Ona Bagušienė (Šalkauskaitė)

posted in: Dirbantys archeologai | 0

Gimė 1938 m. Naujikų k., Telšių r.

1956 m. baigė Šilutės vidurinę mokyklą.

1957 m. įstojo į Vilniaus universitetą, Lietuvos istorijos specialybę.

1960-1962 m. studijuodama universitete dirbo Istorijos-etnografijos muziejuje Restauravimo skyriuje laborante-restauratore.

1962 m. universitetą baigė ir įgijo istorikės specialybę.

1962-1967 m. dirbo Baisogalos ir Kelmės vidurinėje mokykloje istorijos mokytoja.

1967-1977 m. dirbo Istorijos institute jaunesniąja moksline bendradare, rinko medžiagą Lietuvos archeologijos atlasui.

Dirbdama Istorijos institute ir vėliau (iki pat 1990 m.) kartu su Rimantiene dalyvavo archeologinėse ekspedicijose, kasinėjo Šventosios, Nidos (Klaipėdos r.), Margių (Varėnos r.) gyvenvietes.

Nuo 1977 m. iki dabar dirba Lietuvos nacionaliniame muziejuje restauratore.

Pagrindinės publikacijos

Bagušienė O., Rimantienė R. Akmeniniai gludinti dirbiniai // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – V., 1974. – T. 1: Akmens ir žalvario amžiaus paminklai. – p. 84-205, 244-245.