dr. Audrius Astrauskas

 

astrauskasaudrius
Institucija, pareigos UAB „Intrum Justitia“, direktorius
Adresas A.Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius
Telefonas (8~5) 2496556
El. pašto adresas audriusa@intrum.lt

Gimiau 1964 m. gruodžio 21 d. Vilniuje. 1983 m. baigiau Vilniaus 18-ąją vidurinę mokyklą.

1988 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, įgydamas istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę (specializacija – archeologija). Remdamasis archeologijos šaltiniais, diplominį darbą parašiau apie jotvingių genties istoriją.

1988–1989 m. dirbau Paminklų restauravimo projektavimo instituto archeologu.

Nuo 1990 m. buvau Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros asistentas.

1998 m. apgyniau daktaro disertaciją „Marvelės bendruomenė II a. pabaigoje –V amžiuje“.

Šiuo metu tiesiogiai su archeologija susijusio darbo nedirbu, tačiau dalyvauju archeologų visuomeniniame gyvenime.

Tyrinėti objektai

1991–1997 m. – Kauno m. Marvelės kapinynas.

1995 m. – Marijampolės m. Marijonų vienuolynas.

1997–1998 m. – Šilalės r. Naujojo Obelyno kapinynas.

1997–1998 m. – Šalčininkų r. Poškonių kapinynas ir senovės gyvenvietė.

1997 m. – Šakių r. Ramoniškių kapinynas.

Hobis

Žvejyba.

Publikacijos

Astrauskas, Audrius. K.Ptolemėjo minimų sūdinų lokalizavimo problema. Lituanistika, 1990, Nr. 4.

Astrauskas, Audrius. Marvelės (Kauno m.) kapinyno senojo ir viduriniojo geležies amžių kapų tyrinėjimai 1996-1997 metais. Archeologiniai tyrimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 173-175.

Astrauskas, Audrius. Naujojo Obelyno (Šilalės r.) kapinyno tyrinėjimai 1997 metais. Archeologiniai tyrimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 175-178.

Astrauskas, Audrius. Poškonių (Šalčininkų r.) senkapio tyrinėjimai 1997 metais. Archeologiniai tyrimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 229-230.

Astrauskas, Audrius. Ramoniškių (Šakių r.) senkapio tyrinėjimai 1997 metais. Archeologiniai tyrimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 230-232.

Astrauskas, Audrius, Gleiznienė, Gražina, Šimėnas, Valdemaras. Perpetės baltų kraštuose I m. e. tūkstantmečio viduryje. Archeologia Lituana I, 1999, p. 119-143.