryšmantas
Giedrius Puodžiūnas
Jonas Puzinas
Julija Racevičienė (Kvilonaitė)
Juozapas Radziukynas
Efrosinija Radzvilovaitė (Krivaščenko)
Virginijus Raškauskas
Eleonora Ravickienė (Chainauskaitė)
Jonas Reitelaitis
Jonas Remeika
habil. dr. Rimutė Rimantienė
Rudminas
A. Rybelis
Lubomir Sagan
Romualdas Šalūga
Erich Scheu
Hugo Scheu
Paul Schieferdecker
Carl von Schmith
Karl Otto Schwarzien
Valentin Vasiljevič Sedov
Irena Seliukaitė
Sergej Aristarkovič Semenov
Sigitas Senulis
Jūratė Senvaitienė
Kazys Sideravičius
Eugenija Šimkūnaitė
Edmundas Skardžius
Juozas Šliavas
Eligijus Šmidtas
Juozas Šnapštys (Margalis)
Emilis Šneideris (Šneideraitis)
Aldona Snitkuvienė
E. Songaila
Albina Šopauskienė (Lideikytė)
Raimondas Sprainaitis
Aleksandr Andrejevič Spycin
Andrius Stanaitis
Miglė Stančikaitė
Andrej Kirilovič Staniukovič
Gintautas Stankevičius
dr. Jonas Stankus
Antanas Stapulionis
V. Staskonytė
Vladas Statkevičius
Kazys Strazdas
Kęstutis Šulija
Antanas Šutinas
Wandalin Szukiewicz
Julian Talko-Hryncewicz
Arne Michael Tallgren
Petras Tarasenka
Balys Tarvydas
Bronislava Tautavičienė (Burokaitė)
habil. dr. Adolfas Tautavičius
Povilas Tebelškis
Otto Tischler
Eglė Toločkienė (Mitraitė)
Fumito Tomoi 友井史人
Benedykt Tyszkiewicz
Eustachy Tyszkiewicz
Jan Leon Tyszkiewicz
Konstantin Tyszkiewicz
Michal Tyszkiewicz
Aušra Uginčiūtė
A. Urbštas
Vytautas Ušinskas
Motiejus Valančius
Vitas Valatka
Virgilijus Valickis
Virginija Valuckytė
Algirdas Varnas
Pranciškus Vilčinskis
E. Volmer
Eduardas Volteris
Algirdas Volungevičius
Dorothea Waetzold
Anton Zaborski
Algimantas Žilėnas
Jurgis Žilinskas
Juozas Žiogas
Ona Žuklijūtė (Mažeikienė)

Aktualijos

Gautas kvietimas dalyvauti seminare "Gender and Change in Archaeology"
Skaityti daugiau...
 
Gautas kvietimas teikti straipsnius "Journal of Computer Applications in Archaeology" (JCAA).
Skaityti daugiau...
 
Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th Century)“.
Skaityti daugiau...
 

Rėmėjai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis