2017 metais pristatomi atgimę senieji archeologiniai filmai!

posted in: Naujienos | 0

Lietuvos archeologijos draugijos kartu su Vytauto Didžiojo karo muziejumi ir Lietuvos centriniu valstybės archyvu iniciatyva 2017 m. naujam gyvenimui atgimė du ypatingi dokumentiniai filmai: apie 1931 m. Apuolės piliakalnio (Skuodo r.) (N-1403, 500 m juostos) ir 1933 m. Impilties (Kretingos r.) piliakalnio (N-1404, 760 m juostos) kasinėjimus. Iki šiol daugiau šių filmų kopijų ar negatyvų nebuvo žinoma, jie nebuvo minėti nei mokslinėje, nei populiarinimo literatūroje. Filmai autentiškai pasakoja apie piliakalnius ir jų tyrimų rezultatus, apie to meto žmonių elgesio kultūrą, manieras, madas, požiūrį į kultūros paveldą ir archeologinius tyrimus. Filmuose matomi ne tik pirmieji Lietuvos archeologai (generolas Vladas Nagevičius, profesorius Jonas Puzinas, Balys Tarvydas), tačiau ir kiti žinomi to meto žmonės. Abiejuose tyrimuose greta kasinėjimams samdomų darbininkų dalyvauja ir Lietuvos kariuomenės kareiviai bei karininkai.

Ilgą laiką šių filmų juostos buvo pamirštos gausiuose Vytauto Didžiojo muziejaus fonduose, tačiau projekto „Atgimę senieji archeologiniai filmai“ muziejininkų, partnerių, rėmėjų ir vykdytojų pastangų dėka pavyko filmus surasti, restauruoti, suskaitmeninti ir pritaikyti viešam naudojimui ir viešinimui. Tokie seni reti filmai yra patys tapę vertingais kilnojamojo kultūros paveldo objektais, ypač vertingi juose perteikiami vaizdai, suteikiantys daug informacijos ne tik archeologijos ar istorijos specialistams, bet ir visai Lietuvos praeitimi besidominčiai visuomenei!

 

Senuosius archeologinius filmus galite peržiūrėti čia:

Apuolės piliakalnio tyrimai

 

Impilties piliakalnio tyrimai

 

Šie filmai yra saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyve. Dėl filmų rodymo ar kito naudojimo būtina gauti muziejaus sutikimą. 

 

Projekto partneriai:
Projektą dalinai finansuoja: