dr. Agnė Čivilytė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
civilyteagne
Institucija, pareigos Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius,
mokslo darbuotoja
Adresas Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Telefonas (8~5) 2614935
El. pašto adresas civilytea@gmail.com

Gimiau 1972 m. gegužės mėn. 20 d., Vilniuje. 1990 m. baigiau Vilniaus 23-ąją vidurinę mokyklą.

1994 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto archeologijos specialybės bakalaurines studijas.

1994–1997 m. mokiausi Heidelbergo (Vokietija) universitete Europos priešistorės, Artimųjų Rytų ir klasikinės archeologijos specialybių. Universitetą baigiau magistro laipsniu. Magistrinio darbo tema – „Jungbronzezeitliche Vollgriffschwerter (Periode V) in neuen Bundesländern und Polen“ („Vėlyvojo bronzos amžiaus kalavijai Rytų Vokietijoje ir Lenkijoje“).

1998–2003 m. studijavau Heidelbergo universitete doktorantūroje. 2003 m. apgyniau disertaciją „Bronzezeitliche Waffendeponierung im nördlichen Mitteleuropa: Ein Versuch der Deutung“ („Bronzos amžiaus ginklų deponavimas šiaurinėje Vidurio Europoje: interpretacinė studija“) (mokslinis vadovas prof. Joseph Maran).

Dalyvavau tarptautinėse archeologinėse ekspedicijose: 1997 m. Pietryčių Turkijoje: ikikeraminio neolito šventykla Göbekli Tepe ir gyvenvietė Gürcü Tepe; 2000–2001 m. Graikijoje: bronzos amžiaus rūmai ir miestas Tirinte.

Nuo 2004 m. sausio mėn. dirbu Lietuvos istorijos instituto archeologijos skyriaus jaunesniąja mokslo darbuotoja. Dalyvauju skyriaus vykdomoje mokslinėje programoje „Akmens ir žalvario amžiai Lietuvoje“, pagrindinį dėmesį skirdama Rytų Pabaltijo bronzos amžiaus tyrimui. Artimai bendradarbiauju su Vokietijos archeologais, sudomindama juos Pabaltijo tyrinėjimų problemomis. Vadovauju tarptautiniam projektui „Die Bronzezeit im Ostbaltikum“.

Artimiausias mokslinių tyrimų tikslas – monografijos „Bronzezeitliche Waffendeponierung im nördlichen Mitteleuropa: Ein Versuch der Deutung“ („Bronzos amžiaus ginklų deponavimas šiaurinėje Vidurio Europoje: interpretacinė studija“) išleidimas bei monografijos „Die Bronzezeit im Ostbaltikum“ („Rytų Pabaltijo bronzos amžius“) rengimas.

Archeologinių tyrimų interesai

Rytų Pabaltijo bronzos amžiaus tyrimai, bronzos amžiaus ginklai.

Publikacijos:

1. Archeologijos mokslai Heidelberge, in: Baltų archeologija, nr. 2(5), 1995, p. 20-24.

2. Einige Bemerkungen zur Deponierung der Schwerter vom Typus Mörigen, in: Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, red. Wojciech Blajer, Kraków, 1997, p. 229-254.

3. Apie ikikeraminį neolitą Artimuosiuose Rytuose naujausių archeologinių tyrinėjimų Pietryčių Turkijoje duomenimis, in: Kultūros paminklai, nr. 5, 1998, p. 18-27.

4. Rec.: R. Rimantienė, Kuršių nerija archeologo žvilgsniu, Vilnius, 1999, in: Knygų aidai, nr. 3, 1999, p. 50-51.

5.Pagaminti tam, kad panaudotum? Keletas nežinomos bronzinės liejimo formos (Dovilai, Klaipėdos raj.) reikšmių, in: Lietuvos archeologija, t. 25, 2004, p. 221-232.

6.Sulaužytas kalavijas: tarp karybos ir ritualo, in: Kultūros paminklai, t. 11, 2004, p. 96-113.

7.Jonas Puzinas – Heidelbergo universiteto daktaras: archeologijos profesionalumo link, in: Lietuvos archeologija, t. 29, 2005, p. 39-48.

8.Sueuropietinęs Lietuvos archeologiją. Profesoriaus Jono Puzino (1905-1978) šimtmečiui, in: Kultūros barai, nr. 10, 2005, p. 69-70.

9.Agnė Čivilytė, Linas Kvizikevičius, Saulius Sarcevičius, Die Pfeifenwerkstatt des 17./18. Jahrhunderts in Vilnius, in: Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakengenuss, Bd. 18, 2005, S. 63-66.

10.Agnė Čivilytė, Linas Kvizikevičius, Saulius Sarcevičius, Pypkių gamybos centras Vilniuje, in: Kultūros paminklai, t. 12, 2005, p. 26-41.

11. Zur Seltenheit metallener Waffen der Bronzezeit im Ostbaltikum, in: Archäologisches Korrespondenzblatt, Bd. 35, H. 3, 2005, S. 329-344.

12. A. Čivilytė. Archeologija tarp legendos ir tikrovės – grįžtant prie Šernų statulėlės (Klaipėdos r.) problemos, in: Lietuvos archeologija, t. 31, 2007, p. 91-108.