Augustina Kurilienė (Grinkevičiūtė)

posted in: Dirbantys archeologai | 0
grinkeviciuteaugustina
Institucija, pareigos Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centras, vyresnioji muziejininkė-archeologė; Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, doktorantė
Adresas Radvilų rūmai, Vilniaus g. 22, LT-01402 Vilnius
Telefonas (8~5) 2629988
El. pašto adresas augustinag@gmail.com

Gimiau 1980 m. rugpjūčio mėn. 27 d. Molėtuose. 1986–1998 m. mokiausi ir baigiau Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus vidurinę mokyklą.

1998–2002 m. mokiausi Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir baigiau archeologijos specialybės bakalauro studijas. Bakalaurinio darbo tema – „Rytų Baltijos regiono mezolito ir neolito bendruomenių demografija: antropologinių duomenų analizė ir interpretacija“.

2002–2004 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete tęsiau ir baigiau archeologijos specialybės magistratūros studijas. Magistrinio darbo tema – „Statiniai ir kiti ūkinės veiklos objektai Lietuvos akmens amžiaus gyvenvietėse“.

2004 m. pradėjau dirbti Kaišiadorių muziejuje muziejininke.

Nuo 2006 m. esu ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyresnioji specialistė, atsakinga už kultūros paveldo apsaugą.

Nuo 2007 m. Klaipėdos universitete Humanitarinių mokslų fakultete Istorijos katedroje pradėjau doktorantūros studijas. Disertacijos tema – „Rytų Baltijos regiono akmens amžiaus gyvenviečių struktūra ir raida“.

Archeologinių tyrimų interesai

Gyvenviečių struktūra, medinė architektūra.

Taip pat domina viskas, kas susiję su Kaišiadorių rajono archeologijos paminklais ir radimvietėmis, archeologiniais tyrinėjimais, radiniais ir t.t.

Publikacijos

Monografijos:

Kurilienė A. Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas. Kaišiadorys, 2009.

Straipsniai moksliniuose leidiniuose :

Grinkevičiūtė A. Pastatai Lietuvos akmens amžiaus gyvenviečių duomenimis // Lietuvos archeologija, T. 28. Vilnius, 2005. P. 33–58.

Straipsniai moksliniuose-informaciniuose leidiniuose:

Kurilienė A., Kurila L., Gustaitis R. Nauji pilkapynai Kaišiadorių rajone // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009. P. 474–477.

Kurilienė A. Mažai žinomi radiniai iš Kaišiadorių rajono // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009. P. 477–488.

Grinkevičiūtė A., Vaitkevičius V. Žvalgomieji tyrinėjimai Elektrėnų savivaldybėje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008. P. 480–482.

Vaitkevičius V., Grinkevičiūtė A. Bajorų kapinynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008. P. 192–198.

Žalnierius A., Grinkevičiūtė A. Kruonio dvarvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008. P. 273–276.

Grinkevičiūtė A., Vaitkevičius V. Bajorų kapinynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007. P. 146–153.

Žalnierius A., Grinkevičiūtė A. Kruonio dvarvietės archeologiniai tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007. P. 230–238.

Grinkevičiūtė A., Vaitkevičius V. Žvalgymai Bajorų kaimo apylinkėse // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007. P. 454–455.

Žalnierius A., Grinkevičiūtė A. Kruonio dvarvietės archeologiniai tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais Vilnius, 2006. P. 196–202.

Grinkevičiūtė A., Juodagalvis V. Žvalgomieji tyrinėjimai Novos up. baseine, Šakių raj. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006. P. 282–286.

Kita:

Grinkevičiūtė A., Gustaitis R., Karvelytė-Balbierienė V. Vadovas po Žaslius. Kaišiadorys, 2008.

Daugiau nei 10 straipsnių periodiniuose leidiniuose.

Skaityti pranešimai

Tarptautinėse konferencijose:

A. Grinkevičiūtė, V. Vaitkevičius „Bajorų kapinyno tyrimai“. Konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“. Trakai, 2007 m. lapkričio mėn. 16–17 d.

Rajoninėse konferencijose:

A. Grinkevičiūtė, V. Vaitkevičius „Bajorų (Elektrėnų sav.) archeologinės vietos tyrinėjimai“. Konferencija „Elektrėnų krašto kultūros istorija ir dabartis“ (Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti). Elektrėnai, 2007 m. lapkričio mėn. 30 d.

A. Grinkevičiūtė „Kruonio apylinkių kultūros paveldas“. Konferencija, skirta Kruonio miestelio 535 metų jubiliejui. Kruonis, 2007 m. liepos mėn. 28 d.

A. Grinkevičiūtė „Žaslių apylinkių kultūros paveldas, jo būklė ir išsaugojimo galimybės“. Konferencija, skirta Žaslių miestelio 550 metų jubiliejui. Žasliai, 2007 m. kovo mėn. 24 d.

Pranešimai visuomenei:

A. Kurilienė „Priešistorinė medinė architektūra: tyrimai ir rekonstrukcijos galimybės“. Prof. Marijos Gimbutienės skaitymai. Vilnius, 2010 m. vasario mėn. 25 d.

Pomėgiai

Dailė, parodos. Nors šiuo metu didžiausias pomėgis – miegas.