dr. Džiugas Brazaitis

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

brazaitisdziugas
Institucija, pareigos Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas
Adresas Tilžės g. 13, LT-91251 Klaipėda
Telefonas (8~46) 410190
El. pašto adresas dz_brazaitis@yahoo.com

Gimiau 1964 m. lapkričio 12 d., Vilniuje. Mokiausi Vilniaus 27-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią baigiau 1982 m.

Archeologijos pasaulyje atsiradau 1987 metais, kaip savanoris atvykęs pagelbėti Kretuono gyvenvietės kasinėjimuose, kuriems vadovavo archeologas Algirdas Girininkas. Tada ir nusprendžiau tapti archeologu.

1988 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto istorijos specialybę, dar studijų metais įsidarbinau Lietuvos istorijos institute laborantu. 1992 m. apgyniau diplominį darbą tema „Papiškių durpyninės gyvenvietės tyrinėjimai“ (vadovas – A. Merkevičius). Baigęs studijas likau dirbti Lietuvos istorijos institute.

2003 metais apgyniau disertaciją tema „Rytų Lietuva akmens ir bronzos amžiaus sandūroje“.

Nuo 2006 metų pradėjau dirbti Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute.

Archeologinių tyrimų interesai

Priešistorė akmens ir bronzos amžių laikotarpiu, neolitizacijos procesas, informacinės sistemos archeologijoje.

Tyrinėti objektai

Tyrinėjau daug ir įvairių objektų. Daugiausia – Kretuono, Pyplių, Papiškių, Katros akmens amžiaus gyvenvietes. 2006 metais tyrinėjau Šventosios akmens amžiaus gyvenvietę.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Moksliniai straipsniai, pranešimai; įvairiose konferencijose skirti akmens amžiaus gyvenviečių medžiagos tyrimams, priešistorės klausimams. Klaipėdos universitete skaitau paskaitas apie Ankstyvųjų metalų laikotarpį.

Kita veikla

Esu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos archeologijos pakomisės narys.