Eglė Griciuvienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

griciuvieneegle
Institucija, pareigos Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vedėja
Adresas T. Kosciuškos g. 3, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8~5) 2610030
El. pašto adresas archeologija@lnm.lt

Gimiau 1951 m. rugsėjo mėn. 2 d. Kaune. 1969 m. baigiau Kauno 3-iąją Salomėjos Neries vidurinę mokyklą.

1969–1974 m. studijavau Vilniaus universitete, Istorijos fakultete. 1974 m. baigiau Istorijos specialybės studijas, Lietuvos istorijos (archeologijos) specializaciją ir apgyniau diplominį darbą tema „Narvos kultūros gyvenvietės Šventojoje“.

Nuo 1974 m. dirbu Lietuvos nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriuje.

Tyrinėti archeologijos objektai

Archeologinėse ekspedicijose dalyvauju nuo 1965 m.:

Varėnos rajono akmens amžiaus gyvenvietės (1965, 1966 m.) (vadovė R. Rimantienė);

Šventosios akmens amžiaus gyvenvietės (1967, 1968, 1970–1972, 1983, 1985, 1992–1995, 1997, 1998 m.) (vadovė R. Rimantienė);

Nidos akmens amžiaus gyvenvietė (1973, 1974, 1976 m.) (vadovė R. Rimantienė);

Latvija – Abora, Zvidze (1970, 1972 m.) (vadovė I. Loze);

Ukraina (1971 m.) (vadovas D. Telegin);

Varnupių piliakalnis (1971 m.) (vadovas P. Kulikauskas);

Laičių senkapis (1975 m.) (vadovė E. Butėnienė);

Visagino pilkapiai (1976 m.) (vadovė B. Tautavičienė);

Kretuonių pilkapiai (1976, 1979 m.) (vadovė E. Butėnienė);

Duonkalnio akmens amžiaus gyvenvietė, kapinynas (1981–1983 m.) (vadovas A. Butrimas);

Šarnelės akmens amžiaus gyvenvietė (1973, 1981, 1982 m.) (vadovai R. Rimantienė, A. Butrimas);

Janapolės apylinkių akmens amžiaus gyvenvietės (1981, 1983–1986 m.) (vadovas A. Butrimas);

Daktariškės 5 akmens amžiaus gyvenvietė (1987 m.) (vadovas A. Butrimas);

Kubilėlių akmens amžiaus gyvenvietė (1988 m.) (vadovas V. Juodagalvis);

Dusios 8 akmens amžiaus gyvenvietė (1990, 1993, 1994 m.) (vadovas V. Juodagalvis);

Gluobių 1 akmens amžiaus gyvenvietė (1991 m.) (vadovas V. Juodgalvis);

Zapsės 1, 5 akmens amžiaus gyvenvietės ir geležies amžiaus kapinynas (1992–1998, 2001 m.) (vadovai V. Juodagalvis, G. Grižas);

Dumblynės akmens ir geležies amžių gyvenvietės (1996–2000 m.) (vadovas G. Grižas);

Pašekščių pilkapiai (2002–2006 m.) (vadovas G. Grižas).

Archeologinės informacijos sklaida

Katalogai(sudarytoja, autorė):

„Baltiško ornamento beieškant“ (1991 m.);

„Stroźytności Litwy“ (1994 m.);

„ Lietuvos proistorė“ (ekspozicijos vadovas) (2000 m.);

„Žiemgaliai“ (2005 m.).

Muziejiniai leidiniai (bendraautorė):

„Archäologische Schätze aus Litauen“ (1992 m.);

„Žemgali senatne – Žiemgaliai senovėje“ (2003 m.).

Parodos:

„Tesori di Lituania“ (1989 m. Pavija, Italija);

„Baltiško ornamento beieškant“ (1991 m. Lietuvos nacionalinis muziejus, 1992 m. Šiauliai);

„B. ir A. Tautavičių archeologiniai tyrinėjimai 1950–1991 m.“ (1991 m. Lietuvos nacionalinis muziejus);

„Archäologische Schätze aus Litauen“ (1992 m. Duisburgas, 1993 m. Regensburgas, Vokietija);

„Stroźytności Litwy“ (1994 m. Varšuva, Lenkija);

„Žiemgaliai“(kartu su Latvijos istorijos muziejumi) (2003 m. Ryga, 2005 m. Lietuvos nacionalinis muziejus);

„Sėliai“ (kartu su Latvijos istorijos muziejumi) (2005 m. Ryga).

Ekspozicijos:

„Lietuvos proistorė“ (2000 m. Lietuvos nacionalinis muziejus);

„Senienų muziejaus archeologinė ekspozicija“ (2004 m. Lietuvos nacionalinis muziejus).

Kita veikla

Nuo 1998 m. dalyvauju gyvosios archeologijos veikloje: Biskupinas, Kernavė, Nida, Apuolė, Palūšė, Volinas, Šveicarija, Haithabu, Riddarhytan. X a. Kuršių rūbų demonstravimas.

Pomėgiai

Kelionės, slidinėjimas.