dr. Rasa Banytė-Rowell

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

banyterasa
Institucija, pareigos Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, mokslo darbuotoja
Adresas Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Telefonas (8~5) 2614935
El. pašto adresas rrowell@takas.lt

Gimiau 1964 m. gruodžio 25 d., Rusnėje, Šilutės r. 1982 m. baigiau Rusnės vidurinę mokyklą.

1982–1987 m. studijavau Vilniaus Universitete Istorijos fakultete ir įgijau istorikės (muziejininkės – archeologės) specialybę.

1987 m. apsigyniau diplominį darbą tema „I-VIII a. skalvių archeologiniai paminklai“ (vadovas – prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas).

1987–1995 m. dirbau Klaipėdos kraštotyros muziejuje (nuo 1989 m. – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus) moksline bendradarbe Liaudies meno skyriuje, Archeologijos ir miesto raidos sektoriuje, nuo 1991 m. – Archeologijos ir miesto raidos skyriaus vedėja. 1995–2000 m. studijavau Vilniaus universiteto doktorantūroje (Archeologijos katedra). 2001 m. spalio 10 d. Vilniaus universitete apgyniau daktaro disertaciją tema „Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė sritis III a. – V a. pradžioje“, už kurią suteiktas humanitarinių mokslų daktaro vardas.

1996–1999 m. dirbau antraeilėse pareigose Klaipėdos universiteto Istorijos katedroje (Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro moksline asistente), skaičiau antikinės Graikijos ir Romos istorijos kursą, pasirinktinį archeologijos kursą „Lietuva romėniškajame periode“ (1997/1998 m).

1999–2005 m. dirbau Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyresniosios muziejininkės pareigose.

Nuo 2005 m. birželio mėn. dirbu Lietuvos istorijos institute, archeologijos skyriuje, mokslo darbuotojos pareigose.

Archeologinių tyrimų interesai

Baltų gentys romėniškuoju laikotarpiu

Tyrinėti objektai:

1989–1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2002, 2003 m. organizavau archeologinius tyrinėjimus Baitų kapinyne (Klaipėdos r.), žvalgomuosius kasinėjimus Jakų pylimų (Klaipėdos r.) aplinkoje, Klaipėdos (1993, 1994, 1999 m.), Šilutės (1991 m.), Palangos (1995 m.), Priekulės (1995, 1998 m.) senamiesčiuose.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Pagrindinės publikacijos:

1. Gintariniai kabučiai iš Baitų senkapių (Klaipėdos raj.), Vakarų baltų istorija ir kultūra, Klaipėda, 1995, t. 2, p. 5-20.

2. Dviejų Baitų kapinyno kapų chronologijos klausimu, Archaeologia Baltica, Vilnius, 1999, vol. 2, p. 63-71.

3. Pozostałości zbiorów archeologicznych dawnych muzeów kraju Klajpedzkiego, Archeologia ziem Pruskich. Nieznanie zbiory i materialy archiwalnie. Ostróda – 15-17 X 1998, Olsztyn, 1999, p. 27-39.

4. Jūra ir žmonės. Keletas pastebėjimų apie pajūrio baltų gyvenseną ir papročius senajame geležies amžiuje, LAMMD. Istorija, Vilnius, 2000, t. XLIV, p. 3-12.

5. Characteristics of the end of the Roman Period according to material from Baitai grave site (near Klaipėda), Archaeologia Baltica, Vilnius, 2000, vol. 4, p. 27-44.

6. Vakarų Lietuvos kapinynų laidosenos ypatumai vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu, Archaeologia Lituana, Vilnius, 2001, t. 2, p. 29-47.

7. Didžiosios lankinės lenkta kojele segės Vakarų Lietuvos kapinynuose. Lietuvos archeologija, Vilnius, 2001, t. 21, p. 139-146.

8. Ein kaiserzeitliches Grab mit einer Brustkette aus Adlig-Heydekrug (Šilutės dvaras) im Lichte der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2001, t. 21, p. 121-128 (bendraautorius – W. Nowakowski).

9. Enamel disc from Aukštakiemis (Oberhof), Archaeologia Baltica, Vilnius, 2002, vol. 5, p. 123-130.

10. Aistiškosios laidojimo apeigos Lietuvos pajūryje lyginamosios religijotyros kontekste, Lituanistika, 2003, nr. 1 (53), p. 24-36.

11. Diržų ir kamanų metalinės detalės iš Stragnų kapinyno, Archaeologia Lituana, Vilnius, 2004, t. 5, p. 27-44.

12. The transition of ideas and Northern Lithuania in the Roman Period, Pētījumi zemgaļu senatnē, Rīga, 2004, p. 11-24. (= Latvijas Vēstures muzeja raksti Nr. 10).

13. From Aestii to Esti. Connections between West Lithuanian Group and the area of distribution of Tarand-graves, Culture and Material Culture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th, 2003 (=Interarchaeologia, 1), Tartu-Riga-Vilnius, 2005, p. 105-120 (bendraautorė – A. Bitner-Wróblewska).

14. Dar kartą apie Šernų kapinyną A. Bezzenbergerio publikacijos ir užrašų duomenimis. Lietuvos archeologija, Vilnius, 2007, t. 32, p. 9-30.

15. Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio rozetiniai smeigtukai ir segės su tutuliu. Lietuvos archeologija, Vilnius, 2009, t. 34, p. 9-42.