Jonas Balčiūnas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

balciunasjonas
Institucija, pareigos Kultūros paveldo centras, Duomenų skyriaus vietų poskyris, vyriausiasis paminklotvarkininkas
Adresas Ašmenos g. 10, LT-01135 Vilnius
Telefonas (8~5) 2620909
El. pašto adresas jonas.balciunas@kpc.lt

Gimiau 1951 m. Tverečiuje (Ignalinos r.), ten pradėjau eiti į mokyklą. Nuo 1961 m. gyvenu Vilniuje, 1970 m. čia baigiau Antano Vienuolio vidurinę mokyklą.

1973 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kurį baigiau 1978 m., įgijęs archeologo specializaciją. Parašiau darbą, skirtą Liškiavos piliakalnio ir dvarvietės tyrinėjimams.

Nuo 1978 m. rugpjūčio mėn. iki 1991 m. balandžio mėn. dirbau Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologų grupėje ir archeologijos skyriuje vyr. metodininku. Panaikinus Mokslinę metodinę kultūros paminklų apsaugos tarybą ir įsteigus Lietuvos kultūros paveldo mokslinį centrą (nuo 1995 m. – Kultūros paveldo centras), nuo 1991 m. gegužės dirbau šio Centro Archeologijos skyriuje (nuo 2002 m. – Archeologijos paveldo institutas) archeologo, sektoriaus vedėjo, vyr. archeologo, pareigose. Šiuo metu Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus vietų poskyryje užimu vyriausiojo paminklotvarkininko pareigas.

Studijų, o ir vėlesniais, metais dalyvavau Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose vykdomuose archeologijos tyrimuose. Dirbdamas Mokslinėje metodinėje kultūros paminklų apsaugos taryboje ir Kultūros paveldo centre, žvalgiau daugumą žinomų Lietuvos archeologijos objektų įvairiuose rajonuose, nustatinėjau jų teritorijas ir apsaugos zonas. Per tą laiką vadovavau 53 objektų žvalgomiesiems archeologijos tyrimams.

Pirmasis savarankiškai tyrinėtas objektas 1979 m. buvo VII-X a. Biržų, Astravo kapinynas (Biržų r.). Iš įdomesnių tyrinėtų objektų paminėtini 1983 m. tirtas II–IV a. Dauglaukio kapinynas (Tauragės r.), 1986 m. – V–VI a. Čiukiškių kapinynas (Kėdainių r.), 1998 m. ir 1999 m. – III–V a. Rokėnų kapinynas (Ignalinos r.), 1999 m. – V–VIII a. Tauragnų pilkapių vieta (Utenos r.), 2003 m. – V–VII a. Rekošaičių kapinynas (Raseinių r.), nauji pilkapynai Širvintų r. (2005 m.), Rytų Lietuvoje (2006 m.), Švenčionių r. (2006 m.), pilkapynas šalia Dūrių ežero (2007 m.).

Apie žvalgytus ir tyrinėtus objektus daugiausia skelbta leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, taip pat rašyta į Maskvoje leistą leidinį „Archeologičeskije otkrytija“ (apie 1982–1984 m. žvalgymus).

Archeologiniai interesai

Darbo interesų sritis – Lietuvos archeologinių vietų apskaita, jų paieška, žvalgymas, neaiškių bei ardomų objektų žvalgomieji archeologijos tyrimai.

Pomėgiai

Laisvalaikiu kartais mėgstu pakeliauti, ypač vandeniu.