Dainius Balčiūnas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
balciunasdainius
Institucija, pareigos Laisvai samdomas archeologas
El. pašto adresas dbalcius@gmail.com

Gimiau 1960 m. balandžio 19 d. Kaune. 1978 m. baigiau Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą. Po mokyklos baigimo įsidarbinau Paminklų konservavimo instituto Kauno skyriaus archeologų grupėje techniko pareigose.

1979 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Jį baigiau 1987 m. ir įgijau istoriko ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. Apgyniau diplominį darbą apie Kauno senamiesčio (Rotušės a. 17–20) archeologinius tyrimus.

1987 m. pradėjau dirbti Paminklų konservavimo institute Kaune archeologu.

Turiu žmoną Danutę bei dukrą ir sūnų.

Tyrinėti objektai

Kauno ir Kėdainių senamiesčiai, Jaučiakių piliakalnio senovės gyvenvietė (Kauno r.) (vad. A.Vaškelis), Virbaliūnų senovės gyvenvietė (Kauno r.) (vad. A. Žalnierius), Ragaučinos senkapis (Švenčionių r.), Račkiškės dvarvietė (Švenčionių r.).

Archeologinių tyrimų interesai

Viduramžių archeologija, vėlyvųjų viduramžių keramika, puodų degimo krosnys.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

1997 m. gruodžio 11–12d. Vilniuje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos miestai ir miesteliai archeologijos duomenimis“ skaitytas pranešimas „Keramikos degimo krosnys, jų tipai Kauno senamiestyje XV–XVI a.“

2001 m. sausio–vasario mėn. mokslinė stažuotė Lenkijos MA Archeologijos ir Etnologijos institute ir Varšuvos universiteto Archeologijos institute.

2001 m. sausio mėn. Varšuvoje Lenkijos MA Archeologijos ir Etnologijos institute Viduramžių ir naujųjų amžių archeologijos Komisijos seminare skaitytas pranešimas „Kauno senamiesčio krosnių koklių tipai ir dekoras“.

2001 m. vasario mėn. Vroclavo universiteto Archeologijos institute skaitytas pranešimas „Keramikos degimo krosnys Kauno senamiestyje“.

2002 m. balandžio 29 d. Varšuvoje Lenkijos MA Archeologijos ir Etnologijos institute Viduramžių ir naujųjų amžių archeologijos Komisijos seminare „Lenkijos viduramžių krosnių kokliai“ dalyvauta diskusijose.

2002 m. spalio 28–29 d. Lądek Zdrój mokslinėje konferencijoje „Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo – Wschodniej“ su A.Vaškeliu skaitytas pranešimas „ Viduramžių Kauno lokacija archeologijos duomenimis“.

2006 m. spalio 11–15 d. Klaipėdos universitete mokslinėje konferencijoje „Weapons, Weaponry and Man“ su A.Žalnieriumi skaitytas pranešimas „ Iron Smelting site in Virbaliūnai Ancient Settlement“.

2007 m. balandžio 26–27 d. Bialystoko muziejaus Supraslyje surengtoje konferencijoje „Różnice regionalne w zdobnictwie i formach kafli od średniowiecza po czasy nowożytne“ su A.Žalnieriumi skaitytas pranešimas „Kafle półcylindryczne z terenu zamku i miasta Kowna“.

Publikacijos:

D. Balčiūnas. Kauno senamiesčio 33 kvartalo archeologiniai tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais, Vilnius, 1990.

D. Balčiūnas. Kauno Šv. Jurgio bažnyčios tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais. Vilnius, 1992.

D. Balčiūnas, A. Vaškelis. Kauno senamiesčio sklypo T. Daugirdo g. Nr. 1-3 archeologiniai tyrinėjimai 1993 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994.

D. Balčiūnas, A. Vaškelis. Kauno Šv. Jurgio bažnyčios archeologiniai tyrinėjimai 1994 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996.

D. Balčiūnas, A. Vaškelis. 1995 m. archeologiniai tyrinėjimai Kaune, buvusiame Bernardinų vienuolyne // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996.

A. Vaškelis, D. Balčiūnas. 1996–1997 metų tyrinėjimai Kaune, Vilniaus gatvėje Nr. 5 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998.

D. Balčiūnas. Keramikos degimo krosnys Kaune XV–XVI a. // Lietuvos archeologija. Vilnius, 1999. T. 18.

D. Balčiūnas Tyrinėjimai Kaune, Mapų gatvėje, 1999 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, Vilnius, 2000.

Balčiūnas, D. Karmėlavos piliakalnio papėdės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais, Vilnius, 2002.

Balčiūnas, D., Žalnierius, A. Račkiškės dvarvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais, Vilnius, 2006.

Balčiūnas, D. Jėzuitų skersgatvio Kaune tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais, Vilnius, 2006.

Žalnierius, A., Balčiūnas, D. Virbaliūnų neįtvirtinta gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, Vilnius, 2006.

Žalnierius, A., Balčiūnas, D. Račkiškės dvarvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, Vilnius, 2006.

Balčiūnas, D. Sklypo Kaune, tarp M. Daukšos, Kurpių gatvių ir Karaliaus Mindaugo prospekto tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, Vilnius, 2006.

Žalnierius, A., Balčiūnas, D. Teritorijos Kaune, tarp Karaliaus Mindaugo prospekto, A. Mickevičiaus, Miško ir Gedimino gatvių žvalgymai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, Vilnius, 2006.

A. Vaškelis, D. Balčiūnas. Lokacja średniowiecznego miasta w Kownie w świetle badań archeologicznych // Procesy lokacyjne miast w Europie środkowo – Wschodniej. Wrocław, 2006.

Balčiūnas, D. Dujotiekio rekonstrukcija Kauno senamiestyje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais, Vilnius, 2007.

Balčiūnas, D. Žvalgomieji tyrinėjimai Santakos g. 12 Kaune // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais, Vilnius, 2007.

Žalnierius, A., Balčiūnas, D. Tyrinėjimai Santakos g. 14 Kaune // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais, Vilnius, 2007.

A. Žalnierius, J. Navasaitis, D. Balčiūnas. Iron smelting site in Virbaliūnai ancient settlement // Archeologia Baltica. Klaipėda, 2007. T. 8.

A. Žalnierius, D. Balčiūnas. Kafle półcylindriczne z terenu miasta Kowna // Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy-podobieństwa-różnice. Białystok, 2007.

Vaškelis, A., Balčiūnas, D. Jaučakių piliakalnio papėdės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais, Vilnius, 2008.

Balčiūnas, D. Veisiejų dvaro sodybos dešinysis fligelis // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais, Vilnius, 2008.

Balčiūnas, D. Kauno arkikatedros bazilikos šventorius // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais, Vilnius, 2008.

Balčiūnas, D. Santakos gatvės žvalgymai Kaune // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais, Vilnius, 2008.

Balčiūnas, D. Žvalgymai Palangos, Druskininkų, Puodžių gatvėse, Kaune // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais, Vilnius, 2009.

Balčiūnas, D. Rūsys Puodžių g. 10 / Druskininkų g. 8, Kaune // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais, Vilnius, 2009.

Balčiūnas, D., Žalnierius, A. Sklypas Santakos g. 4, Kaune // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais, Vilnius, 2009.

Vaškelis, A., Žalnierius, A., Balčiūnas, D. Sklypas A. Jakšto g. 6, Kaune // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais, Vilnius, 2009.