Mindaugas Grikpėdis

posted in: Dirbantys archeologai | 0
grikpedismindaugas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentas
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687284
El. pašto adresas mindaugas.grikpedis@gmail.com

Gimiau 1988 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdoje. 2007 m. baigiau Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnaziją.

2007-2011 m. studijavau archeologiją Vilniaus universitete. Nuo 2011 m. tęsiu studijas archeologijos magistrantūroje. Baigiamojo magistro darbo tema „Mirusiųjų deginimo papročio plitimas Vakarų Lietuvoje“ (vadovas doc. dr. G. Vėlius).

Moksliniai interesai

Geležies amžius, Vakarų Lietuvos archeologija, ankstyvųjų miestų problema, archeologijos istorija.

Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijose

2008 m. – Skarulių pilkapių vieta (Jonavos m.). Vadovė – E. Zimaitytė.

2008 m. ir 2009 m. – Meškučių senovės gyvenvietė (Marijampolės m.). Vadovas – doc. dr. A. Merkevičius.

2009 m. – Semeniškių pilkapynas (Kernavė). Vadovas – doc. dr. G. Vėlius.

2010 m. – Kražių kolegijos teritorija. Vadovas – prof. M. Michelbertas.

2010 m. – Klaipėdos piliavietė. Vadovas – dr. G. Zabiela.

2012 m. – Gegrėnų piliakalnių teritorija. Vadovė – A. Žilinskaitė.

2012 m. – savarankiški archeologiniai žvalgymai Žardės gyvenviečių komplekse (Klaipėdos m.).