doc. dr. Mindaugas Bertašius

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

bertasiusmindaugas
Institucija, pareigos Kauno technologijos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Filosofijos ir kultūrologijos katedra, vyr. mokslo darbuotojas; Vytauto Didžiojo universitetas, Menotyros katedra, docentas
Adresas Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas
Telefonas (8~37) 323890
El. pašto adresas mbertas@takas.lt

Gimiau 1956 m. rugpjūčio 16 d. Kaune.

1974 m. baigiau Kauno Saulės gimnaziją (tuometinę J.Aleksonio vardo 8-ąją vidurinę mokyklą).

Nuo 1974 m. iki 1979 m. studijavau Kauno Politechnikos institute bei įgijau automatizuotų valdymo sistemų inžinieriaus specialybę.

Nuo 1982 m. iki 1989 m. studijavau Vilniaus universitete bei įgijau istorijos, archeologijos specialybę. Diplominio darbo tema – „Kauno vėlyvųjų viduramžių keramika“.

1998 m. Vilniaus universitete apgyniau disertaciją „Vidurio Lietuva VIII–XIII amžiais” ir įgijau humanitarinių mokslų daktaro laipsnį.Nuo 1979 m. liepos mėn. iki spalio mėn. tarnavau kariuomenėje. Nuo 1979 m. lapkričio mėn. iki 1982 m. kovo mėn. dirbau inžinieriumi Vilniaus AVS (Automatizuotos valdymo sistemos) konstravimo biure.

Nuo 1982 m. kovo mėn. iki 1995 m. balandžio mėn. dirbau archeologu Kauno paminklų restauravimo ir projektavimo institute (vykdžiau archeologinius tyrimus Kauno, Kėdainių senamiesčiuose).

Nuo 1992 m. gegužės mėn. iki 2001 m. lapkričio mėn. dirbau archeologu Vilniaus universitete (vykdžiau archeologinius tyrinėjimus Marvelės kapinyne, Kaune).

Nuo 1999 m. birželio mėn. dirbu dėstytoju Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros katedroje (Kaune), einu docento pareigas.

Nuo 2003 m. rugsėjo mėn. iki 2004 m. gegužės mėn. Kauno technologijos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedroje ėjau docento pareigas.

Nuo 2004 m. gegužės Kauno technologijos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros vyr. mokslo darbuotojas.

Mokslinės stažuotės

2000 m. vasario 15 d. – 2000 m. gegužės 15 d. – stažuotė Lenkijos mokslo institucijose: Varšuvos universiteto Archeologijos institute, Lenkijos Mokslų Akademijos Archeologijos ir etnologijos institute, Varšuvos archeologijos muziejuje, Gdansko archeologijos muziejuje, Elbliongo archeologijos muziejuje, Olštyno muziejuje;

2001 m. sausio 20 d. – 2001 m. sausio 30 d. – stažuotė Varšuvos archeologijos muziejuje, baltų archeologijos skyriuje;

2002 m. sausio 15 d. – 2002 m. vasario 15 d. – stažuotė Varšuvos universiteto Archeologijos institute, Lenkijos Mokslų Akademijos Archeologijos ir etnologijos institute, Nacionaliniame muziejuje Varšuvoje;

2004 m. gegužės 30 d. – 2004 m. birželio 12 d. – stažuotė Gotlando universiteto (Švedija) ir Gotlando krašto administracijos rengiamuose „Kultūros paveldo Baltijos kursuose“.

Tyrimų interesai

Archeologija (Vikingų laikotarpis ir viduramžiai), Meno istorija (tapatumo klausimai ir priešistorinės medijos), kultūros paveldas.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida:

Dėstomi dalykai (Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete): Mokslo ir technikos istorija; Archeologija; Archeologijos paveldas; Menas ir archeologija.

Pagrindinių mokslinių straipsnių sąrašas:

Paskelbiau apie 40 mokslinių straipsnių, iš jų svarbiausius – įgijus mokslo laipsnį:

1. Bertašius M. Kauno vėlyvųjų viduramžių keramika // Architektūros paminklai, Vilnius, T.13, 1993, p. 13-18

2. Bertašius M. Kauno apylinkių teritorinių struktūrų formavimosi ypatybės // Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2000, T.2, p.5-29

3. Bertašius M. Zentrum und Peripherie bei den Westbalten. Zu den Beziehungen zwischen dem Samland und Region um Kaunas vom 5. bis 8. Jh. n. Chr. // Archaeologia Baltica 4, Vilnius, 2000, p.135-148

4. Bertašius M. Kauno koklių dekoras // Darbai ir dienos. Lietuvos dailė: kryptys ir srovės. Kaunas, 2001, T.26, p.37-46

5. Bertašius M. Vikingiškosios tarpregioninės kultūros atspindžiai Marvelės kapinyne Kaune // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2001, T.21, p.193-204

6. Bertašius M., Daugnora L. Viking Age Horse Graves from Kaunas Region (Middle Lithuania) // International Journal of Osteoarchaeology. Wiley & Sons, 2001, Vol. 11, Issue 6

7. Bertašius M. XIII-XIV a. Kauno keramika // Baltų archeologija, Vilnius, 2002, Nr. 1 (13), p. 14-17

8. Bertašius M. An Archaeological Vision of A Medieval Town // Archaeotecture. Archaeology of Architecture. Oxford, BAR International Series 1175, 2003, p.167-172

9. Bertašius M. Viking-age Horse Offerings in Lithuania // Viking Heritage Magazine, 4/03, p. 28-31

10. Bertašius M. Vakarų Europos monetos Marvelės kapuose // Numizmatika, 2-3; Metraštis 2001-2002. Vilnius, 2004, p.169-173

11. Bertašius M. Viduramžių hipokaustai Kaune ir Lietuvoje // Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Klaipėda, 2005, p.125-144

12. Bertašius M. Miesto vizija archeologo žvilgsniu (alternatyvus XIV-XVI a. Kauno miesto raidos modelis) // Lietuvos archeologija, T.26. Vilnius, 2004, p.173-182

13. Bertašius M. The Archaeology of Group: From Situational Construct to Ethnic Group // Interarchaeologia, 1. Culture and Material Culture. Tartu-Riga-Vilnius, 2005, p.29-38

14. Bertašius M. Cultural Heritage Management: a Case of Kaunas // Kultūros paveldas:prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės, VDU, Kaunas, 2005, p.146-151

15. Bertašius M. From Social Expression to Institutionalized Religion // (ed. M.Bertašius) Transformatio mundi. The Transition from the Late Migration Period to Early Viking Age in the East Baltic, KTU, Kaunas, 2006, p.65-72

Monografijos:

Bertašius M. Vidurio Lietuva VIII–XII a. Kaunas, VDU leidykla, 2002, p. 270, ISBN 9955-530-15-4.

Bertašius M. Mervelė. Ein Gräberfeld Mittellitauens. Vidurio Lietuvos aukštaičių II–XII a. kapinynas, I Band. KTU HMF, 2005, p.296, ISBN 9955-9827-0-5.