dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
baguzaitesigita
Institucija, pareigos Lietuvos dailės muziejus Palangos gintaro muziejus, Gintaro muziejaus rinkinio kuratorė-tyrinėtoja
Adresas Vytauto g. 17, LT-00101 Palanga
Telefonas (8~46) 049 010
El. pašto adresas sigita.baguzaite@gmail.com

Gimiau 1982 m. sausio 12 d. Telšiuose. 2000 m. baigiau Telšių „Atžalyno“ vidurinę mokyklą. 2000 – 2004 m. studijavau Klaipėdos universitete Humanitarinių mokslų fakultete. Apgyniau Istorijos mokslų bakalaurą. Baigiamojo darbo tema – „Palangos gintaro muziejaus archeologinės kolekcijos analizė“. Vad. prof. habil. dr. V. Žulkus. 2006 m. Klaipėdos universitete Humanitarinių mokslų fakultete apgyniau Baltijos šalių istorijos magistrą. Baigiamojo darbo tema – „Gintaro tradicija senojo geležies amžiaus kapuose su akmenų vainikais“ (vadovas prof. habil. dr. V. Žulkus). Toliau studijas tęsiau Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties jungtinės doktorantūros programoje. 2015 m. apgynus darbą tema „Materialioji gintaro tradicija Vakarų Lietuvos kapinynuose su akmenų vainikais lyginamajame baltų kultūrų kontekste. Socialinis aspektas“ (Vadovė dr. R. Banytė-Rowell) man suteiktas humanitarinių mokslų srities istorijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis.

Rinktis archeologijos studijas apsisprendžiau dar mokyklos metais, o gilintis į gintaro temą pradėjau dar bakalauro studijų antrame kurse, kai ieškojau tinkamos temos kursiniam darbui. Gilintis į šią temą padeda ir kasdienė darbinė aplinka. 2004 m. pradėjau dirbti Lietuvos dailės muziejus Palangos gintaro muziejaus muziejininke, vėliau užėmiau vyriausios muziejininkės pareigas. Šiuo metu dirbu Gintaro muziejaus rinkinio kuratorės-tyrinėtojos pareigose.

Archeologinių tyrimų interesai

Baltų genčių proistorė, gintaro panaudojimas kultūrų istorijoje, novatoriški jo tyrimai.

Tyrinėti objektai

2004-2005 m. Plateliai, „Pilies“ sala. Tyrimų vadovas prof. habil. dr. V. Žulkus.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Nuolat dalyvauju mokslinėse konferencijose, skaitau viešas paskaitas archeologinėmis temomis.

Straipsniai archeologine tematika (nuo 2010 m.)

Bagužaitė-Talačkienė S., 2016 – Gintaro tradicijos kaita pietrytiniame Baltijos jūros regione romėniškuoju laikotarpiu // Lietuva – Italija: šimtmečių ryšiai. Vilnius, 2016, p.110-121

Bagužaitė-Talačkienė S., 2016 – Gintaras, kultūrinės transformacijos ir tęstinumas Vokiečių ordino užimtose Baltijos pajūrio teritorijose In AHUK (priimta spaudai)

Bagužaitė-Talačkienė S., 2016 – Gintaro tradicija viduramžių Klaipėdoje Vokiečių ordino ir Prūsijos kunigaikštystės kontekste iki XVI a. antros pusės. Straipsnių rinkinys „Klaipėdos pilies tyrinėjimai. (Priimta spaudai)

Bagužaitė-Talačkienė S., 2016 – Следы античной идеи о лечебных свойствах янтаря в культуре западных балтов // Янтарь в истории медицины / Amber in the History of Medicine. (Priimta spaudai.)

Bagužaitė-Talačkienė S., 2015 – Gintaro įkapių bruožai baltiškuose laidojimo paminkluose vėlyvuoju Romėniškuoju laikotarpiu // Lietuvos dailės muziejaus metraštis 2013 m. Vilnius, 2015. T17, p. 69-88

Bagužaitė-Talačkienė S., 2014 – Gintaro dirbiniai ir kompleksinis bendruomenių socialinės raiškos tyrimo metodas. Mazkatuži kapinynas // Lietuvos archeologija. T 40. Vilnius, 2014, p.73-98.

Багужайте-Талачкиене С., 2011 – Палангский музей янтаря. Особенности археологической коллекции // Балтийский янтарь. Наука. Культура. Экономика. Материалы международного научного симпозиума „Добыча и обработка янтаря на Самбии“. Калининград, 12-14 мая 2010 г. Калининград, 2011, с.59-63

Bagužaitė-Talačkienė S., 2010 – Gintaro dirbiniai vėlyvojo romėniškojo laikotarpio bendruomenių socialinių santykių kontekste (Kurmaičių ir Žvilių laidojimo paminklų duomenimis) // Istorija. Vilnius, 2010, t. LXXIX, p. 3–16

Kita veikla

Aktyviai užsiimu muziejine veikla bei gilinimusi į muziejininkystės teorijos aspektus. Dalyvauju su muziejine veikla susijusiose stažuotėse, konferencijose, seminaruose, kituose edukaciniuose renginiuose, užsiimu informacijos sklaida.