Gytis Grižas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

grizasgytis
Institucija, pareigos Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius,
vyr. muziejininkas
Adresas T. Kosciuškos g. 3, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8~5) 2610030
El. pašto adresas gytis.grizas@lnm.lt

Gimiau 1968 m. lapkričio 12 d. Kaune. 1983 m. pradėjau lankyti jaunųjų archeologų būrelį prie vaikų turizmo centro, Kaune (vad. V. Kevalaitytė). Su būreliu dalyvavau habil. dr. R. Rimantienės vadovaujamuose kasinėjimuose 1982–1987 m. Šventosios 6 ir 4 gyvenvietėse, 1984–1985 m. Šakių lankos gyvenvietės, 1986 m. Laukuojo ež. gyvenvietės tyrinėjimuose.

1986 m. baigiau Kauno 40-ąją vidurinę mokyklą, po jos 1987–1989 m. tarnavau armijoje Estijoje ir Baltarusijoje išminuotoju.

1996 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir įgijau istoriko specialybę, diplominio darbo tema „Kretuonių pilkapynas“.

1990 m. pradėjau dirbti Lietuvos nacionaliniame muziejaus Archeologijos skyriuje.

Tyrinėti archeologijos objektai

Dalyvavau ekspedicijose:

Gluobių 1, 3 akmens amžiaus gyvenvietės, 1990–1991 m. (vad. dr. V. Juodagalvis);

Šventosios 4 akmens amžiaus gyvenvietė, 1990–1995 m. (vad. habil. dr. R. Rimantienė);

Šventosios 4 akmens amžiaus gyvenvietė, 1997–1998 m. (vad. dr. V. Juodagalvis);

Dusios 8 žalvario amžiaus gyvenvietė, 1990–1995 m. (vad. dr. V. Juodagalvis);

Zapsės 5 akmens amžiaus gyvenvietė ir geležies amžiaus kapinynas, 1993–1996 m. (vad. dr. V. Juodagalvis);

Bakšių senojo geležies amžiaus gyvenvietė, 1994–1998 m. (vad. V. Steponaitis);

Paduobės – Šaltaliūnės pilkapiai 1995–2006 m. (vad. V. Steponaitis).

Tyrinėti objektai:

Zapsės 5 gyvenvietė ir kapinynas, 1997–1998, 2001 m.

Dumblynės žalvario ir geležies amžiaus gyvenvietė, 1996–2000 m.

Staviškių pilkapiai, 1988–1989, 2002–2004 m.

Pašekščių pilkapiai, 1999, 2001–2006 m.

Archeologinių tyrimų interesai

Muziejaus rinkinių istorija, naujų paminklų paieška

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Katalogų bendraautorius:

„Lietuvos proistorė“ Vilnius, 2000.

„Žiemgaliai“ Vilnius, 2005.

Rengtos parodos:

1991 m. „Baltiško ornamento beieškant“

1991 m. „B. ir A. Tautavičių archeologiniai tyrinėjimai 1950–1991 m.“

„Archäologische Schätze aus Litauen“ 1992 m. Dusburgas, 1993 m. Regensburgas, Vokietija

„Stroźytności Litwy“ 1994 m. Varšuva, Lenkija

Bendros Baltų archeologijos parodos su Latvijos Istorijos muziejumi:

„Žiemgaliai“ 2003–2004 m. – Ryga, 2005 m. – Vilnius

„Sėliai“ 2005–2006 m. – Ryga

2000 m. parengta archeologinė ekspozicija „Lietuvos proistorė“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Kita veikla

Nuo 1997 m. dalyvauju gyvosios archeologijos veikloje – demonstruoju puodų lipdymą ir degimą.