prof. habil. dr. Algirdas Girininkas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
girininkasalgirdas
Institucija, pareigos Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Archeologijos grupės vadovas, vyriausias mokslo darbuotojas
Adresas Tilžės g. 13, LT-91251 Klaipėda
Telefonas (8~46) 410190
El. pašto adresas sakaliske@gmail.com

Gimiau 1949 m. rugsėjo mėn. 23 d., Telšiuose.

1967 m. baigiau Telšių 3 – ąją vidurinę mokyklą.

1972 m. baigiau Vilniaus universitetą.

1972–1974 m. dirbau Trakų istorijos muziejuje Ikitarybinio laikotarpio skyriaus vadovu, nuo 1974 m. – Lietuvos istorijos institute, 1980–1981 m. ir 1985–1986 m. dirbo TSRS Mokslų Akademijos Archeologijos instituto Leningrado skyriuje.

1982 m. Vilniuje apgyniau daktaro disertaciją „Vėlyvasis neolitas Rytų Lietuvoje“, o 1998 m. – habilitacinį darbą „Baltų kultūros ištakos“.

1993–1998 m. dirbau Lietuvos kultūros paveldo moksliniame centre, o vėliau, iki 2005 m. – vėl Lietuvos istorijos institute Archeologijos skyriaus vadovu. Šiuo metu dirbu Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute prie Klaipėdos universiteto.

Mokslinį darbą dirbu nuo 1974 m. Tyrinėjimų sritys – baltų priešistorės kultūra, priešistorės visuomenės ir ūkio raida, zooarcheologija, indoeuropiečiai, baltų etnokultūra.

Į archeologijos kelią pastūmėjo žymus muziejininkas-archeologas Vitas Valatka.

Iki 2005 m. buvau leidinių „Lietuvos archeologija“, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ ir „Baltų archeologija“ atsakingasis redaktorius. Taip pat esu „Lituanistika“, „Archaeologia Baltica“ leidinių redkolegijų narys.

2006 m. sausio 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 491 habil. dr. buvau apdovanotas ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi.

Bibliografija

Mokslinės studijos:

Kretuonas. Vidurinis ir vėlyvasis neolitas // Lietuvos archeologija. Vilnius, 1990, T. 7, p.112.

Baltų kultūros ištakos. Vilnius, 1994, p.279.

Osteoarcheologija Lietuvoje. Vidurinis ir vėlyvasis holocenas. Vilnius, 1996, p.198. (bendraautorius L. Daugnora).

Lietuva iki Mindaugo. Vilnius, 2003. p.462 (kartu su bendraautoriais).

Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XI-II tūkst. pr. Kr. Kaunas, 2004, p. 304 (bendraautorius L. Daugnora).

Lietuvos istorija. (ats. redaktorius), Vilnius, 2005, T.1, p.350 (Bendraautoriai: Dž. Brazaitis, V. Juodgalvis, T. Ostrauskas).

Vadovėlį Lietuvos priešistorė. Vilnius, p.192 (kartu su O. Lukoševičiumi).

Lietuvos archeologija. I tomas: Akmens amžius“. Vilnius, 2009, T.1. p.328.

Virš 180 mokslinių straipsnių.

Leidinio Vitas Valatka. Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga 1. Archeologija. Vilnius, 2004, p. 416 sudarytojas.

Tyrinėti archeologijos objektai

Archeologinius tyrinėjimus vykdžiau trijose Lietuvos vietose: Jaros upės baseine (Anykščių r.), Kretuono apyežeryje (Švenčionių r.) ir Katros upės baseine (Varėnos r.). Kartu su R. Rimantiene tyrinėjau Šventosios (Palangos m.), Nidos, Margių, Barzdžio miško (Varėnos r.), Šarnelės (Plungės r.) gyvenvietes, su A. Butrimu – Biržulio apyežerio gyvenvietes. Dalyvavau Latvijos, Baltarusijos, Rusijos ir Lenkijos archeologinių paminklų tyrimuose.

Archeologinių tyrinėjimų interesai

Akmens ir bronzos amžiaus paminklų tyrimai Lietuvoje ir Rytų Pabaltijyje.

Archeologijos paveldo sklaida

Domiuosi eksperimentine archeologija; vadovauju eksperimentiniams archeologijos projektų įgyvendinimams Palūšėje (Ignalinos r), Kretuono apyežeryje (Švenčionių r.).

Dalyvavau 15-oje tarptautinių (Lietuva, Baltarusija, Rusija, Lenkija, Latvija, Vokietija) ir 46-iose respublikinėse konferencijose.