Mindaugas Brazauskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

brazauskasmindaugas
Institucija, pareigos Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, asistentas
Adresas Tilžės g. 13, LT-91251 Klaipėda
Telefonas (8~46) 410190
El. pašto adresas vmbrazauskai@takas.lt

Gimiau 1976 m. vasario 5 d. Kelmėje. 1994 m. baigiau Kelmės 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar J. Greičiūno gimnazija).

1994 m. įstojau į Klaipėdos universitetą, Socialinių mokslų fakultetą Istorijos specialybę. 1998 m. baigiau bakalauro studijas, baigiamojo darbo tema „Dendrochronologinės pušies ir ąžuolo skalės“ (vadovas – V. Žulkus). 2000 m. baigiau Klaipėdos universiteto Baltijos regiono šalių magistro istorijos studijas, baigiamojo darbo tema: „Kai kurių viduramžių ir Naujųjų laikų archeologinių objektų datavimas dendrochronologiniu metodu“ (vadovas V. Žulkus).

Į archeologiją jau studijų metais įtraukė prof. Vladas Žulkus. Nuo 1994 m. domėjausi pagoniška Lietuvos kultūra, o nuo 1997 m. specializavausi dendrochronologijos srityje.

Nuo 2003 m. Klaipėdos universiteto Istorijos krypties doktorantas. Preliminari disertacijos tema: „Kultūriniai sluoksniai kaip šaltinis Klaipėdos XV–XVIII a. infrastruktūros ir urbanistikos raidos tyrimui“.

Studijų metais (1998–2000 m) dirbau Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus archeologijos ir miesto raidos skyriaus moksliniu bendradarbiu, nuo 2000 m. Klaipėdos universitete, Istorijos katedroje.

Nuo 2000 m. dėstytos paskaitos Klaipėdos universiteto Istorijos katedroje, Vilniaus dailės akademijos Vizualinio dizaino katedroje, Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedroje, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute. Parengti paskaitų ciklai: Archeologijos įvadas, Viduramžių Europos istorija, Baltų kultūra, Kultūros paveldas.

Archeologinių tyrimų interesai

Dendrochronologija. Viduramžių ir Vėlyvųjų viduramžių archeologija. Miestų archeologija.

Tyrinėti objektai

Žvalgyti objektai Vakarų Lietuvoje, tyrimai vykdyti Klaipėdos bei Palangos miestuose.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Moksliniai straipsniai, pranešimai įvairiose konferencijose skirti dendrochronologijos datavimams, medienos kilmės tyrimams. Su rekreacijos ir turizmo specialybės studentais nagrinėjame, kokiais būdais Lietuvos archeologinis paveldas gali būti įtraukiamas į turizmo sistemą.