Egidijus Abromavičius

posted in: Dirbantys archeologai | 0
abromaviciusegidijus
Institucija, pareigos Klaipėdos universitetas, jaunesnysis mokslinis darbuotojas
Adresas H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
Telefonas (8~46) 398806
El. pašto adresas egidijus.abromavicius@gmail.com

Gimiau 1986 m. kovo 25 d. Šilutėje. 2005 metais baigiau Šilutės pirmąją gimnaziją ir įstojau į Vytauto Didžiojo universitetą istorijos, filosofijos ir etnologijos specialybę. Po pirmo pusmečio studijas persivedžiau į Klaipėdos universitetą istorijos studijas. Su intencija studijuoti archeologiją. Nuo trečio kurso pasirinkau archeologijos specializaciją. 2009 metais baigiau bakalauro studijas ir apgyniau baigiamąjį bakalauro darbą tema „Agrarinio neolito kultūrų sąsajos Lietuvos pajūryje. (Remiantis keramikos artefaktais)“. 2009 metų rudenį įstojau į Baltijos šalių istorijos magistro studijas Klaipėdos universitete. Toliau specializuojuosi Vakarų Lietuvos vėlyvajame akmens amžiuje.

Archeologija mane domino jau nuo pat 12 klasės, kai buvau apsisprendęs studijuoti istoriją. Ir archeologijos kryptis sužavėjo savo gyvumu ir tiesioginiu kontaktu su praeities žmogumi ir jo paliktais materialais pėdsakais. Taip pat nuo vaikystės žiūrėjau Indianą Džounsą. Manau, tai taip pat turėjo įtakos, nes archeologija, tai nuotykis, kažkas naujo kiekvieną kartą, kai pradedi kasinėti. Eisiu archeologijos keliu ir toliau.

Archeologinių tyrimų interesai

Vėlyvasis akmens amžius. Tačiau viską kasinėti yra įdomu, nes tai praturtina žinias ir bendrą supratimą apie žmogaus praeitį ir istoriją.

Tyrinėti objektai

Objekto, kuriame buvo tyrinėta pavadinimas, adresas, registro numeris, dalyvavimo laipsnis, darbų vadovas:

2007 m. Hunenburg near Watendsted, Žemutinė Saksonija, Vokietija (kasimas,preparavimas, braižymas, radinių plovimas ir surašymas; praktikantas; Vadovas dr. Immo Heskey; Georg August Universität Göttingen);

2008; 2009; 2010 m. Archeologinių tyrinėjimų vykdytų Klaipėdos piliavietėje; (A1703) (kasimas, preparavimas, fiksavimas; darbininkas/praktikantas, antrais darbo metais perkasos vadovas; vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela; Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, Klaipėda);

2008 m. Palangos senasis miestas, Vytauto 25; (AR – 1874),(kasimas, preparavimas, fiksavimas; darbininkas/praktikantas; vadovas dr. Gytis Piličiauskas);

2009 m. Šventosios senovės gyvenvietė (A1705) (preparavimas, fiksavimas, vadovavimas; asistentas; vadovas dr. Gytis Piličiauskas);

2007 – 2009 m. Žvalgomieji tyrimai: Klaipėdoje, Šventojoje, Juodkrantėje, Pagėgiuose (darbininkas; vadovai: dr. Džiugas Brazaitis, dr. Gytis Piličiauskas, dr. Romas Jarockis, doc. dr. Gintautas Zabiela, Virginijus Bračiulis, Ieva Masiulienė, Mindaugas Brazauskas);

2009 m. Rietavas; Parko g. 10 (449) (žvalgymai; darbų vadovas Egidijus Abromavičius);

2010 m. Kretinga; Vilniaus g. (u/k 17091) (žvalgymai; darbų vadovas Egidijus Abromavičius);

2010 m. Jurbarko r. Seredžiaus senojo miesto dalis (u/k 23898), Belvederio gynybinio įtvirtinimo vieta (u/k 967), Veliuonos senojo miesto dalis (u/k 13009), Skirsnemunės senojo miesto dalis (u/k 30342) (žvalgomieji tyrinėjimai; darbų vadovas Egidijus Abromavičius);

2010 m. Švedija (Pietų Skanijos regionas, Roneholms mosse) (Vėlyvojo mezolito durpyninės stoviklavietės; praktikanatas/asistentas; vadovas Arne Sjostrom);

2010 m. Palanaga Birutės parko teritorija (XI – XII a. senasis Palangos miestas; tyrimų mokslinis darbuotojas; vadovas Rokas Kraniauskas).

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Kol kas rimtų mokslinių straipsnių neturiu parengęs. Yra keletas publikacijų leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“.