Vytautas Aleksiejūnas

aleksiejunasvytautas

Gimė 1955 m. rugpjūčio 17 d. Vilniuje.

1973 m. baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą.

Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą.

Studijas baigė 1978 m. įgydamas istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę.

Po Universiteto baigimo, 1978 m. pradėjo dirbti Lietuvos TSR Istorijos ir etnografijos muziejaus Numizmatikos skyriuje vyr. moksliniu bendradarbiu.

Nuo 1980 m. iki 1982 m. tarnavo tarybinėje armijoje.

Po tarnybos, 1982 m. grįžo į tą pačią darbovietę ir dirbo Numizmatikos skyriaus vedėjo pareigose.

1990 m. buvo priimtas į Mokslų Akademijos Istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės skyrių jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1992 m. paskirtas moksliniu bendradarbiu. Institute dirbo iki 1993 m.

Nuo 1993 m. dirba Lietuvos banko Kasos departamente, Pinigų gamybos ir technologijos skyriuje (šiuo metu vadinasi Banknotų ir monetų skyrius), vyriausiojo numizmato pareigose.

Nuo 1987 m. Lietuvos Heraldikos komisijos narys.

Studijose skyria didelį dėmesį archeologinių tyrimų metu surastai numizmatinei medžiagai.

Publikacijos

Aleksiejūnas V. Alančių (Panevėžio raj.) XVII-XVIII a. monetų lobis // Raguvos praeitis. – V., 1997. – Kn. 2, p. 29-30.

Aleksiejūnas V. Alančių XVII-XVIII a. monetų lobis // Panevėžio rytas. – 1994, vas. 22, p. 5.

Aleksiejūnas V. Baniškių kaimo Prahos grašių lobis // ATL 1994 ir 1995 metais. – V., 1996. – P. 356.

Aleksiejūnas V. Gegužinės kaimo (Jonavos raj.) XV-XVII a. monetų lobis // Jaunųjų istorikų darbai. – V., 1984. – Kn. 5, p. 116-119.

Aleksiejūnas V. Joachimo Lelevelio paieškos numizmatikos srityje // Joachimas Lelevelis: Respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos 200-sioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga. – V., 1987. – P. 103-106.

Aleksiejūnas V. Kai kurie duomenys apie Lietuvos pinigėliams artimas monetas // ATL 1988 ir 1989 metais. – V., 1990. – P. 229-233.

Aleksiejūnas V. Kėdainių miesto 1992 m. lobis // ATL 1992 ir 1993 metais. – V., 1994. – P. 299-301.

Aleksiejūnas V. Konferencija Lunde // LIM, 1991 metai. – V., 1993. – P. 236.

Aleksiejūnas V. Kontrasygnowany grosz Augusta III z 1754 r. // Biuletyn Numizmatyczny (Warszawa). – 1987, Nr. 4/6, p. 55-56.

Aleksiejūnas V. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų kaldinimo raida iki Liublino unijos (1569) // Pinigų studijos. – 1996, Nr. 2, p. 15-20.

Aleksiejūnas V. Monetary Circulation in the Territory of Lithuania before the Introduction of its own Coinage // Contacts across the Baltic Sea during the late Iron Age (5th-12th centuries) Baltic Sea: Conference, Lund. October 25-27. – 1991. – P. 153-158.

Aleksiejūnas V. Monetary circulation in the territory of Lithuania before the introduction of its own coinge // Across the Baltic sea during the Late Iron Age (5 th – 12 th centuries): Baltic sea conference, Lund, October 25-27, 1991. – Lund, 1992. – P. 153-158.

Aleksiejūnas V. Monetos // Lietuvos archeologija.– V., 1988, t. 6: Obelių kapinynas, p. 63-65.

Aleksiejūnas V. Papildomi duomenys apie Labanoro lobį // ATL 1988 ir 1989 metais. – V., 1990. – P. 233-234.

Aleksiejūnas V. Pierwsze monety litewskie // Biuletyn Numizmatyczny (Warszawa). – 1985, Nr. 7/8, p. 121-126.

Aleksiejūnas V. Pirmasis Lietuvos valstybės monetos spaudas // Liaudies kultūra. – 1994, Nr. 1, p. 53.

Aleksiejūnas V. Pirmosios lietuviškos kaltinės monetos // Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas: Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės. – V., 1983. – P. 56-58.

Aleksiejūnas V. Senkapių monetos // Lietuvos archeologija (V.). – 1995, t. 11, p. 16-20.

Aleksiejūnas V. Sidabrinės paslaptys // Tiesa. – 1984, rugs. 30.

Aleksiejūnas V. Skaidiškių ir Altoniškių kaimų lobiai // ATL 1986 ir 1987 metais. – V., 1988. – P. 191-193.

Aleksiejūnas V. Skaidiškių lobis // Draugystė (V.). – 1986, lapkr. 18, p. 4.

Aleksiejūnas V. Skarb monet z XV-XVII w. z Trok // Wiadomości Numizmatyczne (Warszawa). – 1995, sąs. 3/4, p. 103-134.

Aleksiejūnas V. Telšių lobis // ATL 1988 ir 1989 metais. – V., 1990. – P. 234.

Aleksiejūnas V. Trakų miesto XV-XVII a. monetų lobis (1991 m.) // ATL 1990 ir 1991 metais. – V., 1992. – Sąs. 2, p. 122-125.

Aleksiejūnas V. Vienos monetos klystkeliai // Kolekcija. – 1995, Nr. 2, p. 18-25.

Aleksiejūnas V. Virvytės aukštupio numizmatinė medžiaga // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. Varnių konferencijos pranešimų tezės (1987 liepa). – V., 1987. – P. 133-135.

Aleksiejūnas V. Vytauto Didžiojo laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piniginė sistema // Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai. – V., 1993. – P. 207-214.