Ramunė Bračiulienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

braciulieneramune
Institucija, pareigos Mažosios Lietuvos muziejus, archeologė
Adresas Liepų g. 7, LT-92138 Klaipėda
Telefonas (8~46) 410528
El. pašto adresas virgilijus@balticum-tv.lt

Gimiau 1966 m. sausio 1 d. Klaipėdoje. 1984 m. baigiau Klaipėdos „Saulėtekio“ vidurinę mokyklą. Dar besimokydama mokykloje pradėjau lankyti jaunųjų archeologų būrelį, kuriam tuomet vadovavo Paminklų konservavimo instituto archeologas J. Genys.

1990 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir įgijau istoriko, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojo kvalifikaciją.

Nuo 1990 m. liepos 5 d. dirbu Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Iki 1994 m. Istoriniame skyriuje – moksline bendradarbe, 1994–2007 m. Archeologiniame skyriuje – pradžioje archeologe, vėliau tapau Archeologijos skyriaus vedėja, nuo 2003 m. Archeologijos–restauravimo skyriaus vedėja, nuo 2007 m. archeologo pareigose. Esu dalyvavusi ruošiant Krašto priešistorės, Ordino laikotarpio ekspozicijas, taip pat parodas „Gintaro kelias“, „Viduramžių Klaipėda“, „Klaipėdos pilis praeityje, dabartyje, ateityje“, dalyvavom tarptautinėje parodoje „Pypkės ir tabakas Europoje“. Be muziejinės veiklos vykdžiau archeologinius tyrimus Klaipėdos senamiestyje bei Klaipėdos apylinkių archeologiniuose paminkluose: Bandužių, Slengių kapinynuose, dalyvavau talkinant tyrinėjimuose Žardės (vad. dr. J. Genys) bei Romų–Zeigių (vad. R. Švelniūtė) senovinėse gyvenvietėse.

Straipsniai apie 1998–2006 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų rezultatus skelbti tęstiniame leidinyje „Archeologiniai tyrimai Lietuvoje“.

Pomėgiai:

angliško tipo sodelis Maciuičių kaime.