Marytė Glemžienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
glemzienemaryte

Gimė 1958 m. vasario 20 d. Vainuto miestelyje, Šilutės r.

1976 m. baigė Vainuto vidurinę mokyklą.

1976 m. įstojo į Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, kurį 1981 m. baigė.

1981- 1992 m. dirbo Moksliniame technologiniame tyrimų institute inžiniere.

Nuo 1992 m. iki dabar dirba Lietuvos nacionaliniame muziejuje restauratore, restauruoja įvairius archeologinių tyrimų metu rastus radinius.

Svarbesnės publikacijos

Glemžienė Marytė, Archaeological Finds from Grave No 11 of the Old Cemetery on the Grounds of Verkiai Manor, in: Synthesis of Art and Science in Conservation: Trends and Achievements. The 9th Baltic States Triennial Restorers’ Meeting, Vilnius, 2011, p. 245–248.

Glemziene Maryte, Kubiliute Rasa, Conservation and Reconstruction of a Headdress, in: Preprints of the 8th Triennial Meeting for Conservators of the Baltic States: Preservation and Conservation in the 21st Century. Knowledge-Challenge-Attitude, Tallinn, 2008, p. 177–178.

Glemžienė Marytė, Conservation of the Unique 2nd–4th Century Chest Adornment, in: 7th Triennial Meeting for Restorers of the Baltic States: Conference Materials, Riga, 2005, p. 265–266.

Gleiznienė Gražina, Glemžienė Marytė, Kubiliūtė Rasa, Archeologinių metalo dirbinių perrestauravimas – sudėtingas procesas, in: Restauravimo metodika, Vilnius, 2001, Nr. 3, p. 31–33.

Glemžienė Marytė, Radinių, rastų Pakalnių (Vilniaus r.) pilkapyje, kape Nr. 2, restauravimas, in:Muziejinių vertybių restauravimas ir saugojimas, Vilnius, 2000, p. 9–15.

Glemžienė Marytė, The Conservation and Restoration of a belt, dated from the 10th to the 11thCentury, in: The Conservator as an Investigator: The Baltic–Nordic Conference on Conserved and Restored Works of Art, Tallinn, 2000, p. 149.

Stendinis pranešimas ,,Archeologiniai radiniai iš Verkių dvaro kapavietės 11 kapo“.