Ugnius Budvydas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

budvydasugnius
Institucija, pareigos Trakų istorijos muziejus, Archeologijos skyrius, vedėjas
Adresas Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai
Telefonas (8~528) 55297
El. pašto adresas ugniusbud@gmail.com

Gimiau 1974 m. gegužės 4 d. Šiauliuose. 1992 m. baigiau Klaipėdos Simono Dacho vidurinę mokyklą.

1999 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir įgijau archeologijos specialybę (magistro laipsnį). 1997 m. apsigyniau bakalaurinį darbą „Seredžiaus I kapinynas“. Magistrinio darbo tema – „Lietuvoje rastų lankinių segių lenkta kojele tipologija ir chronologija“ .

Archeologinių tyrimų interesai

Domiuosi Lietuvos bei Šiaurės Europos geležies amžiumi, kompiuterių ir skaitmeninių technologijų pritaikymu archeologijoje. Domina šiai mokslo sričiai skirtos kompiuterinės programos, duomenų bazės ir visa kita, kas susiję su šia sritimi.

Tyrinėti objektai

Archeologiniai tyrimai Viešvilės I ir III kapinynuose bei gyvenvietėje. Kasinėtas Skersabalės pilkapynas (Trakų r.), Trakų senamiestis.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

„Lietuvos archeologijos“ 22 tome paskelbiau straipsnį „Lietuvoje rastų lankinių segių lenkta kojele tipologija ir chronologija“.

Nuo 1998 m. periodiniame leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ skelbiau informaciją apie tyrinėtus objektus.

2006 m. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje „Weapons, Weaponry and Man (In memorian of Vytautas Kazakevičius)“, vykusioje Klaipėdoje. Šioje konferencijoje perskaičiau pranešimą „Some aspects of Scalvian weaponry on the basis of investigations in Viešvile cementry“.

„Lietuvos archeologijos“ 30 tome paskelbiau straipsnį „Skandinaviški Viešvilės kapinyno ietigaliai“ (2007 m.)

Pomėgiai

Archeologija