doc. dr. Arūnas Barkus

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

barkusarunas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, prodekanas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros docentas
Adresas M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
Telefonas (8~5) 2398706
El. pašto adresas arunas.barkus@mf.vu.lt

Gimiau 1965 m. liepos 3 d. Kretingoje.

1983 m. baigiau Elektrėnų 1-ąją vidurinę mokyklą, o 1990 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą.

Šiuo metu esu Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto prodekanas (bendrųjų reikalų ir plėtros) bei Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros docentas.

Akademinė karjera

1990-1992 – vyresnysis laborantas, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra

1990-1996 – doktorantas, Vilniaus universitetas

1996-2000 – asistentas, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra

2000 – apginta biomedicinos mokslų daktaro disertacija “Dabartinės lietuvių populiacijos krūminių dantų odontoglifinė charakteristika”

2001 – vyresnysis asistentas, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra

nuo 2001 – lektorius, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra

nuo 2006 – docentas, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra

nuo 2008 –Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, prodekanas (bendrųjų reikalų ir plėtros)

Pedagoginė veikla

Dėstomi dalykai:

žmogaus anatomija (medicinos ir odontologijos specialybių studentams)

žmogaus biologija ir antropologinė odontologija

taikomoji anatomija

neuroanatomija (psichologijos studentams)

Mokslinė veikla

Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – fizinė antropologija. Atliekami dabartinių Lietuvos gyventojų ir praeities populiacijų (archeologinės medžiagos) antropologiniai tyrimai. Kitos veiklos kryptys: žmogaus anatomija, teismo medicina.

Publikacijos

Straipsniai užsienio mokslo žurnaluose su svorio koeficientu

1. Signoli M., Ardagna Y., Adalian P., Devriendt W., Lalys L., Rigeade C., Vette T., Kuncevičius A., Poškienė J., Barkus A., Palubeckaitė Ž., Garmus A., Pugačiauskas V., Jankauskas R., Dutour O. Discovery of a mass grave of Napoleonic period in Lithuania (1812, Vilnius) / Comtes rendus Palevol. ISSN 1631-0683. 2004, vol. 3, p. 219-227.[ISI]

2. S. Lesinskienė, A. Barkus, N. Ranceva, A. Dembinskas. A meta-analysis of heart rate and QT interval alteration in anorexia nervosa / The world journal of biological psychiatry, 2008, vol. 9, no. 2. ISSN 1562-2975 p. 86-91.[ISI]

Straipsniai pripažintuose Lietuvos mokslo žurnaluose ir tęstiniuose leidiniuose

1. G. Drąsutienė, J. Tutkuvienė, J. Zakarevičienė, D. Ramašauskaitė, Ž. Kasilovskienė, D. Laužikienė, N. Drazdienė, A. Barkus, A. Arlauskienė, J. Drąsutis. Nėščiųjų antropometrinių rodiklių, medžiagų apykaitos ir naujagimių fizinės būklės pokyčiai per pastaruosius dešimtmečius / Medicina. 2007, 43 (1), p. 10-26.[Medline]

2. R. Jankauskas, Ž. Miliauskienė, A. Barkus, A. Urbanavičius. Military stature variation during the 19th century: Napoleonic versus German soldiers of World War / Papers on Anthropology. 2007, vol. 16, p. 122-131 [Academic Search Premier]

3. V. Zabulis, V. Triponis, A. Barkus. Dvigubas skenavimas kaip vienintelis diagnostikos metodas prieš šlaunies ir pakinklio arterijų šuntavimo operacijas / Medicinos teorija ir praktika. 2006, t. 12, nr. 2, p. 156-163. [Index Copernicus]

4. R. Jankauskas, A. Barkus, V. Urbanavičius, A. Garmus. Forensic archaeology in Lithuania: the Tuskulėnai mass grave / Acta medica Lituanica. 2005, t. 12, no. 1, p. 70-74. [Index Copernicus]

Straipsniai kituose Lietuvos ar užsienio recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

1. Jankauskas R., Barkus A., Urbanavičius A. Preliminarūs 2004 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 344-358.

