prof. habil. dr. Linas Daugnora

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

daugnoralinas
Institucija, pareigos Lietuvos veterinarijos akademija, Osteologijos laboratorija, vadovas
Adresas Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Telefonas (8~37) 420243
El. pašto adresas daugnora@lva.lt

Gimiau 1957 m. gruodžio mėn. 20 d. Dotnuvoje (Kėdainių r.).

1973 m. baigiau Dotnuvos – Akademijos vidurinės mokyklos 9 klases, 1976 m. – Kauno 28-ąją vidurinę mokyklą.

1976–1981 m. studijavau Lietuvos veterinarijos akademijoje.

1986–1989 m. – Maskvos K. Skriabino veterinarijos akademijos aspirantūroje.

1981–1986 m. dėstytojavau Alantos (Molėtų r.) technikume, 1989–1991 m. dirbau asistentu Lietuvos veterinarijos akademijoje, nuo 1991 m. – docentas, 1995–2004 m. Anatomijos ir histologijos katedros vedėjas. 2006 m. gruodžio 13 d. LVA senato posėdyje suteiktas biomedicinos mokslų srities profesoriaus vardas.

Lietuvos morfologų draugijos, Europos veterinarijos anatomų asociacijos (EAVA) ir tarptautinės archeozoologų draugijos (ICAZ, International Council of Archaeozoology) Gyvūnų paleopatologinės grupės (APWG, Animal Palaeopathology Working Group) narys.

Archeologinių tyrimų interesai

Iškasamų įvairių laikotarpių gyvūnų, gyvulių, paukščių ir žuvų kaulų tyrimai, paleopatologijų analizė.

Publikacijos

L.Daugnora, A.Girininkas. Osteoarcheologija Lietuvoje. Vidurinysis ir vėlyvasis holocenas. 1996, p.196.

R.Jankauskas, L.Daugnora. Paleoosteology in Lithuania: Current Situation and Directions for the Future. Acta Medica Lituanica. 1999. T.6, n.3, p.227-231.

R.Bilskienė, L.Daugnora. Osteometrinė vištų skeleto analizė. Veterinarija ir Zootechnika. 2001. T.16(38), p.15-30.

L.Daugnora, V.Vervečka. Galvijų 3,6-7,0 mėn. amžiaus vaisiaus kojų kaulų osteometrija. Veterinarija ir Zootechnika. 2001. T.16(38), p. 31-37.

R.Bilskienė, L.Daugnora. Paukščiai Lietuvos pilyse. Lietuvos pilių archeologija (sudarytojai J. Genys, V. Žulkus). 2001, p. 251-259.

L.Daugnora, R.Bilskienė, A.K.Hufthammer. Bird remains from Neolithic and Bronze Age settlements in Lithuania. Acta Zoologica Cracoviensia, 45 (special issue). 2002. p. 233-238.

J.Baublienė, L.Daugnora, I.Miceikienė. Evaluation of the DNA extraction method from ancient animal bones. Ekologija. 2003. Nr.1, p. 8-11.

L.Daugnora, A.Girininkas. Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XI – II tūkst. pr. Kr. 2004, p. 304.

L.Daugnora. Mamutai Lietuvoje. Lietuvos archeologija. 2004, T. 25, p. 9-16.

L.Daugnora, A. Girininkas. Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensena Lietuvos archeologija. 2004. T. 25, p. 233-250.

L.Daugnora, A.Girininkas, R.Guobytė, D.Kisielienė, A.Simniškytė, M.Stančikaitė. Juodonys ir Jaros apyežeris: gamta ir gyventojai. Lietuvos archeologija. 2004. T. 26, p. 111–134.

J.Baublienė, L.Daugnora, R.Trainienė, D.Vaičiūnienė, S.Veličkaitė. XIV a. sodyboje (Viršutinis Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizė. Lietuvos archeologija. 2004. T. 26, p. 161–166.

L.Daugnora, R.Thomas. Horse burials from Middle Lithuania: a palaeopathological investigation. Proceeding of the 9th ICAZ Conference, Durham 2002 Diet and health in past animal populiations (eds J. Davies, M. Fabiš et al). Oxbow Books, 2005, p. 68-74.

L.Daugnora, G.Piličiauskienė. XIV – XVII a. osteologinės medžiagos, 1988 – 1990 m. iškastos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, analizė. Lietuvos archeologija. 2005. Nr.28, p. 207-216.

E.Jurgelėnas, L.Daugnora. Rudosios lapės ir usurinio šuns kaukolių osteometrinis tyrimas. Veterinarija ir Zootechnika. 2005. Nr.32 (54), p.11-15.

L.Daugnora, A.Girininkas. Šiaurės elnių keliai ir jų paplitimas Lietuvoje vėlyvajame paleolite. Lietuvos archeologija. 2005. T. 29, p. 119-132.

P.Ukkonen. L.Lougas, I.Zagorska, L.Lukševica, E.Lukševics, L.Daugnora, H.Jungner. History of the reindeer (Rangifer tarandus) in the eastern Baltic region and its implications for the origin and immigration routes of the recent northern European wild reindeer populations. Boreas. 2006. Nr.35. p. 221 – 230.

B.J.Bartyzel, M.Karbowicz, M.Dierzecka, I.Bartyzel, J.Wysocki, L.Daugnora. Morphology of heart and some parameters of bodies of the black scoter (Melanitta nigra Linnaeus, 1758). Veterinarija ir Zootechnika. 2006. T. 35(57), p. 30-37.

Pranešimai konferencijose:

1.R.Jankauskas, L.Daugnora Lietuvos paleosteologijos dabartis ir vystymosi gairės. Žmogaus morfologija Lietuvoje: aktualijos ir perspektyvos. MA Biologijos , medicinos ir geomokslų skyrius. Vilnius, 1999 vasario 2 d.

2.J.Lazutka, L.Daugnora. Zoomorfologijos ir žmogaus morfologijos sąsajos. Žmogaus morfologija Lietuvoje: aktualijos ir perspektyvos. MA Biologijos , medicinos ir geomokslų skyrius. 1999 vasario 2d.

3.L.Daugnora. Skerdienos ruošimas viduramžių virtuvėje. Kaunas: miesto žmonės, kasdienybė ir daiktai. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 1999 vasario 8-9 d.

4.L.Daugnora. Fish and seal species in Šventoji complex.The 5th Baltic – Nordic Workshop in Veterinary Anatomy. Tartu, 7-9 June 2001, p.12

5.L.Daugnora Osteological material from Neolithic age settlements. The 5th Baltic – Nordic Workshop in Veterinary Anatomy. Tartu, 7-9 June 2001, p.13.

6.L.Daugnora, R.Bilskienė. Lahtipera Bird species from Neolithic and Bronze Age settlements in Lithuania . The 4th ICAZ Bird Working Group Meeting. Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences in Krakow Poland, September 12-15, 2001, p.18-19.

7.D.Makowiecki, L.Daugnora. Preliminary study of pathological dogs skulls from burials Roman influence in the Polish Lowland. Abstracts of the international conference of animal Palaeopathology Working group (APWG) of the International Council for Archaeozoology (ICAZ), Nitra, 23-24 September, 2004, p. 16-17.

8.S.Veličkaitė, G.Piličiauskienė, L.Daugnora. Observed bones pathologies from Lithuanian archaeological sites. Abstracts of the international conference of animal Palaeopathology Working group (APWG) of the International Council for Archaeozoology (ICAZ), Nitra, 23-24 September, 2004, p. 25.