Aistė Čepulytė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
cepulyteaiste
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, doktorantė
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687288
El. pašto adresas cepulyte.aiste@gmail.com

Gimiau 1987 m. kovo 12 d. Naujoje Akmenėje. 2006 m. baigiau Naujosios Akmenės Ramučių gimnaziją.

2006–2010 m. buvau Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto istorijos specialybės bakalauro studentė (baigiamojo darbo tema „Katalikų dvasininkija ir ginkluoto pasipriešinimo sąjūdis Telšių vyskupijoje“).

20010–2012 m. studijavau to paties fakulteto paveldosaugos magistro studijose, apgyniau magistro darbą (Magna cum laude) „Ginkluota rezistencija: nuo palikimo sovietmečiu prie paveldo posovietmečiu“.

Nuo 2012 m. esu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros doktorantė. Preliminari disertacijos tema „Partizaninio karo įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje“.

Nuo 2013 m. dėstau VU Istorijos fakultete Kultūros istorijos ir antropologijos I k. studentams „Kultūros istorija. Lietuva“ paskaitas (kartu su doc. dr. G. Kirkiene, prof. dr. A. Bumblausku, dokt. D. Strimaityte).

Nuo 2011 m. esu Lietuvos Laisvės Kovos Įamžintojų Sąjūdžio narė.

Moksliniai interesai

Partizaninis karas: įamžinimas ir įpaveldinimas; partizaninių vietų žvalgymai; naujausių laikų konfliktų archeologija.

Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijose

Dalyvavau tyrinėjant ir žvalgant šiuos archeologijos paminklus:

Bajorų kapinyną (Elektrėnų sav.), vad. dr. V. Vaitkevičius – 2008-2012 m.;

Turlojiškių pilkapyną (Širvintų r.), vad. dr. V. Vaitkevičius – 2008 m.;

Soteros senovės gyvenvietę (Krymas), vad. dr. S. Teliženko – 2008 m.;

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo bunkerį (Daugėliškių miškas, Raseinių r.), vad. G. Petrauskas – 2010 m.

Spėjamą partizanų palaikų užkasimo vietą (Alytaus šilas, Alytaus r.), vad. L. Ivanovaitė – 2011 m.

Bedugnės kapinyną (Trakų sav.), vad. G. Petrauskas, 2012 m.

Partizanų ryšininkų Sajų sodybą (Balandiškio kaimas, Radviliškio r.), vad. G. Petrauskas – 2012 m.

Spėjamą laidojimo vietą (Alytaus šilas, Alytaus r.), vad. G. Petrauskas – 2012 m.

Spėjamą partizanų palaikų užkasimo vietą (Alytaus šilas, Alytaus r.), vad. G. Petrauskas – 2012 m.

Šliktinės aukojimo vietą (Skuodo r.), vad. E. Simonavičiūtė, 2012 m.

Straipsniai:

  1. Čepulytė A., 2010. Romo Kauniečio garso įrašų archyvas. In: Tautosakos darbai, t. 39, 290–292.
  2. Čepulytė A., 2011. Probleminiai ginkluotos rezistencijos įamžinimo aspektai. In: Lietuvos istorijos studijos, t. 28, p. 116–128.
  3. Čepulytė, A., Petrauskas, G., 2011. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio archeologiniai tyrimai Daugėliškių miške. In: Genocidas ir rezistencija, 2 (30), 165–172.
  4. Čepulytė, A., Petrauskas, G., 2011. Archeologiniai partizanų bunkerių tyrimai: naujo lūžio pradžia? In: Sibiro alma mater. Ave, vita! Būk sveikas, gyvenime! Šiauliai, 182–191.
  5. Čepulytė, A. 2012. Trumpa Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ženklo ir jo autoriaus istorija. In: Kariūnas, 1(112), 42–43.

Skaityti pranešimai:

Paskaita „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo bunkerio (Daugėliškių miškas, Raseinių r.) tyrimai 2010 m.: kompleksinis požiūris į pokario kovų istoriją“ (kartu su dr. V. Vaitkevičiumi, G. Petrausku, šb. srž. E. Kuckailiu ir plk. ltn. V. Šereliu) – VU (2010 10 27); Raseiniai (2011 05 13); Zarasai („Mėnuo juodaragis“, 2011 08 26); LKA (2011 10 05); Vilniaus etninės kultūros centras (2011 10 20). Paskaita skaityta Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ muzikinio albumo „Broliai“ koncertinio turo „Broliai partizanų apygardose“ renginiuose Jurbarke (2011 07 15), Marijampolėje (2011 09 13), Biržuose (2011 09 16), Radviliškyje (2011 09 23).

Paskaita „Pirmieji archeologiniai partizanų bunkerių tyrimai Lietuvoje“ (kartu su dr. V. Vaitkevičiumi, dr. G. Vėliumi, šb. srž. E. Kuckailiu ir G. Petrausku) – LGGRTC (2011 02 10).

Pranešimas „Iš Sajų sodybos istorijos, arba kur slypi Balandiškio vertė“ (kartu su dr. V. Vaitkevičiumi) – Radviliškis (2012 03 01).

Pranešimas „Bunkerių atstatymas: tarp idėjos ir realybės“, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (2012 03 22).

Paskaita „Balandiškio ekspedicija: nuo istorijos archyvų iki archeologinių tyrinėjimų“ (kartu su dr. V. Vaitkevičiumi, A. Kazimieraityte, G. Petrausku ir Ž. Montvydu) – Pašušvyje (Radviliškio r., 2013 02 16), VU (2013 02 21).

Edukacinė veikla

Paskaita „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo bunkerio (Daugėliškių miškas, Raseinių r.) tyrimai 2010 m.: kompleksinis požiūris į pokario kovų istoriją“ (kartu su G. Petrausku ir šb. srž. E. Kuckailiu) – Juodšilių „Šilo“ gimnazija (2011 11 17), Ariogalos gimnazija (2012 11 23).

Paskaita „Partizanų stovyklų kompleksas Palapišės miške“, Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija (2012 01 25).