2. Jankauskas R., Barkus A., Urbanavičius A. Preliminarūs 2005 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 434-455.

3. Pascal A., Y. Ardagna, A. Barkus, W. Devriendt, O. Dutour, A. Garmus ir kt. Napoleono karių masinės kapavietės Vilniaus Šiaurės miestelyje antropologinio tyrimo rezultatai / Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 340-343.

4. A. Barkus, R. Jankauskas, A. Urbanavičius. Antropologinės medžiagos tyrimai / Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 330-340.

5. R. Jankauskas, A. Barkus, A. Urbanavičius. Preliminarūs 2003 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai / Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 298-307.

6. Jankauskas, R., Barkus, A., Urbanavičius, A. Preliminarūs 2006 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai / Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 509-539.

7. Jankauskas, R., Kurila, L., Barkus, A., Urbanavičius, A.Preliminarūs 2007 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai / Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 545-563.

8. Jankauskas, R., Barkus, A., Urbanavičius, A. Preliminarūs 2008 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai / Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 537-544.

9. R. Jankauskas, A. Garmus, A. Barkus, V. Urbanavičius. Teismo archeologijos patirtis Lietuvoje: Tuskulėnų masinės kapavietės Vilniuje tyrimai / Lietuvos archeologija: straipsnių rinkinys. 2005, t. 28, p. 217-230.

Vadovėliai

1. Žmogaus anatomija: I tomas. Česnys G., Tutkuvienė J., Barkus A., Gedrimas V., Jankauskas R., Rizgelienė R., Žukienė J. Vilnius, 2008.

Konferencijų tezės 

1.Jankauskas R., Barkus A., Palubeckaitė Ž., Dutour O., Signoli M., Adalian P., Ardagna Y.,Devriendt W., Lalys L., Kuncevičius A., Poškienė J. Mass grave of Napoleon’s great army (1812) in Vilnius, Lithuania: historical, archaeological context and analysis techniques / The Professor Gaston Victor Backman scientific conference : [3-4 October, 2003, Riga]. Riga ,2003, p. 28-30;

2. Barkus A., Jankauskas R., Palubeckaitė Ž., Garmus A. Mass grave of Napoleon’s great army (1812) soldiers in Vilnius: sex, age, stature and number of individuals estimation / The Professor Gaston Victor Backman scientific conference : [3-4 October, 2003, Riga ]. Riga , 2003, p. 9-11.

 

Pranešimai konferencijose

1. Palubeckaitė Ž., Jankauskas R., Barkus A. Mass grave of Napoleon’s great army (1812) soldiers in Vilnius : peculiarities of childhood derived from linear enamel hypoplasia of early 19th c. recruits / The Professor Gaston Victor Backman scientific conference : [3-4 October, 2003, Riga ]. Riga, 2003, p. 51-52;

2. Dutour O., Ardagna Y., Rigeade C., Signoli M., Macia Y., Vette T., Harter S., Bouchet F., Barkus A., Palubeckaitė Ž., Garmus A., Jankauskas R. Health status in the Great Army in december 1812: palaeopathology of mass grave of Vilnius , Lithuania / 200 years of Lithuanian anthropology : modern trends, history, relation to medical practice and humanities. Vilnius , 2004, p. 56-57.

3. Signoli M., Ardagna Y., Adalian P., Devriendt W., Lalys L., Barkus A., Palubeckaitė Ž., Urbanavičius A., Garmus A., Jankauskas R., Dutour O. Excavation of mass grave of Verkiu street, Šiaurės miestelis territory, Vilnius: implementation of the methods of field anthropology / 200 years of Lithuanian anthropology : modern trends, history, relation to medical practice and humanities. Vilnius , 2004, p. 55-56

4. R. Jankauskas, M. Signoli, P. Adalian, Y. Ardagna, W. Devriendt, L. Lalys, A. Kuncevičius, J. Poškienė, A. Barkus, Ž. Palubeckaitė, O. Dutour. Mass grave of Napoleon’s Great Army (1812) in Vilnius , Lithuania: comparison of excavation methods / 5. Kongress „Antropologie der Geschlechter“ abstracts, 17.-20. September 2003, Postdam. Postdam, 2003, p. 66.