Mantas Daubaras

posted in: Dirbantys archeologai | 0
daubarasmantas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentas
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687285
El. pašto adresas mantas.daubaras@gmail.com

Gimiau 1988 m. kovo 4 d. Jonavoje.

2006 m. baigiau Raudondvario gimnaziją (Kauno r.) ir įstojau į VU IF archeologijos specialybę. 2010 m. baigiau archeologijos bakalauro studijas, apgynęs darbą tema „Virvelinės keramikos kultūros ir jos kūrėjų kilmės problema“ (vadovas prof. dr. Rimantas Jankauskas).

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. tęsiu archeologijos studijas magistrantūroje.

Studijų metu dirbau mokslinių tyrimų projekto vykdytoju Lietuvos istorijos institute, o vėliau – laborantu VU IF Archeologijos katedroje. Prisidėjau prie „Archeolito“ projekto įgyvendinimo. Šiuo metu savanoriškai dirbu VU Medicinos fakulteto antropologijos laboratorijoje.

Archeologinių tyrimų interesai

Šiaurės Europos bei Lietuvos teritorijos neolitizacija. Lietuvos neolito chronologija, tipologija, prasimaitinimo strategijos bei įvairūs technologiniai pokyčiai. Domiuosi paleogenetika, fizine antropologija bei kitomis tarpdisciplininių tyrimų sritimis, kurios neabejotinai yra naudingos šiandieniniam archeologijos mokslui.

Tyrinėti objektai

1.2006 m. rugsėjis – Poviliškės pilkapynas (Ignalinos r.). Vadovas – dr. L. Kurila

2.2007 m. liepa – rugpjūtis – Meškučių senovės gyvenvietė (Marijampolės r.). Vadovas – doc. dr. A. Merkevičius

3.2008 m. – įvairūs archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai (Anykščių, Alytaus, Molėtų, Vilniaus r. ir t. t.). Vadovas – doc. dr. A. Merkevičius

4.2008 m. birželis – tarptautinio Kanados ir Baltarusijos mokslinio projekto Asaviec‘o durpyninėje gyvenvietėje (Vitebsko apskr., Baltarusija) narys. Vadovai – prof. dr. M. Černiauskis, doc. dr. M. Černiauskis, dr. O. Janovskaja

5.2008 m. liepa – dalyvavau Baltarusijos Valstybinio universiteto vykdytuose Krasnojie Sielo titnago kasyklų kasinėjimuose (Gardino apskr., Baltarusija). Vadovas – prof. dr. M. Černiauskis.

6.2008 m. rugpjūtis – Oradėjos bastioninė tvirtovė (Oradea, Rumunija). Vadovas – vengrų archeologas dr. M. Nandor.

7.2009 m. birželis – Jogučių – Spirkių gyvenvietė bei kapinynas (Klaipėdos r.). Vadovas – lekt. L. Tamulynas.

8.2009 m. liepa – rugpjūtis – Watenstedt‘o bronzos amžiaus gyvenvietė (Watenstedt, Žemutinė Saksonija, Vokietija). Vadovas – dr. I. Heske.

9.2010 m. rugpjūtis – Watenstedt‘o bronzos amžiaus gyvenvietė (Watenstedt, Žemutinė Saksonija, Vokietija). Vadovas – dr. I. Heske.

Pomėgiai

Numizmatika, sportas.