Evaldas Babenskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

babenskasevaldas
Institucija, pareigos Laisvai samdomas archeologas
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas girvilka@gmail.com

Gimiau 1977 m. spalio 19 d. Vilniuje. Nuo 1983 m. iki 1987 m. mokiausi Vilniaus 15-oje vidurinėje mokykloje, 1988–1992 m. Vievio sanatorinėje mokykloje, 1992–1993 m. vėlei Vilniaus 15-oje vidurinėje mokykloje. 1993-1996 m. mokęsis ir baigęs Vilniaus 8-ąją vidurinę suaugusiųjų mokyklą 1996 m. įstojau į Vilniaus universiteto archeologijos specialybę, kur studijavau iki 2002 metų.

2000 m. apgyniau bakalauro darbą tema „V–IX a. Papuošalų gamybos technologijos ir šiuolaikinė rekonstrukcija“, o po dvejų metų magistro darbą: „Vielos panaudojimas baltų juvelyrikoje I–XIV a.“.

Archeologija susidomėjau berods 11 klasėje, pradėjęs domėtis ikikrikščioniškąja Lietuvos kultūra. Vaikystėje neišdildomą įspūdį paliko Kernavės piliakalniai ir ten pat rasta pirmoji keramikos šukė.

Archeologinių tyrimų interesai

Spalvotoji metalurgija

Tyrinėti objektai:

1997–1998 m. – Karaviškių akmens amžiaus gyvenvietė, atliekant archeologinę praktiką.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Nuo 1999 m. aktyviai dalyvauju eksperimentinės archeologijos projektuose ir edukaciniuose gyvosios istorijos renginiuose Lietuvoje ir užsienyje (Latvija, Lenkija, Vokietija, Švedija, Suomija).

Kita veikla

Muzika

Pomėgiai

Audio-vizualiniai menai (fotografija, muzika, animacija, eksperimentinis kinas, grafika, juvelyrika).